Sertleşme Sorunu Nedir

Bu sayfada sizlere sertleşme sorunu nedir sorusunun cevapları detayları ile birlikte verilecektir. Sertleşme bozukluğu (Sertleşme Sorunu) denilen olgu, istek olduğu halde cinsel ilişkiyi sürdürmek için yeterli sertliği sağlayamama veya hiç sertleşememe, ya da cinsel ilişkiyi sürdürmeye yetmeyecek kadar sertleşmeyi koruyamama durumuna verilen genel addır. Sertleşme bozukluğu tatmin edici bir cinsel ilişki yaşamanıza engel olur ancak tedavi edilebilir bir durumdur. Sertleşme bozukluğu rahatsızlığı olan kişiler;

* Cinsel ilişkiyi sonuçlandıracak sertliği uzun süre sürdüremez

* Cinsel ilişki için yetersiz ve kısmi bir sertlik oluşabilir ama ilişkiyi sağlayamaz

* Veya hiç ereksiyon (sertleşme) olmaz.

Sertleşme bozukluğu bazen iktidarsızlık olarak da adlandırılır, ancak tercih edilen terim genelde sertleşme bozukluğu veya erektil disfonksiyondur.

Kısaca özetlersek, erkeklerde istek olduğu halde tatmin edici bir cinsel ilişki için gerekli olan sertliği başlatma ya da devam ettirmede kalıcı yetersizlik durumlarına Sertleşme Bozukluğu denilmektedir. Bu belirtilerin 3 ay sürmesi çoğu otorite tarafından Sertleşme Bozukluğu tanısı konulması için yeterli kabul edilir. (Travma ve Cerrahi müdahaleler sonrası hariç)

Sertleşme Sorunu Nedir Hakkında Daha Ayrıntılı Bilgiler

Uzun yıllardır sertleşme sorunu nedir ve neden oluşur sorusunun cevabı tıp bilimince araştırılmıştır. Bu sorunun neden oluştuğunu anlamadan önce sertleşmenin nasıl gerçekleştiğini anlamak gereklidir. Erkeklerde cinsel fonksiyonlar; damar, sinir, hormon sistemlerinin beraber etki etmesi sonucu çalışmaktadır. Bu sistemlerin yanında kişinin psikolojik durumu da sertleşmeye etki etmektedir. Penis içerisinde yer alan corpus cavernosum ismi verilen kanallara hormon ve sinir sisteminin yapmış olduğu uyarı sonrası kan dolumu gerçekleşmekte ve bu da sertleşmenin oluşmasını sağlamaktadır. Hormon ve sinir sisteminin uyarısı, görsel veya duyusal bir uyaran sonucu gerçekleşebildiği gibi zihinde oluşan hayallere bağlı da oluşabilmektedir. Hormonal sistemde özellikle erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron, cinsel fonksiyonların çalışmasında önemli bir rol oynamaktadır.¹ Sertleşme sorunu tıpta genellikle erektil disfonksiyon olarak adlandırılmaktadır. Erektil disfonksiyon bir hastalık değildir, ancak birçok hastalık veya durumun sonucunda ortaya çıkan bir şikayettir. Uzun yıllardır araştırılan bu konuda sertleşme sorunu ile ilgili şikayetlerin giderilmesi için birçok farklı yöntem de bulunmuştur.

Sertleşme Sorunu Nedir ve Neden Oluşur?

Sertleşme sorunu yani erektil disfonksiyon, bireyin yeteri kadar sertleşememesi ya da sertleşmeyi gerekli süre boyunca sürdürememesi durumudur. Sertleşme sorunu yaşayan hastalar sertleşme sorunu nedir sorusunu üroloji hekimlerine sıkça sormaktadırlar. Hızlı başlangıçlı sertleşme sorununun sebepleri psikojenik ya da radikal prostatektomi (prostatın tamamının cerrahi olarak çıkarılması) gibi durumlardır. Sertleşmenin yeterince sürdürülememesi anksiyete (endişe hali) veya damar sisteminde oluşan problemlere bağlı olabilmektedir. Aynı zamanda depresyon ve bazı ilaçların da erektil disfonksiyona neden olduğu bilinmektedir.

