Mutluluk Çubuğu Nedir ve Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Erektil disfonksiyon (iktidarsızlık), tatmin edici bir cinsel birlikteliği sağlayabilecek sertliğe ulaşamama ya da bu sertliği sürdürememe olarak tanımlanır. Özellikle 40 yaş üstü bireylerin büyük bir çoğunluğunda tespit edilen bir problemdir. Erektil disfonksiyon tedavisinde diğer tedavi girişimlerine yanıtsız kalınan veya çeşitli nedenlerle ilaç kullanımından sakınılan kişilerde üçüncü basamak tedavi kapsamında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protezlerden faydalanılabilir.

Mutluluk Çubuğu Nedir?

Mutluluk çubuğu, cerrahi olarak yerleştirilen şişirilebilir veya bükülebilir özellikteki penis protezi olarak ifade edilebilir. Bu cihazlar korpora kavernoza olarak isimlendirilen penis içerisindeki boşluklu yapıya yerleştirilir ve böylelikle erektil fonksiyonun geri kazandırılması hedeflenir.

Mutluluk Çubuğu Çeşitleri Nelerdir?

Çeşitleri temel olarak iki grupta incelenir. Şişirilebilir ve bükülebilir penil protezler, iki temel formu oluşturur. Şişirilebilir cihazlar ise iki ya da üç parçalı olabilir.

Üç Parçalı ve İki Parçalı Şişirilebilir Penis Protezi

Üç parçalı şişirilebilir cihazlar en sık kullanılan protezlerdir. Şişirilebilir çubukların kullanımında alt karın bölgesine yerleştirilen, içerisinde tuzlu solüsyonu bulunan bir cihaz ve skrotum (testis derisi) içindeki gizli bir pompadan faydalanılır. Pompanın aktivasyonu sonrasında sıvı solüsyonu çubuğun içerisine geçerek şişmesini ve dolayısıyla kişinin ereksiyon haline ulaşmasını sağlar.

Şişirilebilir implant çeşitlerinden bir diğeri de iki parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğudur. Bu cihazda solüsyonun bulunduğu bölüm, pompanın bir parçası olacak şekilde üretilir. İki parçalı şişirilebilir cihazların kullanımında oluşan ereksiyon halinin sertliği, genellikle üç parçalı mutluluk çubuklarına göre daha azdır.

Bükülebilir Penis Protezi

Bükülebilir mutluluk çubuğu penisin sürekli olarak ereksiyon halinde olmasını sağlar. Bükülebilir olması sayesinde cinsel birliktelik, idrar yapma veya giysilerle gizleme sırasında istenilen doğrultuda kullanılabilir.

Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılabilir?

Erektil disfonksiyon tanısı konmuş ve tedavisi planlanmış ancak ilaçların çeşitli nedenlerle kullanılamadığı kişilerde, diğer tedavileri kullanmak istemeyen hastalarda veya sırasıyla diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalarda kullanılabilir. Tedaviye uygun olup olmadığını öğrenmek için üroloji hekimine danışmanız tavsiye edilir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat, lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilen bir operasyondur. Ameliyatın süresi genellikle 60-90 dakika arasındadır. Hastanede kalış süresi de oldukça kısadır. Hastalar genellikle cerrahi işlemden 1-2 gün sonrasında taburcu olabilirler.

Ameliyatın ilk aşaması kullanılacak cihazların ve ameliyat bölgesinin sterilizasyonunun sağlanmasıdır. Mutluluk çubuğunun takılmasında birçok farklı cerrahi teknik mevcuttur. Şişirilebilir çubukların yerleştirilmesinde kasık bölgesinden yapılan girişimlere başvurulur.

İnsizyon sonrasında penis içerisinde yer alan ve normalde kan dolması ile genişleme özelliğine sahip doku gerginleştirilir ve ereksiyonu sağlayacak cihaz buraya yerleştirilir. Yerleştirme işleminin ardından cerrah, sütür (cerrahi dikiş) vasıtası ile insizyon bölgesini kapatarak operasyonu sonlandırır.

