Skip to main content

Venöz Yetmezlik ve Kaçak: Penil Protez Tedavisine Bakış

Penil protez tedavisi venöz yetmezlik, venöz kaçak gibi durumlardan kaynaklanan erektil disfonksiyonun (ED) tedavisinde tercih edilen önemli bir seçenektir. Venöz kaçak ereksiyon sırasında penis içerisinde kanın tutulamaması durumudur ve dolayısıyla sertleşmenin korunamamasına neden olur. Venöz kaçak durumunda damarlar yeterince sıkışmaz böylece penis içine akıtılan kan geri kaçar ve ereksiyon kaybedilir. Bu durumda ereksiyonun sağlanması için penil protez seçeneği uygulanabilir. Bu metinde venöz yetmezlik ve kaçağın ne olduğu, nasıl erektil disfonksiyona yol açtığı ve penil protez tedavisinin bu durumlar için nasıl bir çözüm sunduğu açıklanmaktadır.

Venöz Yetmezlik (Venöz Kaçak) Nedir?

Venöz yetmezlik ya da venöz kaçak bazen erkeklerin cinsel birliktelik sırasında gerekli olan sertleşmeyi elde etmelerini ya da bu sertliği yeterince uzun süre koruyabilmelerini zorlaştıran bir sağlık sorunudur. Venöz yetmezliğin temelinde yatan problem penisin içindeki kanın orada kalması gerektiği halde geri kaçması ve bu yüzden de penisin sertleşme işlevini tam olarak yerine getirememesidir.1

Venöz Yetmezliğin Temel Nedenleri

Venöz yetmezliğin pek çok olası nedeni vardır. Fakat bu durum genellikle sertleşme için gerekli olan kan akışını etkileyen vasküler hastalıklarla ilişkilendirilir. Temel nedenler arasında şunlar yer alabilir:

 • Damar Sertliği (Ateroskleroz): Damarların sertleşmesi ve daralması kan akışını sınırlayabilir ve penise yeterli kanın ulaşmasını engelleyebilir. Aynı zamanda damar sertliği venöz kaçağa neden olabilir. Çünkü kan peniste yeterince bulunamaz.
 • Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı damarlara zarar verebilir ve venöz yetmezliğe yol açabilir.
 • Diyabet: Diyabet kan damarları üzerinde olumsuz etkilere sahiptir ve vasküler sorunlara neden olabilir. Bu durum penisteki kan akışını etkileyerek venöz kaçağa yol açabilir.
 • Yaşlanma: Yaş ilerledikçe damarların esnekliği azalır ve bu durum venöz yetmezlik riskini artırabilir.
 • Pelvik Travmalar: Pelvis veya perine (makat ile genital organlar arasındaki bölge) bölgesinde yaşanan travmalar damar hasarına ve venöz kaçağa yol açabilir.
 • Sigara Kullanımı ve Alkol Tüketimi: Sigara ve aşırı alkol tüketimi damar sağlığını olumsuz etkiler ve venöz yetmezlik riskini artırabilir.

Venöz Yetmezlik Belirtileri ve Tanısı

Venöz yetmezlik erkeklerde cinsel performansı doğrudan etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Venöz yetmezlik belirtileri genellikle erektil disfonksiyon şeklinde ortaya çıkar ve bu durum erkekler için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlayıcı olabilir. Venöz yetmezliğin en yaygın belirtileri arasında cinsel uyarılma esnasında tam sertleşme elde edememe veya elde edilen sertliğin cinsel ilişkiyi tamamlayacak süre boyunca korunamaması bulunur. Bu durum genellikle penisteki kan damarlarının duvarlarının yeterince sıkı kapanmaması ve kanın penis içinde tutulamaması nedeniyle oluşur. Doktorlar venöz yetmezliğin varlığını doğrulamak için doppler ultrason gibi görüntüleme tekniklerini kullanabilirler. Bu teknikler penise kan akışını ve kanın penisten nasıl çıktığını gözlemlemek için yapılır. Bu şekilde venöz yetmezliğin neden olduğu anormal kan akışı tespit edilebilir.

Venöz Yetmezliğin Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkileri

Cinsel uyarılmayla birlikte normalde penise giden kan akışı artar ve bu kan penisin iç dokularında birikerek sertleşmeyi sağlar. Fakat venöz kaçak durumunda penisin içindeki damarların duvarları yeterince sıkı kapanmadığı için kan gerektiği gibi tutulamaz. Bu da sertleşmenin başlamasını güçleştirebilir ve sertliği yeterli süre boyunca korumayı imkansız hale getirebilir. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında istenen performansı göstermek ve bu durumu sürdürebilmek zorlaşır.

