Skip to main content

Yazar: admin2020

Mutluluk Çubuğunun Ömrü Ne Kadardır ve Garantisi var mıdır?

Bu sayfada sizlere mutluluk çubuğunun ömrü ne kadardır sorusunun cevapları detayları ile birlikte verilmiştir. Erkeklerde cinsel uyarının algılanması sonrasında beyinden çıkan sinyaller, kasık bölgesindeki kan akımını artırarak penisin içerisindeki süngerimsi kavernöz dokunun kan ile dolmasını sağlar. Böylelikle penis büyür ve sertleşir. Bu vücut fonksiyonunun çeşitli nedenlerle tam olarak yerine getirilememesi ise erektil disfonksiyon olarak isimlendirilir. Bu durumun özellikle ileri yaşlı bireylerde ara sıra meydana gelmesine oldukça sık karşılır.

Erektil disfonksiyon olarak tanımlanan, cinsel birlikteliği başlatacak ya da sürdürülmesini sağlayacak sertliğe ulaşamama durumunun uzun bir süre zarfı boyunca devam etmesi halinde ise başta ilaç tedavisi olmak üzere çeşitli tedavi yaklaşımları ile bu problem kontrol altına alınmaya çalışılır. Denenen tüm yöntemlere rağmen sertleşme sorununun çözülememesi halinde ise mutluluk çubuğu olarak bilinen penis protezi ameliyatları gündeme gelebilir. Bu tedavi yönteminde kullanılan protezlerin ömrü ve garantisi hakkındaki diğer ayrıntıları yazının devamında bulabilirsiniz.

Tek Parçalı Mutluluk Çubuğunun Ömrü Ne Kadardır?

Tek parçalı mutluluk çubuğu, esneme kabiliyeti oldukça yüksek bir çift malleable silindirden meydana gelir. Operasyon sonrası kişiye sürekli bir sertlik hali kazandıran bu implantlar, gelişen teknolojiler ile 135 dereceye kadar bükülebilir olmaları sayesinde kişiye penisine istediği gibi pozisyon verebilme imkanı sağlar. Bu penil protez ameliyatında kullanılan parça sayısının az olması nedeniyle mekanik arıza ortaya çıkma ihtimali de daha düşüktür. Uzun yıllar boyunca işlevselliği devam eden tek parçalı mutluluk çubukları aynı zamanda oldukça kolay bir kullanıma sahip olmasıyla da öne çıkar.

Üç Parçalı Şişirilebilir Mutluluk Çubuğunun Ömrü Ne Kadardır?

Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubukları adından da anlaşılabileceği gibi üç farklı parçanın özel bir tüp sistemi ile birleştirilmesinden meydana gelen oldukça gelişmiş penil protezlerdir.Testislerde yer alan aktifleştirici pompa, karın boşluğunda yer alan rezervuar ve penis içerisindeki kavernöz doku yerine yerleştirilen şişirilebilir bir çift silindir, üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğunu oluşturan parçalardır. Yapılan çeşitli araştırmalar bu implantların karmaşık yapılarına ve kullanılan parça sayısının fazla olmasına rağmen uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde çalışmaya devam ettiğini ortaya koymuştur.

Testislerde yer alan aktifleştirici pompanın sıkılması ile çalıştırılan implant, rezervuar içerisindeki sıvının penis içerisindeki silindirlere doğru hareket etmesini sağlar. Böylelikle penisin içerisinin sıvı ile dolması sayesinde penis büyür ve sertleşir. Kişiler istedikleri zaman serbestleştirici vanayı aktive ederek penisin tekrar gevşek haline dönmesini sağlayabilir. Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğunun çalışma prensibi, doğal ereksiyon sürecine en yakın şekilde gerçekleşir. Oldukça yüksek hasta memnuniyeti oranlarına sahip üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğu, erektil disfonksiyon rahatsızlığı olan kişilerde oldukça etkili ve kalıcı çözüm sağlama konusunda en çok tercih edilen penil protez tipidir.

Mutluluk Çubuğu Garantisi Var Mıdır?

Erektil disfonksiyon hastalarında diğer tedavi yöntemlerinin uygulanamaması veya denenmesine rağmen sonuç alınamaması halinde mutluluk çubuğu tedavisi ile bu problem kalıcı şekilde kontrol altına alınabilir. Operasyon sonrası dönem ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, hastaların büyük çoğunluğunda yerleştirilen protezlerin uzun yıllar boyunca işlevselliğini koruduğunu göstermiştir. Aynı zamanda bu süre zarfı boyunca hasta ve partnerinin memnuniyet oranları incelendiğinde oldukça olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Mutluluk çubuğu garantisi bu protezlerin uygulandığı kliniğe göre değişkenlik gösterebilir. Kliniğimizde gerçekleştirilen operasyonlarda kullanılan implantlar ise ömür boyu garantilidir. Mutluluk çubuğu tedavisi ve bu operasyonlar sırasında kullanılan implantların garanti süresi hakkında daha fazla bilgi almak için sitemiz üzerinden bizimle “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz.

Şeker Hastalarına Mutluluk Çubuğu Çeşitleri ve Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu sayfada şeker hastalarına mutluluk çubuğu takılması hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Erektil disfonksiyon, cinsel birlikteliğin başlatılması veya sürdürülmesi için yeterli olan sertliğin gerçekleştirilememesi olarak ifade edilebilir. Çeşitli sağlık sorunları ile oluşan erektil disfonksiyon problemi hormonal, dolaşımsal veya sinirsel işlev kayıpları nedeniyle meydana gelebilir. Şeker hastalığı sırasında oluşan komplikasyonlardan biri olan erektil disfonksiyon, bu hastaların neredeyse yarısında ortaya çıkan bir durumdur (2, sf1).

Mutluluk çubuğu olarak bilinen penil implantlar, diğer tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınamayan erektil disfonksiyon hastalarında oldukça yüksek başarı oranlarına sahip bir cerrahi tedavi uygulamasıdır. Malleable ya da şişirilebilir özelliği bulunan çeşitlere sahip farklı protez imkanları sayesinde bireyler için en uygun implant seçimi yapılabilir.

Şeker Hastalarına Mutluluk Çubuğu Çeşitleri Nelerdir?