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Ameliyatı takiben hekimler, ameliyat bölgesinin nasıl temiz tutulacağı ve yerleştirilen pompanın nasıl korunacağına dair hastalarını bilgilendirir. Ameliyattan sonraki birkaç gün oluşan ağrı şikayetinin kontrol altına alınması amacıyla çeşitli ağrı kesici ilaçlar reçetelendirilebilir. Aynı zamanda enfeksiyon gelişimini önlemek adına hekimlerin reçetelendirmesi halinde çeşitli antibiyotik ilaçların kullanımına da başvurulabilir.

Mutluluk Çubuğu Ne Kadar Zaman Sonra Kullanılabilir?

Günlük yaşantısına birkaç gün içerisinde geri dönebilen hastalar 2 hafta sonrasında kontrol muayenesine gelir ve bu muayene sırasında işlem bölgesi ve takılan penis protezi işlevlerinin incelenmesi gerçekleştirilir. Kontrol muayenesinde aynı zamanda hekimler, cihazın nasıl kullanılacağını gösterirler. Protez genellikle operasyon sonrası 6 ilâ 8. haftada kullanılmaya başlanabilir.

Mutluluk Çubuğu SGK Tarafından Karşılanır Mı?

Protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alır. Siz de SGK’nın penil protez karşılama şartlarını öğrenmek ve protezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Prostat Kanseri ve Mutluluk Çubuğu

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir.  Belirli bir yaşı geçen yaklaşık sekiz erkekten birinin başını ağrıtacak olan bu hastalığın tedavisinde birçok farklı yöntem uygulanmaktadır. Ancak bilimsel gelişmelere rağmen tedavinin seçilen yöntemden bağımsız olarak bazı yan etkileri vardır. Bunlardan en çok can sıkanlarından biri sertleşme problemidir. Bu durum prostata yapışık seyreden sinirlerin ameliyat esnasında hasar görmesine bağlı olabileceği gibi penise kan götüren damarların kesilmesi gerekliliğine bağlı olabilmektedir. Özellikle yaygın hastalıklarda bu sinirler korunamamakta ve daha yüksek oranda sertleşme problemi görülebilmektedir.

Oldukça sık görülen bir hastalık olan prostat kanseri tedavisine bağlı gelişen sertleşme problemi, penisin vajinaya girecek yeterli setliğe ulaşmaması olarak tanımlana bilir. Bunun birçok nedeni olabileceği gibi prostat kanseri tedavisi sonrası da görülebilir. Bu durum ortaya çıktığında farklı tedavi basamakları uygulanır. Bu tedavi basamaklarında ağızdan kullanılan ilaçlar, penise hastanın kendi kendine yapacağı enjeksiyonlar ve penil protez bulunmaktadır. Ağızdan kullanılan tabletler hafif ve orta şiddetteki problemleri tedavi edebilir iken diğer hastalarda yetersiz kalabilmektedir. Kendi kendilerine yapılan iğneler ile tedavi seçilmiş hasta grubunda etkili olmaktadır.

Penil protez halk arasında bilinen adıyla mutluluk çubuğu sertleşme probleminde son basamak tedavi olarak kullanılır. Penil protezlerin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar sert yapıda olan ve bükülebilenler, iki parçalı ve üç parçalı protezlerdir. Bu protezler zaman içerisinde gelişmeye devam etmektedir. Son dönemde hastalar tarafından daha çok tercih edilmekte olan enine ve boyuna uzayabilen protezler ile daha tatminkar sonuçlar alınabilmektedir.

Sonuç olarak cinselliğin her iki cins için de bir ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulduğunda tedavisi amacı ile hekime başvurmaktan kaçınılmamalıdır. Ülkemiz gibi cinselliğin konuşulması ve bu hastalıkların tedavisinin tabu görüldüğü kültürlerde hekimlere başvurudan kaçınılmaktadır. Bu nedenle tedavi edilebilir hastalıklar tedavisiz kalmakta ve boşanmalara bile neden olabilmektedir. Tedavinin birinci ve en önemli basamağı hekime başvurmaktır. Sağlıcakla kalınız.

