İktidarsızlık

İktidarsızlık, kısa tanımıyla erkeklerde sertleşme sorunu demektir. Daha açıklayıcı bir bilgi için İmpontans adı verilen ve cinsel temas anında erkeğin cinsel organının olması gerektiği kadar sertleşmediği bir rahatsızlık denilmektedir. Cinsel iktidarsızlık genellikle 40’lı yaşlardan sonra erkeklerde görülmektedir. Bazı erkekler genelde bu tür rahatsızlığı yaşamakta ancak bunu kendileri bile kabul etmemektedirler. Bu nedenle bir süre kendileri yenmeye çalışır ve her hangi bir tedavi yoluna girmemektedirler.

Hem ruhsal sorunların hem de bedensel sorunların sonucunda  iktidarsızlık görülebilir. Ruhsal anlamda aşırı stres ve yorgunluk birçok hastalığa sebebiyet verdiği gibi iktidarsızlık için de tahmin edilmesi zor bir durum değildir. Kişinin çeşitli sebeplerden dolayı stresli olması ve bunun uzun süre devam etmesi iktidarsızlığa neden olabilmektedir. Bunun yanında bedensel sorunlar da bu rahatsızlığa yol açabilmektedir. Elbette doğrudan rahatsızlık verebileceği bedensel sorunların başında penisi etkileyen organlar gelmektedir. İktidarsızlığın penisle ilgili olmasından dolayı penise etki eden organlar bu hastalığı da etkilemektedir.

İktidarsızlık Nedenleri

Erkeklerde sıklıkla görülen ve cinsel organ olarak penisin sertleşememesi anlamını taşıyan iktidarsızlık sorunları genellikle ileri yaş olgunluğundaki erkeklerde sıklıkla ortaya çıkar. Ancak bu durum hiç de anormal bir durum değildir. Zamanla bu tür sorunlar yaşanması gayet insan anatomisinin bir gereğidir. Fakat sözünü ettiğimiz durum bir süreklilik halini almaya başlamış ve erkekte görülen iktidarsızlık nedenleri bilinemeyen bir hal almışsa o zaman cerrahi müdahale de gerekebilir. Bunun için genellikle mutluluk çubuğu fiyatı nedir araştırılmaktadır. Oysa bundan önce doğal yolla penisin sertleşmesinin yöntemi keşfedilmelidir. Ancak bu sayede kişinin başlıca temel sorunları saptanabilecektir.

Erkeklerde sertleşmeyi sağlayan ve idrar kanalının her iki yanında bulunan tüpler, penisin sertleşmesinde etkili üreme organıdır. Aşırı heyecan altında bulunma, stresli olma gibi durumlar erkeklerin penisinin sertleşme sorunuyla karşı karşıya kalmasında ve iktidarsızlık nedenleri arasında en fazla gelen sebeptir. Bu sebepten ötürü de genellikle ilaçlara başvurulur veya bir diğer alternatif olması yönüyle kimileri tarafından zevk çubuğu kimileri tarafından da mutluluk çubuğu fiyatı nedir olarak bilinen yapay uyarıcı aletlere başvurulur. Bu yapay uyarıcıların ve ilaçların başlanmasına kesinlikle uzman bir ürolog eşliğinde karar verilmelidir. Yoksa kendi kendine bir erkeğin penisini yapay uyaranlara teslim etmesi ileri yaşlarda sağlayacağı düzenli cinsel yaşamına etki edecektir.

İktidarsızlık Ne Demek?

İktidarsızlık Ne Demek? Sorusu ile ilgili olarak genel olarak iktidarsızlık ne demek sorusuna istinaden verilecek olan cevap için erkeklerin farklı yaş dönemlerinde değişik nedenlerden ötürü ortaya çıkabilen ereksiyon problemlerinin bütünü olduğu söylenebilir. Son yıllarda çok daha fazla bir şekilde kendini göstermeye başlayan ve ruhsal veya fiziksel olarak erkeklerin cinsel hayatı yok eden bu hastalık, günümüzde değişik yöntemler ışığı altında çözüme kavuşturulmalıdır. Özellikle daha şiddetli bir biçimde yaşayan ve fiziksel olarak ortaya çıkan iktidarsızlık problemi adına mutluluk çubuğu taktıranlar büyük bir oranda bu sorundan kurtulmaktadırlar. Doktorlar tarafından her ne kadar şu an için en son çare olarak uygulansa da kesin çözüm olarak yapılmaktadır. En son gerçekleşmesinin nedeni ise tam donanımlı bir ameliyat kapsamında penis iç kısmı büyük bir oranda boşaltılmakta ve yerine cihaz yerleştirilmesidir.
Eski dönemlerde ereksiyon problemi yaşayan erkekler özellikle durum fiziksel olarak açığa çıktığı zaman bir takım ilaç tedavileri işe yaramadığında geriye hiçbir tedavi işlemi kalmıyordu. Günümüzde ise farklı penis protez cihazları kapsamında mutluluk çubuğu taktıranlar iktidarsızlık sorununa kesin çözüm bulmaktadırlar. Özellikle yaş olarak oldukça ileri gitmiş erkekler konusunda protez penis ereksiyon sorununa büyük bir oranda çözüm sağlamakta ve risk faktörü isteyen oldukça düşüktür. Burada iktidarsızlık ne demek sorusuna istinaden verilecek olan karşılık bünyesinde erkeklerde yaşanan ereksiyon problemine en doğru çözümlerden biri olarak protez beniz gösterilebilir.
<