Diğer tedavi yöntemlerine yanıtsız erektil disfonksiyon olgularında kullanılabilecek farklı tipte protezler mevcuttur. Temel olarak şişirilebilir veya malleable olarak ayrılan bu penil protez tipleri, cerrahi olarak yerleştirilirler. Şişirilebilir mutluluk çubukları bir çift silindir, şişirilebilir pompa ve sıvı haznesi olmak üzere toplam üç parçadan meydana gelir. Testislere yerleştirilen pompanın sıkılması ile aktive olan bu protez tipinde karın içerisindeki haznede yer alan sıvı, özel tüp sistemi ile penis içerisindeki silindirlere ulaşır ve böylelikle ereksiyon haline de ulaşılmasını sağlamış olur. Malleable mutluluk çubukları ise bükülebilme özelliğine sahip esnek protezlerdir. Operasyon sonrasında boyutlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyen malleable mutluluk çubukları bireyde sürekli bir sertlik hali oluşmasını sağlar. Protezlerin oldukça esnek yapıda olması sayesinde bireyler penisine içinde bulunulan duruma göre pozisyon verebilirler.

Şeker hastalarında kullanılacak mutluluk çubuğu tipinin belirlenmesinde aynı zamanda yüksek enfeksiyon riskine işaret eden çalışmaların da göz önünde bulundurulması önerilir. Üretildikleri 60’lı ve 70’li yıllardan itibaren oldukça kapsamlı teknolojik değişikliklere uğrayan mutluluk çubukları, günümüzde hidrofilik dış yüzey özelliği ve antibiyotik emebilirliği sayesinde operasyon sırası ve sonrasında oluşabilecek enfeksiyon ihtimaline karşı hekimlerin elini güçlendiren bir teknolojik gelişmedir. Penil protez yüzeyinde bulunan hidrofilik kaplama cihazın kayganlığını artırıcı özellik gösterir. Kayganlığın artması silindir ve diğer parçaların yerleştirilme işleminin kolaylaştırılmasını sağlar. İkinci olarak hidrofilik kaplama sayesinde bakterilerin protez yüzeyine yapışması, protez üzerinde üremesi ve kolonize olmasını engelleyici özellik gösterir. Hidrofilik kaplama aynı zamanda antibiyotik emebilir özellikte olması sayesinde operasyon sonrası dönemde de enfeksiyona karşı önlem alınmasını sağlamış olur.

Şeker Hastalarına Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Mutluluk çubuğu ameliyatı, penis içerisinde normal şartlarda ereksiyonun sağlanması için içi boşluklu yapıda olan ve kan akışı ile şişme özelliği gösteren kavernöz yapının yerine silindir protez yerleştirilmesi işlemidir. Malleable mutluluk çubukları, penis içerisindeki bu yapının yerini alarak penisin ereksiyon halinde kalmasını sağlar. Şişirilebilir mutluluk çubuklarında ise cerrahi süreç biraz daha karmaşıktır. Pompa fonksiyonu gören parça testis içerisine yerleştirilirken, sıvı haznesi karnın alt bölgesinde yer alan bir anatomik boşluk içerisine konulur. Şişirilebilir silindirler penisin içerisine yerleştirilmesinin ardından insizyonlar dikişler (ameliyat kesileri) ile kapatılarak operasyon tamamlanır.

Şeker Hastalarına Mutluluk Çubuğu Takılırken Nelere Dikkat Edilir?

Şeker hastalarına mutluluk çubuğu takılırken herkes için olduğu gibi kişinin bireysel özelliklerine göre doğru protez seçimi yapılması oldukça önemlidir. Bu hasta grubunda operasyon sonrası enfeksiyon riskinde bir artış söz konusudur. Dolayısıyla hidrofilik kaplı malleable veya şişirilebilir üç parçalı mutluluk çubukları, hem yüzey özellikleri ile bakterilerin tutunmasını engeller hem de antibiyotik emebilir oluşları ile koruma süresinin daha fazla olmasına imkan sağlar. Şeker hastalarında erektil disfonksiyon tedavisinde mutluluk çubuğu ameliyatı hakkında daha fazla bilgi almak için sitemiz üzerinden bizimle iletişime “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile geçebilirsiniz.

Mutluluk Çubuğu Faydaları Nelerdir ve Cinsel Yaşama Etkisi

Bu sayfada sizlere Mutluluk Çubuğu Faydaları hakkında detaylı bilgiler verilecektir. Mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez, erektil disfonksiyon tedavisinde diğer tedavi yöntemleri ile sonuç alınamaması halinde başvurulan önemli bir cerrahi tedavi şeklidir. Penis içerisinde malleable veya şişirilebilir implantların yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen bu ameliyat, oldukça yüksek başarı ve hasta memnuniyeti oranlarına sahiptir. Bu operasyonun diğer avantajları hakkındaki ayrıntıları yazının devamında bulabilirsiniz.

Tek Parçalı Mutluluk Çubuğu Faydaları ve Avantajları Nelerdir?

Tek parçalı mutluluk çubuğu, esneme kabiliyeti oldukça yüksek malleable özellikteki bir çift silindirdir. Normal ereksiyon sürecinde kan ile dolarak sertleşme ve büyümeyi sağlayan kavernöz doku yerine yerleştirilen bu penis protezi kişiye sürekli olarak bir sertlik hali sağlar. Bu sertlik durumu bazı kişiler için rahatsız edici olsa da tek parçalı mutluluk çubuğu ameliyatı diğer protez operasyonlarına göre göreceli olarak daha basittir ve oldukça kolay bir kullanıma sahiptir. Günümüzde yüksek teknoloji ürünü tek parçalı malleable mutluluk çubukları üzerlerinin hidrofilik kaplı oluşu ve antibiyotik emebilir dış yüzey özellikleri sayesinde enfeksiyon gelişimine karşı da ekstra koruyucu özellik gösterir. Yeni nesil malleable implantlar 135 dereceye varan bükülebilme kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla kişiler içinde bulundukları duruma göre penisine istediği şekilde pozisyon verebilir. Tek parçalı mutluluk çubuğu tedavisinde kullanılan parçaların az sayıda olması implantın herhangi bir arıza gösterme ihtimalinin de azalmasını sağlar.

Üç Parçalı Şişirilebilir Mutluluk Çubuğu Faydaları ve Avantajları Nelerdir?

Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğu, adından da anlaşılabileceği gibi üç farklı parçadan oluşan penil implantlardır. Şişirilebilir özellikteki bir çift silindir tek parçalı mutluluk çubuğu operasyonunda olduğu gibi penisin içindeki kavernöz dokunun yerini alacak şekilde yerleştirilir. İmplantın aktifleştirici özellikteki pompası testislere konulurken, rezervuar parça karın içerisindeki boşluğa yerleştirilir. Pompanın sıkılması ile rezervuar içerisindeki sıvı peniste yer alan silindirlerin içerisine hareket eder ve böylelikle doğal ereksiyon sürecine benzer şekilde sertleşme ve büyüme gerçekleşir.

Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubukları sayesinde gelişen ereksiyon, doğal sertleşmeye en yakın ereksiyon sürecidir. Günümüzde kullanılan yüksek teknoloji ürünü üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuklarının dış yüzeyinin hidrofilik kaplı oluşu zararlı mikroorganizmalar ile mücadelede oldukça faydalı bir gelişmedir. Yeni nesil pompalar implantı oldukça kullanışlı ve hızlı çalışmasını destekler şekilde üretilir. Aynı zamanda bireylerin istediği zaman implantı deaktive ediyor oluşu sayesinde penis cinsel aktivite sonrasında tekrar gevşek haline döndürülebilir. Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuklarının bir diğer avantajı da kişinin anatomik özelliklerine en uygun implantın seçilmesine imkan sağlamasıdır. Kişinin kavernöz yapısının özelliklerine göre enine, enine-boyuna ya da dar kavernöze sahip bireyler için özel genişleyebilen implant türlerini içeren üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubukları en sık tercih edilen implant türüdür.

Sağlıklı bir cinsel yaşam çiftlerin arasındaki ilişkiyi ve bağı destekleyici özellik gösterebilir. Aile hayatının idame ettirilmesi, sağlıklı bir üreme işlevinin kazandırılması ve olumlu psikolojik etkileri ile mutluluk çubuğu tedavisi erektil disfonksiyon tedavisinde diğer yöntemler ile sonuç alınamayan kişilerde bu problemin kontrol altına alınmasında oldukça etkili bir cerrahi tedavi yöntemidir. Mutluluk çubuğu tedavisinin bir diğer olumlu yanı da diğer tedavi yöntemleri sırasında oluşan yan etkilerin bu tedavi yönteminde görünmüyor oluşudur. Bazı kişilerde ilaç tedavisinde fayda alınamadığı durumda zaman içerisinde ciddi bir maddi yük meydana getirebilir. Bu yükten tasarruf etkili bir çözüm sağlayan mutluluk çubuğu tedavisi ile mümkün olabilir. Siz de bu tedavi yöntemi hakkında bilgi almak ve mutluluk çubuğu faydaları ve avantajları hakkında daha fazla şey öğrenmek için bizimle “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz.

Mutluluk Çubuğu Zevk Verir mi ve Mutluluk Çubuğu Takılan Kişi Boşalır mı?

Bu sayfada sizlere mutluluk çubuğu zevk verir mi ve mutluluk çubuğu takılan kişi boşalır mı soruların cevapları detayları ile birlikte verilecektir. Erektil disfonksiyon, bireyin cinsel ilişkinin başlamasını ya da sürdürülmesini sağlayacak sertliğe ulaşamaması olarak ifade edilebilir. Erkeklerde yaşın ilerlemesi ile birlikte zaman zaman sertleşme ile ilgili problemler meydana gelebilir. Bu problemlerin uzun bir süre kalıcı olarak devam etmesi halinde kişiler sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman üroloji hekimlerinden destek almalıdır. Erektil disfonksiyon günümüzde çok iyi anlaşılmış bir rahatsızlıktır ve hem ilaç hem de cerrahi birçok yöntem ile kontrol altına alınabilir.

Sertleşme problemlerinin ortadan kaldırılmasında genellikle ilk olarak ilaç tedavisine başvurulur. Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri olarak tanımlanan ilaçlar penis içerisinde yer alan boşluklu kavernöz yapının kan akımını artırıcı etki gösterir. Ancak bu ilaçların ereksiyon yanıtının başlaması ile herhangi bir ilgisi olmadığı unutulmamalıdır. İlaç tedavisine ek olarak bazı kişilerde hormonal terapiler, intrakavernozal enjeksiyonlar veya eksternal vakum cihazları gibi yöntemlere de başvurulabilir. Tüm bu tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu veya uygulanamadığı vakalarda ise mutluluk çubuğu adı verilen penil implantlar ile tedavi gerçekleştirilebilir.

Gerçekten Mutluluk Çubuğu Zevk Verir mi?

Mutluluk çubuğu, penisin iç kısmındaki kavernöz doku yerine yerleştirilen şişirilebilir veya malleable protezlerdir. Mutluluk çubuğu takılan ve cinsel aktif olarak yaşamını sürdüren bireylerde yapılan çalışmalar hasta memnuniyet oranının %90’ın üzerinde olduğunu ortaya koymuştur (7, sf. 1). Şişirilebilir implantların aktifleştirilmesi ya da malleable olanların cinsel birliktelik için uygun pozisyona getirilmesi doğal ereksiyon sürecine oldukça benzer şekilde meydana gelir. Penis dokusunun sinir sistemi üzerinde herhangi bir etkisi olmayan bu operasyon bireylerin cinsel aktivite sırasındaki hislerini değiştirmez. Operasyon sonrası kişilerde orgazm üzerinde de herhangi bir farklılık olmayacağı unutulmamalıdır.

Tek Parçalı veya Üç Parçalı Şişirilebilir Mutluluk Çubuğu Takılan Kişi Boşalır mı?

Tek parçalı veya üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğu takılan kişi boşalabilir. Çünkü bu implantların ejekülasyon mekanizması üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Tek parçalı malleable penis protezleri normalde cinsel uyarıyı takiben içi kan dolarak genişleyen kavernöz yapı yerine yerleştirilir. Oldukça esnek yapıdaki bu bir çift malleable silindir kişiye sürekli olarak bir sertlik hali kazandırır. Bu sürekli sertlik hali bazı bireyler için rahatsız edici olsa da günümüzde kullanılan yüksek teknoloji ürünü penil implantlar 135 dereceye kadar bükülebilir olmaları sayesinde kişinin içerisinde bulunduğu duruma göre penisin pozisyonunu ayarlayabilmesine imkan verir.

Tek parçalı mutluluk çubuklarında olduğu gibi üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuklarının da boşalma işlevine bir etkisi yoktur. Bu penil implant türü adından da anlaşılabileceği gibi 3 farklı parçanın bir araya gelmesi ile oluşur. Testislerde yer alan pompa, penis içerisindeki şişirilebilir bir çift silindir ve alt karın boşluğunda bulunan rezervuar, bu protezlerin 3 parçasını oluşturur. Testislerde bulunan pompa sıkılarak aktive olabilir. Bu işlem sonrasında rezervuar içerisinde yer alan sıvı penis içerisindeki silindirlere doğru hareket ederek ereksiyon halinin meydana gelmesini sağlar. Bu mutluluk çubuğu çeşidini kullanan kişiler diledikleri zaman implantı deaktive ederek penisin normal boyut ve sertliğine getirilmesini sağlayabilir.