Şeker Hastalığı (Diyabet) ve Sertleşme Problemi

Şeker hastalığında insülin salgılanma bozukluğu veya insüline karşı direnç nedeni ile kan şekerinde yükselme ve buna bağlı uzun dönemde problemler görülür. Toplumda oldukça sık olarak görülen bu durum neredeyse her geniş ailede bu hastalığı taşıyan bireylerin olduğu bir tablo oluşturmaktadır. Dünya sağlık örgütüne göre dünya üzerinde yaklaşık 422 milyon hasta bulunmaktadır. Hastalığın kronik bir problem olduğu göz önünde bulundurulduğunda uzun dönemde birçok probleme neden olabileceği aşikârdır.

Kalp, böbrek, göz hastalıkları gibi birçok probleme neden olabilir. Zaman zaman bu problemlerin yönetimi oldukça zor olabilmektedir. Uzun dönem problemlere genellikler kılcal damarlar üzerindeki etkileri neden olur. Bu etkilenen damarların yerine göre o bölgede problemlere neden olabilmektedir.

Şeker hastalarında görülen bu problemlerden biri de sertleşme problemleridir. Bu durumun hastalığın süresine paralel olarak arttığı bilinmektedir. Hastalığın uzun soluklu bir durum olması nedeni ile erken dönemle etkili olan ilaçların sonrasında yetersiz kalması sık görülen bir durumdur. Erken dönemde birçok hastada farklı ilaç tedavileri yeterli olabilmektedir. Ancak zamanla yetersiz kalabilmektedir. Yetersiz kalması durumunda bir sonraki basamak olan cerrahi tedavi gündeme gelmektedir.

Cerrahi tedavi olarak uygulanan yöntem mutluluk çubuğu takılmasıdır. Farklı çeşit penis protezleri var. Hasta için hangisinin uygun olduğu konusunda hekim ile görüşülmesi gerekmektedir. Protez seçimi yapıldıktan sonra dikkatli olunması gereken birkaç husus vardır. Bunlardan en önemlisi ameliyat öncesi ve sonrası dönemde kan şekeri düzeyinin çok yakın takip edilmesi gerekliliğidir. Kan şekeri yüksekliği yara iyileşmesinde gecikmeye ve enfeksiyona neden olabilmektedir.

Bizim gibi kapalı toplumlarda bu şikayetlerin gündeme getirilmesine her zaman mesafeli durulmuştur. Ancak sağlık ve teknolojik alandaki gelişmeler bu problemi çözülebilir kılmıştır. Bu konuda hekiminize başvurarak çözüm yolunda ilk adımınızı atınız. Sağlıcakla kalınız.

Mutluluk Çubuğu ve Penis Protezi ile ilgili Güncel Sorular ve Cevapları

Bu sayfada sizlere Mutluluk Çubuğu ve Penis Protezi ile ilgili Güncel Sorular ve Cevapları hakkında bilgiler detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Tüm aklınıza takılan soruların cevapları bir arada bu sayfada yer almaktadır.

Mutluluk Çubuğu (Penis Protezi) Nedir?

Halk arasında mutluluk çubuğu olarak adlandırılan penis protezleri , sertleşme bozukluğu tedavisinde cerrahi bir operasyonla takılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi ereksiyon hapları , vakum cihazları, enjeksiyon tedavisi gibi tedavilere cevap alınamaması durumunda da ereksiyon probleminin kalıcı ve tek çözümüdür. Özellikle diabet (halk arasında bilinen adıyla şeker) hastalarında ve prostat kanserinin radikal tedavisi sonrasında sık görülen bir problem olan sertleşme bozukluğunun kalıcı bir çözümüdür. Penis protezi ameliyatları farklı bir durum oluşmadığı sürece yaklaşık olarak 1- 1.5 saat sürmektedir. Peniste bulunan süngerimsi dokuların ameliyatla kaldırılması sonucu boşalan kanallara silindir şeklinde 2 adet mutluluk çubuğu yerleştirilir. Penisin boyu ameliyat esnasında hekim tarafından ölçüm çubuğu ile ölçülür ve sizin anatominize (penisinizin boyuna) en uygun olan protez takılır. Silindirler tamamen deri altına gizlenecek ve dışarıdan kesinlikle farketilmeyecek şekilde özel bir cerrahi operasyonla uygulanır. Mutluluk çubuğu taktıran hastalar istedikleri zaman cinsel ilişkiye girebilirler. Penis protezi ameliyatı olmak isteyen hastalar SGK nın kısmi bir ödeme yardımıyla bu ameliyatlarını gerçekleştirebilirler. SGK ‘ nın kısmi ödeme şartlarını öğrenmek için sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Mutluluk çubuğu taktırmak isteyen hastalar bu tedaviye uygun olup olmadıklarını bir üroloji hekimine danışarak bilgi sahibi olabilirler.

