Skip to main content

Sertleştirici İğne: Penise Enjeksiyon ve Protez Tedavisi

Sertleşme sorunu, diğer bir deyiş ile erektil disfonksiyon on erkekten birini etkileyebilen bir cinsel fonksiyon bozukluğudur [1]. Cinsel yaşantıda yaşanan bu sorunlar hastanın sosyal yaşantısını ve mental sağlığını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla bu sorunun tedavi edilmesi ve rahatsız edici semptomlarının giderilmesi gereklidir. Erektil disfonksiyona yönelik uygulanan tedaviler üç basamaktan oluşur. Birinci basamak tedavi prosedürleri yaşam tarzı değişiklikleri ve oral yol ile kullanılan ilaçları kapsamaktadır. Oral yol ile kullanılan ilaçlara yanıt vermeyen hastalara penil enjeksiyon ve vakum cihazları gibi ikinci basamak tedavileri uygulanabilir. Birinci ve ikinci basamak tedavilerinden yeterli ve etkili sonuç alınamadığı takdirde üçüncü basamak tedavisi olan penis protezi implantasyonuna başvurulabilir.

Sertleştirici İğnelerin Rolü ve Fonksiyonu

Sertleşme tedavisinde kullanılan fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörü olan oral ilaçların %25-32’lik bir hasta grubunda etkili olmadığı bilinmektedir [2]. Bu hasta grubunda penise enjeksiyon edilmek suretiyle uygulanan sertleştirici iğneler tercih edilebilir. İntrakavernozal enjeksiyon tedavisi olarak da bilinen bu yöntem, erektil disfonksiyonun ortaya çıkış nedenini araştırmak için yapılan radyolojik çalışmalarda da kullanılabilmektedir. Ancak temel fonksiyonu kavernozal sinirlerin hasar gördüğü ve PDE5 enzim inhibitörlerinden yanıt alınamadığı durumlarda hastaya yeterli ölçü ve sürede sertleşmeyi sağlamaktır. Bu tedavi prosedürünün başarı oranı oldukça yüksektir, yapılan bir çalışmada bu oran %78.3 olarak bildirilmiştir2.

Penise Enjeksiyon Yönteminin Temelleri

İntrakavernozal ilaç tedavileri Virag ve Brindley tarafından geliştirilmiştir. Vazoaktif ilaçların intrakavernozal uygulamasının ortaya çıkışı yirmi yılı aşkın bir geçmişe sahiptir, bu yöntem erektil disfonksiyona yönelik uygulanan ilk tıbbi tedavidir. Bu ilaçlar hücre içi siklik adenozin monofosfat konsantrasyonunu arttırmayı, hücre içi kalsiyum seviyesini düşürmeyi ve düz kas hücrelerinin gevşemesini hedefler. Bu şekilde damarlar genişler ve penise giden kan miktarı artar, sertleşme gerçekleşir.

Sertleştirici İğne Uygulamasının Ayrıntıları

Sertleştirici iğne uygulaması steril flakonlar içerisinde bulunan ilaçların iğne şırıngası ile çekilmesiyle başlar. Daha sonra şırınga penisin orta noktasına enjekte edilir. Bu şekilde ilaçtan maksimum fayda sağlanırken, sinir ve kan damarlarına vereceği olası zarardan kaçınılmış olunur. İlk enjeksiyon doktor gözetimi altında ve yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Muayene sırasında hekimler hastalara doğru enjeksiyonun evde ne şekilde yapılacağını kapsamlı bir şekilde anlatmalı ve uygulamalı olarak göstermelidir. Penise enjeksiyon gerçekleştirildikten sonra kan akışı artar, 5-15 dakika sonra ereksiyon gerçekleşir ve enjekte edilen ilaç dozuna göre ereksiyon devam eder. Bazı hastalar ereksiyon sağlamak için cinsel uyarılmaya ihtiyaç duyar.

İğne Türleri ve Etki Mekanizmaları

Erektil disfonksiyon tedavisinde penise enjeksiyon gerçekleştirmek için kullanılan üç ana ilaç etken maddesi türü vardır. Bunlar papaverin, fentolamin, prostaglandin E1 veya alprostadil şeklinde sıralanabilir. Bu etken maddeler tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Bazı vakalarda bu ilaçlar atropin ile birlikte de kombine edilebilir. Bu içerikteki ilaçların penise enjekte edilmesi ile birlikte penis düz kasları gevşer ve kan damarları genişler. Dolayısıyla kan dolaşımı artar ve ereksiyon gerçekleşir.

