Skip to main content

Uşak Üroloji Doktorları: Erektil Disfonksiyon ve Penil Protez Çözümleri

Sertleşme probleminin tıp dilindeki tanımı olan erektil disfonksiyonun tanı ve tedavisinde Uşak Üroloji doktorları ve ekibinin başarılı tecrübeleri vardır. Bu duruma çeşitli hastalıklar, bazı ilaçların yan etkileri, aşırı stres, sigara, alkol gibi pek çok etkenler sebep olabilmektedir. Erektil disfonksiyonun tedavi edilmesi bu sorunu yaşayan kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarının iyileştirilmesinde büyük önem taşır. Uşak Üroloji doktorları ile erektil disfonksiyon tedavisinde devrim! Penil protez yöntemleriyle yeniden yaşam kalitesini keşfedin.

Erektil Disfonksiyonun Tanımı ve Toplum Üzerindeki Etkileri

Erektil disfonksiyon daha sık bilinen ismiyle iktidarsızlık, erkek üreme organı olan penisin cinsel ilişki için gerekli olan sertleşmesinde problem olması durumudur. Cinsel bir fonksiyon problemi olarak tanımlanan bu durumda penis cinsel ilişki öncesinde sertleşemez veya sertleşen penis ilişki sırasında sertliğini sürdüremez. Bu durumu ortalama 6 ay ve uzun sürede yaşayan kişiler erektil disfonksiyon tanısı alabilirler1.

Erektil disfonksiyon yaşayan kişiler özgüven eksikliği yaşayabilirler. Bu durum hem kendilerinin hem de eşlerinin cinsel sağlığını etkiler. İleri evre de her iki tarafın da hem fiziksel hem de ruhsal problemler yaşamasına sebep olabilir. Bu yüzden erektil disfonksiyon tanısı alan kişilerin en kısa zamanda üroloji bölümüne başvurarak vakit kaybetmeden uygun tedaviye başlamalıdır.

Erektil Disfonksiyonun Sebepleri ve Uşak’ta Farkındalık

Erektil disfonksiyonun çeşitli sebepleri vardır. Bu hastalık penis dokusunun veya penisteki damarlardaki herhangi bir aksaklıktan kaynaklanabilir. Bu duruma genellikle tüm vücudun dolaşımını etkileyen, hipertansiyon, yüksek kolesterol, damar tıkanıklığı veya bu gibi çeşitli kalp damar hastalıkları sebep olabilir. Diğer yandan sağlıklı bir sertleşme süreci için hormonal sistemin de sağlıklı olması gerekir. Diyabet, obezite gibi hormonal sistemi etkileyen metabolik hastalıklar da ileri evre de sertleşme problemine sebep olabilirler. Yapılan çalışmalar diyabeti olan kişilerin diyabeti olmayan kişilere göre dört kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığını göstermiştir. Bu durumlarda ek olarak bazı ilaçların yan etkileri, aşırı sigara ve alkol tüketimi de erektil disfonksiyon sebepleri arasında sıralanabilir. Ayrıca aşırı stres, depresyon, anksiyete gibi problemler de sertleşme problemi oluşturabilir.

Erektil disfonksiyon yaşayan kişiler genellikle bu sorundan dolayı doktora başvurmak istemezler. Ancak ileri evrede bu durum çeşitli problemlere neden olabilir. Uşak’ta bu konu hakkında farkındalık oluşturmak ve bu sorunu yaşayan kişilerin doktora gitmesini sağlamak toplum sağlığı için önemlidir. Uşak Üroloji doktorları bu alanda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak için çeşitli faaliyetler yürütürler.

Uşak Üroloji Doktorlarının Tedavi Yaklaşımları

Uşak üroloji doktorları, üroloji bölümüne başvuran hastalara tanı ve tedavi alanında çeşitli hizmetler vermektedir. Bu alanda çeşitli son teknoloji laboratuvar incelemeleri, tahlil ve tetkikler ile görüntüleme cihazları ile tanı hizmeti sunar. Alanına uzman bu ekip bu bölüme başvuran ve tanı alan tüm hastalara geniş tedavi protokolleri sunar.

Uşak’da Erektil Disfonksiyonun Teşhisi ve Tedavi Seçenekleri

Erektil disfonksiyonun teşhisinde çeşitli incelemeler kullanılabilir. Alanında uzman üroloji doktoru öncelikle fiziksel bir problem olup olmadığını anlamak için fiziksel muayene yapar. sonrasında kan ve idrar tetkikleri istenir. Ek olarak ultrason gibi çeşitli görüntüleme işlemleri de yapılabilir. Bu sayede en doğru teşhis için gerekli olan tüm değerlendirmeler yapılarak teşhis konulabilir.

Erektil disfonksiyon tanısı alan kişi için çeşitli tedavi seçenekleri vardır. İlaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazları ve penil protezler bu tedavi çeşitleri arasında sıralanabilir. Alanında uzman üroloji doktoru sertleşme problemi yaşayan kişilere ilk aşamada ilaç tedavisi önerebilir. Sildenafil, tadalafil gibi etken maddesi olan ilaçlar bu problemin tedavisinde kullanılabilir. Bir diğer tedavi çeşidi ise penil enjeksiyondur. Penise yapılan enjeksiyon işlemi ile sertleşme sağlanabilir. Bu tedavilerin başarılı olmadığı durumda hastaya ESWT terapisi önerilebilir. ESWT terapisi penisin dokularına şok dalgaları uygulanır. Bu işlem ile penisin sağlıklı kanlanmasını sağlayan doku ve damarların iyileşmesi beklenir. Diğer tedavi çeşidi vakum cihazlarıdır. Penise vakumlama yaparak kanlanmasını sağlayan bu cihazlar sertleşme probleminde önerilse de kesin bir çözüm sunmaz. Son aşamada önerilen tedavi ise penil protezlerdir. Son teknoloji ile hastalara önerilen ve sertleşme problemine kalıcı bir tedavi olarak sunulan bu tedavi yöntemini deneyimleyenlerin memnuniyet oranı diğer tedavi çeşitlerine göre yüksektir.

