Skip to main content

Samsun Üroloji Doktorları: Penil Protez Tedavisi Öncüleri

Erektil disfonksiyonun tanı ve tedavisinde Samsun üroloji doktorları tedavi için kapsamlı bir kılavuz olarak değerlendirilebilir. Bu hastalık, sebepleri ve sonuçları ile yalnızca cinsel sağlığı etkilemekle kalmayıp aynı zamanda fiziksel ve psikolojik olarak da kişileri ve eşlerini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bu problemin kısa sürede, kalıcı ve etkili bir şekilde iyileştirilmesi önemlidir. Bu bağlamda tercih edilen protez teknolojisi bu problemin en etkili çözümlerinden birisidir denilebilir.

Samsun Üroloji Doktorları: Deneyim ve Uzmanlık Bir Arada

Samsun Üroloji doktorları, kendi alanlarındaki uzmanlıkları ile üroloji bölümünün ilgilendiği hastalıkların tanı ve tedavisinde geniş bir deneyimleri vardır. Bu açıdan ürolojik rahatsızlıkları olan kişiler, deneyimli bu doktorlardan tanı aşamasında geniş laboratuvar tetkikleri, son teknoloji görüntüleme ve ayrıntılı analizler ile en doğru tanıyı alırlar. Sonrasında en uygun tedavi protokolleri belirlenerek hastaya en kısa ve en etkin bir iyileşme için tüm imkanlar sunulur.

Üroloji Nedir? Ürolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Samsun üroloji doktorları kadın hastalara üriner sistem, erkek hastalara ise ürogenital sistem ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde yardımcı olur. Böbrek taşı, yetmezliği, tümörü; idrar yolları enfeksiyonları, prostat iltihaplanması, sistit, idrar kaçırma, erken boşalma ve iktidarsızlık hastalıklarının tanı ve tedavisi ile üroloji bölümü ilgilenir. Bu hastalıklara tanı konulmasında öncelikle alanında uzman doktor fiziksel muayene yapar. Sonrasında hastalığın seyrine göre kan ve idrar tahlilleri, ultrason, BT (bilgisayarlı tomografi), MR (Manyetik rezonans) gibi görüntüleme işlemleri, sperm analizi, biyopsi gibi çeşitli laboratuvar incelemeleri yapılarak tanı konulabilir. Bu aşamadan sonra kişinin hastalığına göre uygun tedavi protokolleri izlenir. Genellikle ilaç tedavisi, cerrahi tedavi yöntemleri tercih edilebilir.

İktidarsızlık problemi üroloji bölümünün sıkça karşılaştığı hastalıklar arasında yer alabilir. Bu problemin tedavisinde diğer hastalıkların tedavilerine göre farklı tedavi yöntemleri vardır. Alanında uzman doktor sertleşme probleminde ilk olarak ilaç tedavisine başvurabilir. Tadalafil, vardenafil, sildenafil gibi etken maddesi olan ilaçlar bu hastalığın tedavisinde kullanılabilir. İlaç tedavisinden yanıt alınamadığı durumda penil enjeksiyonlar doktor tarafından önerilebilir. Bu tedavide hasta, cinsel ilişki öncesinde penisin yumuşak dokusuna enjeksiyon uygulayarak penis sertliğini sağlamayı hedefler. Sertleşme probleminde kullanılan bir diğer tedavi çeşidi ESWT terapisidir. ESWT terapisinde penisin çeşitli dokularına düşük seviyede şok dalgası uygulanır. Bu sayede peniste sertleşme problemine neden olan damar ve dokulardaki aksaklıkların tedavi edilmesi amaçlanır. Bu tedaviden de yanıt alınamadığı durumlarda vakum cihazları bir başka tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Penisin yerleştirildiği çubuk şeklinde bir yapı ve vakumlama yapan bir mekanizmadan oluşur. Bu sayede vakumlama yaparak penise kan akışı sağlanabilir. Bu şekilde ihtiyaç duyulan penis sertliği sağlanabilir. Son basamak tedavi çeşidi ise penil protezlerdir1.

Penil Protezler: Genel Bakış ve Tedavi Amaçları

Penil protez, sertleşme probleminin tedavisinde modern ve kalıcı bir çözüm sunabilir. Çünkü cerrahi bir işlemle vücuda yerleştirilir ve herhangi bir aksaklık olmadığı durumda ömür boyu kullanılabilir. Bu da sertleşme problemine kalıcı ve etkili bir çözüm olarak hastalara sunulabilir.

Protezlerin üç farklı çeşidi vardır. Bu çeşitler kişilerin kullanabilme yetisine göre doktor tarafından önerilebilir.

  • Tek parçalı (malleable) mutluluk çubuğu, penil protezlerin en temel çeşididir. Penise yerleştirilen tek bir parça çubuktan oluşur. Penisin sürekli sert durumda olmasını sağlar. Bu şekilde kullanacak kişiler tarafından kaygı ile karşılansa da kıvrılabilir ve bükülebilir bir çubuk olan bu penil protez çeşidi kıvrılarak veya bükülerek kıyafetler içine saklanabilir.
  • İki parçalı mutluluk çubuğu bir diğer protez çeşididir. Bu modelde penise yerleştirilen şişirilebilir bir çubuk ve pompa mekanizması vardır. Pompa yardımıyla çubuk şişirilerek sertlik sağlanabilir.
  • Üç parçalı mutluluk çubuğu ise şişirilebilir çubuk, pompa ve karın içi sıvı rezervuarı içerir. Pompa yardımıyla rezervuardaki sıvı penisteki çubuğa pompalanır. Bu sayede penise sıvı dolması ile sertleşme olur. Bu model diğer iki modele göre peniste doğal bir sertleşme hissi verir. Çünkü hem sıvı akışı vardır hem de penis boyuna uzamasının yanında ve enine de genişleyebilir.

