Skip to main content

Andropoz Nedir? Penil Protez ile Yeniden Canlanma

Belirli bir yaş üzerindeki erkeklerin büyük kısmını etkileyen andropoz çeşitli cinsel etkilere neden olabilen bir durumdur. Andropoz yaygın olarak orta yaşlı erkeklerde görülmeye başlanan hormonal, fizyolojik ve psikolojik değişikliklerle ilişkili bir dönemdir. Bu evre genellikle erkeklerde testosteron seviyelerinin doğal olarak azalmasıyla ilişkilendirilir ve pek çok erkeğin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu metinde andropozun ne olduğu ve penil protezlerin nasıl bir yeniden canlanma sağladığı detaylandırılmaktadır.

Andropoz: Erkeklerde Yaşlanma Süreci

Erkeklerin yaşlanma süreciyle ilişkilendirilen andropoz hormonal, fiziksel ve psikolojik değişiklikleri ifade eder. Bu dönemde erkeklerde testosteron seviyesi doğal olarak azalmaya başlar. Bu da çeşitli sağlık sorunları ve yaşam kalitesi üzerinde etkiler yaratabilir1.

Andropozun Belirtileri ve Etkileri

Andropozun neden olduğu değişiklikler erkeklerin yaşam kalitesi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Andropozun belirtileri kişiden kişiye değişkenlik gösterse de bazı yaygın etkileri şunlardır:

  • Enerji Seviyesinde Azalma: Testosteron seviyelerindeki düşüşle birlikte enerji eksikliği hissedilebilir.
  • Cinsel İşlev Bozuklukları: Libido kaybı, ereksiyon sorunları gibi cinsel sağlıkla ilgili değişiklikler yaşanabilir.
  • Duygusal Değişimler: Ruh hali dalgalanmaları, depresyon ve anksiyete gibi duygusal durumlar gelişebilir.
  • Fiziksel Değişiklikler: Kas kütlesinde azalma, vücut yağında artış ve kemik yoğunluğunda düşüş gibi fiziksel etkiler görülebilir.
  • Uyku Sorunları: Uyku kalitesinde düşüş ve uyku düzeninde bozulmalar yaşanabilir.

Andropoz ve Cinsel Sağlık

Andropozun cinsel sağlık üzerindeki etkileri özellikle önemlidir. Çünkü andropoz dönemi erkeklerde libido kaybı, ereksiyon sorunları ve cinsel istektsizlik gibi sorunlara neden olabilir. Bu durum kişilerin özgüvenini ve partnerleriyle olan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte andropozun cinsel sağlık üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve her erkeğin deneyimi farklıdır.

Andropozun Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkisi

Andropoz döneminde testosteron seviyelerindeki azalma libido kaybı, erektil disfonksiyon ve cinsel istekte genel bir azalmaya yol açabilir. Testosteron cinsel arzunun yanı sıra ereksiyonu başlatmak ve sürdürmek için gerekli olan fizyolojik süreçlerde de önemli bir rol oynar. Bu hormonun azalması cinsel istekte ve fonksiyonda doğrudan bir düşüşe sebep olabilir. Erektil disfonksiyon andropoz dönemindeki erkeklerde sık rastlanan bir durumdur ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Andropozla ilişkili hormon düzeylerindeki değişiklikler kan damarlarının sağlığını ve sinir iletimini etkileyerek ereksiyonun kalitesini düşürebilir. Aynı zamanda bu dönemde yaşanan ruh hali değişiklikleri stres ve özgüven kaybı gibi psikolojik faktörler de erektil fonksiyon üzerinde olumsuz bir etki yapabilir.

Andropoz Döneminde Sertleşme Sorunları

Andropoz dönemi ile ilişkili sertleşme sorunları genellikle testosteron seviyelerindeki azalmaya bağlı olarak gelişir. Testosteron erkek cinsel işlevinin önemli bir düzenleyicisidir ve bu hormondaki düşüş libido azalması ve ereksiyon kalitesinde düşüş gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum erkeklerin cinsel yaşamlarını olumsuz etkileyerek partnerleri ile olan ilişkilerinde zorluklara neden olabilir.