Venöz Kaçak Tedavi Yöntemleri ve Yaklaşımları

Venöz kaçak ereksiyon sırasında penisten kanın gerektiği gibi tutulamaması ve bu nedenle sertliğin korunamaması durumunu ifade eder. Tedavi ereksiyonu korumak için uygulanabilir. Oral ilaçlar, vakum cihazları, penil enjeksiyonlar ve penil implantlar gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinden her biri kişinin özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre etkili olabilir. Gerekli durumlarda cerrahi seçeneklere de başvurulabilir. Damar cerrahisi ile kan akışındaki sızıntılar düzeltilerek penise olan kan akışını iyileştirmek amaçlanır.

Penil Protez Tedavisi: Venöz Yetmezlik İçin Uzun Süreli Çözüm

Venöz yetmezlik tedavi edilmediği takdirde cinsel yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Fakat modern tıbbın sunduğu çeşitli tedavi yöntemleri ile bu durumun üstesinden gelmek mümkündür. Penil protez ameliyatı gibi cerrahi müdahaleler venöz yetmezlikten kaynaklanan erektil disfonksiyonu tedavi etmede etkili yöntemler arasında yer alır.

Penil Protez Tedavisinin Avantajları

Penil protez tedavisi erektil disfonksiyon (ED) sorunu yaşayan erkekler için etkili ve kalıcı bir çözüm sunar. Bu tedavi yöntemi özellikle ilaç tedavisi gibi diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen veya bu yöntemlerini kullanamayan hastalar için uygun bir seçenektir. Penil protezler cinsel ilişki için gerekli olan sertliği sağlama ve sürdürme konusunda yüksek başarı sunar. Penil protez tedavisinin en büyük avantajlarından biri spontane cinsel aktiviteyi mümkün kılmasıdır. Bu durum tedavi gören kişinin ve partnerinin cinsel yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Aynı zamanda penil protezlerin kullanımı diğer tedavi yöntemlerine göre daha doğal bir cinsel deneyim sunar.

Penil Protez Türleri ve Operasyon Süreci

Penil protezler, temelde iki türdür: şişirilebilir penil protezler ve yarı-sert (esnek) penil protezler. Her iki tür de cerrahi yolla penisin içine yerleştirilir.

 • Şişirilebilir Penil Protezler: Bu sistem penise yerleştirilen iki silindir, testis içerisine yerleştirilen bir pompa ve karın bölgesindeki bir sıvı rezervuarından oluşur. Cinsel aktivite öncesinde testislerdeki pompa manuel olarak sıkılarak sıvı silindirlere aktarılır ve ereksiyon elde edilir. İlişki sonrasında bir pompa yardımıyla sıvı rezervuara geri aktarılır. Bu şekilde penis doğal haline döner.
 • Tek Parçalı (Malleable) Penil Protezler: Malleable veya tek parçalı protezler penisin içine yerleştirilen ve elle pozisyonlandırılabilen esnek çubuklardan oluşur. Bu protezler sürekli bir sertlik sağlar ve cinsel aktivite için kullanıldığında elle istenilen konuma ayarlanabilir.

Operasyon genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1 saat sürer. Hastanın durumuna ve seçilen protez tipine bağlı olarak operasyon ve iyileşme zamanı değişiklik gösterebilir. Operasyon sonrası hastalar ortalama birkaç hafta içinde normal aktivitelerine dönebilir. Fakat cinsel aktiviteye başlamadan önce doktorun önerdiği iyileşme süresinin tamamlanması önemlidir.

Penil Protez ve Venöz Yetmezlik Tedavisinde Entegrasyon

Penil protezlerin venöz yetmezlik tedavisinin bir parçası olarak kullanılması doğru hastalarda yaşam kalitesinde önemli iyileşmeler sağlayabilir. Bu entegre yaklaşım hem venöz yetmezliğin hem de ereksiyon problemlerinin birlikte tedavisini sağlar. Venöz yetmezliğin tedavisi sürecinde kişinin erektil disfonksiyonu düzelmezse ya da tekrarlama riski taşırsa penil protezler bu tedavilerden bağımsız olarak ereksiyon elde edilmesini sağlayabilir.

