Yazar: admin2020

Prostat Ameliyatı Sonrası Ereksiyon Haplarına (PDE5 inhibitörleri) Cevap Oranı Nedir

Prostat cerrahisini takiben sertleşme bozukluğu tedavisi için ilk tedavi seçeneği Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (PDE5I) olarak adlandırılan ereksiyon haplarıdır (*) Bunlar etken madde ve ticari isim olarak Sildenafil (V*agra®), Vardenafil (Lev*tra®) ve Tadalafil (C*alis®) gibi oral ilaçlardır. Erkeklerin yaklaşık% 70’i ameliyat sonrasında oral ilaç tedavisine cevap verebilmektedir.

Bu ilaçlar etki mekanizması olarak cinsel uyarılma anında penise kan akışını artırmak için tasarlandığından, sağlam sinirlere ve damarlara ihtiyaç duyarlar. Ancak bu kısımlardaki doku bütünlüğü herhangi bir zarar görmüşse bu ilaçların da etkisi çok kısıtlı veya hiç olmayacaktır.

Prostat Cerrahisi (Radikal Prostatektomi) Neden Sertleşme Bozukluğu İle İlişkilidir

Prostat kanseri teşhisi konulan erkeklerin prostat bezinin cerrahi olarak tamamen çıkarılması yoluyla yapılan tedaviye radikal prostatektomi ameliyatı adı verilir. Bu ameliyatı geçiren erkeklerin çoğunda geçici veya kalıcı sertleşme bozukluğu görülebilmektedir.

Radikal prostatektomi adı verilen işlem prostat ve çevresindeki dokuyu tamamen ortadan kaldıran bir ameliyattır. Bu nedenle hastalarda birçok yan etkileri bulunur. Bunların başında da ereksiyonu sağlayan sinir demetlerine ameliyatla zarar verilebilme ihtimalidir.

Sinirlerin çoğunluğu ameliyatta korunsa bile hastalar arasında geçici veya kalıcı sertleşme bozukluğu çok yaygındır.

Ameliyat sonrası sertleşme bozukluğu hastanın yaşına, anatomisine, kanserin derecesine ve ameliyattan önceki cinsel ilişki sıklığına bağlıdır. Çoğu çalışma, radikal prostatektomi ameliyatı olan erkeklerin % 50 ile % 80’inin ameliyattan sonraki ilk yıl için sertleşme bozukluğuna sahip olduğunu bildirmektedir. Sinir koruyucu cerrahi de bile sertleşme bozukluğunun düzelmesi 12-24 aya kadar sürebilir (*) Bu sürecin sonunda erkeklerin % 40 ile % 80’inde sağlıklı cinsel birleşme için sertleşme fonksiyonları geri döner.

Radikal prostatektomi sonrası diğer cinsel komplikasyonlar arasında en sık görülen yan etkiler kuru orgazm (meni akıntısı olmadan boşalma) ve erkeklerde penis boyunda kısalma sayılabilir.

Prostat Hastalığı Sertleşme Bozukluğuna Nasıl Neden Olur

Prostat problemleri olan erkeklerde sertleşme bozukluğu olması sık rastlanan bir durumdur. Problem ne kadar şiddetli olursa, sertleşme bozukluğu da o kadar şiddetli olur. Bu zorluklar,

* Geceleri çok sık idrara çıkmak
* İdrar akışı olmadığı halde sık ve acilen idrara çıkma ihtiyacı hissetmek veya
* İdrara çıkmakta zorlanmak gibi belirtiler olabilir. Bu semptomlar BPH’ne (iyi huylu prostat büyümesi) bağlı olabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar (1,2,3,4) alt üriner sistem semptomları (AÜSS) BPH ve Sertleşme bozukluğu arasında güçlü ve tutarlı bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

İyi huylu prostat büyümesi veya prostat kanseri tedavisi için tüm prostat bezinin cerrahi olarak çıkarılması (Radikal Prostatektomi) veya mesane kanserinin tedavisi için mesane ve prostatın cerrahi olarak çıkarılması genellikle penise giden sinirlere ve arterlere zarar verir. Bu durumda erektil disfonksiyona yani erkeklerde sertleşme bozukluğuna neden olur. Sertleşme bozukluğu prostat kanserinin tedavisinde sık olarak kullanılan halk arasında ışın tedavisi olarak bilinen radyasyon tedavisinden de kaynaklanabilir. Ayrıca, prostat kanseri bulunduğu organ olan prostatın dışında diğer organlara yayıldığında (metastaz) başvurulan bir tedavi şekli olan hormon tedavisi de erkeğin cinsel arzusunu ve sertleşme fonksiyonunu azaltır.

Prostat Hastalığı Nedir

Prostat bezinde gelişebilecek en yaygın üç sorun:

– Prostatit olarak da bilinen prostat iltihaplanması: Antibiyotiklerle tedavi edilebilir.
– Benign Prostat Hipertrofisi (BPH) : İyi huylu prostat büyümesi olarak da bilinir. BPH 50 yaşın üzerindeki erkeklerde sıklıkla görülür. Yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. BPH üretranın kademeli olarak sıkılmasına ve bazen de idrara çıkılmasını zorlaştırabilir. BPH ile ilişkili semptomlara alt idrar yolu semptomları da denir.
– Prostat Kanseri: Bu yaşlı erkeklerde en sık görülen kanserdir ve dünyada erkeklerin kanserden ölümlerinin Akciğer kanserinden sonra en yüksek ikinci nedenidir.

