Skip to main content

Sakarya Üroloji Doktorları: Erektil Disfonksiyon ve Penil Protez Yöntemleri

Cinsel sağlığı olumsuz etkileyen erektil disfonksiyon Sakarya Üroloji doktorları tarafından başarılı bir şekilde tanı ve tedavi aşamaları yürütülen bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavi edilmesi bu sorunu yaşayan kişilerce çok büyük önem taşır. Çünkü bu problem cinsel hayatın yanında ruhsal ve sosyal olarak da kişiyi olumsuz etkiler. Erektil disfonksiyonun tedavisinde son dönemlerde sıklıkla tercih edilen tedavi yöntemi penil protezlerdir. Sakarya üroloji doktorlarının penil protez tedavisi ile erektil disfonksiyon sorununa son verebilirsiniz.

Erektil Disfonksiyon: Kimleri Etkiler ve Ne Anlama Gelir?

Erektil disfonksiyon cinsel yaşamda erkek üreme organı olan penisin cinsel birleşme için gerekli olan sertliğin olmaması durumudur. Bazı durumlarda penis cinsel birliktelik öncesi sert durumda iken sertliğin sürdürülememesi de erektil disfonksiyon anlamına gelebilir. Sertleşme problemi tanısı için kişilerin en az 6 ay kadar bu problemi yaşıyor olması gerekir. Çünkü zaman zaman bazı durumlar penisin sertleşmesini kısa süreli etkileyebilir1.

Erektil Disfonksiyonun Yaygın Sebepleri ve Sonuçları

Erektil disfonksiyonun temelinde pek çok sebep vardır. En yaygın sebeplerinden birisi sertliği temelden etkileyen durum olan damar hastalıklarıdır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalıkları gibi dolaşım sistemi sağlığını etkileyen hastalıklar penisin de sağlıklı kanlanmasını olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan aynı şekilde vücuttaki tüm hormonlar birbiri ile bağlantılı olduğundan hormonal hastalıklar da sertleşme problemine sebep olabilir. Diyabet, obezite bu hastalıkların başında gelmekle beraber çeşitli endokrin hastalıklar da sertleşmede sorun yaşanmasına sebep olabilir. Ayrıca Multiple skleroz, Parkinson gibi bazı metabolik hastalıklar da bu probleme neden olabilir. Erkek üreme sisteminin herhangi bir sebeple hasar alması veya doğuştan çeşitli disfonksiyonlarının bulunması da doğrudan veya dolaylı olarak sertleşme sıkıntısı oluşturabilir. Bu sebeplerin yanı sıra kişilerin psikolojik olarak yüksek kaygılı, stresli veya depresyonda olması da penisin sağlıklı sertleşmesinin önüne geçebilir. Günlük hayatta sıklıkla tüketilen alkol, sigara veya bazı bağımlılık yapan ilaçların kullanımı da erektil disfonksiyonun sebepleri arasında sıralanabilir. Buna ek olarak kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de bu probleme sebep olabilir.

Kişilerin erektil disfonksiyon yaşaması durumunda bu durumdan yalnızca cinsel hayatları etkilenmez. Erkeklerin performans düşüklüğü olarak nitelendirdiği bu durum özgüven düşüklüğü, stres ve depresyona sebep olabilir. Aynı zamanda cinsel yaşamın düzenli sürdürülememesinden dolayı bu durum eşlerin de tatmininin önüne geçer. Dolayısı ile bu sorun tek taraflı bir sıkıntı oluşturmaz. Tam tersi her iki tarafında hem cinsel hem de mental sağlığını olumsuz etkiler.

Sakarya’da Erektil Disfonksiyonun Teşhisi ve Modern Tedavi Yaklaşımları

Sakarya Üroloji bölümüne başvuran erektil disfonksiyon yaşayan kişilere teşhis için kullanılan birtakım tanı ve tetkik işlemleri vardır. Öncelikle fiziksel bir bozukluk olup olmadığını anlamak için fiziksel muayene yapılır. Sonrasında erektil disfonksiyona neden olan bir hastalık veya başka bir durumu kontrol etmek için kan, idrar tetkikleri yapılır. Alanında uzman doktorun gerekli gördüğü durumlarda ultrason görüntüleme işlemi de yapılır. Tüm laboratuvar incelemeleri ve tetkikler tamamlandığında uygun tanı konulabilir.

Alanında uzman doktor sertleşme problemi tanısı alan bir kişi için ilk olarak ilaç tedavisine başvurur. Tadalafil, sildenafil, vardenafil gibi etken maddesi olan ilaçlar sertleşme probleminin tedavisinde kullanılabilir. Ancak bazı durumlarda yetersiz kaldığı gibi yan etkileri de kişileri olumsuz etkileyebilir. İlaç tedavisinden sonra penil enjeksiyon işlemi tercih edilebilir. Penil enjeksiyon işlemi kişinin penis sertliğine ihtiyaç duyduğunda penise enjeksiyon uygulamasıdır. Bu sayede cinsel birliktelik öncesi enjeksiyon işlemi ile penis sertliği sağlanabilir. Diğer yandan bir sonraki basamak tedavisi ESWT terapisi olarak alanında uzman doktorlar tarafından tercih edilebilir. ESWT terapisinde penisin dokusuna düşük seviyede şok dalgası uygulaması yapılır. Genellikle ağrı ve acısız olan bu işlemde penisin damar ve dokularının şok dalgalarıyla uyarılarak kendini onarması hedeflenir. Bu sayede penisin tekrar sağlıklı sertleşme sağlanması istenir. Sertleşme probleminde ESWT terapisinden sonra vakum cihazları gelir. Kişiler tarafından ağrısız, acısız, yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemi olarak tercih edilenler arasındadır. Penise yerleştirilen silindir çubuk vakum işlemiyle kanlanır ve sertlik sağlanır.