Sertleşme sorunu açısından risk faktörü oluşturan bazı durumlar da mevcuttur. Bu durumlarda erektil disfonksiyonun önlenmesi ve tedavisi daha zor olmaktadır:

 • Sigara kullanımı
 • Obezite
 • Hipertansiyon
 • Dislipidemi (kandaki yağ değerlerinin bozulması)
 • Hareketsiz yaşam tarzı ve yetersiz fiziksel aktivite

Risk faktörleri yaşam tarzının değiştirilmesi ile düzelmektedir.² Diyabet, omurilik hastalıkları ya da yaralanmaları, multiple skleroz, Peyronie hastalığı (peniste şekil bozukluğu) gibi durumlarda da erektil disfonksiyon görülebilmektedir. Erektil disfonksiyonda öncelikle ilaç tedavisi, enjeksiyon tedavisi, vakum cihazları gibi ameliyat dışı tedavi yöntemleri denenmektedir. Bu yöntemlerin başarısız olduğu durumlarda mutluluk çubuğu olarak adlandırılan penil protezler yüksek başarı ve memnuniyet oranı ile kalıcı bir çözüm sunmaktadır.³

Sertleşme Sorunu Yaşayanlara Kalıcı Çözüm Sunan Penil Protez Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Penil protezler sertleşmenin gerçekleşmesine yardımcı olan corpus cavernosum kanallarına yerleştirilen medikal cihazlardır. Bu cihazlar temelde tek parçalı (malleable) ve üç parçalı şişirilebilir olmak üzere iki çeşittir. Tek parçalı protezler, sertleşme sorunu nedir ve kalıcı çözümü var mıdır merak edenlerin uzun süreli kullanabileceği protez çeşididir. Penis içerisindeki kanallara iki adet tek parçalı mutluluk çubuğu yerleştirilmektedir. Bu çubukların bükülebilir özelliği sayesinde elle dik konuma getirilir ve rahatlıkla kullanılabilir. Kullanılmadığında ise yüksek bükülme açısı sayesinde iç çamaşırı içerisine gizlenebilmektedir.⁴ Üç parçalı protezler, hidrolik prensibi ile çalışmaktadır. Testise yerleştirilen pompanın birkaç kez şişirilmesi sonucu karın içine yerleştirilen rezervuarın içindeki sıvı, kanallardaki silindir protez parçalarının içerisine doğru geçer. Tıpkı normal kan akımında olduğu gibi sıvı akışı ile çalıştığı için bu protezler doğal sertleşme görüntüsü sunmaktadırlar. Pompadaki indirme tuşu sayesinde sıvının tekrar rezervuara geçmesi mümkün olup sertleşme kolaylıkla sona erdirilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erektil disfonksiyon tedavisinin önemli bir bölümünü karşılamaktadır. SGK ödeme şartları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz. Sertleşme sorunu yaşayan ve sertleşme sorunu nedir daha fazla bilgi almak isteyen kişiler alanında uzman üroloji hekimine danışabilirler.

Sertleşme Sorunu Yaşayan Hastalarda Ne Tür Tedaviler Uygulanır

İki tür tedavi bulunmaktadır.

1- Cerrahi Olmayan Tedaviler
2- Cerrahi Tedaviler

Penil protez kararı verilmeden önce bu basamakların doktorlar tarafından hastalara önerilmiş olması ve hastalar tarafından da denenmiş ve artık bir cevap alınamıyor olması gerekmektedir.

1- Cerrahi olmayan tedaviler

– Psikolojik Danışmanlık
– Oral ereksiyon hapları (T*dal*fil, Sild*naf*l, V*rden*fil vb.)
– Penil enjeksiyonlar
– Vakum cihazları

2- Cerrahi tedaviler

– Penil protezler
– Penil re-vaskülarizasyon

Sertleşme Sorunu Sebepleri Nelerdir

Erkeklerde görülen sertleşme sorunu sebepleri arasında birçok hastalık ve sağlık problemi yer almaktadır. Normalde sertleşme, hormon ve sinir sistemi vasıtasıyla iletilen haberciler sayesinde damar sisteminin uyarılması ve penis içerisine kan akışının artması sonucu gerçekleşmektedir. Kan akışı penisteki corpus cavernosum adı verilen kanallara doğru olmaktadır. Kan ile dolan bu kanallar sertleşmenin oluşmasını sağlarlar. Sertleşme sorunu tıp literatüründe erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir. Genellikle cinsel uyaran olduğu hâlde yeterince sertleşmenin olmaması veya sertleşme gerçekleşse bile yeteri kadar uzun sürdürülememesi anlamına gelmektedir. Erektil disfonksiyon aslında bir hastalık değil, diğer hastalık veya sağlık problemlerinin sonucunda ortaya çıkan bir şikayettir. Son yıllarda görülme sıklığının artması, birçok araştırmacının  konu üzerinde çalışma yapmasına neden olmuş ve bu sayede sertleşme sorununun neden ortaya çıktığı daha iyi anlaşılmıştır. Günümüzde erektil disfonksiyon şikayetinin ortadan kaldırılması için ilaç tedavisi, penil enjeksiyon tedavisi, vakum cihazları gibi farklı tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler ameliyat dışı yöntemler olup fayda göstermediği durumlarda mutluluk çubuğu olarak adlandırılan penil protezler de kullanılabilmektedir.