Mutluluk çubuğu (penis protezi, penil implant) operasyonu, erektil disfonksiyonun diğer tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınamadığı kişilerde oldukça başarılı şekilde uygulanabilen bir cerrahi tedavi yöntemidir. Penil implantlar kişinin cinsel aktivite sırasında hissettiklerini hiçbir şekilde etkilemeyeceği gibi kişinin orgazma ulaşması ya da ejakülasyon gibi durumlar üzerinde de herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Mutluluk çubuğu tedavisi ile ilgili diğer sorularınız için bizimle “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz.

Mutluluk Çubuğu Kadınlar Kulübü

Bu sayfada Mutluluk Çubuğu Kadınlar Kulübü içerisinde yer alan yorumlar sizler için derlenmiştir ve soruların cevapları yer almaktadır.  Kadınlar Kulübü sitesinde mutluluk çubuğu ile ilgili yer alan başlıkların başında şeker hastalığı yer almaktadır.

2015 yılında açılan başlıkta Kadınlar Kulübü kullanıcısı eşinin 1 yıldır şeker hastası olduğunu ve ereksiyon sorunu yaşadığını, çoçuk sahibi olmadığından bahsetmiştir.  Bununla ilgili Tip 2 diyabet hastaları için sitemizde yer alan sayfayı sizler için tekrar aktarıyoruz:

Şeker Hastası Erkeklerde Cinsel Sorunlar Nasıl Çözülebilir?

İnsülin hormonu, kan dolaşımında bulunan şekerin hücreler tarafından alınması ve enerji üretiminde kullanılmasında görev alır. Şeker hastalarında ise ya insülin hormonu vücut tarafından üretilemez ya da üretilen insüline karşı bir direnç söz konusu olduğu için vücut bu hormonu kullanamaz ve dolayısıyla kan şekeri sürekli olarak yüksek kalır. Kan şekeri yüksekliğine müdahale edilmemesi halinde ise zaman içerisinde sinir ve kan damarları başta olmak üzere vücudun birçok dokusu zarar görebilir. Vücutta yüksek kan şekeri nedeniyle zarar görebilecek işlevlerden biri de cinsel fonksiyonlardır.

Erektil disfonksiyon, cinsel birliktelik için gerekli sertliğin oluşturulamaması veya cinsel aktivitenin devam etmesi için gerekli olan sertliğin sürdürülememesi olarak tanımlanabilir. Sertleşme problemleri özellikle şeker hastalarında sık rastlanılan sorunlar arasında yer alır. Bu kişilerde cinsel sorunların oluşmasında yüksek kan şekeri dışında hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi diğer rahatsızlıklar da kolaylaştırıcı etki gösterebilir. Şeker hastası olan bireylerde erektil disfonksiyon başta olmak üzere çeşitli cinsel sorunların bu rahatsızlığı bulunmayan kişilere göre daha erken yaşlarda ortaya çıkabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Tek Parçalı Mutluluk Çubuğu ile Şeker Hastası Erkeklerde Cinsel Sorunlar Nasıl Çözülebilir?

Şeker hastalığı hem kadın hem de erkeklerde normal cinsel fonksiyonların bozulmasına neden olabilen bir rahatsızlıktır. Erkek şeker hastaları için özellikle erektil disfonksiyon gelişimine dair sağlıklı bireylere göre 1,83’lük bir risk artışı söz konusudur (6, s1). Erektil disfonksiyonun birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Ancak bu tedavi yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda penil protez (mutluluk çubuğupenil implant) uygulamaları, şeker hastası erkeklerde cinsel sorunlar nasıl çözülebilir sorusunun yanıtları arasında karşımıza çıkar. Erektil disfonksiyon tedavisi kapsamında uygulanan tüm tedavi yöntemleri arasında mutluluk çubukları %95 oranla en yüksek hasta memnuniyetine sahip uygulamadır (3, penil prosthetics). Tek parçalı (malleable) mutluluk çubukları cerrahi olarak penis içerisine yerleştirilen esnek tıbbi çubuklardır. Tek parçalı protezler bireylere sürekli olarak bir sertlik hali kazandırsa da kolayca yön verilebilmeleri nedeniyle rahat bir kullanıma sahiplerdir.

Hidrofilik Kaplı Mutluluk Çubukları Şeker Hastaları İçin Neden Önemlidir?

Şeker hastası erkeklerde cinsel sorunlar nasıl çözülebilir sorusunun yanıtları arasında yer alan penil protezler (mutluluk çubuğu), sertleşme probleminin çözümünde oldukça yüksek hasta memnuniyeti oranlarına sahip bir tedavi yöntemidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar göstermiştir ki şeker hastası olan bireyler cinsel sorunların çözümünde penil protez uygulamalarına diğer bireylere göre daha sık başvururlar. Ancak bu rahatsızlığı olan bireylerde ameliyatın bazı riskleri de beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır. Şeker hastalarında genel olarak ameliyat sonrası enfeksiyon gelişmesi ve yara iyileşmesinin geç olması gibi istenmeyen durumlar için bir risk artışı söz konusudur. Bu enfeksiyon riski özellikle vücuda yabancı bir madde yerleştirilmesini içeren ameliyatlarda önemli bir kaygı unsurudur.

Hidrofilik kaplı mutluluk çubuğu implantlarının dış yüzeyinin polivinilpirolidon gibi hidrofilik maddeler ile kaplanmış olması protezin kayganlığının artırılmasına ek olarak bakterilerin protez yüzeyine yapışmasını ve burada kolonize olarak çoğalmasını engelleyici özellik gösterir. Dolayısıyla hidrofilik kaplı mutluluk çubuğunun kullanımı özellikle operasyon sonrası enfeksiyon gelişme riski bulunan kişiler için önem arz eder. 3 parçalı şişirilebilir mutluluk çubukları ise içerisinde sıvı bulunan bir rezervuar, pompa ve penis içerisine yerleştirilen çubuklardan meydana gelir. Testislerde yer alan pompanın sıkılması ile aktifleşen bu cihazlarda karın boşluğunda yer alan rezervuar içindeki sıvı penis içerisindeki silindirlere doğru hareket ederek ereksiyon halinin oluşmasını sağlar.

Erektil disfonksiyon (sertleşme problemi) şeker hastalarında sık olarak tespit edilen cinsel sorunlar arasındadır. Bu problemin etkili şekilde çözülebilmesi için uygulanan mutluluk çubuğu tedavisi ve şeker hastası erkeklerde cinsel sorunların nasıl çözülebilir sorusunun yanıtları hakkında ayrıntılı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

En iyi mutluluk çubuğu hangisidir ve tercihi nasıl yapılır?