Mutluluk Çubuğu Çeşitleri / Modelleri Nelerdir?

Mutluluk çubukları toplamda 3 farklı çeşitten oluşmaktadır.

    • Tek parçalı bükülebilir mutluluk çubuğu / penis protezi
    • İki parçalı yarı sert mutluluk çubuğu / penis protezi
    • Üç parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğu / penis protezi

Her mutluluk çubuğunun farklı boy ve çaplara sahip olma özelliği vardır.

 

Tek Parçalı Bükülebilir Penis Protezi ( Malleable ) Özellikleri Nelerdir ?

Malleable Mutluluk Çubuğu / Penis Protezi : Sürekli ereksiyon halinde kalır ve gizlemek gerektiğinde 135 derece bükülme açısına sahiptir. İlişkiye girmek istenildiği zaman elinizle dik hale getirip kullanabilirsiniz. Pratik ve kolay kullanım özelliği sunan basit bir protezdir. Ömür boyu kullanma garantisi vardır.

İki Parçalı Penis Protezinin Özellikleri Nelerdir ?

İki Parçalı Mutluluk Çubuğu / Penis Protezi : Testis torbasına yerleştirilen pompa yardımıyla dilediğiniz zaman protezleri şişirerek ilişkiye girebildiğiniz yarı sert bir protez çeşitidir. Sürekli ereksiyon halinde kalma durumu yoktur ancak üç parçalı protez gibi doğal bir görüntüsü de yoktur. Yapılan klinik çalışmalarda oldukça fazla teknik sorun gözlenmiştir.1

Üç Parçalı Penis Protezinin Özellikleri Nelerdir ?

Üç Parçalı Mutluluk Çubuğu / Penis Protezi : Üç parçalı mutluluk çubuğu pompa , silindirler ve rezervuar denilen 3 parçadan oluşur. Bu nedenle 3 parçalı protez olarak adlandırılır. Diğer protez çeşitlerinden farklı olarak içi sıvı dolu olan rezervuar denilen ayrı bir parçası vardır. Bu rezervuar karın içi boşluğunuza aynı operasyonla yerleştirilir. 3 Parçalı protez sayesinde ilişkiye girmek için gerekli olan tam sertlik elde edilir. Bu protezin görüntüsü doğala en yakın olanıdır. Pompadaki söndürme tuşu sayesinde silindirler boşaltılarak penisin doğal inik görüntüsü sağlanır. Mutluluk çubuğu ameliyatlarında hasta herhangi bir acı duymaz. Ayrıca yapılan klinik çalışmalarda 3 parçalı penis protezleri ( mutluluk çubukları ) en fazla hasta memnuniyeti sağlayan modeldir. Bu protezin de ömür boyu garantisi vardır. 3 parçalı mutluluk çubukları kendi arasında 2 ye ayrılır:

Enine Genişleyen Mutluluk Çubuğu / Penis Protezi : Bu protez enine genişleme yaparak tam sertleşme sağlar ve ilişkiye girmenize yardımcı olur.

Enine-Boyuna Genişleyen Mutluluk Çubuğu / Penis Protezi: Hastanın anatomik yapısına uygun olması durumunda takılan bir protez çeşididir.Diğer protezden farklı olarak hasta anatomisinin izin verdiği miktarda boyuna uzama da sağlamasıdır. Bu protezde de tam sertleşme sağlanır ve doyurucu bir ilişkiye girmenize yardımcı olur. Enine boyuna genişleyen protezin kararını hekiminizle birlikte anatomik uygunluğunuza göre vermeniz en doğru çözümdür.

Tek Parçalı Bükülebilir Mutluluk Çubuğu ile Üç Parçalı Şişirilebilir Mutluluk Çubuğu Arasındaki Fark Nedir?