Prostat Nedir

Prostat, sadece erkeklerde bulunan bir organdır. Kabaca bir ceviz büyüklüğündedir. Mesanenin hemen altında bulunur. Prostat, idrar sırasında idrarı mesaneden dışarıya veya boşalma sırasında meni taşıyan tüp olan üretrayı çevreler. Prostat, boşalma sırasında ortaya çıkan sıvı olan meninin yaklaşık dörtte birini üretir.

Diyabet Hastası Sertleşme Bozukluğu Olan Erkekler, Sertleşme Bozukluğu Olan Genel Popülasyondan Farklı Mıdır

Sertleşme bozukluğu halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetik erkeklerde oldukça yaygın bir sorundur. Diyabeti bulunan kişilerde diyabeti olmayan erkeklere göre 4 kat daha fazla sertleşme bozukluğu görüldüğü çalışmalarla kanıtlanmıştır (*) Sertleşme bozukluğu diyabetli erkeklerde diyabet hastalığı olmayan erkeklere göre 10-15 yıl daha önce ortaya çıkabilir. Bu tip diyabetli hastalarda sertleşme bozukluğunun şiddeti hastanın yaşı arttıkça tedavi ile kontrol altına alınmazsa daha da artar. Diyabetin uygun tedavisi ile diyabetik erkeklerin sertleşme bozukluğundan etkilenme şansının azaldığı, ancak tamamen ortadan kalkmadığı bilimsel bir gerçektir.

Piyasada hap olarak bulunan ağızdan alınan sertleşme bozukluğu ilaçları diyabetli erkekler için işe yaramayabilir. Bu tip hastalar daha çok penil enjeksiyonlara veya penil implant (Mutluluk Çubuğu) ameliyatına ihtiyaç duyabilirler. Sertleşme bozukluğu diyabetik erkeklerde tanı koyulmamış kardiyovasküler (Kalp ve Damar) hastalıklarının da bir göstergesi olabilir.

Diyabet Neden Sertleşme Bozukluğuna Neden Olur

Diyabet, vücudun metabolizması ile ilgilidir. Yediğimiz yiyeceklerin çoğu, kandaki bir şeker türü olan glikoza dönüşür. Sindirimden sonra, glikoz hücre büyümesine ve enerjisine yardımcı olmak için kan dolaşımına geçer. İnsülin adı verilen bir hormon, glikozu vücudun günlük yaşam için ihtiyaç duyduğu enerjiye dönüştürür. Bununla birlikte, diyabetli kişilerde vücut ya çok az insülin üretir ya da hiç insülin üretmez. Diyabetli insanlar yüksek ve düşük kan şekeri seviyelerinde sık sık değişiklik yaşayabilir.
Diyabetle ilişkili çok yüksek kan şekeri, penisi çeşitli şekillerde etkileyebilir ve sertleşme bozukluğuna yol açabilir. Bu etkiler kan damarı hasarı, sinir hasarı şeklinde görülerek sağlıklı bir cinsel işlevi bozabilir.

Diyabet, penisteki de dahil olmak üzere tüm vücutta nöropatiye (sinir uçlarının iltihabı) veya hasara neden olabilir. Bu hasarlı sinirler düzgün iletişim kuramaz ve oluşturulan emirler beyinden penise iletilemez. Bu durum cinsel ilişki için gereken sertleşmeyi zorlaştırır.

Diyabetli Erkeklerde Sertleşme Bozukluğu Ne Sıklıkta Görülür

Sertleşme bozukluğu diyabetik erkeklerde oldukça yaygın bir sorun olup diyabeti olmayan erkeklere göre 4 kat daha fazla görüldüğü çalışmalarla (*) kanıtlanmıştır. Sertleşme sorunu diyabetli erkeklerde diyabet hastalığı olmayan erkeklere göre 10-15 yıl daha önce ortaya çıkar (*) Diyabetli hastalarda sertleşme bozukluğunun şiddeti yaş, zaman ve tedavi ile kontrol altına alınmazsa daha da artar. Diyabetin uygun tedavisi ile diyabetik erkeklerin sertleşme bozukluğundan etkilenme şansının azaldığını söyleyebiliriz ancak tamamen ortadan kalkmadığı bilimsel bir gerçektir.

Östrojen Tedavisi, Metabolik Sendrom ve Sertleşme Sorunu Arasındaki İlişki Nedir?

En önemli seks hormonlarını düşündüğümüzde aklımıza önce östrojen ve testosteron gelir. Aslında erkek ve kadın metabolizmasının her ikisini de üretmesine rağmen, östrojeni kadınlarla ve testosteronu da erkeklerle otomatik olarak ilişkilendiririz. Sonuç olarak bu hormonların üretim miktarı ikincil seks özelliklerimizi oluşturur.

Obezite ile ilişkili yağ dokusunda artan östrojen seviyeleri, kişinin kardiyovasküler problemler ve tip 2 diyabet riskini artıran metabolik sendromun önemli bir belirtisidir. Yeni bir çalışma(*) yüksek yağlı bir diyetle beslenen tavşanlarda sertleşme bozukluğunun normal beslenen tavşanlara göre daha fazla etkilendiğini göstermiştir.

Östrojenin metabolik sendromla ilişkili sertleşme bozukluğundaki rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla yapılan bir deneyde, tavşanlara yüksek yağlı bir diyet verildiğinde, obezite, dislipidemi ve glikoz intoleransı gibi insanlara benzer metabolik sendrom belirtileri görülmüştür. Hekiminiz size böyle hormon tedavisi içeren bir tedavi seçeneği sunuyorsa olası cinsel sorunların farkında olmak, karar verme sürecini daha iyi yönetmek adına mutlaka sizleri bilgilendirecektir.

Faydalı Bilgiler

Bağlantılar
ANDROMED
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE
İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.