Erektil disfonksiyon, bireyin cinsel birlikteliği başlatacak ya da sürdürecek sertliğin gerçekleştirilememesi olarak tanımlanabilir. Arada sırada meydana gelen sertleşme problemleri özellikle ileri yaştaki bireyler için sık görülen bir durumdur ve özellikle stresli dönemler sırasında ortaya çıkar. Sık tekrarlayan erektil disfonksiyon olgularında çeşitli tedavi yaklaşımları denenebilir. İlaç tedavisi, intrakavernöz enjeksiyonlar, hormon terapileri, eksternal vakum cihazları veya penil protez tedavisi, bu kapsamda uygulanabilecek tedavi yöntemlerini oluşturur.

En İyi Mutluluk Çubuğu Tercihi Nasıl Yapılır ve Nelere Dikkat Edilir?

Penil protezler yani halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil implantlar, diğer tedavi yöntemlerinin uygulanamadığı veya sonuçsuz kaldığı erektil disfonksiyon hastalarında son basamak tedavi yöntemini oluşturur. Bu tedavi uygulamasının yapılacağı hastalarda en iyi mutluluk çubuğu tercihi yapılırken bireyin kişisel özellikleri göz önünde bulundurularak karar verilir. Kişinin vücut yapısı, yaşı, cinsel yapılarının büyüklüğü ve daha önce bu bölgeden herhangi bir operasyon geçirip geçirmediği gibi konular protez tercihini etkileyen faktörler arasında değerlendirilir. Operasyon sırasında bireyin kavernöz cismi doğru şekilde ölçülerek en uygun boyutlardaki protezin seçimi sağlanır.

Tek Parçalı En İyi Mutluluk Çubuğu Hangisidir?

Tek parçalı mutluluk çubukları, esnek bir çift bükülebilir silindir yapılarından meydana gelir. Normal ereksiyon gelişimi sırasında içi kanla dolarak peniste sertleşmeyi sağlayan kavernöz yapının yerine yerleştirilen malleable çubuklar, kişide sürekli olarak bir sertlik hali gelişmesine neden olur. Kullanım kolaylığı açısından oldukça rahat olan bu protezlerin cerrahi süreci de diğer protez çeşitlerine göre daha basittir. Çubukların esnekliği sayesinde kişiler içerisinde bulunduğu duruma göre penisin pozisyonunu kolayca ayarlayabilirler.

Tek parçalı en iyi mutluluk çubuğu tercihinde protezin çeşitli özellikleri göz önünde bulundurularak karar verilebilir. Yüksek esneme kapasitesine sahip tek parçalı mutluluk çubukları, daha kısa sürede yerleştirilebilirler ve dolayısıyla operasyon sonrası enfeksiyon, kanama, ağrı ve şişlik gibi şikayetlerin gelişme riskinde bir azalma söz konusu olur. Esneme düzeyinin 135 dereceye kadar olduğu tek parçalı en iyi mutluluk çubukları, kişiye penis pozisyonunu özgürce ayarlama imkanı vererek doğal bir ereksiyon hissi sağlarlar.

Üç Parçalı En İyi Mutluluk Çubuğu Hangisidir?

Üç parçalı mutluluk çubukları adından da anlaşılabileceği gibi bir çift silindir, pompa ve sıvı haznesi olmak üzere toplam 3 parçadan meydana gelir. Şişirilebilir özellikteki içi boş silindirler penis içerisindeki kavernöz cisim yerine yerleştirilirler. Pompa fonksiyonu gösteren cihaz testisler içerisine konulurken, sıvı haznesi alt karın bölgesindeki anatomik boşluğun içerisine yerleştirilir. Bu üç parça, aynı zamanda özel bir tüp sistemi ile birbirine bağlanmış şekildedir. Testislerdeki pompanın sıkılması ile aktive olan üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuklarında karın boşluğu içerisindeki hazneden penis içerisine doğru sıvı akışı meydana gelir. İçerisi dolan silindirler büyüyerek penisin de büyümesini ve sertleşmesini sağlar. Doğal ereksiyon sürecine oldukça benzer şekilde çalışan üç parçalı mutluluk çubukları bireyin anatomik özelliklerine göre enine genişleyen, anatomik olarak enine-boyuna genişleme özelliği olan ya da dar kavernöz yapısına sahip bireyler için uygun genişlikte olacak şekilde tercih edilebilir.

Üç parçalı en iyi mutluluk çubuğu tercihinde bu protezlerin çeşitli özelliklerinin bulunup bulunmadığı değerlendirilebilir. Pompa fonksiyonlarının hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi, adapte olabilen hazne ve enfeksiyondan koruyucu hidrofilik kaplama gibi özelliklere sahip olan son teknoloji üç parçalı mutluluk çubukları dayanıklılık, sertlik ve doğal ereksiyon halinin oluşması için gereken her şeyi bünyesinde barındıran protezlerdir.

Mutluluk çubukları, erektil disfonksiyon tedavisinde son basamakta başvurulan ve yüksek başarı oranlarına sahip bir cerrahi tedavi yöntemidir. Bu operasyon ve kullanılan protezler hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden bizimle “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz.

Sabah Sertleşmesi Neden Olmaz ve Mutluluk Çubuğu Çözüm Olur mu?

Bu sayfada sizlere sabah sertleşmesi neden olmaz sorusunun cevabı detayları ile birlikte verilmiştir. Sabah sertleşmesi olarak bilinen noktürnal penil tümesans, hem genç hem de yetişkin erkeklerde sık görülen bir durumdur. Bazı sabahlarda bireylerin penis ereksiyon halinde iken uyanması normal kabul edilir. Genç yaştaki erkekler için daha sık olan bu durumu her yaştan erkek yaşayabilir. Bu durum genel olarak bir cinsel uyarılmanın işareti olarak değerlendirilse de aslında bu kadar basit değildir. Sabah sertliği, birçok doğal hadise sonucunda ortaya çıkabilir.

Sabah Sertleşmesi Neden Olmaz ve Kimlerde Görülür?

Sabah sertleşmesi, birçok farklı faktör neticesinde meydana gelebilir. Bu konuda ortaya atılan çeşitli teoriler de mevcuttur. Bu teorilerden birincisi fiziksel stimülasyon teorisidir. Her ne kadar birey uyku halindeyken gözleri kapalı olsa da vücudun çevresel farkındalığı gece boyunca devam eder. Yalnız uyumayan kişilerde gece sırasında meydana gelen fiziksel yakın temaslarda vücut bunları uyarı olarak algılayarak ereksiyon oluşmasını tetikleyebilir.