Tek parçalı ( Malleable ) mutluluk çubuğu, üç parçalı mutluluk çubuğu gibi ilişkiye girmeniz için gerekli olan sertliği elde etmenizi sağlar. 2 protez çeşidinin de anatominize uygun farklı çap ve boyları bulunmaktadır. En uygun çap ve boy ameliyat esnasında hekim tarafından gerekli ölçümler yapılarak belirlenir ve operasyon gerçekleştirilir.

Aralarındaki en önemli fark ise malleable protez sürekli ereksiyon halinde kalır ve 135 derecelik bir bükülme açısına sahiptir. Kullanmak istediğiniz zaman elinizle dik bir hale getirir ve ilişkiye hazır hale gelirsiniz. İlişki bittikten sonra elinizle penisi bükerek iç çamaşırınızın içerisine yerleştirerek saklayabilirsiniz. 3 parçalı protezde ise sertleşme probleminizden önceki ereksiyon nasılsa 3 parçalı protezde de aynı anatomik özellikler sağlanır. Testis torbanıza yerleştirilen pompa sayesinde doğal görünümüyle sönük halde bulunan protezi şişirerek penisinizi ilişkiye hazır hale gelirsiniz. Dilediğiniz kadar kullanıp ilişki sonunda pompada bulunan indirme butonu sayesinde sönük hale getirerek tekrar doğal görüntüsünü sağlarsınız. Her iki üründe ömür boyu garantiye sahiptir.

Mutluluk Çubuğu (Penis Protezi) Nasıl Takılır?

Penis protezleri yani mutluluk çubukları hekimin muayenesinden sonra onay verilmesi durumunda cerrahi operasyon gerçekleşir. Takılacak olan mutluluk çubuğunun çeşidi hekimin kararına bağlı olarak veya hastanın anatomik yapısındaki farklılıklardan dolayı değişiklik gösterebilir. Penis protezi ameliyatları yaklaşık olarak 1–1.5 saat sürer. Ameliyat anestezi yardımıyla yapılır ve hasta hiçbir acı hissetmez.

3 parçalı penis protezi ameliyatı hastanın testis torbasına yerleştirilen pompa , karın bölgesine yerleştirilen rezervuar ve penisinizin içine yerleştirilen 2 adet silindirden oluşur. Silindirlerin yerleştirileceği bölge olan penisin içindeki kanallar dilatatör denilen özel cerrahi aletlerle boşaltılır ve silindirlerin yerleştirilmesi için gerekli olan uygun alan oluşturulur. Bu operasyonlarda vücuttan herhangi bir doku çıkarılmaz ve kan kaybı çok azdır. Bundan dolayı herhangi bir kan takviyesine hekim ihtiyaç duymaz.

Ameliyattan sonra hastalar genellikle 1 gece hastanede kalırlar ve ertesi gün taburcu olurlar. Bu durum hastanelerin prosedürlerine göre veya hekimlerin kararına göre farklılık gösterebilir. Bazı ender durumlarda ameliyattan sonra oluşan ağrılar bir süre devam edebilir fakat hekiminizin size yazacağı ilaçlar yardımıyla bu ağrılarla kolaylıkla baş edebilirsiniz.

Ayrıca protez ameliyatından sonra en az 6–8 hafta protezin kullanılmaması ve cinsel ilişkiden uzak durulması gerekmektedir. Aksi durumda dikişlerde veya protezin yerleştirildiği kanallarda istenmeyen problemler gözlenebilir. 6. haftanın sonunda herhangi bir problem görülmemesi ve hekiminizin onaylaması durumunda size verilecek olan eğitim yardımıyla istediğiniz zaman dilediğiniz kadar ilişkiye girebilirsiniz. Ayrıca takılan mutluluk çubukları sizin zevk almanızda , boşalmanızda , idrara çıkmanızda, çocuk sahibi olmanızda herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Penil protezler peniste gereken sertleşmeyi sağlarlar ancak uzama konusunda anatomik yapısına bağlı olarak insandan insana farklılık gösterebilir.

Mutluluk Çubuğu (Penis Protezi) Fiyatları Nelerdir?

Mutluluk çubuklarının fiyatları hangi ürünün takılmak istenildiğine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca hekim muayenesinden sonra karar verilen protezin fiyat bilgisi, vakanın yapılacağı hastane ve bulunduğunuz bölgeye göre farklılık göstermektedir. Penil protezler uygun endikasyonlarda kısmi bir SGK ödemesine sahiptir.