Penil Protez Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Penil protez ereksiyonu sağlamak için penis içine cerrahi yolla yerleştirilen bir cihazdır.  Penil protez operasyonu özel uzmanlık gerektiren karmaşık bir işlemdir. Bu nedenle işlemi yapacak doktorun tecrübesi ve bu alandaki uzmanlığı tedaviyi önemli ölçüde etkiler. Aynı zamanda kullanılacak protezin türü de çok önemlidir. Protez hastanın yaşam tarzı, beklentileri ve fiziksel durumu doğrultusunda doktor ile birlikte seçilmelidir. Hastanın el koordinasyonu yetersizse şişirilebilir mutluluk çubuğunun pompasını sıkmakta zorlanabilir. Bu tarz durumlarda tek parçalı protezler ön plana çıkar. Aynı zamanda hastanın protezden beklentisi de önemlidir. Tek parçalı protezi gizlemekte zorlanacak hastalar şişirilebilir seçenekler ile daha konforlu bir yaşam sürebilirler.

Venöz Yetmezlik ve Penil Protez Tedavisinin Geleceği

Venöz yetmezlik ve penis protezi tedavisi alanındaki ilerlemeler ED tedavisinde önemli gelişmelere yol açmaktadır. Yeni teknolojiler ve cerrahi teknikler daha etkili sonuçlar ve daha yüksek hasta memnuniyetini sunabilir. Gelecekte daha gelişmiş protez tasarımları tedavinin etkinliğini artırabilir.

Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Venöz yetmezlik ve erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde pek çok farklı yöntem mevcuttur. Bu tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT (Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi), vakum cihazları ve penil protez (mutluluk çubuğu) implantasyonu bulunmaktadır. Her bir tedavi yönteminin avantajları, dezavantajları ve belirli durumlar için uygunluğu değişiklik gösterir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

 • İlaç Tedavisi: İlaçlar genellikle ED’nin ilk basamak tedavisidir. Fakat venöz yetmezlikten kaynaklanan ED durumlarında bu ilaçlar her zaman etkili olmayabilir. Çünkü bu ilaçlar ereksiyonu sağlamak için penise kan akışını artırır. Fakat venöz yetmezlikte problem kanın peniste tutulamamasıdır.
 • Penil Enjeksiyon: Penil enjeksiyon tedavisi bazı venöz yetmezlik vakalarında etkili olabilir. Bu yöntemde sertleşmeyi sağlayan ilaçlar doğrudan penise enjekte edilir ve bu enjeksiyon ereksiyonun daha kolay başlamasına yardımcı olabilir. Fakat uzun süreli kullanımda bazı yan etkiler bulunur.
 • ESWT (Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi): Bu tedavi yöntemi penisteki kan damarlarının iyileşmesini teşvik edebilir. ESWT venöz yetmezliğin altında yatan vasküler sorunları iyileştirme potansiyeline sahip olabilir. Fakat tedavinin bu özel durumdaki etkinliği üzerine daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
 • Vakum Cihazları: Vakum cihazları peniste fiziksel bir ereksiyon oluşturarak kanın penise çekilmesini ve orada tutulmasını sağlar. Bu yöntem venöz yetmezliğe bağlı ED için geçici bir çözüm sunabilir. Fakat bazı kullanıcılar için kullanımı rahatsız edici olabilir ve cinsel birleşme sırasında spontanlığın kaybolmasına neden olabilir.
 • Penil Protez İmplantasyonu: Penil protezler venöz yetmezlik nedeniyle diğer tedavilere yanıt vermeyen vakalarda kalıcı bir çözüm sunabilir. Şişirilebilir ve tek parçalı (malleable) olmak üzere iki türü bulunan penil protezler doğrudan penise yerleştirilir ve ereksiyon için gerekli mekanik desteği sağlar.

Venöz yetmezlik veya herhangi bir erektil disfonksiyon belirtisi yaşayan kişilerin durumlarını iyileştirebilecek en uygun tedavi yöntemini belirlemek için bir sağlık profesyoneline başvurmaları önemlidir. SGK’nın penil protez (mutluluk çubuğu) tedavisine ilişkin kısmi ödeme koşulları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler ”Bilgi İsteme Formu” üzerinden yetkililerle iletişime geçerek gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://www.webmd.com/erectile-dysfunction/vascular-disease-ed

2 https://www.smsna.org/patients/did-you-know/what-is-venous-leakage

3 https://www.issm.info/sexual-health-qa/what-is-venous-leakage-and-how-does-it-cause-erectile-dysfunction-ed

4 https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/10054-surgical-penile-implants

5 https://www.medicalnewstoday.com/articles/penile-implant


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

 • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
 • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
 • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Venöz Yetmezlik ve Kaçak: Penil Protez Tedavisine Bakış
Venöz Yetmezlik ve Kaçak: Penil Protez Tedavisine Bakış
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 25 Mart 2024

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.