Penil Protez Tedavisine Dair Temel Bilgiler

Penil protez tedavisi erektil disfonksiyonun tedavisinde diğer tedavi çeşitlerinin başarılı olmadığı durumlarda önerilen bir tedavi çeşididir. Bu tedavi çeşidi cerrahi bir operasyonla uygulanan ve el koordinasyonu gerektirdiğinden son basamak tedavi çeşididir. Ancak penil protez tedavisinin en büyük avantajı bu probleme kalıcı bir çözüm sunmasıdır. Penil protez uygulamasından sonra kişilerin ömür boyu sertleşme problemi yaşamaması hedeflenir. Penil protez tedavisi ile erektil disfonksiyon yaşayan kişilerin cinsel sağlıklarının iyileştirilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Penil Protez: Tanımı, Kullanım Alanları ve Faydaları

Penil protez, sertleşme probleminin tedavisinde cerrahi operasyon ile uygulanan ve çeşitli mekanizmaları olan bir sistemdir. Mutluluk çubuğu olarak da bilinen bu sistemin farklı çeşitleri vardır. Bu çeşitlerinden ilki tek parçalı(malleable) mutluluk çubuğu olarak bilinir. Penise yerleştirilen tek bir çubuktan meydana gelir. Bu çubuk penisin sürekli sert konumda kalmasını sağlar. Genellikle kullanan kişilerce sosyal olarak endişe hissedilse de kıvrılabilir ve bükülebilir özelliği sayesinde kıyafetler arasına saklanabilir.

Penil protezin diğer iki çeşidi ise daha fazla mekanizmaya sahiptir. İki parçalı mutluluk çubuğunda penise yerleştirilen silindir çubuk şişirilebilir özelliktedir. Testislere yerleştirilen pompa yardımıyla bu çubuk şişirilerek penis sertliği sağlanır. Üçüncü model ise üç parçalı mutluluk çubuğudur. Bu modelde diğer modeldeki iki parça aynı olmakla beraber çalışma mekanizması farklıdır. Karın içine yerleştirilen sıvı rezervuarı bu modelin üçüncü parçasıdır. Bu modelin çalışma mekanizmasında testislerdeki pompa rezervuardaki sıvıyı penise pompalar bu sayede penis sıvı ile dolarak hem enine hem boyuna bir genişleme sağlar. Bu sayede doğala en yakın penis sertliği sağlanmış olur.

Penil protezler bu özellikleri ile diğer tedavilere göre hem daha doğal bir sertleşme hem de kalıcı bir tedavi imkanı sunmaktadır.

Uşak Üroloji Doktorları ile Penil Protez Tedavi Süreçleri

Uşak üroloji doktorları tarafından erektil disfonksiyon yaşayan kişilere önerilen penil protez tedavisi genellikle başarılı sonuçlar vererek hastalarda memnuniyet oluşturur. Alanında uzman doktorlar kişilere penil protezin kullanımı hakkında eğitim verdikten sonra ameliyat öncesi gerekli tetkikler tamamlanır. Sonrasında ortalama 1-2 saat süren operasyon ile penis protezi hastanın vücuduna yerleştirilir. Ameliyat sonrası enfeksiyon riskine karşı doktor gerekli görürse antibiyotik tedavisi önerebilir. Genellikle hastalar ya aynı gün ya da bir gün sonrasında taburcu edilirler. Bu aşamadan sonra düzenli kontroller ile yakın takip sağlanır. İyileşme olduğunda kişiler doktor onayı ile normal cinsel hayatlarına dönebilirler.

Uşak’ta Erektil Disfonksiyon Tedavisi ve Penil Protezle Hayatın Tadını Çıkarın

Erektil disfonksiyon çeşitli sebeplerle yaygınlaşan bir durumdur. Uşak’ta bu sorunu yaşayan kişiler güvenle Uşak Üroloji doktorlarına başvurabilirler. Çünkü bu problemin tanı ve tedavi aşamalarında doktorun rolü çok önemlidir. Bu hastalığın sağlıklı bir şekilde tedavi edilmesi hem kişilerin hem de eşlerinin cinsel sağlıklarının iyileştirilerek hayat kalitelerinin yükseltilmesinde büyük önem taşır.

Mutluluk çubuğu tedavilerinin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve mutluluk çubuğu tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://www.proquest.com/openview/54df19d64ef527f8da2e9533aa0c9910/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

2 https://jag.journalagent.com/scie/pdfs/KEAH-46338-RESEARCH_ARTICLE-SIMSEK.pdf

3 https://web.archive.org/web/20200919165109/https://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/treating-erectile-dysfunction

4 https://web.archive.org/web/20160710115859/http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P2


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Uşak Üroloji Doktorları: Erektil Disfonksiyon ve Penil Protez Çözümleri
Uşak Üroloji Doktorları: Erektil Disfonksiyon ve Penil Protez Çözümleri
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 6 Eylül 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.