Yaşadığınız bölgedeki ürün sağlayıcı firma ile irtibata geçerek kısmi SGK ödeme kapsamı, fiyat, penil protez hakkında bilgi ve ameliyatı yapan doktorlar ve hastaneler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Mutluluk Çubuğunu (Penis Protezi) Sigorta (SSK/SGK/Özel Sigorta) Karşılar mı?

Mutluluk çubuğu ameliyatları özel ve devlet hastanelerinde yapılmaktadır. SGK ödeme şartları için gerekli şartları ( endikasyon ) sağlamanız gerekmektedir. Bu şartlardan bazıları diabet hastalığı, prostat operasyonu geçirmiş olmanız, omurilik zedelenmeleri gibi.

Mutluluk Çubuğu (Penis Protezi) Dışarıdan Belli Olur mu?

Cerrahi operasyonlar ile takılan mutluluk çubukları tamamen derinin altına gizlenir ve dışarıdan kesinlikle belli olmaz. Kişi ilişkiye girmeden önce üç parçalı protezdeki pompaya birkaç kez basarak şişirme işlemini gerçekleştirir. Yeterince şişen protez ilişkiye hazır hale gelir. Görüntüsü ve duruşu doğal görüntüyle tamamen aynıdır.

Malleable protezde ise elinizle dik hale getirir ve kullandıktan sonra sağ veya sola bükerek gizli hale getirirsiniz. Tek parçalı protezler 3 parçalı protezlere göre kullanımları daha basit ve pratiktir ancak uzun süreli kullanımlarda 3 parçalı protez kadar doğal görünümü yoktur. Ancak bu protoz de partneriniz tarafından ve dışarıdan fark edilmez.

Mutluluk Çubuğu (Penis Protezi) Nerede ve Hangi Hastanelerde Takılır?

Penil protez ameliyatları özel ve devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Yaşadığınız bölgedeki ürün sağlayıcı firma ile irtibata geçerek kısmi SGK ödeme kapsamı, fiyat ve penis protezi hakkında bilgi, ameliyatı yapan doktorlar ve hastaneler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Mutluluk Çubuğu (Penis Protezi) Başarı Oranları Nelerdir?

Mutluluk çubukları sertleşme problemi yaşayan ve uzun zamandır cinsel ilişkiye giremeyen hastalar için uygulanan kalıcı ve kesin çözümdür. Penil protez ameliyatından sonra ereksiyon probleminiz tamamen çözülür ve eski sertliğinize kavuşursunuz. 3 parçalı şişirilebilir penil protezler ile yapılan klinik çalışmaların sonucunda ameliyattan önce sertleşme problemi yaşayan erkeklerin %90–95‘ i eski cinsel hayatlarındaki mutluluğa tekrar geri döndüklerini ve memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.2 Aynı zamanda partnerleri de aynı oranda memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.2

Mutluluk Çubuğu Taktıran Çocuk Sahibi Olur Olabilir mi?

Mutluluk çubuğu testesteron hormonunuza etki etmez ve sperm üretimine herhangi bir etkisi yoktur. Mevcut sperm kaliteniz çocuk sahibi olmanıza izin veriyorsa mutluluk çubuğu taktırdıktan sonra da çocuk sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda zevk almada, idrara çıkmada bir engel teşkil etmez. Mutluluk çubuklarının tek bir görevi vardır o da sağlıklı ve doyurucu bir ilişkiye girmeniz için gerekli olan sertliği sağlamak.

REFERANSLAR

The patient and partner satisfaction rates were higher in the three-piece implant group than in the malleable and two-piece implant groups (p <0.001).

Ref: Çayan S, Aşcı R, Efesoy O, Bolat MS, Akbay E, Yaman Ö, “Comparison of Long-Term Results and Couples’ Satisfaction with Penile Implant Types and Brands: Lessons Learned From 883 Patients With Erectile Dysfunction Who Underwent Penile Prosthesis Implantation”, J Sex Med. 2019;16(7):1092–1099.