Sertleştirici İğne Tedavisinin Avantajları ve Dezavantajları

Sertleştirici iğne tedavisi nispeten yüksek bir başarı oranına sahiptir. Diğer avantajlar ise nitrat içerikli ilaçlar kullanan, oral tedavinin yan etkilerinden kaçınmak isteyen, oral tedavilerden yarar görmeyen hastalarda, spinal kord yaralanması olan ve post radikal prostatektomi vakalarında tedavi imkanı sağlaması şeklinde sıralanabilir. Tedavi maliyetinin düşük olması da bir diğer avantajıdır. Bu avantajların yanı sıra bazı dezavantaj ve kontrendikasyonlar da söz konusudur:

 • Penil ağrı,
 • Hematom,
 • Fibrozis,
 • Nadiren gelişen priapizm (cinsel uyaran olmaksızın gelişen ereksiyon),
 • Hafif bir kanama ve morarma,
 • Penis enfeksiyonu,
 • Testislerde şişlik veya ağrı,
 • Baş dönmesi ve baygınlık,
 • Tansiyon düşüklüğü.

Penil Protez Tedavisine Genel Bakış

Penil protez implantasyonu farmakolojik yaklaşımın kontrendike olduğu veya yetersiz kaldığı hastalarda cinsel ilişkide tatmin edici ereksiyonu elde etmek için başvurulan son basamak tedavisidir. İlk cihaz piyasaya 1973 yılında sunulmuştur, zaman içerisinde oldukça geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiştir [11]. Temel olarak invaziv girişimler ile penis içerisine yerleştirilen iki adet silindirden oluşur.

Penil Protez Çeşitleri ve Özellikleri

Penis protezleri seçilirken hastaların kişisel tercihi ve tıbbi durumu gibi parametreler değerlendirilir. Tek parçalı (malleable) ve şişirilebilir üç parçalı protezler olmak üzere iki çeşit protez bulunur:

 • Tek Parçalı (Malleable) Protezler: Penisin korpus kavernoza isimli içi boş kanalına yerleştirilen ve sürekli bir sertlik sağlayan bir çift parçadan oluşur. Bu parçalar genellikle silikon yapılıdır ve implantasyonu oldukça pratiktir. Sınırlı el becerisine veya fiziksel yeterliliğe sahip hastalar için kullanım kolaylığı sunar. Parça sayısının az olması, mekanik bir arıza ile karşılaşma ihtimalini düşürür. İhtiyaca göre konumu ayarlanabilir. Cinsel aktivite sırasında yukarı gelecek şekilde konumlandırırken, gün içerisinde aşağı doğru konumlandırılabilir.
 • Şişirilebilir Üç Parçalı Protezler: Bu protezler testis içerisine yerleştirilecek bir adet pompa, içerisinde sıvı depo edecek bir adet rezervuar ve korpus kavernozaya yerleştirilerek sertleşme sağlayacak bir çift protez olmak üzere 3 parçadan oluşur. Üç parçalı şişirilebilir protezlerin sıklıkla tercih edilme nedenleri arasında kullanılmadıkları zamanlarda doğala oldukça yakın bir görünüm sunmaları ve ereksiyon sağlamaları bulunur.

Penil Protez İmplantasyon Süreci ve Beklenen Sonuçlar

Penil protez, diğer bir deyiş ile mutluluk çubuğu implantasyonları ameliyathane ortamında ve anestezi altında gerçekleşir. Enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik ilaç uygulamaları sistemik ve lokal yollarla gerçekleştirilir. Ameliyattan hemen önce uygulama yapılacak bölge traş edilerek temizlenir. Tüm bu uygulamalardan önce ameliyatı yapacak cerrah çeşitli tahlil ve tetkikler talep edebilir. Genel sağlık durumunuzda operasyona engel olabilecek herhangi bir durum yoksa, birinci ve ikinci basamak tedavileri yetersiz gelmişse penil protez ameliyatı için gerekli hazırlıklara başlanabilir.

Cerrah penis başının altına bir kesi atarak ameliyata başlar. Ardından normalde ereksiyon sırasında kan ile dolan ve süngerimsi bir yapıya sahip, korpus kavernoza isimli içi boş odaları gererek hasta için özel olarak ayarlanmış silindirleri yerleştirir. Eğer yerleştirilen protez üç parçalı ise ilk kesi kullanılarak ya da ikinci bir kesi atılarak testis içerisine bir pompa ve karın duvarının altına bir sıvı rezervuarı yerleştirilir. Penis protezi ameliyatı genellikle 45 dakika ve bir saat arasında sürer [3].