Genel Yaşanan Sertleşme Sorunu Sebepleri Nelerdir?

Erektil disfonksiyon birçok duruma bağlı ortaya çıkabilmektedir. Kalp ve damar hastalıkları ile diyabet genellikle en çok görülen sertleşme sorunu sebepleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kan basıncı yüksekliği yani hipertansiyon hastalığı da erektil disfonksiyona neden olmaktadır. Obezite, aşırı alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı, yaşam tarzı değişiklikleri ve benzeri sebepler de sertleşme sorununa yol açmaktadır. Testosteron düzeyinin düşük olması ya da diğer hormonların dengesinin bozulması gibi hormonal sebeplere de bağlı görülebilmektedir. Kanda bulunan kolesterol benzeri yağların düzeyinin artmasına bağlı olarak da görülebileceği gibi böbrek hastalıklarında da erektil disfonksiyon görülebilir. Erektil disfonksiyon ayrıca, Parkinson hastalığı, multiple skleroz (MS), Peyronie hastalığı (penis şekil bozukluğu) gibi sebeplere bağlı ortaya çıkabilir. Özellikle kalça kemiği, omurga travma ve yaralanmalarına bağlı görülebilen sertleşme sorunu, prostatektomi (prostatın cerrahi olarak çıkarılması) sonrasında da görülebilir. Organik sebepler dışında stres, anksiyete (endişe), depresyon, ilişki problemleri, uyku bozuklukları gibi psikojenik bozukluklar da sertleşme sorununa neden olmaktadır. Antidepresan ve hipertansiyon ilaçlarına bağlı da ortaya çıkabilen erektil disfonksiyon, ileri yaş nedeniyle de görülebilmektedir.¹

Dünya’da En Çok Görülen Sertleşme Sorunu Sebepleri Nelerdir?

Sertleşme sorununa neden olan durumlar genellikle altı grup altında incelenmektedir:

 1. Vasküler (damar sistemi ile ilişkili): Kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi (kandaki yağ oranının fazla olması), sigara kullanımı, cerrahi sonrası (prostatektomi / prostatın cerrahi olarak çıkarılması) ya da radyoterapi (kalça kemiği üzerinde).
 2. Nörolojik (sinir sistemi ile ilişkili): Omurilik ve beyin yaralanmaları, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, multiple skleroz, inme.
 3. Bölgesel faktörler: Peyronie hastalığı, penil fraktür (penis kırığı).
 4. Hormonal sebepler: Hipogonadizm (cinsiyet hormonlarının yetersizliği), hiperprolaktinemi (kanda prolaktin hormon düzeyinin yükselmesi), kanda kortizol değerinin yükselmesi veya azalması, hipertiroidi ya da hipotiroidi.
 5. İlaç ile ilişkili nedenler: Hipertansiyon ilaçları, antidepresanlar, antiandrojen ilaçlar (cinsiyet hormonu seviyelerini düşüren ilaçlar), antipsikotik ilaçlar (şizofreni, bipolar bozukluğu vb. ilaçları), madde kullanımı, alkol tüketimi.
 6. Psikojenik sebepler: Performans ilişkili anksiyete, geçmiş travmatik deneyimler, ilişki problemleri, depresyon, stres, endişe.

Bu etkenler arasında Dünya’da en sık görülen sertleşme sorunu sebepleri kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, obezite, sigara kullanımı ve depresyondur.²

Sertleşme sorunu yaşayan kişilerde kullanılan penil protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsanmaktadır. SGK ödeme şartları ve sertleşme sorunu sebepleri hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Penil Protez Dışarıdan Nasıl Görünür ve Hasta Ne Hisseder

Üç parçalı penil protez operasyonundan 6-8 hafta sonra kontrole gelen ve tamamen iyileşen penil protezi olan erkekler çok rahat olduklarını ve içlerinde yabancı ve rahatsız edici bir şey olmadığını hissettiklerini bildirmişlerdir. Cinsel aktivite ameliyattan 6 ila 8 hafta sonra (hekimin onay vermesi durumunda daha önce de olabilir) başlayabilir. Malleable protezlerde ise durum biraz daha farklıdır.

