Yazar: admin2020

Radyasyon Tedavisi Sertleşme Bozukluğuna Nasıl Neden Olur

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerinin DNA’sına zarar vermek için odaklı bir şekilde yüksek düzeyde radyasyon kullanır.

Erkeklerin pelvis bölgesine uygulanan radyasyon tedavisi 3 şekilde sertleşme bozukluğuna neden olabilir:

1- Arteriyel hasar kan akışını engelleyebilir ve / veya penise kan taşıyan damarlara zarar verebilir
2- Pelvik bölgedeki sinirler kalıcı olarak hasar görebilir
3- Penisteki doku hasarı nedeniyle penise kan akışı azalabilir ve ‘’Venöz Kaçak’’ olarak adlandırılan peniste kanın cinsel ilişkiyi sonlandıracak kadar durmasını engelleyen rahatsızlık oluşur.

Radyasyon tedavisinden sonra oluşan yan etkilerin bazıları şunlardır:

– Ereksiyona ulaşamama veya sürdürememe (sertleşme bozukluğu .)
– Daha zayıf, daha az tatmin edici orgazm
– Boşalma sırasında ağrı
– Kuru orgazm (meni akıntısı olmadan orgazm)
– Daha az meninin boşaltılması

Prostat Kanseri Tedavileri ve Sertleşme Bozukluğu

Prostat kanseri olan erkeklerde cerrahi, hormonal ve radyasyon dahil olmak üzere 3 çeşit tedavi seçeneği vardır. Bununla birlikte erken evre uygun olan hastalarda en yeni tedavi seçeneği olan HIFU yöntemi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüm bu tedavilerin artıları ve eksileri olmakla birlikte sertleşme bozukluğu ve idrarını tutamama hastaların çoğu için tedavi sonrası (HIFU yöntemi hariç) ortak bir sorundur.

Radyasyon tedavisinin bir türü olan radyasyonun prostat kanseri hücrelerine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesini içeren tedavi şekline Prostat Brakiterapisi denir. Radyasyon teller vasıtası ile geçici olarak (geçici brakiterapi) veya prostatta kalan radyoaktif çekirdekler vasıtasıyla uzun süreli kalıcı şekilde (kalıcı brakiterapi) verilebilir.

Brakiterapi tek başına veya diğer tedavilerle birlikte uygulanabilir. Yan etkiler arasında sık idrara çıkma, idrar ve dışkıda kan veya ishal gibi yan etkileri görülebilir. Sertleşme bozukluğu da sık görülen başka bir yan etkidir. (*)

Bununla birlikte, bu tedaviden kaynaklanabilecek cinsel sorunların farkında olmak, karar verme sürecini daha iyi yönetmek adına hekiminize danışmanızda fayda vardır. Hekiminiz bu konuda size en uygun en iyi tedavi yöntemlerini sunacaktır.

Prostat Cerrahisi Penis Kısalması İle İlişkili Mi

Radikal prostatektomiden sonra hastaların en sık şikayetlerinin başında penis boyundaki kısalma gelir. Bir çalışmada (*) erkeklerin % 71’inde 0,5 ila 4 cm arasında değişen bir oranda penis boyunda kayıp yaşadığı rapor edilmiştir.

Prostat Ameliyatı Sonrası Ereksiyon Haplarına (PDE5 inhibitörleri) Cevap Oranı Nedir

Prostat cerrahisini takiben sertleşme bozukluğu tedavisi için ilk tedavi seçeneği Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (PDE5I) olarak adlandırılan ereksiyon haplarıdır (*) Bunlar etken madde ve ticari isim olarak Sild*naf*l (V*agra®), V*rden*fil (Lev*tra®) ve T*dal*fil (C*alis®) gibi oral ilaçlardır. Erkeklerin yaklaşık% 70’i ameliyat sonrasında oral ilaç tedavisine cevap verebilmektedir.