Venöz Yetmezlik ve Erektil Disfonksiyon

Erektil disfonksiyon (ED) erkeğin yeterli bir ereksiyon elde edememesi veya sürdürememesi durumudur. ED’nin birden fazla potansiyel nedeni olmakla birlikte, andropoz döneminde sıkça rastlanan bir faktörü de venöz yetmezliktir. Venöz yetmezlik penis içindeki venöz kanın uygun şekilde dışarı akmaması ve bu durumun ereksiyonun sürdürülmesini engellemesi anlamına gelir. Bu durum özellikle cinsel uyarılmaya yanıt olarak yeterli kan akışının sağlanamaması ve böylece sertleşme elde edilememesi veya sertleşmenin korunamaması durumlarında önemli bir rol oynar.

Penil Protez Tedavisi: Andropozda Bir Çözüm

Penil protez tedavisi andropoz dönemindeki erkekler için cinsel işlev sorunlarını çözmek adına etkili ve güvenilir bir çözüm sunar. Bu kalıcı çözüm erkeklerin cinsel sağlıklarını yeniden kazanmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Cerrahi müdahaleye karar verirken potansiyel riskler ve faydalar hakkında detaylı bir şekilde bilgi almak için deneyimli bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Penil protez erektil disfonksiyonun üstesinden gelmek ve andropoz döneminin zorluklarıyla başa çıkmak için umut verici bir çözüm olabilir.

Penil Protez Nedir? Çeşitleri ve Avantajları

Penil protez erektil disfonksiyonu olan erkeklere yönelik cerrahi bir tedavi yöntemidir. Penisin içine cerrahi yolla yerleştirilen bir cihazdır ve bu cihaz erkeğin cinsel ilişki için gerekli sertliği elde etmesine ve sürdürmesine yardımcı olur.

Penil protezler temelde 3 parçalı şişirilebilir mutluluk çubuğu ve tek parçalı (malleable) mutluluk çubuğu olarak iki türe ayrılır. Tek parçalı (malleable) protezler sürekli bir sertlik sağlar ve manuel olarak istenilen pozisyona ayarlanabilir. Şişirilebilir protezler ise daha doğal bir ereksiyon hissi sunarak kullanılmadıklarında normal bir peniş görünümü sağlar ve ihtiyaç duyulduğunda pompalanarak sertleşir. Her iki tip protez de cinsel işlevi önemli ölçüde iyileştirme ve kullanıcıların özgüvenini arttırma konusunda avantajlar sunar.

Penil Protez Operasyonu ve İyileşme Süreci

Penil protez operasyonu genel anestezi altında gerçekleştirilen bir prosedürdür. Operasyon sırasında cerrah penisin içine protezi yerleştirir. Şişirilebilir protezlerde ise karın içine ve testislere de küçük kesiler ile gerekli pompa ve rezervuar yerleştirilir. İşlem ortalama 1-2 saat sürer ve hastalar genellikle operasyondan bir gün sonra hastaneden taburcu edilir. İyileşme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterse de ortalama operasyondan sonraki 4 ile 6 hafta içinde tamamlanır. Bu süre zarfında hastaların ağrı yönetimi için doktorlarının önerilerini takip etmeleri, enfeksiyon riskini azaltmak için ilaçları düzenli olarak kullanmaları ve iyileşmeyi hızlandırmak için belirli aktivitelerden kaçınmaları önemlidir. İyileşme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte çoğu hasta cinsel aktiviteye geri dönebilir ve penil protezin avantajlarından tam olarak faydalanabilir.