Malleable yani tek parçalı bükülebilir protezler devamlı sert yani ereksiyon halinde oldukları için bazı durumlarda dışarıdan belli olabilir. Ancak en yüksek eğilme açısı ile Tek Parçalı Malleable protezler hastanın penisini gizlemesine olanak verecek şekilde üretilmişlerdir.

Silikon olmayan sert plastik materyallerden yapılan protezler, penis içindeki bükülme ve köşe oluşturmaları nedeniyle hastalarda zamanla rahatsızlığa ve bükülme yerlerinde kırılmadan kaynaklı bozulmalara neden olmaktadır. Ayrıca katı yapısı nedeniyle dışardan bakıldığında doğal olmayan bir görüntüye ve protezin belli olmasına neden olur.

Penil Protez Ameliyatı Nasıl Yapılır

Cerrahi yaklaşım yani penil protez ameliyatı hangi implant tipinin kullanıldığına, hastanın öyküsüne ve cerrahın yaklaşımına göre değişebilir. Genel anestezi altında yapılan ameliyat sırasında 3 parçalı şişirilebilir penil protez, penisin üzerinde, karnın alt tarafında ve skrotumda yapılan küçük bir kesi yardımıyla yerleştirilir.

Genellikle küçük bir cerrahi kesim ile karın dokusu ile penisin birleştiği yerde ya da testis torbasının (skrotum da denilir) penis ile birleştiği sınırın altından yapılır. Bu operasyonda hiçbir doku çıkarılmaz ve kan kaybı genellikle çok çok azdır. Hastalar aynı ameliyat günü eve gidebilir veya doktorun uygun görmesi halinde bir gece hastanede de kalabilirler. Bu hekimin yaklaşımına ve hastanenin iç prosedürlerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu operasyon yaklaşık bir saat sürer. Penil protez implantasyonundan sonra yaklaşık 3-4 hafta boyunca penis veya skrotumda ağrı, şişlik veya morarma görülebilir. Böyle durumlarda hekiminiz size ağrı kesici bir ilaç reçete edebilir. Hastalar protez ameliyatından 4-6-8 hafta sonra hekimin onaylaması durumunda cinsel ilişkiye girebilir. Takılan protez ve yapılan ameliyat sonrası hastaların cinsel ilişkiden zevk alması, orgazm olması veya boşalması kesinlikle etkilenmez. Hasta eskiden olduğu gibi istediği sıklıkta ve uzunlukta cinsel ilişkide bulunabilir ve doğal yollardan çocuk sahibi olabilir. Penis protezleri peniste sertleşmeyi arttırır, ancak penisi genellikle uzatmazlar.

Penil Protez Ameliyatı Hakkında Daha Fazla Bilgi

Cinsel birleşme sırasında yeteri kadar sertleşmenin görülmediği erektil disfonksiyon durumunda öncelikle ilaç tedavileri, enjeksiyon tedavisi, vakum cihazları gibi ameliyat gerektirmeyen diğer yöntemler kullanılsa da bu yöntemlerin fayda göstermediği durumlarda hastalar penil protez ameliyatı sonrası istedikleri cinsel deneyime kavuşabilmektedir. Erektil disfonksiyon bir hastalık olmayıp diğer hastalıkların sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Diyabet hastalığı, Peyronie hastalığı (peniste eğrilik), arteriyoskleroz (damar sertleşmesi), omurilik yaralanmaları ve hastalıkları gibi durumlara bağlı olarak gelişebilmektedir.¹ ² Temelde tek parçalı (malleable) ve üç parçalı şişirilebilir olmak üzere iki çeşidi bulunan penil protezler, penis içerisinde yer alan ve kan ile dolarak sertleşmenin gerçekleşmesine yardımcı olan corpus cavernosum kanallarının içerisine yerleştirilirler. Tek parçalı protezler bükülebilir olması nedeniyle peniste daha az kesi yapılarak yerleştirilirken üç parçalı protezler ise daha fazla parça içermekte ve bu yüzden daha uzun süren bir ameliyat sonucunda yerleştirilmektedirler. Tek parçalı protezler uzun süreli kullanım imkanı sunarken üç parçalı protezler peniste daha doğal sertleşme görünümü oluşturmaktadır.