Sıralanan tedavi yöntemleri erektil disfonksiyonun iyileştirilmesinde geçmişten bu yana sıklıkla uygulanan tedavi çeşitleridir. Modern bir yöntem olan ve kalıcı bir çözüm olarak son dönemlerde sıklıkla tercih edilen tedavi ise penil protezlerdir. Penil protezler erektil disfonksiyonun tedavisinde ömür boyu çözüm sunar. Bu özelliği ile kullanan kişilerce memnuniyet oranı diğer tedavilere göre daha yüksektir denilebilir.

Sakarya Üroloji Doktorlarının Uyguladığı Tedavi Seçenekleri

Sakarya Üroloji doktorları erektil disfonksiyon tanısı alan kişiye en uygun tedavi yöntemini uygularlar. Genellikle ilk basamak tedavilerden olan ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT ve vakum cihazları önerilebilir. Bu tedavilerin başarılı olmadığı veya hastayı memnun etmediği durumlarda Sakarya Üroloji doktorları genellikle penil protez tedavisi önerirler. Cerrahi bir işlem olan penil protez tedavisi erektil disfonksiyonun iyileştirilmesinde kalıcı bir çözüm sunar.

Penil Protez Tedavisi Üzerine Derinlemesine Bilgi

Penil protez halk arasında genellikle bilinen ismiyle mutluluk çubuğu erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılan bir tedavi çeşididir. Cerrahi bir operasyonla vücuda yerleştirilen bu protezler ömür boyu bu problemin çözümlenmesini hedefler.

Penil protezlerin üç farklı çeşidi vardır. Bunlardan birincisi tek parçalı(malleable) mutluluk çubuğudur. Penise yerleştirilen tek parça silindirik çubuktan oluşur. Bu parça penisin sürekli sert konumda olmasını sağlar. Genellikle bu çeşidin kullanımında kişiler endişe duysalar da kıvrılabilir ve bükülebilir özelliği ile kıyafetler arasına saklanarak günlük hayatta kullanılabilir. Bu model herhangi bir mekanizma içermediğinden genellikle kolaylıkla kullanabilecek kişiler için idealdir. İkinci çeşidi iki parçalı mutluluk çubuğudur. Bu modelde iki adet parça vardır. ilki şişirilebilir çubuk ve pompadır. Üçüncü çeşidinde ise ikinci modeldeki iki parçaya ek olarak karın içi rezervuarı vardır. Bu son iki modelin mekanizması testislere yerleştirilen pompa sayesinde penisteki şişirilebilir çubuk şişirilir ve sertlik sağlanır. Cinsel birliktelik tamamlandıktan sonra eski haline getirilebilir. Üç parçalı modelin iki parçalı modelden farkı üç parçalıda karın içindeki rezervuarda sıvı vardır. Pompa ile bu sıvı penise iletilir. Bu sayede sıvı iletilen silindirik çubuk hem boyuna hem enine genişleyerek doğala en yakın sertliği sağlayabilir.

Bu çeşitler hastanın el koordinasyonu, mekanizmaları kullanabilme durumuna göre alanında uzman doktor ve kişinin kendisi ile karar verilerek uygulanır.

Sakarya Üroloji Doktorları Tarafından Uygulanan Penil Protez Tedavi Süreçleri

Sakarya Üroloji doktorları erektil disfonksiyon tanısı alan hastaya modern ve kalıcı bir tedavi olan penil protez uygulamasına karar verdikten sonra hasta operasyona hazırlanır. Öncelikle hasta için en uygun olan penis protezi modeli seçilir. Sonrasında hastaya kullanımı hakkında eğitim verilir. Ortalama 1-2 saat süren operasyon ile penil protez uygulanır. Ameliyat sonrası genellikle hastalar 1 gün içerisinde taburcu edilebilir. Doktor uygun görürse antibiyotik tedavisi uygulayabilir. Bu aşamadan sonra düzenli kontroller iyileşme adına önemlidir.

Sakarya’da Erektil Disfonksiyon ve Penil Protez İle Sağlığınıza Kavuşma Yolu

Sakarya’da erektil disfonksiyon yaşayan kişiler Sakarya Üroloji doktorları ve ekibi ile bu probleme en etkili şekilde çözüm bulabilirler. Sakarya üroloji doktorları bu alanda uzman olmakla birlikte pek çok penil protez tedavisi ile ilgili başarılı tecrübeleri vardır. Bu problemin kişiye ve eşine sıkıntı oluşturmasının önüne geçmek için alanında uzman bir üroloji doktoruna başvurmak önemlidir.

Mutluluk çubuğu tedavilerinin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındadır. SGK’ın ödeme şartları ve mutluluk çubuğu tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://web.archive.org/web/20200924074226/https://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/health-problems-erectile-dysfunction

2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/602824

3 https://jag.journalagent.com/scie/pdfs/KEAH-46338-RESEARCH_ARTICLE-SIMSEK.pdf


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Sakarya Üroloji Doktorları: Erektil Disfonksiyon ve Penil Protez Yöntemleri
Sakarya Üroloji Doktorları: Erektil Disfonksiyon ve Penil Protez Yöntemleri
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 25 Ağustos 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.