Ameliyattan sonra ağrıyı ve enfeksiyonu önlemek amacıyla çeşitli ilaçlar reçete edilir. Hafif ağrı birkaç hafta kadar devam edebilir, cerrahi bir girişim olması nedeniyle bu durum son derece normaldir. 4-6 hafta kadar ağır ve yorucu fiziksel aktiviteler yapılmaması ve cinsel birlikteliğe ara verilmesi tavsiye edilir [3]. Cihazın kullanımı konusunda bilgi edinmek için hekim ile gerçekleştirilen görüşmeler sırasında pratik yapılabilir. Sonuç olarak hastaların oldukça büyük bir kısmı ve partnerleri tarafından en yüksek memnuniyet oranına sahip tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir.

Penil Protez ve Sertleştirici İğnenin Karşılaştırılması

Penil protez tedavisine oral yolla kullanılan ilaçlar, penil enjeksiyon olarak bilinen sertleştirici iğne, düşük yoğunluklu şok dalga terapisi (ESWT) ve vakum cihazları gibi tedavi yöntemlerinin yetersiz kalması, uygulanamaması veya başarısız olması durumunda başvurulur. Sertleştirici iğne uygulaması ise farmakolojik diğer yöntemlerin başarısız olması halinde tercih edilir. Penil protez yöntemi cerrahi bir işlem iken penil enjeksiyon yöntemi minimal invaziv bir girişimdir.

Protez uygulamasının ardından birkaç haftayı bulan bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyulur, ancak genellikle bir kere yapılan bir işlemdir dolayısıyla sürdürülebilir bir tedavi olanağı sunar. Enjeksiyon uygulamasının ardından birkaç dakika içerisinde ereksiyon sağlanır, ancak her cinsel birlikten önce penise enjeksiyon yapılması gereklidir bu nedenle hastalar tarafından sürdürülebilir bir yöntem olarak kabul edilmez. Ayrıca penil enjeksiyonda, enjekte edilen ilaçlar hastanın kullandığı diğer ilaçlar ve tıbbi ürünlerle etkileşime geçebilir.

Hangi Durumlarda Penil Protez Tercih Edilir?

Erektil disfonksiyon, priapizm ve Peyronie hastalığı bulunan kişilerin tedavisi için, diğer tedavi yöntemlerinden olumlu yanıt alınamayan ya da diğer yöntemleri kullanamayan hastalarda penil protez tedavisine başvurulabilir.

Sertleştirici İğne ve Penil Protez Tedavisinin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkisi

Her iki tedavi yöntemi de erektil fonksiyon bozukluğunun tedavisinde etkilidir ve yüksek hasta memnuniyetine sahiplerdir. Ancak kalıcı bir tedavi olanağı sağlayan penil protezlerin hasta ve partner memnuniyeti daha yüksektir.

Tedavi Sonrası Yaşam Kalitesindeki Değişimler

Sertleşme sorunları hastanın yaşam kalitesinde olumsuz değişimlere ve partneri ile yaşanabilecek iletişim sorunlarına neden olabilir. Bazı durumlarda hastada depresif ruh hali gelişebilir, hasta sosyal yaşantısından kopma seviyesine gelebilir. Çeşitli tedavilerin uygulandığı ve iyileşme elde edilemeyen vakalarda hasta karamsarlığa kapılabilir. Bu aşamada sertleştirici iğne ve penil protez uygulamaları ile gerçekleştirilen tedavi, hastanın kaybettiği özgüveni ve yaşam kalitesini geri kazandırır. Özellikle penil protez uygulaması gibi sürdürülebilir tedaviler kişinin psikolojik durumunda ciddi iyileşmeler sağlar. Mutluluk çubuğu hakkında daha fazla bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilir.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://androloji.org.tr/6/hastalar-icin/29/erkek-cinsel-fonksiyon-bozukluklari

2 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_2013_54_164_167.pdf

3 https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/penile-implants/about/pac-20384916#:~:text=Penile%20implants%20are%20devices%20placed,penile%20implants%2C%20semirigid%20and%20inflatable.

4 https://androloji.org.tr/androlojiDATA/Document/5112018152723-6B.pdf

5 https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/766/sorularla-erektil-disfonksiyon-tani-ve-tedavisinde-intrakavernozal-prostoglandin.pdf

6 https://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction-injections#getting-a-prescription

7 https://www.verywellhealth.com/erectile-dysfunction-injections-what-you-need-to-know-5201541

8 https://www.webmd.com/erectile-dysfunction/penile-prosthesis

9 https://androloji.org.tr/6/hastalar-icin/29/erkek-cinsel-fonksiyon-bozukluklari

10 https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/penile-injections-for-impotence/

11 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3126066/

12 https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/10054-surgical-penile-implants

13 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/196762


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

 • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
 • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
 • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Sertleştirici İğne: Penise Enjeksiyon ve Protez Tedavisi
Sertleştirici İğne: Penise Enjeksiyon ve Protez Tedavisi
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 18 Mart 2024

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.