Penil protez çeşidi hastanın tedavi protokollerine göre alanında uzman doktor ve hasta ile birlikte görüşülerek karar verilir. Tedavinin amacı hastaların sertleşme sorununun giderilmesi ile cinsel yaşamının normale dönmesi ve bu problemin kalıcı bir şekilde çözümlenmesidir. Bu bağlamda penil protezler hastaların en memnun olduğu tedavi yöntemleri arasındadır.

Samsun’da Penil Protez Tedavisi Uygulayan Ürologlar

Erektil disfonksiyon yaşayan kişiler tedavi için Samsun üroloji doktorları içinden güven duyarak tedavi olaçakları bir hekime başvurabilirler. Hastanelerin üroloji bölümünde alanında uzman bu doktorlar sertleşme probleminin tanısı ve penil protez tedavisi, operasyon ve takip süreçlerini güvenle yürütürler.

Penil Protez Tedavisi ve Samsun’daki Klinik Uygulamaları

Erektil disfonksiyon tanısı aldıktan sonra diğer basamak tedavilerin yanıtsız kaldığı durumlarda protezler bu hastalığın tedavisinde tercih edilebilir. Gerekli tanı ve tetkikler tamamlandığında operasyon öncesi hastaya protez kullanımı hakkında eğitim verilir. Ortalama 1-2 saat süren cerrahi bir operasyon ile uygulama tamamlanır. Ameliyat sonrası enfeksiyon riskine karşı doktor gerekli görürse antibiyotik tedavisi başlayabilir. Hastanın antibiyotik tedavisine ve iyileşme dönemine çok dikkat etmesi gerekir. Düzenli kontroller sonrasında hasta doktor onayı aldıktan sonra normal cinsel hayatına devam edebilir. Samsun Üroloji doktorları ve ekibinin operasyon ile ilgili pek çok başarılı tecrübeleri vardır.

Samsun Üroloji Doktorları: Hasta Deneyimleri ve Tedavi Süreçleri

Tedavi süreçleri operasyonel olarak ilerler. Operasyon sonrasında ortalama dört altı hafta arasında hasta normale dönebilir. İyileşme sürecinde yapılan doktor kontrolünden sonra doktorun onay vermesiyle hasta normal cinsel hayatına dönebilir. Diğer yandan Samsun Üroloji doktorları arasından seçim yapan ve sertleşme problemi yaşayan hastalara işlem uygulandığında genellikle memnuniyet oranları diğer tedavi çeşitlerine göre daha yüksektir. Çünkü diğer tedavi çeşitleri kısa süreli bir çözüm sunarken penil protez ömür boyu bu problemin önüne geçebilir2.

Penil Protez Tedavisi: Hastaların Bilmesi Gerekenler

Penil protez, sertleşme probleminin kalıcı çözümünde en etkin tedavilerden biridir. Bu açıdan kullanan pek çok kişinin hem kendi cinsel, sosyal ve ruhsal hayatının iyileştirilmesinde önem taşırken hem de cinsel partnerlerinin tatmininde önemli bir yeri vardır. Bu durumun çözümlenmesi kişilerin cinsel hayatları için önemlidir. Bu açıdan protez tedavisinin pek çok avantajı vardır. Diğer yandan tedavi öncesinde dezavantajlar noktasında bilinmesi gerekenler sorulduğunda birkaç yanıt verilebilir. Bu yanıtlardan ilki cerrahi bir operasyon ile uygulama yapıldığı için enfeksiyon riski olabilir. Bir diğer yanıt ise mekanizmalı penil protezlerin çok nadir de olsa mekanizmalarının bozulması ile karşılaşılabilir3.

Samsun Üroloji Doktorları: Sağlığınız için Yanınızda

Samsun Üroloji doktorları ayrıntılı tanı ve tedavi çeşitleri ile erektil disfonksiyon yaşayan kişilere en geniş sağlık hizmetini sunar. Bu açıdan bu problemi yaşayan kişilerce doktora gitmek bile sıkıntı gibi hissedilirken tanı ve tedavi sürecinde alanında uzman bir doktor ve ekibi ile birlikte olmak bu problemi yaşayan kişiler için çok önemlidir. Samsun’da üroloji bölümündeki alanında uzman doktorlar kişilere en geniş modern imkanlarla güvenilir ve etkin bir tedavi imkanı sunmaktadırlar.

Penil protez tedavisinin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. SGK’nin ödeme şartları ve tedavi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://uroturk.org.tr/5/halk-icin-bilgiler/1121/sertlesme-sorunu

2 https://www.rigicon.com/malleable-penile-prosthesis/

3 https://www.rigicon.com/inflatable-penile-prosthesis/

4 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609518310026


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Samsun Üroloji Doktorları: Penil Protez Tedavisi Öncüleri
Samsun Üroloji Doktorları: Penil Protez Tedavisi Öncüleri
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 19 Ağustos 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.