Skip to main content

Ürolog Neye Bakar? İdrar Yolu Sağlığı ve Daha Fazlası

Bu makalede insanların en çok arattığı ürolog neye bakar sorusuna ayrıntıları ile birlikte cevaplar verilmiştir. Üroloji, üreme organları ve idrar yollarını inceleyen bir alandır. Ürolojik hastalıkların yönetilmesinde başarılı ve etkin tedavi mümkündür. Yaygın olarak tercih edilen penil protez tedavisi başta olmak üzere cinsel sağlık ve bakım ürologlar önderliğinde basit bir süreçtir. Bunun yanı sıra idrar yollarında görülen problemlerin teşhis ve tedavisi için ürologların uzmanlığı, kullanılan cihazların güvenilirliği kritik öneme sahiptir.

Üroloji Bilimi ve Alanları

Üroloji bilimi, erkek ve kadın bireylerin idrar yolları hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İdrar yollarının yanı sıra erkek üreme sistemi organları (penis, testis, prostat, skrotum) ürolojinin konuları arasındadır. Üroloji geniş kapsamlı bir alandır ve içerisinde çok çeşitli klinik tablo barındırır. Ürolojinin alt uzmanlık alanları arasında çocuk ve kadın ürolojisi, ürolojik onkoloji, böbrek nakli ve erkek kısırlığı, taş ve nöroüroloji bulunur. Bu nedenle ürologlar, iç hastalıkları, jinekoloji, pediatri ve diğer alanlar ile bağlantılı çalışırlar.

Erkeklerde idrar yolu sistemi ve üreme sistemi aynı yol üzerinde yer aldığından erkek cinsel sağlığı üroloji bilimi içinde yer alır. Testisler, penis, epididim, vas deferens, seminal vezikül ve prostat bezi üreme sisteminde bulunan kısımlardır 1.

İdrar Yolu ve Cinsel Sağlık Sorunları

İdrar yolu, kanın atık maddelerden uzaklaştırılarak oluşturulan idrarın vücuttan atılmasını sağlayan sistemdir. İdrar yolu böbrekler, üreterler (idrarı mesaneye taşıyan kanallar), mesane ve üretrayı (mesaneden idrarı boşaltan tüp) kapsar. Ürolojik hastalıklar; idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı, prostat ve mesane ile ilgili problemler başta olmak üzere birçok alt dala ayrılır. Ürolojik durumlar kısa veya uzun süreli olabilir. Ürologlar, yetişkin veya çocuk, kadın veya erkek bireylerde idrar yolları ve cinsel sağlık ile ilgili sorunların tedavisine hakimdir. Ürologların ilgilendiği hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Böbrek taşları ve mesane taşları,
 • Böbrek ve mesane enfeksiyonları,
 • Böbrek, mesane ve böbreküstü bez kanserleri,
 • İdrara çıkma sorunları (idrarı tutamama, idrarda kan vb.),
 • Prostatit (enfekte prostat) ve prostat büyümesi,
 • Testis ve prostat kanseri,
 • Erektil disfonksiyon ve kısırlık,
 • Varikosel ve kist.

Üroloji hastalıklarının tedavisi kapsamında ürologlar, endoskopik, laparoskopik veya robotik invaziv cerrahi yürütebilir2, 3, 4.

Ürolojik Problemlere Modern Bir Çözüm

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyonun (sertleşme bozukluğu) tedavisinde kullanılan penil protez tedavisi, ereksiyon haline yardımcı olan bir uygulamadır. Penil protez, penil implantı, penis implantı veya halk arasında bilinen adıyla mutluluk çubuğu. Protez, penise cerrahi olarak implante edilir ve iki çeşidi bulunur:

 1. Şişirilebilir penis implantı: Testise yerleştirilen pompa yardımıyla istediğiniz zaman ereksiyon halini sağlar.
 2. Bükülebilir (Yarı sert) penis implantı: Penisin ereksiyon bölmelerindeki bükülebilir silikon çubuklar, dik konuma gelerek ereksiyon halini sağlar. Yeniden şekillendirilen bir mekanizmaya sahiptir.

Penil protez adayları çoğunlukla erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığı sahibi bireylerdir. Bu bireylerde doğal yollar, ilaçlar veya penis pompası gibi tedavi yöntemleri ile çözülemeyen vakalar için penil protez tercih edilir. Tıbbi tedavilerde başarısız olan, vücutlarında aşırı deformite ve yara izine sahip olan bireyler için uygun bir cihazdır. Ürolog uzmanlığında uygulanan implantlar, her seferinde güvenilir ve öngörülür bir sonuç verir5, 6, 7, 8.

Başarı Hikayeleri

İktidarsızlık, erkeklerde yaşam kalitesini bozan yaygın nedenlerden biridir. Başta erektil disfonksiyon olmak üzere iktidarsızlık problemlerine yönelik lokal ilaçlar, vakumlu daraltma cihazları gibi mekanik yöntemler geliştirilmiştir. Buna rağmen çözüme ulaşmayan durumlarda giderek yaygınlaşan penil protez tedavisi birincil tercih olma yolunda ilerlemiştir. Bununla birlikte hastalara ait veri ve raporlara göre geri bildirimlerin olumlu olması dikkat çekmektedir. Birden fazla çalışma, erektil disfonksiyonda penil protez tedavisinin hasta ve partnerde yüksek memnuniyet oranları olduğu bildirilmiştir. Penil protez tedavisi gören hastalara uygulanan anketlerde Erektil Disfonksiyon Tedavi Memnuniyeti skorlarının 12 aylık takip sonrası yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca 12 aylık takip skorlarının da 6 aylık skorlardan yüksek olduğu bildirilmiş ve iyileşmelerin sürekli olarak sürdüğü gösterilmiştir.