Hormonal değişiklikler teorisinde ise sabah sertleşmesinin testosteron seviyesinin gün içerisindeki değişimleri göz önünde bulundurulmuştur. Kan dolaşımında yer alan testeron hormonu düzeyinin en yüksek olduğu zamanlar sabahın erken saatleridir. Özellikle REM uykusunun hemen ardından uyanıldığı zaman testosteron düzeyi en yüksek değerinde kabul edilir. Bu hormonun yükselmesi herhangi bir fiziksel uyarının olmadığı zamanlarda da bireyin ereksiyon haline geçmesi için yeterli olabilir. Kişilerin yaşlanması ile birlikte vücuttaki testosteron hormonu düzeylerinde doğal olan bir azalma meydana gelir. Bu azalmanın ilerlemesi sabah sertleşmesi sayısının da giderek azalması ile sonuçlanabilir.

Her yaştan erkek bireylerde sabah sertleşmesi meydana gelebilir. Bu durum penil bölgedeki kan dolaşımı ve sinirsel iletimin sağlıklı şekilde işlediğine işaret ettiği için oldukça önemlidir. Geceleri meydana gelen ereksiyon hali gecede 3-5 kez meydana gelebilir. Süresi ise kişiden kişiye değişmekle birlikte 30-120 dakika arasında değişkenlik gösterir. Sabah sertliği genellikle kişi uykudan uyandıktan birkaç dakika içerisinde gerilemeye başlar.

Sabah sertliği olmaması bireyde mevcut olan çeşitli cinsel fonksiyon bozukluklarına işaret ediyor olabilir. Meydana gelmesi halinde kan ve sinir fonksiyonlarının doğru şekilde çalıştığını gösteren bu durumun sıklığında giderek azalma meydana gelmesi erektil disfonksiyon probleminin bir habercisi olarak kabul edilebilir. Erektil disfonksiyona bağlı sabah sertleşmesi yokluğu için özellikle aşırı kilolu, yüksek tansiyon hastası, yüksek kolesterol seviyesi olan veya şeker hastası bireylerde bir risk artışı söz konusudur. Bazı ağrı kesiciler veya antidepresan türevi ilaçlar yan etki olarak sabah sertleşmesi azalmasına neden olabileceği için bilinçli olunmalıdır.

Sabah ereksiyonlarının sayısının yaşlandıkça azalması gayet doğal bir durumdur. Ancak genç yaşlarda bu durumun yaşanmamaya başlanması ya da ereksiyon işlevinin tam olarak yerine getirilememesi halinde sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman üroloji hekimlerinden destek alınması önerilir.

Sabah Sertleşmesi Olmayanlar İçin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Sabah sertleşmesi olmayan bireylerde bu durumun altında yatan nedenlerin araştırılması ve tespit edilmesinin ardından en uygun tedavi yönteminin uygulanması gerekir. Kişide sabah sertleşmesi yokluğuna ek olarak cinsel aktiviteyi başlatacak ya da sürdürülmesini sağlayacak şekilde ereksiyon işlevi gerçekleştirilemiyorsa erektil disfonksiyon tedavi seçenekleri değerlendirilebilir. Penis bölgesine olan kan akımını arttırıcı ilaçlar, hormon terapileri, eksternal vakum cihazları ya da penil protez (mutluluk çubuğu, penil implant) gibi tedavi yöntemleri, erektil disfonksiyon hastalarında uygulanabilecek yaklaşımlar arasında yer alır.

Sabah Sertleşmesi Olmayanlar için Mutluluk Çubuğu Kalıcı Çözüm Olur Mu?

Sertleşme problemi olan bireylerde diğer tedavi yöntemlerinin uygulanamaması veya sonuçsuz kalması halinde cerrahi olarak gerçekleştirilen mutluluk çubuğu tedavisine başvurulabilir. Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrasında oldukça yüksek başarı oranları söz konusudur ve bireylerin büyük çoğunluğunda yüksek hasta memnuniyeti elde edilmiştir.

Penil implantlar, bireylerin tekrar cinsel aktif birey olmalarını sağlayan ve doğal ereksiyon sürecine benzer şekilde çalışan protezlerdir. Bu tedavi yöntemi hakkında detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılmaz ve Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılır

Bu sayfada sizlere mutluluk çubuğu kimlere takılmaz ve mutluluk çubuğu kimlere takılır sorularının cevapları detayları ile birlikte verilmiştir. Erektil disfonksiyon, kişinin cinsel aktiviteyi başlatacak ya da sürdürülmesini sağlayacak sertliği oluşturamaması olarak tanımlanabilir. Bu durumun kontrolünde başta ilaç tedavisi olmak üzere çeşitli yöntemlerin denenmesine rağmen sonuç alınamaması durumunda üroloji hekimleri tarafından uygun görülmesi halinde mutluluk çubuğu (penis protezi, penil implant) tedavisine başvurulabilir. Genel olarak iki çeşit olan penis protezi için kimlerin uygun birer aday olduğuna dair ayrıntıları yazının devamında bulabilirsiniz.

Tek Parçalı Bükülebilir Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılır?

Tek parçalı bükülebilir mutluluk çubuğu, oldukça yüksek esneme kabiliyetine sahip bir çift silindirden meydana gelir. Bu silindirler normalde kan ile dolarak penisin büyümesini ve sertleşmesini sağlayan kavernöz doku yerine yerleştirilir. Tek parçalı bükülebilir mutluluk çubukları operasyon sonrasında kişiye sürekli bir sertlik hali sağlar. Bazı kişiler için bu sürekli sertlik hali rahatsız edici bir durum olabilir ancak günümüzde gelişen protez teknoloji sayesinde bireyler malleable özellikteki protezlerini içerisinde bulundukları duruma göre istedikleri pozisyonu verebilir. Cinsel aktivite, idrar yapma ya da kıyafetlerle gizleyebilme için 135 dereceye kadar esneyebilen tek parçalı bükülebilir çubuklar, kişinin penisine özgürce pozisyon verebilmesini sağlar.

Tek parçalı bükülebilir mutluluk çubuğu tercihinde birçok faktör etkili olabilir. Hastanın beklentisi, cerrahın görüşü, hastada altta yatan diğer sağlık durumları, kişinin beceri durumu ve zihinsel fonksiyonları, tek parçalı malleable protez seçiminde etkili olan faktörler arasında yer alır. Bükülebilir çubukların daha az beceri istemesi ve operasyonun lokal anestezi altında da gerçekleştirilebilmesi öne çıkan özellikleri arasında yer alır.

Tek Parçalı Bükülebilir Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılmaz?

