Skip to main content

Üroloji Doktoru Hangi Hastalıklara Bakar: Penil Protez Tedavisi

Üroloji polikliniklerinde hizmet veren hekimler erkek, kadın ve çocuklarda idrar yollarını ve üreme sistemini etkileyen hastalıklar konusunda uzmanlaşmışlardır. Üroloji doktorları idrar yapma güçlüklerinden erektil disfonksiyona kadar birçok hastalık ile ilgilenmekte, çeşitli tanı ve tedavi protokolleri uygulamaktadır.

Üroloji Biliminin Kapsamı ve Önemi

Üroloji, her yaştan erkek ve kadın hastanın idrar yollarını ve üreme organlarını ilgilendiren patolojik durumların tedavisiyle ilgilenen cerrahi bir tıp uzmanlık dalıdır. Hastalığın yapısına göre onkoloji, radyoterapi, nefroloji, endokrinoloji ve jinekoloji branşları ile birlikte çalışabilir. Kendi içinde alt uzmanlık dallarına ayrılır:

 • Endoüroloji: İdrar yolu hastalıklarının, prostat, taş çıkarma ve diğer basit üretral hastalıkların minimal invaziv cerrahi prosedürleri ile tedavi edilmesini kapsar.  Bu prosedürler idrar yoluna yerleştirilen endoskoplar yardımıyla gerçekleştirilir.
 • Ürolojik Onkoloji: Böbrek, adrenal bez, prostat, mesane, üreter, testis ve penis kanseri gibi genital ve üriner kanserler ile ilgilenir.
 • Nöroüroloji: Genitoüriner sistemin sinirsel kontrolü ve anormal sıklıkta idrara çıkma durumları ile ilgilenen alt branştır. Parkinson hastalığı, multiple skleroz, felç ve omurilik yaralanmaları nöroürolojik patolojilere yol açabilir.
 • Pediatrik Üroloji: Çocuklarda gelişen inmemiş testis, az gelişmiş cinsel organ ve vezikoüreteral reflü gibi genitoüriner sorunları giderme konusunda uzmanlaşmış alt branştır.
 • Androloji: Erektil disfonksiyon, boşalma bozuklukları, kısırlık ve vazektominin tersine çevrilmesi gibi erkek üreme sistemi bozukluklarının tedavisine odaklanır.

Üroloji Doktorunun Rolü ve Uzmanlık Alanları

Üroloji alanında uzmanlaşmış, bu grup hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için eğitim almış sağlık uzmanları ürolog olarak isimlendirilir. Ürologlar cerrahi eğitim almış ve birçok ürolojik sorunu invaziv veya minimal invaziv girişimle giderebilen hekimlerdir. Ürologlar vücudun böbrek, üreter, adrenal bez, mesane ve üretrasında gelişen patolojik durumları onarırlar. Ayrıca erkek üreme sisteminin elemanları olan testisler, vas deferens, seminal veziküller, prostat ve penisin durumlarıyla da ilgilenirler.

Üroloji Doktorunun İlgilendiği Başlıca Hastalıklar

Üriner sistem vücuttan atıkları uzaklaştırmak, elektrolit, kan hacmi, kan basıncı ve pH’ını düzenlemek ile görevlidir. Bazı durumlarda üriner sistemin işleyişinde aksaklıklar gelişir, bu aksaklıklar patolojik durumların habercisi olabilir. Üriner sistemi etkileyen hastalıklar genetik bir bozukluk veya sonradan edinilmiş bir hastalık nedeniyle gelişebilir. Hastalık doğrudan üriner sistem kökenli olabileceği gibi vücut sistemindeki bir hastalık nedeniyle ikincil olarak da gelişebilir. Ürologların ilgilendiği başlıca hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • İdrar kaçırma,
 • İdrarda kan (hematüri),
 • İyi huylu prostat hiperplazisi,
 • İnterstisyel sistit (ağrılı mesane),
 • Mesane, böbrek ve prostat kanserleri,
 • Erektil disfonksiyon,
 • Böbrek taşları.

İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Tedavi Yöntemleri

İdrar yolu enfeksiyonu, idrar sisteminde yaygın görülen bir enfeksiyon türüdür. Böbrekler, üreterler, mesane ve üretra idrar yolunu oluşturan organlardır ve enfeksiyon herhangi bir bölümünde gelişebilir. E. coli bakterisi enfeksiyonun en yaygın nedenidir ve tipik olarak kalın bağırsakları enfekte eder. Genellikle bakteri üretradan girer ve mesaneyi enfekte eder. Ancak bazı durumlarda üreterlerden böbreklere de  ulaşabilir. Semptomlar arasında sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar yaparken ağrı ve kan, kötü kokulu idrar, pelvisin alt kısmında basınç, yorgunluk, ateş, üşüme hissi, mide bulantısı ve kusma yer alır. Tanı genellikle idrar tahlili ile konulur. Ancak bazı durumlarda ultrason, bilgisayarlı tomografi ve sistoskopi gibi ileri tetkiklere de başvurulabilir. İdrar yolu enfeksiyonun tedavisi için sağlık uzmanları sorumlu bakterilere karşı en iyi sonucu veren antibiyotikleri reçete eder. Antibiyotiklerin hekimlerin önerdiği doz ve sürede kullanılması oldukça önemlidir. Hastalar genellikle rahatsız edici belirtiler geçtikten sonra ilaç kullanımını bırakmaktadır. Ancak ilacın tamamını bitirilmemesi durumunda enfeksiyon geri gelebilir ve tedavisi daha zor olabilir1.