Penil Protez Tedavisi ile Yaşam Kalitesinde Değişim

Penil protez tedavisi erektil disfonksiyon sorunu olan erkeklerde cinsel yaşamı önemli ölçüde iyileştirebilen cerrahi bir işlemdir. Testosteron seviyelerinin azalması gibi andropoz döneminde görülen hormonal değişiklikler özellikle erektil disfonksiyona neden olabilir. Penil protez bu sorunu kalıcı olarak çözmek için tasarlanmıştır ve kişinin cinsel yaşamını aktif bir şekilde sürdürmesine olanak tanır.

Penil Protez Sonrası Beklentiler ve Gerçekler

Penil protez tedavisi sonrasında hastalar genellikle normal cinsel yaşama dönüş beklentisi içerisindedir. Genellikle bu beklentiler gerçekleşir ve hastalar tedavi sonrası cinsel yaşamlarına dönebilirler. Fakat protezler kişinin libidosunu etkilemez. Libidoya ihtiyaç kalmadan cinsel birliktelik yaşanmasını mümkün kılar. Fakat her cerrahi işlemde olduğu gibi penil protez tedavisinin de bazı riskleri ve potansiyel yan etkileri vardır.

Andropoz ve Penil Protez Tedavisinin Geleceği

Medikal teknolojideki yenilikler penis protezi tedavisinin geleceğini şekillendirmekte ve bu tedaviyi daha etkili, daha az invaziv ve daha hızlı iyileşme süreçleriyle sunmaktadır. Özelleştirilebilir protez seçenekleri, doğal hissi artıran malzemeler ve iyileştirilmiş cerrahi teknikler, bu tedavinin geleceğini oldukça umut verici kılmaktadır.

Tedavi Sonrası Yaşam ve Uzman Görüşleri

Penil protez tedavisi sonrasında pek çok erkek cinsel yaşamlarında önemli bir iyileşme deneyimleyebilir. Tedavinin başarılı olması sadece fiziksel iyileşmeye değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal refaha da katkıda bulunabilir. Partnerlerle olan ilişkilerde artan yakınlık ve iletişim tedavi sonrası yaşamın önemli bir parçasıdır. Erkekler protezlerin kullanımı ve yönetimi konusunda eğitim aldıkça bu yeni duruma uyum sağlama konusunda daha güvende hissedebilirler. Sağlık uzmanları penil protez tedavisinin uygun adaylar için erektil disfonksiyonun tedavisinde etkili bir seçenek olduğunu düşündüklerinde hastaları ameliyat için yönlendirir. Tedavi planlaması ve sonrasında multidisipliner bir yaklaşım hastaların genel iyilik halinin optimize edilmesine yardımcı olur. Uzmanlar hastaların tedavi öncesi ve sonrası beklentilerini yönetmek, tedavi seçeneklerini anlamalarını sağlamak ve iyileşme sürecinde onlara destek olmak için kapsamlı bilgilendirme ve danışmanlık sağlamaktadır.

Andropoz döneminde karşılaşılan erektil disfonksiyon penil protez tedavisi ile başa çıkılabilir bir sorundur. Bu tedavi hem fiziksel hem de psikolojik iyileşmeyi destekleyerek, erkeklerin yaşam kalitesinde önemli bir artış sağlayabilir. Bu nedenle mutluluk çubuğu erkeklerin cinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmalarında umut verici bir gelişme olarak öne çıkmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve mutluluk çubuğu tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Penil protez (mutluluk çubuğu) tedavisi düşünen hastalar bu tedavinin kendileri için uygun olup olmadığını öğrenmek adına bir üroloji uzmanına danışmalıdırlar.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://www.news-medical.net/health/The-Male-Menopause-Exploring-Andropause.aspx

2 https://www.healthline.com/health/menopause/male

3 https://www.nhs.uk/conditions/male-menopause/#:~:text=Some%20men%20develop%20depression%2C%20loss,mood%20swings%20and%20irritability

4 https://www.topdoctors.co.uk/medical-articles/penile-prosthesis-surgery-everything-you-need-to-know

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5675239/


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Andropoz Nedir? Penil Protez ile Yeniden Canlanma
Andropoz Nedir? Penil Protez ile Yeniden Canlanma
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 21 Mart 2024

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.