Tek parçalı bükülebilir mutluluk çubuğu sadece yüksek esneme kabiliyetine sahip bir çift silindirden oluşması nedeniyle hastanın anatomik özelliklerinin pek fazla göz önünde bulundurulmadığı penil implant türüdür. Malleable protezler için mevcut olan 9-10-11-12-13-14 mm çaplardaki 6 farklı boy seçeneği, birey için en uygun kalıcı çözüm penil protez seçimini yapmaya imkan sağlar.

Tek parçalı bükülebilir mutluluk çubuğu bireyde rekürren (tekrarlayan) idrar yolu enfeksiyonu bulunması ve bu durumun operasyon bölgesi için enfeksiyon gelişimi riski içermesi halinde gerçekleştirilmesi önerilmez.

Üç Parçalı Şişirilebilir Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılır?

Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğu testislerde yer alan pompa, karın içinde bulunan rezervuar ve penis içerisinde yerleştirilen bir çift şişirilebilir silindirden meydana gelen penis protezidir. Malleable protezlere göre daha karmaşık bir kullanıma sahip olan bu protezler özellikle ince motor fonksiyonları korunmuş bilişsel işlevlerinde herhangi bir değişiklik oluşmamış bireylerde tercih edilir.

Üç Parçalı Şişirilebilir Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılmaz?

Üç parçalı şişirilebilir penil protezler, el vücut koordinasyon problemi yaşayan, ileri evre Parkinson hastası veya vücut özellikleri nedeniyle aktifleştirici pompa kullanmayacak kişilere takılmaz. Erektil disfonksiyon ve Peyroni hastalığının bir arada görüldüğü bireylerde üroloji hekiminin uygun görmesi halinde penil protez tedavisine başvurulabilir. Bu kişilerde penisin anatomik özelliklerinin değişmesi nedeniyle genellikle özel olarak üretilen dar çaplı protezler tercih edilir. Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuklarının uygulanamayacağı bir diğer hasta grubu da çeşitli nedenlerle karın bölgesine radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanmış bireylerdir. Rezervuarın yerleştirileceği bu bölgede meydana gelen değişiklikler üroloji hekimleri tarafından değerlendirilerek sadece bazı hastalarda mutluluk çubuğu tedavisi uygulanabilir.

Mutluluk çubuğu tedavisi, gerçekçi beklentilere sahip hastaların bilgisi ve onamı dahilinde erektil disfonksiyon tedavisi için başvurulan etkili bir cerrahi tedavi yöntemidir. Bu operasyonun kimlerde uygulanabileceği ve protez seçiminde etkili olan faktörler hakkında ayrıntılı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Pompalı Mutluluk Çubuğu Nedir ve Şişirilebilir Mutluluk Çubuğu Çeşitleri

Sertleşme sorunu tedavisinde pompalı mutluluk çubuğu kullanılması bu problemin kontrol altına alınmasında oldukça etkili olabilir. Erektil disfonksiyon olarak isimlendirilen sertleşme problemi, özellikle 40 yaşından itibaren birçok bireyde tespit edilebilen bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Cinsel aktiviteyi başlatacak ya da cinsel ilişkinin sürdürülmesini sağlayacak yeterli sertliğin oluşturulamaması olarak tanımlanan bu durumun tedavisinde birçok farklı yönteme başvurulabilir. İlaç tedavisi, eksternal vakum cihazı, penil enjeksiyon gibi tedavi basamaklarında hastanın bu probleminin kontrol altına alınamaması halinde hastaya cerrahi penil implant (mutluluk çubuğupenis protezi) uygulanması gündeme gelebilir.

3 Parçalı Şişirilebilir Pompalı Mutluluk Çubuğu Nedir?

Erkeklerde sertleşme meydana gelmesi cinsel uyarının beyin tarafından algılanmasını takiben oluşan elektriksel sinyallerin genital bölgedeki kan akışını artırması ve penisin içerisindeki süngerimsi dokunun kan ile dolmasının sağlanması ile başlar. Penisin içerisindeki boşluklarda kan miktarının artması ile penis giderek büyür ve sertleşir. Adından da anlaşılacağı gibi rezervuar, pompa ve bir çift silindirden oluşan penil protezler 3 parçalı şişirilebilir pompalı mutluluk çubuğu olarak isimlendirilir. Şişirilebilir pompalı mutluluk çubukları bu fizyolojik mekanizma ile benzer şekilde çalışarak kişinin sertleşme probleminin doğal mekanizmalara en yakın şekilde çözülmesini sağlar.

3 Parçalı Pompalı Mutluluk Çubuğu Çeşitleri Nelerdir?

Üretildikleri ilk tarihten itibaren geçen yaklaşık 50 yıllık süreç içerisinde penil protez teknolojisinde oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştır. Günümüzdeki son teknoloji 3 parçalı mutluluk çubukları temel olarak 2 kategori içerisinde incelenebilir. Bu cihazların sınıflandırılması genişleme özellikleri baz alınarak yapılmıştır. 3 parçalı pompalı mutluluk çubuklarının ilk grubunda yer alan cihazlar genel olarak enine genişleme özelliğine sahip, yüzeyi bütünlüğü ve aşınmayı engelleyecek şekilde tasarlanmış ve uç kısmı doğal penis anatomisine uygun şekilde üretilen penil implantlardır. İkinci 3 parçalı pompalı mutluluk çubuğu türünde ise operasyon sonrası penis boyu ile ilgili kaygıları olan hastalara göre özel olarak tasarlanan enine ve boyuna genişleme özelliğine sahip penil protezler yer alır.

Dairesel genişleyebilme özelliğine sahip bu son teknoloji mutluluk çubukları, penis başına yakın bölgede bireyin anatomik özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte protez boyunun %25’e kadar ekstra büyümesini sağlayabilir. Bir diğer 3 parçalı pompalı mutluluk çubuğu çeşidi olan penis protezleri, normalde penis içerisinde bulunan ve kanla dolarak genişleme özelliğindeki kavernöz yapıları dar olan bireylere göre tasarlanmış son teknoloji penil implantlardır. Çeşitli rahatsızlıklara bağlı olarak penis içerisindeki bağ dokunun etkilendiği bireylerde tercih edilen bu penil implantların oluşturdukları sertlik hali ve genişleyebilme kapasiteleri oldukça yüksektir. Bu son teknoloji penil implantların aynı zamanda bir takım ortak özellikleri de mevcuttur. Silindirlerin yüzeyi hidrofilik kaplı olan bu mutluluk çubuklarında pompa mekanizmasının kullanımı oldukça kolay ve hızlıdır. Aynı zamanda bireylerin karın bölgesine yerleştirilen rezervuar bireylerin bu bölgedeki boşluğuna kolayca adapte olarak hasta konforuna oldukça olumlu etki eder.