“Most patients prefer the 3-piece inflatable devices due to the more “natural” erections obtained. Likewise, 3-piece inflatable devices provide the best rigidity and the best flaccidity because they will fill every part of the corporal bodies” https://uroweb.org/guideline/sexual-and-reproductive-health/

Mutluluk Çubuğu Kullananlarin Yorumu

Bu sayfada sizlere Mutluluk Çubuğu Kullananlarin Yorumu hakkında bilgiler detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Mutluluk Çubuğu Kullananlarin Yorumu aşağıda bir kaç tane tarihe göre listelenmiştir.

Bir Kaç Tane Mutluluk Çubuğu Kullananlarin Yorumu

M.M. — İstanbul, TÜRKİYE

Penis Protezi (Mutluluk Çubuğu) bana yeni bir hayat verdi. Artık düzenli bir ilişkim ve cinsel yaşamım var. Tekrar cinsel yaşamıma kavuştuğum için çok mutluyum.

Ş.A. Hastanın Eşi — Ankara, TÜRKİYE

Kocamın erektil disfonksiyon sorunundan dolayı artık cinsel yaşamımız yoktu. Sıklıkla çoçuk sahibi olur muyum veya diğer problemlerden dolayı çekiniyordu. Çoçuk sahibi olunabildiğini öğrendikten sonra eşim mutluluk çubuğu ile tedavi oldu. Artık daha mutluyuz!

Y.A.-Hasta-İstanbul,TÜRKİYE

Merhaba tedavi süreci ile ilgili korkularım vardı. Sürekli husursuzluk yaşıyordum. Mutluluk çubuğu ile ilgili doktoruma başvurdum. Kullandığım günden beri normal hayatıma artık devam edebiliyorum. Sevdiklerime daha çok zaman ayırabiliyorum.

H.G.-Hasta-İstanbul,TÜRKİYE

Cinsel duyguların aynı şekilde yaşanabilir olması gerçekten bir mucize.

Penis Protezinin İlk Kez Şişirilmesi

Penis protezinin ilk kez şişirilmesi için hekiminiz size uygun bir randevu zamanı ayarlayacaktır ve bu işlem ameliyat yerinizdeki şişlik ve ağrılar sonlandıktan sonra (genellikle dört veya altı hafta sonra) yapılmaktadır. Doktorunuzun vereceği onay sonrasında cinsel aktivite de bulunabilirsiniz.

Aşağıdaki belirtilerde mutlaka üroloji uzmanınızı bilgilendiriniz:

• Herhangi bir şekilde ameliyat yerindeki şişlik çok fazlalaşır ve geçmezse
• Ameliyat yerindeki akıntı her gün artarak ve çok miktarda oluyorsa
• Ağrılarınız artarak çoğalıyorsa
• Ameliyat kesisinde giderek artan bir kızarma, kızarıklık ve hassasiyet fark ederseniz
• Ateş derecenizde artış gözlemlerseniz

Penil Protez Ameliyatı Sonrası Normal Hayata Dönüş

Genellikle operasyondan 1 gün sonra cerrahınız tarafından pansumanın çıkarılmasını takiben hastaneden taburcu olabilirsiniz. Operasyondan sonra birkaç gün ile birkaç hafta arasında kişiden kişiye değişmek üzere penisinizde ağrı, acı ayrıca penisiniz ve skrotumda (Testis torbası) şişlik ve kızarıklık yaşama durumu olabilmektedir. Bu durum çok normaldir ve size hekiminiz tarafından verilecek ağrı kesiciler ve soğuk uygulamalar ile bu süreç tedavi edilerek kolaylıkla atlatılabilmektedir. Operasyondan sonra ilk 2 veya 3 gün içerisinde ilgili bölümde bulunan ameliyat kesisinden az miktarda akıntı olabilir. Bu oluşan akıntı çoğunlukla kendiliğinden geçer ve herhangi bir tedavi gerektirmemektedir.
Operasyondan sonra dört veya altı hafta boyunca aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