Tek Parçalı Penil Protez Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tek parçalı protezler genellikle yarım saat ila bir saat arası süren operasyon sonucu penis içerisindeki corpus cavernosum kanallarına yerleştirilmektedirler. Sertleşmenin gerçekleşmesi için penis içerisine iki adet tek parçalı protez yerleştirilmektedir. Halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen tek parçalı protezlerin operasyonu genellikle genel anestezi altında penis altına küçük bir kesi yapılması ile gerçekleştirilmektedir. Operasyonlar bazen sadece bel altı bölgenin uyuşturulması ile de yapılabilmektedir. Ameliyat esnasında hekim tarafından yapılan ölçümde hastanın anatomik yapısına göre uygun boy ve çapta penil protez hesaplanır ve operasyon planı yapılır. Üç parçalı penil proteze göre daha kısa süren tek parçalı penil protez ameliyatı, kısa sürmesi sayesinde daha az operasyona bağlı enfeksiyon riski içermektedir. Enfeksiyon riskinin daha da azaltılması için günümüzde hidrofilik kaplama ile gelen tek parçalı protezler de bulunmaktadır. Hidrofilik kaplama, ameliyat sırasında protezin daha kolay yerleştirilmesini sağlarken bakterilerin tutunmasını ve çoğalmasını engelleme özelliği sayesinde enfeksiyon riskini azaltmaktadır. Ayrıca olası enfeksiyon durumunda ise hidrofilik kaplamaların antibiyotik emebilme özelliği tedavi sürecini olumlu etkilemektedir.³

Üç Parçalı Şişirilebilir Penil Protez Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Üç parçalı şişirilebilir penil protezler, hidrolik prensibi ile çalışmaktadır. Bir adet sıvı rezervuarı, bir adet şişirilebilir pompa, iki adet silindir parçanın birbiri ile özel bir tüp sistemi aracılığıyla bağlanması sayesinde pompa sıkıştırıldığı zaman rezervuarda yer alan sıvı, corpus cavernosum içerisine yerleştirilen silindir parçaların içine geçmektedir. Pompanın testis içerisine yerleştirildiği üç parçalı şişirilebilir penil protez ameliyatı sırasında, sıvı rezervuarı ise karın içerisine gizlenmektedir. Pompa sisteminin hem yarı sertleşme hem tam sertleşme olanağı sunması, doğal görünümlü sertleşmenin gerçekleşmesine ve bireyin daha konforlu cinsel deneyim yaşamasına olanak tanımaktadır. Tek parçalı protezlerde olduğu gibi hidrofilik kaplama ile gelen üç parçalı penil protezlerde de enfeksiyon riski düşüktür. Ameliyatı tek parçalı proteze göre biraz daha uzun sürse de genellikle bir saat içerisinde tamamlanmaktadır. Penis içerisine yerleştirilen silindirlerin enine genişlemesi sonucu sertleşme sağlansa da hem enine hem boyuna genişleyebilen silindir parçalarına sahip şişirilebilir protez çeşitleri de bulunmaktadır. Ayrıca dar anatomik yapıya sahip olanlar için dar çaplı penil protezler de bulunmaktadır.⁶ Hekim tarafından hastanın ihtiyacına ve penis yapısına uygun protez seçilerek operasyon planı yapılmaktadır.

Bazı penil protez operasyonları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. SGK ödeme şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için sitemiz üzerinden bizimle “Bilgi İletişim Formu” vasıtası ile iletişime geçebilirsiniz. Erektil disfonksiyon tedavisinde penil protez ameliyatı ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen kişiler, tedaviye uygunluklarını öğrenmek için üroloji uzmanına danışabilirler.

 

Mutluluk Çubuğu Fiyatları / Penil Protez Maliyeti

Mutluluk çubuğu fiyatları ve maliyeti size uygun olan mutluluk çubuğuna ve hastaneye göre değişebilmektedir. Ayrıca cerrahi sonrası hastanede kaldığınız gün sayısına göre de maliyet artabilir veya düşebilir. Mutluluk çubuğu implantasyon hizmeti kapsamı ile tedavi maliyeti duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte, çoğu vakada bu operasyon için kısmen de olsa SGK kapsamından faydalanılabilir. Çünkü çoğu hastanın yaşadığı sertleşme bozukluğu vakalarının ardında genellikle eşlik eden başka bir rahatsızlık bulunmaktadır. Bu konuda daha iyi bilgi alabilmek ve sertleşme bozukluğu için öngörülen tedavilerin SGK ve özel sigorta tarafından kapsanma durumunu öğrenmek için bireysel olarak ürün sağlayıcı firma ile iletişime geçmek en doğru seçimdir.

Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan mutluluk çubuğu fiyatları hastalar tarafından merak edilmekte olup protez çeşidine göre maliyet değişebilmektedir. Hastaların yaşam kalitesini düşüren erektil disfonksiyon, birçok farklı durumun sonucunda ortaya çıkabilmektedir:

 • Pelvis (kalça kemiği) kırığı
 • Omurilik yaralanmaları veya hastalıkları
 • Prostatektomi (Prostatın cerrahi olarak çıkarılması)
 • Multiple skleroz (MS)
 • Diyabet hastalığı
 • Arteriyoskleroz (Orta ve büyük boy damarların esnekliklerini kaybederek sertleşmesi) ve hipertansif damar hastalığı
 • Priapizm (Cinsel uyaran olmaksızın dört saatten uzun sertleşme)
 • Peyronie hastalığı (Penis dokusunda sert plakların oluşması sonucu peniste şekil bozukluğuna neden olan hastalık)
 • Yetersiz fiziksel aktivite
 • Sigara kullanımı
 • Psikojenik sertleşme sorunu

Erektil disfonksiyon tedavisinde ilk olarak ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, vakum cihazları gibi ameliyat dışı tedavi seçenekleri kullanılsa da bazı hastalar bu tedavilerden fayda görmemektedir.¹ Bu durumda erektil disfonksiyona kalıcı bir çözüm sunan penil protezler tercih edilmektedir. Mutluluk çubuğu olarak da bilinen bu protezlerin maliyeti protez çeşidine ve hastaneye göre değişiklik gösterebilmektedir. Temel olarak tek parçalı (malleable) ve üç parçalı şişirilebilir olmak üzere iki çeşidi bulunan mutluluk çubukları hastaların sertleşme sorununun giderilmesinde yüksek başarı oranına sahiptir.

Tek Parçalı Mutluluk Çubuğu Fiyatları

Tek parçalı mutluluk çubuğu, bükülebilen yapısı sayesinde ameliyat ile daha kolay yerleştirilmektedir. Bu sayede ameliyatlar daha kısa sürmekte ve daha az komplike bir işlem olduğu için ekonomik maliyeti de daha az olmaktadır. Mekanik bozulma riskinin olmaması ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunan tek parçalı mutluluk çubuğu fiyatları daha uygun olması nedeniyle hastalar tarafından tercih edilmektedir. Ameliyat öncesi muayene sırasında hastanın anatomik yapısına uygun boy ve çapta mutluluk çubuğu seçilmekte ve ameliyat ile penis içerisinde kan ile dolarak sertleşmeyi sağlayan corpus cavernosum isimli kanallara iki adet protez yerleştirilmektedir. Tek parçalı penil protezlerin aynı zamanda hidrofilik kaplama ile gelen çeşitleri de bulunmaktadır. Hidrofilik kaplama sayesinde ameliyat sırasında daha kolay implantasyona imkan sunan bu protezler, bakteri tutunmasını ve çoğalmasını önlediği için enfeksiyon riskini de azaltmaktadır. Hidrofil kaplama, olası enfeksiyon durumunda antibiyotik emebilme özelliği sayesinde tedavi sürecini de kolaylaştırmaktadır.²

