Skip to main content

Üroloji Hastalıkları ve Penil Protez Tedavisinin Önemi: Bir Genel Bakış

İnsan vücudunda tedavi edilmediğinde bütüncül sağlığı etkileyen hastalıklardan birisi olan üroloji hastalıkları sıklıkla karşılaşılan problemlerden birisidir. Böbrek hastalıkları, idrar yolları enfeksiyonları, iktidarsızlık hatta kısırlık gibi durumlar üroloji hastalıkları arasında sıralanabilir. Üroloji hastalıklarından olan iktidarsızlığın tedavisinde kullanılan penil protez de dahil olmak üzere çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Bu yazıda üroloji hastalıklarının tanı ve tedavisi, üroloji hastalıklarında penil protezin önemi, üroloji hastalıklarının önlenmesi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi başlıklara dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Üroloji Hastalıkları: Genel Bir Giriş

Sağlık kuruluşların üroloji bölümü; kadın, erkek ve çocuklarda idrar yolları, böbrek ve üreme sistemleri ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisine bakar. Bu açıdan böbrek taşı, böbrek tümörü böbrek kanseri gibi böbrek rahatsızlıkları; idrar yolları ve mesane iltihaplanması, idrar kaçırma; sertleşme problemi, erken boşalma, testislerde ağrı gibi hastalıklar ürolojik hastalıklar olarak değerlendirilir.

Üroloji Hastalıklarının Tanısı ve Tedavisi

Üroloji hastalıklarının teşhisi için alanında uzman doktor şikayete yönelik fiziksel bir muayene yapar. Sonrasında kan ve idrar tahlilleri sıklıkla istenen laboratuvar incelemeleridir. Diğer yandan hastalığa dair daha ayrıntılı bilgi ve araştırma için ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT),  manyetik rezonans (MR) görüntüleme, işeme testi, sperm tahlili gibi çeşitli tetkikler yapılır. Tüm bu incelemeler alanında uzman doktor tarafından değerlendirilerek hastaya en uygun tedavi protokolleri belirlenir1.

Üroloji hastalıklarının tedavisinde genellikle ilaç tedavisi, cerrahi operasyonlar, kanser gibi hastalık durumlarında radyolojik tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu tedavi yöntemlerinin dışında sertleşme problemi durumunda farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Bu problemin tedavisinde diğer tedaviler gibi ilaç tedavileri ilk sırada yer alır. Tadalafil, vardenafil, sildenafil gibi etken maddesine sahip olan bu ilaçlar sertleşme probleminde bir tedavi seçeneğidir. Diğer yandan bu problemde penil enjeksiyon tedavisi de tercih edilenler arasındadır. Penil enjeksiyon penisin yumuşak dokusuna ilaç enjekte edilerek penisin sertleşmesi hedeflenir.

Sertleşme probleminde bir diğer tedavi seçeneği ESWT terapisidir. ESWt terapisi herhangi bir yan etkisi olmayan şok dalgalarının küçük derecelerle penise uygulanması işlemidir. Bu işlem ile penisteki damarlanma ve kanlanmanın artması hedeflenir. Bu sayede penisteki sertleşme sağlayacak damarların onarılması sağlanır. Bir diğer tedavi çeşidi vakum cihazlarıdır. Bu cihazlar penise yerleştirilen bir silindir ve vakum yapmaya yarayan bir pompadan oluşur. Penise vakum yapılarak kan gelmesi ve sertleşmesi sağlanır. Tüm bu tedavilerin başarılı olmadığında tercih edilebilecek tedavi çeşidi penil protezlerdir. Bu tedavi çeşidi kalıcı bir tedavi seçeneği olarak sıklıkla tercih edilir.

Penil Protez: Temel Bilgiler ve İhtiyaç Durumları

Penil protez halk arasında bilinen ismiyle mutluluk çubuğu penise cerrahi operasyon ile yerleştirilen bir mekanizmadır. Bu mekanizma ömür boyu ürolojik hastalıklardan olan sertleşme probleminin çözümünü hedefler. Kullanım açısından genellikle kolay olarak değerlendirilen penil protezler iktidarsızlık sorununa karşı hastaların yorumlarına göre memnuniyeti en yüksek tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir.

Penil protezlerde bir kaç çeşit vardır. Alanında uzman doktor kişi için en uygun olan penil protez çeşidine göre uygulama yapar. Bu durum da kullanma yetisine göre değişebilir. Örneğin tek parçalı (malleable) mutluluk çubuğu kullanım açısından kolay bir protezdir. Çünkü tek parçalıda penise yerleştirilen sürekli penisin sert konumda olduğu bir parça vardır. Bu durum sürekli devam eder ancak bu penil protez kıvrılabilir, bükülebilir özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile günlük hayatta kıyafetlerin içerisinde saklanarak günlük sosyal hayata devam edilebilir.