Penil protez tedavisi ile sertleşme bozukluğunu tedavisinde kullanılan tadalafilin karşılaştırılmasında ereksiyon sıklığı, sürdürülmesi ve ereksiyon elde etmede duyulan güven penil protez tedavisinin üstün olduğu göstermiştir. Benzer şekilde erektil disfonksiyon tedavisinde protez ve penise enjekte edilen ilaçların karşılaştırması yapıldığında penil protezli bireylerde daha az düzeyde yetersiz ereksiyon ve endişe bildirilmiştir9, 10.

Ürologunuzdan Neler Beklemeli?

Ürolojik muayenelerde semptom ve şikayetler doğrultusunda tıbbi geçmişiniz, alerji durumu ve aldığınız ilaçlar sorgulanır. Üroloğunuz hastalığınızın teşhisi için belirli muayene ve testler ister. Bu testler şunları içerebilir:

 • Fizik muayene: Böbrekler, mesane, kadınlarda pelvik ve erkeklerde prostat muayenesini de içeren rektal muayene yapılır. Fiziksel görünüm ve boyut gibi özellikler kontrol edilir.
 • Kan ve idrar testleri: Kan ve idrarda bulunan maddeler genel sağlık durumunuz hakkında bilgi verir. Prostat spesifik antijen (PSA), testosteron gibi biyokimyasal belirteçler kontrol edilir.
 • Meni örnekleri: Erkek cinsel sağlığı ile ilgili problemlerin teşhisinde kullanılır.
 • Ultrason veya bilgisayarlı tomografi (BT): İdrar yollarında bulunan taşların ve organlarda görülen tümörlerin teşhisi amacıyla kullanılır.

Ürologlar, tedaviye yönelik ilaç yazabilir, egzersiz önerebilir ve cerrahi müdahaleye karar verebilir. Örneğin idrar tutamama problemlerinde pelvik kaslarını güçlendirme amacıyla egzersizler önerebilir. Bunun yanı sıra yaygın olarak uygulanan prosedürler başlıca:

 • Sistoskopi: Sistoskop denilen ışık ve kameralı bir alet yardımıyla mesane ve üretranın incelenmesi
 • Üreteroskopi: Üreter kanallarında taş, darlık veya tümör varlığının incelenmesi
 • Prostat biyopsisi: Prostat kanseri teşhisi amacıyla prostattan doku örneği alınması
 • Vazektomi: Sperm taşıyan tüplerin kesilmesi veya bağlanması işlemi
 • Nefrektomi: Böbreğin vücuttan çıkarılması işlemi şeklindedir2, 3, 4.

Ürologlar Nasıl Yardımcı Olabilir?

Üroloji konsültasyonlarını sağlamak ve hastaları gerekli tedaviye yönlendirmek ürologların başlıca görevlerindendir. Bir ürolog için, ürolojik sağlık problemlerini tedavi etme ve önleme yetkisi kadar işbirlikçi yaklaşımın sağlanması da önemlidir. Hem idrar yolları hem de erkek üreme sisteminin sağlığının korunmasında ürologlar kadar hastaların da sorumlulukları bulunur. Tedavide uygulanan ilaç, egzersiz veya cerrahi prosedür ürolog danışmanlığını gerektirir. Tedavinin zamanında ve doğru bir şekilde uygulanması olası sağlık risklerini önlemede kritik önem taşır. Bunun yanı sıra hastaların tedaviye bağlılığı ve bakım gerekliliği bu riskin azalmasına yardımcı olur. Tedavi ve bakımın sağlanmaması yaşamı tehdit edebilecek seviyeye ulaşabileceğinden ürolog ve hasta ilişkisi kesintiye uğratılmamalıdır.

Ürolojik Sağlığınızı Koruma ve Ürolog Seçiminin Önemi

Ürolojik sağlık erkeklerde hem idrar yolları hem de üreme sistemi, kadınlarda ise idrar yollarını kapsar. Ürolojik sağlığın korunması olası sağlık problemlerine karşı alınması gereken bir önlemdir. Bu dengenin bozulması taş, tümör, enfeksiyon ve kısırlık tehlikesini beraberinde getirebilir. Üriner sağlığın kaybedilmesi ile diğer sistemlerin de etkilenmesi beklenebilir. Dolayısıyla sağlık sorunlarını önlemek veya yönetmek amacıyla önlem, teşhis ve tedavi süreçleri önem arz eder. Tüm bu süreç içerisinde bilinçli bir ürolog seçimi üzerinde durulması gereken diğer bir konudur. Doğru teşhis ve tedaviyi yürütebilen bir üroloğun riskli tabloların ortadan kaldırılmasında büyük bir payı vardır. Penil protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve mutluluk çubuğu tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://www.urologyhealth.org/urology-a-z/what-is-urology
2 https://www.healthdirect.gov.au/urologist
3 https://www.webmd.com/a-to-z-guides/urologists-what-do-they-do
4 https://my.clevelandclinic.org/health/articles/21884-urologist
5 https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/10054-surgical-penile-implants
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3126071/
7 https://www.rigicon.com/malleable-penile-prosthesis/
8 https://www.rigicon.com/inflatable-penile-prosthesis/
9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4442986/
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2050052117300045


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

 • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
 • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
 • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Ürolog Neye Bakar? İdrar Yolu Sağlığı ve Daha Fazlası
Ürolog Neye Bakar? İdrar Yolu Sağlığı ve Daha Fazlası
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 29 Temmuz 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.