Üç Parçalı Şişirilebilir Mutluluk Çubuğu Fiyatları

Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğu İngilizce olarak inflatable penile prosthesis denmektedir.  Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğu; rezervuar, pompa ve iki adet silindir parçadan oluşmaktadır.  Bu parçalar özel bir tüp sistemi ile birbirine bağlıdır ve bu tüp sistemi sayesinde pompanın şişirilmesi sonucu rezervuardaki sıvı, penisteki kanallara yerleştirilen silindirlerin içerisine geçerek sertleşmeye katkıda bulunur. Doğal sertleşme görünümü sunan şişirilebilir mutluluk çubuğu implantasyonunda rezervuarın karın içerisine ve pompanın testise yerleştirilmesi nedeniyle ameliyat biraz daha uzun sürebilmektedir. Hidrofilik kaplama ile gelen çeşitleri, protezi ve hastayı enfeksiyona karşı korumakta ve antibiyotik tedavisine yanıtı hızlandırmaktadır.³ Penis içerisinde yer alan kanalların anatomik olarak dar olması durumunda dar çaplı enine genişleyen çeşitleri⁴ bulunan üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuklarının sadece enine genişleyen veya hem enine hem boyuna genişleyen çeşitleri de mevcuttur. Ameliyat sonrasında penis kısalığı endişesi duyan bireyler genellikle hem enine hem boyuna genişleyen mutluluk çubuğunu tercih etmektedirler, maliyet de bu tercihe bağlı olarak değişmektedir.⁵

Penil protez operasyonunun önemli bir bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeme koşullarını öğrenmek için sitemiz üzerinden bizimle “Bilgi İletişim Formu” iletişime geçip detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Erektil disfonksiyon hastaları, mutluluk çubuğu fiyatları hakkında daha fazla detay öğrenmek ve bilgi almak için alanında uzman bir üroloji doktoruna danışabilirler.

Sigorta Penil Protez Ameliyat Maliyetini Karşılar mı

Penis protezlerinin maliyeti size uygun olan proteze ve hastaneye göre değişebilmektedir. Ayrıca cerrahi sonrası hastanede kaldığınız gün sayısına göre de maliyet artabilir veya düşebilir. Penil protez implantasyon hizmeti kapsamı ile tedavi maliyeti duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte, çoğu vakada bu operasyon için kısmen de olsa SGK kapsamından faydalanılabilir. Çünkü çoğu hastanın yaşadığı sertleşme bozukluğu vakalarının ardında genellikle eşlik eden başka bir rahatsızlık bulunmaktadır. Bu konuda daha iyi bilgi alabilmek ve sertleşme bozukluğu için öngörülen tedavilerin SGK ve özel sigorta tarafından kapsanma durumunu öğrenmek için bireysel olarak ürün sağlayıcı firma ile iletişime geçmek en doğru seçimdir.

Penil Protezler Dışardan Bakınca Fark Edilebilir mi

Protez ameliyatı geçiren erkeklerin protezinin dışarıdan görülmesi veya fark edilmesi neredeyse imkansızdır. Çok küçük bir kesi ile yapılan bu ameliyatta estetik olarak da herhangi bir farklılık görülmez. Özellikle 3 parçalı şişirilebilir protezlerde tamamen doğal bir görünüm vardır. Hastaların en çok kaygılandığı durum ise pompanın yerleşimi ve farkedilip farkedilmediğidir. Skrotal kesenin içinde (torbalarda) bulunan pompa tamamen gizlenmiş olup dışarıdan anlaşılması mümkün değildir. Herhangi bir yara izi de görülmez.

Silikon olmayan sert plastik materyallerden yapılan protezler, penis içindeki bükülme ve köşe oluşturmaları nedeniyle hastalarda zamanla rahatsızlığa ve bükülme yerlerinde kırılmadan kaynaklı bozulmalara neden olmaktadır. Ayrıca katı yapısı nedeniyle dışardan bakıldığında doğal olmayan bir görüntüye ve protezin belli olmasına neden olur.

Penil Protezler Ne Kadar Güvenlidir

Penil protez ameliyatlarında komplikasyon oranları oldukça düşüktür. Penil protezlerle ilişkili çok nadir görülen komplikasyonlar ise şunları içerir:
• Ameliyat sonrası kanama
• Enfeksiyon
• Erozyon
• Pompa veya rezervuarın yer değiştirmesi
• Mekanik arıza

Penil Protezler İşe Yarıyor mu

Tüm protez ameliyatlarının yaklaşık % 90 ila % 95’i başarılıdır, yani diğer bir deyişle penil protezler uzun süreli ve tatmin edici cinsel ilişki için gayet uygundur. Yapılan bir çalışmada (*) çıkan sonuçlara göre penil protez taktıran hasta ve eşlerinin memnuniyet oranları oldukça yüksektir. Gene aynı çalışmada erkeklerin ve eşlerinin % 93’ü sonuçlardan memnun kaldığını belirtmiş ve aynı durumda tekrar aynı tedaviyi yaptıracaklarını söylemiştir.

Faydalı Bilgiler

Bağlantılar
ANDROMED
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE
İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.