3 Parçalı Pompalı Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nasıl Yapılır?

3 parçalı pompalı mutluluk çubuğu ameliyatında bu protezi oluşturan parçaların vücut içerisine yerleştirilmesi gerçekleştirilir. Penisin içerisinde yer alan kavernöz dokunun kenarlara doğru esnetilerek silindirler bu bölgeye yerleştirilir. Rezervuar ise alt karın bölgesinde “Retzius boşluğu” adı verilen anatomik bölgeye konulur. Protezin aktifleştirilmesini sağlayacak pompa ise testislere yerleştirilir ve operasyon tamamlanır. Testislerde yer alan pompanın sıkılması karın boşluğu içerisinde yer alan rezervuardaki sıvıyı harekete geçirerek penis içerisindeki silindirlere doğru akışını sağlar. Silindirlerin sıvı ile dolması doğal ereksiyon aşamalarına benzer şekilde penisin sertleşmesini ve büyümesini sağlar.

Erektil disfonksiyon oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. Bu problemin çözümünde oldukça yüksek başarı ve hasta memnuniyeti oranlarına sahip pompalı mutluluk çubuğu tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi almak için sitemiz üzerinden bizimle “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz.

Prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık ve tedavisi nasıl yapılır?

Prostat kanserinin cerrahi tedavisi hayat kurtarıcı olsa da zaman içinde prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık gibi bazı istenmeyen durumlara neden olabilir. Prostat kanseri her 8 erkekten 1’ini etkileyebilen bir durumdur (5). Ancak erken tanı alan vakalarda uygulanan tedaviler oldukça yüz güldürücü sonuçlara sahiptir. Erektil disfonksiyon olarak isimlendirilen sertleşme problemi, prostat ameliyatı sonrası oluşabilecek yan etkilerin başında gelir.

Prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık neden olur?

Sertleşme hali cinsel uyarının algılanmasının ardından beyinden çıkan sinyallerin penis bölgesindeki kan damarlarını harekete geçirerek bu bölgeye kan akımını hızlandırması ile başlar. Penis içerisindeki süngerimsi kavernöz boşluklara kanın dolması, penisin büyümesini ve sertleşmesini sağlar. Sertleşme olarak bu durumun meydana gelmemesi ise erektil disfonksiyon veya bilinen adıyla iktidarsızlık gelişimine neden olur. İktidarsızlık, cinsel ilişkiyi başlatacak ya da cinsel aktivitesinin sürmesini sağlayacak gerekli sertliğin oluşturulamaması olarak tanımlanabilir. Psikolojik durumlar dışında sinir sistemini, kan damarlarını ya da hormonal uyarı etkileyen çeşitli durumlar erektil disfonksiyon ile sonuçlanabilir.

Prostat kanseri genel olarak yavaş büyüme eğiliminde olan bir kanser türüdür. Kötü huylu dokunun sadece bu bez içerisinde tespit edildiği vakalarda cerrahi olarak prostat bezinin çıkarılması bir tedavi seçeneği olarak gündeme gelebilir. Prostatektomi adı verilen bu operasyon sırasında bezin iki yanında yer alan sinir dallarının hasarlanması veya bu bölgeye kanser yayılımı olması nedeniyle sinirlerin çıkarılmak zorunda kalınması halinde bireyler prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık durumu ile karşı karşıya kalabilir.

Prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık nasıl tedavi edilir?

Prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık tedavisi ilk olarak ilaç uygulamaları ile başlar. İlaçları tolere edemeyen ya da bu tedavi yönteminin başarısız olduğu olgularda sırasıyla vakum cihazı, penil enjeksiyon tedavileri ile iktidarsızlık sorunu çözülmeye çalışılır. Çeşitli nedenlerle denenen tedavi yöntemlerinin başarısız sonuçlandığı ya da denenmesinin mümkün olmadığı olgularda üçüncü basamak tedavi yöntemi olan penis protezi (mutluluk çubuğu, penil protez) yöntemine başvurulabilir.

Prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık için mutluluk çubuğu ameliyatı

Prostat ameliyatı sonrası iktidarsızlık gelişen olgularda, diğer tedavi yöntemleri ile sonuç alınamaması halinde cerrahi olarak yerleştirilen mutluluk çubuğu tedavisine başvurulabilir. Üroloji hekimlerine bu şikayet ile başvurunuz sonrasında öncelikle bu tedavi yöntemi için uygun bir aday olup olmadığınız değerlendirilir. Operasyon yapılmasının uygun olduğu vakalarda sonraki aşamada ise hastaya en uygun penil protez tipinin seçilme aşamasına geçilir. Tek parçalı malleable (bükülebilir) mutluluk çubukları, cerrahi olarak penisin içerisine yerleştirilen ve esneme özelliğine sahip silindirlerdir. Malleable protezler kişilerde sürekli olarak bir sertlik halinin mevcudiyetini sağlarlar. Sürekli sertlik hali bazı kişiler için rahatsız edici olsa da bu penil implantların kolayca yönlendirilebiliyor olmaları kişinin içinde bulunduğu duruma göre istediği pozisyonun verilmesine ve protezi saklamasına olanak sağlar.

Bir diğer penil protez modeli olan üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubukları adından da anlaşılabileceği gibi penis içerisine yerleştirilen içi boş silindirler, testislere yerleştirilen pompa ve karın içerisine yerleştirilen rezervuar parçalarından meydana gelir. Rezervuar içerisindeki sıvı cinsel aktivite öncesinde testiste yer alan pompa vasıtası ile aktifleştirilerek peniste yer alan silindirlerin içerisine geçer. Doğal sertleşme aşamalarına benzer şekilde silindirlerin içerisinin sıvı ile dolması sonrası penis genişlemeye ve sertleşmeye başlar. Daha sonrasında istenilen durumda pompanın yanındaki düğmenin tekrar sıkılması penis içerisindeki sıvının rezervuara geçmesini ve böylelikle gevşeme halinin oluşmasına olanak sağlar.

Prostat cerrahisi gerekli durumlarda hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemidir. Bu ameliyat sonrasında oluşan problemlerin başında gelen iktidarsızlık diğer tedavi yöntemlerine yanıtsız olgularda mutluluk çubuğu cerrahisi ile başarılı şekilde kontrol altına alınabilir. Penil implant cerrahisinin nasıl olduğu ve size uygun tedavi planının nasıl olabileceğine dair sorularınız için bizimle “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz.

Faydalı Bilgiler

Bağlantılar
ANDROMED
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE
İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.