Diğer penil protezler çeşitlerinde böyle bir durum yoktur. Bu protez çeşitleri sertliğe ihtiyaç duyulduğunda cinsel ilişki öncesinde sertleşmeyi sağlayabilirler. Bu sistemde iki ayrı çeşit vardır. İlki iki parçalı mutluluk çubuğudur. Bu çeşidinde penise yerleştirilen silindirik şişirilebilir bir çubuk ve testislere yerleştirilen bir pompa mekanizması vardır. Cinsel ilişki öncesinde testislerdeki pompa yardımıyla çubuk şişirilir ve penis sert konuma gelmiş olur. İkinci çeşidinde yani üç parçalı mutluluk çubuğunda ise ilk iki parça iki parçalıdaki ile aynı olmakla beraber üçüncü parça karın içine yerleştirilen sıvı rezervuarıdır. Üç parçalının çalışma mekanizması da iki parçalıya benzer ancak bunda karın içindeki sıvı rezervuardan sıvı pompalanır. Bu sayede penisteki çubuk hem enine hem de boyuna genişler ve doğala en yakın sertliği sağlayabilir.

Penil protezler kişinin kullanım durumuna göre alanında uzman doktor ve hasta ile beraber karar verilerek belirlenir. Bu tedavi çeşidi diğer tedavilere oranla hastalar için kalıcı bir çözüm olabilir.

Penil Protez Tedavisi: İşlem Süreci ve Beklenen Sonuçlar

Penil protez tedavisi cerrahi bir operasyonla gerçekleştirilir. Sterilize edilmiş ortamda ortalama 1-2 saat süren bir operasyonla gerekli olan penil protez parçaları penise, testise ve karın içine yerleştirilir. Ameliyat sonrasında doktor gerekli görürse herhangi bir enfeksiyon durumuna karşı antibiyotik tedavisi verebilir. Bu aşamadan sonra iyileşme ve sürecin takip edilmesi için düzenli kontroller vardır.

Penil protez tedavisinden hastaların beklediği sonuç cinsel hayatlarının eskisi gibi sağlıklı bir şekilde ilerlemesidir. Bu açıdan cinsel ilişkide doğala en yakın ve kalıcı bir tedavi yöntemi olan mutluluk çubuğu tedavileri sertleşme problemi olan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Üroloji Hastalıklarında Penil Protez Tedavisinin Önemi

Üroloji hastalıklarından olan iktidarsızlığın tedavi çeşitlerinden olan penil protezler kişilere, herhangi bir aksilik olmadığı durumda ömür boyu kalıcı bir tedavi imkanı sunar. Bu da kişilerin cinsel hayatlarının tekrar düzene girmesinde önemlidir. Çünkü cinsel hayatın sağlıklı olmaması yalnızca sertleşme problemi yaşayan kişiyi etkilemez. Her iki tarafın etkilendiği bu hastalığın kalıcı olarak penil protez gibi bir tedavi ile çözümlenmesi cinsel hayatın yanında mental ve sosyal hayatın tekrar sağlıklı hale gelmesinde etkilidir. Çünkü sertleşme problemi yaşayan kişiler genellikle eşleri ile sıkıntı yaşadıkları gibi, aşırı stres, depresyon gibi mental sıkıntılar da yaşayabilirler. Bu sorunun tedavi edilmesi pek çok sorunun iyileştirilmesi için önemli bir basamak oluşturur.

Üroloji Hastalıklarının Önlenmesi ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Üroloji hastalıklarının önlenmesi yaşam tarzı değişiklikleri ile mümkün olabilir. Ürolojik hastalıkları böbrek, idrar yolları ve üreme sistemlerini etkiler. Bu sistemlerin sağlığı için başta yeterli sıvı alımı önemlidir. Bu sistemlerin tamamını etkileyen genital hijyenin sağlanması da hastalıkların önlenmesinde bir etkendir. Bunlara ek olarak sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz vücudu pek çok hastalıklara karşı koruduğu gibi ürolojik hastalıklara karşı da koruyabilir. Ayrıca aşırı stres ve depresyon bu sistemlerden en çok üreme sistemini etkileyerek çeşitli sağlık problemlerine sebep olur. Bu problemlerin önüne geçmek için doğru stres yönetimi de önemli bir aşamadır.

Üroloji hastalıkları kadın, erkek ve çocuklarda böbrek, idrar yolları ve üreme sistemlerinin olumsuz etkilenmesidir. Sağlığın sürdürülebilmesi için bu hastalıkların tedavi edilmesi gerekir. Diğer yandan ürolojik hastalıkların içerisinde olan ve pek çok tedavi seçeneği olan sertleşme probleminin kalıcı çözümünde kullanılan penil protezler yalnızca sertleşme problemini iyileştirmez. Aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak kişinin iyileşmesini hedefler. Bu açıdan penil protez tedavileri bu hastalar için umut vaad etmektedir.

Penil protez tedavilerinin büyük bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık ödemeleri kapsamındadır. SGK’nin ödeme şartları ve penil protez tedavileri hakkında ayrıntılı bilgi için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2080950

2 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1736461

3 https://web.archive.org/web/20160710115859/

4 http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P2


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Üroloji Hastalıkları ve Penil Protez Tedavisinin Önemi: Bir Genel Bakış
Üroloji Hastalıkları ve Penil Protez Tedavisinin Önemi: Bir Genel Bakış
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 15 Eylül 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.