• Binicilik ve ağır spor faaliyetlerinden (At, Bisiklet, yüzme gibi) kaçınmanız gerekmektedir.
• İyileşme süresi boyunca hekiminiz size izin vermedikçe cinsel ilişkiye girmeyiniz.
• Özellikle diyabet (şeker) hastası iseniz ameliyat sahasının temizliğine ve hijyenine çok dikkat etmeniz gerekmektedir
• Size reçete edilen ilaçları mutlaka kullanınız ve diğer aldığınız ilaçları hekiminize bildiriniz.
• Her gün bir veya iki litre sıvı tüketmeye gayret ediniz ve özellikle su içmeye çalışınız.
• 5 kg’dan ağır yük kaldırmamaya özen gösteriniz
• Ağır egzersizlerden yorucu faaliyetlerden uzak durunuz
• Banyodan ziyade hafif duş almanız tavsiye edilir
• Termal banyolardan, sıcak ve buhar dolu sauna, hamam gibi yerlerden 6 hafta boyunca uzak durunuz
• Havuz, deniz ve yüzme aktivitelerinden de 6 hafta boyunca uzak durunuz
• Diyetiniz kabızlığa yer vermeyecek şekilde sebze ve pişirilmiş gıdalardan oluşmalıdır.

Mutluluk Çubuğu Fiyatları 2020 ve 2021

Bu sayfada sizlere Mutluluk Çubuğu Fiyatları 2020 ve 2021 hakkında bilgiler detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Mutluluk çubuğu fiyatları 2020 ve 2021 yılı için bakıldığında hastane seçimine ve cerrahi sonrası kaldığınız gün sayısına göre değişebilmektedir.

Sağlık hizmeti kapsamı ile tedavi maliyeti duruma göre değişiklik gösterir. Bununla birlikte, bu operasyon için kısmen SGK kapsamından da faydalanabilirsiniz.

Mutluluk Çubuğu Fiyatları 2020 ve 2021 Hakkında

Çoğu hastalarda idrar kaçırma vakalarının ardında genellikle başka bir rahatsızlık bulunmaktadır. Bu konuda daha iyi bilgi alabilmek ve erkeklerde sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan mutluluk çubuğu için öngörülen tedavilerin SGK (SSK) veya Özel Sigorta tarafından karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek için bireysel olarak ürün sağlayıcı firma ile iletişime geçmek en doğru seçenektir. Mutluluk çubuğu fiyatları 2020 ve 2021 yılı ile ilgili detaylı bilgi için sitemizde yer alan iletişim sayfasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Penil Protez Nasıl Bir Cihazdır

Penis protezleri halk arasında daha çok mutluluk çubuğu diye adlandırılmaktadır. Ancak tıbbi kaynaklarda ise penil implant veya penil protez olarak geçer. Söz konusu protez sertleşme sorunu yaşayan hastaların penisinde kan dolarak sertleşmesi gereken kanalların işlevini yapamaması nedeniyle o bölgeye yerleştirilen hammaddesi medikal silikon olan gelişmiş ve kompleks bir protezdir. Şişirilebilir (Üç Parçalı X, Üç Parçalı AX) ve bükülebilir (Tek Parçalı Malleable) olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Aşağıda sırasıyla açıklamaları bulabilirsiniz.

Malleable (Yani devamlı ereksiyon halinde duran)Tek Parçalı Penil Protezler (Tek Parçalı Malleable)
İki Parçalı Penil Protezler (Yarı sert penil protezler)
Üç Parçalı Şişirilebilir Protezler (İstenildiği an şişirilen) (Üç Parçalı X, Üç Parçalı AX)

Penil Protez Çeşitleri Nelerdir

Her biri farklı çap ve uzunluklarda olan üç çeşit penil protezi seçeneği vardır.

* Malleable (Yani devamlı ereksiyon halinde duran) Tek Parçalı Penil Protezler (Tek Parçalı Malleable)
* İki Parçalı Penil Protezler (Yarı sert penil protezler)
* Üç Parçalı Şişirilebilir Protezler (İstenildiği an şişirilen) (Üç Parçalı X, Üç Parçalı AX)

Üç Parçalı Şişirilebilir protezler de kendi aralarında ikiye ayrılır.

Sadece enine genişleyen üç parçalı şişirilebilir protezler (Üç Parçalı X)
Enine ve boyuna genişleyebilen üç parçalı şişirilebilir protezler (Üç Parçalı AX)

Bağlantılar

ANDROMED
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim

WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.