Erkeklerde İktidarsızlık Nedenleri

Penis sertleşme sorunlarına halk tabiriyle iktidarsızlık denir. İktidarsızlık erkeklerde ayıplanacak bir durum olarak görünse de aslında sıradan bir hastalıktır. Aksine ayıplanacak bir hastalık olarak büyütülmesi kişinin ömür boyunca cinsel sertleşme sorunlarını yaşamasına yol açacaktır. İşte bu bakımdan da sözünü ettiğimiz iktidarsızlık sürecinin sadece bir geçici fırtına olduğunun bilinciyle hareket edilerek erkeklerde iktidarsızlık nedenleri araştırılmasına gidilmelidir. Bunun için elbette uzman bir hekimle koordineli bir uyum içerisinde olmak gerekir. Bunun yanı sıra yine birtakım yorumlarla mutluluk çubuğu kullanıcı yorumları yine uzman hekim tarafından önerilmediği sürece bu tedavi yönteminde yer almamalıdır.

Erkeklerin yaşamış oldukları sertleşme sorunlarının öncelikle biyolojik yönlerine değinmek gerekmektedir. Bu yönleri cinsel sertleşme sorunlarıyla karşılaşan erkeğin sözü edilen sertleşme sorunlarının tamamen anatomik yönünü oluşturmaktadır. Biyoritm olarak bilinen bir durum cinsel yaşamda da kendisini belli eder. Erkeklerde iktidarsızlık nedenleri arasında kişinin kendisini kontrolize mekanizmasına sokamaması başlıca sorunların başındadır. Bu da onun sertleşme problemiyle karşı karşıya olmasında ana etken olma fonksiyonuna sahiptir. Yine mutluluk çubuğu kullanıcı yorumları da bir diğer etkili nitelik olarak kendisini gösteren özelliktir. Tüm bu biyolojik süreçler yakından takip altına alındığı zaman kişinin iktidarsızlık problemlerinin önüne geçmesinde hiçbir zorluk yoktur.

Cinsel İktidarsızlık Nedir?

Cinsel İktidarsızlık Nedir? Sorusu ile ilgili olarak cinsel iktidarsızlık, cinsel birliktelik sırasında erkek cinsel organının birlikteliği sağlayacak derece ya da hiç sertleşememesi, ereksiyona geçememesi olarak nitelendirilen ve tıp biliminde impotans olarak nitelendirilen erkek rahatsızlığıdır. Cinsel uyarıcılar ve fanteziler sayesinde beyin bu uyarıyı alarak omurilik yoluyla cinsel organlarda sinüzoid adı verilen yapıların gevşemesini sağlar. Bu yapının gevşemesi içerisine kan dolmasına neden olmakta ve erkek cinsel organının hem sertleşmesini hem de genişlemesini sağlamaktadır. Cinsel heyecanın sona ermesi veya boşalma eyleminin gerçekleşmesi ile kan dolaşımı azalmakta erekte olan cinsel uzuv eski haline dönmektedir. Cinsel yaşamda cinsel iktidarsızlık nedir sorunu, cinsel organın sertleşememesi veya sertleşmeyi cinsel birlikteliğin sonuna kadar götürememesi, uzunca bir süre bu sertliğin idame ettirilememesi olarak kendini gösterir. Bu sorun sadece birkaç birliktelikte yaşanan bir durum ise ürologa başvurmayı gerektirecek bir durum olarak görülmez. Uzun süreli sertleşmeme durumu var ise hekime başvurulmalıdır. Birtakım stres, endişe gibi olumsuz faktörler, beyni etkilemekte ve sertleşme gerçekleşememektedir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile mutluluk çubuğu kullanımı sayesinde bu olumsuz faktörlerin neden olduğu sertleşememe sorunu çözülmektedir.