Bu ilaçlar etki mekanizması olarak cinsel uyarılma anında penise kan akışını artırmak için tasarlandığından, sağlam sinirlere ve damarlara ihtiyaç duyarlar. Ancak bu kısımlardaki doku bütünlüğü herhangi bir zarar görmüşse bu ilaçların da etkisi çok kısıtlı veya hiç olmayacaktır.

Prostat Cerrahisi (Radikal Prostatektomi) Neden Sertleşme Bozukluğu İle İlişkilidir

Prostat kanseri teşhisi konulan erkeklerin prostat bezinin cerrahi olarak tamamen çıkarılması yoluyla yapılan tedaviye radikal prostatektomi ameliyatı adı verilir. Bu ameliyatı geçiren erkeklerin çoğunda geçici veya kalıcı sertleşme bozukluğu görülebilmektedir.

Radikal prostatektomi adı verilen işlem prostat ve çevresindeki dokuyu tamamen ortadan kaldıran bir ameliyattır. Bu nedenle hastalarda birçok yan etkileri bulunur. Bunların başında da ereksiyonu sağlayan sinir demetlerine ameliyatla zarar verilebilme ihtimalidir.

Sinirlerin çoğunluğu ameliyatta korunsa bile hastalar arasında geçici veya kalıcı sertleşme bozukluğu çok yaygındır.

Ameliyat sonrası sertleşme bozukluğu hastanın yaşına, anatomisine, kanserin derecesine ve ameliyattan önceki cinsel ilişki sıklığına bağlıdır. Çoğu çalışma, radikal prostatektomi ameliyatı olan erkeklerin % 50 ile % 80’inin ameliyattan sonraki ilk yıl için sertleşme bozukluğuna sahip olduğunu bildirmektedir. Sinir koruyucu cerrahi de bile sertleşme bozukluğunun düzelmesi 12-24 aya kadar sürebilir (*) Bu sürecin sonunda erkeklerin % 40 ile % 80’inde sağlıklı cinsel birleşme için sertleşme fonksiyonları geri döner.

Radikal prostatektomi sonrası diğer cinsel komplikasyonlar arasında en sık görülen yan etkiler kuru orgazm (meni akıntısı olmadan boşalma) ve erkeklerde penis boyunda kısalma sayılabilir.

Prostat Hastalığı Sertleşme Bozukluğuna Nasıl Neden Olur

Prostat problemleri olan erkeklerde sertleşme bozukluğu olması sık rastlanan bir durumdur. Problem ne kadar şiddetli olursa, sertleşme bozukluğu da o kadar şiddetli olur. Bu zorluklar,

* Geceleri çok sık idrara çıkmak
* İdrar akışı olmadığı halde sık ve acilen idrara çıkma ihtiyacı hissetmek veya
* İdrara çıkmakta zorlanmak gibi belirtiler olabilir. Bu semptomlar BPH’ne (iyi huylu prostat büyümesi) bağlı olabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar (1,2,3,4) alt üriner sistem semptomları (AÜSS) BPH ve Sertleşme bozukluğu arasında güçlü ve tutarlı bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

İyi huylu prostat büyümesi veya prostat kanseri tedavisi için tüm prostat bezinin cerrahi olarak çıkarılması (Radikal Prostatektomi) veya mesane kanserinin tedavisi için mesane ve prostatın cerrahi olarak çıkarılması genellikle penise giden sinirlere ve arterlere zarar verir. Bu durumda erektil disfonksiyona yani erkeklerde sertleşme bozukluğuna neden olur. Sertleşme bozukluğu prostat kanserinin tedavisinde sık olarak kullanılan halk arasında ışın tedavisi olarak bilinen radyasyon tedavisinden de kaynaklanabilir. Ayrıca, prostat kanseri bulunduğu organ olan prostatın dışında diğer organlara yayıldığında (metastaz) başvurulan bir tedavi şekli olan hormon tedavisi de erkeğin cinsel arzusunu ve sertleşme fonksiyonunu azaltır.

Faydalı Bilgiler

Bağlantılar
ANDROMED
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE
İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.