Böbrek Taşları ve Modern Tedavi Seçenekleri

Böbrek taşları idrar yolundaki minerallerden ve diğer maddelerden oluşan kristal kümelerdir. Bir kum tanesi kadar küçük ya da nadiren bir golf topundan daha büyük olabilirler. Taşlar genellikle idrar ile vücuttan kendiliğinden atılır, ancak bu durum son derece acı verici olabilir. Taş kendi kendine geçmiyorsa veya bir tıkanıklığa neden oluyorsa taşı kırmak veya çıkarmak için çeşitli prosedürler uygulanmalıdır. Mide bulantısı, kusma, işeme sırasında ağrı, kötü kokulu idrar, ateş şeklinde semptomlar gösterebilir. Böbrek taşlarının teşhisinde idrar tahlili, röntgen, bilgisayarlı tomografi, ultrason ve kan testlerine başvurulabilir. Ağrı, bulantı ve kusmanın giderilmesi için ilaçlar verilebilir. Kendi kendine düşmeyen böbrek taşlarını kırmak veya çıkarmak için çeşitli prosedürler uygulanır. Bu prosedürler şok dalga litotripsi, üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi ve laparoskopik cerrahi şeklinde sıralanabilir.

Erkeklerde Sık Görülen Ürolojik Sorunlar

Erkeklerde sık görülen ürolojik sorunlar genellikle üreme sistemi ile alakalıdır ve bu sorunlar da ürologlar tarafından tedavi edilir. Sık görülen sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Prostatit ve prostat büyümesi,
 • Erektil disfonksiyon,
 • Peyronie hastalığı,
 • Kısırlık,
 • Vazektomi,
 • Penis travması,
 • Testosteron eksikliği,
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar.

Prostat Sağlığı ve Tedavi Yaklaşımları

Prostat erkek üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Ceviz şeklinde ve büyüklüğündeki bu bez, mesane altında ve rektumun önünde bulunur. İdrarı mesaneden penise taşıyan üretranın bir kısmını çevreler. Ayrıca prostat testislerden sperm taşınmasını sağlayan meni isimli sıvının üretilmesine yardımcı olur. Yaş ile birlikte büyüme gösterebilir, ancak bazı durumlarda yaştan bağımsız olarak gelişir. Hekimler bu durumu iyi huylu prostat hiperplazisi şeklinde isimlendirir ve kanserli değildir. Yaklaşık her 10 erkeğin 8’inde prostat büyümesi gelişir. İşedikten sonra mesanenin tamamen boşalmadığı hissi belirtiler arasında bulunur.

Prostat sağlığı ile ilgili bir diğer rahatsızlık prostat iltihabıdır. Prostat iltihabı prostatit olarak bilinir. Kateter ve başka tıbbi aletlerin yerleştirilmesi durumunda ya da Clamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle enfeksiyon gelişebilir. Genellikle antibiyotik tedavisi uygulanır. Prostat kanserleri ise prostat bezinde başlar ve oradan vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Prostat ile sınırlı kalan kansere lokalize prostat kanseri denilir. Orta ve yüksek dereceli lokalize kanserler cerrahi girişim veya radyasyon tedavisi ile tedavi edilir. Gerekli durumlarda hormon tedavisine de başvurulabilir.

Penil Protez Tedavisi ve Uygulama Alanları

Penis protezi ereksiyon olma yeteneğini çeşitli tıbbi durumlar nedeniyle kaybeden hastalara uygulanan son basamak tedavisidir. Birinci ve ikinci basamak tedavilerinin başarısız olması durumunda başvurulan bir cerrahi bir tedavi prosedürüdür. Başta erektil disfonksiyon olmak üzere, Peyronie hastalığı, penil fibrozis ve priapizm tedavisi konusunda fayda sağlar.

Penil Protez Tedavisinin Avantajları ve Etkinliği

Penil protez, diğer bir deyiş ile mutluluk çubuğu tedavisinin temel avantajı hastanın istediği zaman, istediği süre boyunca cinsel birliktelik gerçekleştirmesi için yeterli sertliği sağlamasıdır. Ayrıca ciltteki hissi, orgazm ve boşalma gibi üreme fonksiyonlarını ya da idrar yapma yeteneğini etkilemez. Düşük komplikasyon ve yan etki riskine sahiptir. Hasta ve partnerlerinin memnuniyet oranı son derece yüksektir. Penil protezler uzun ömürlüdür. Cerrahi girişimin tamamlanması 1-2 saat kadar sürebilir.

Penil Protez Çeşitleri ve Seçim Kriterleri

Penil protezler tek parçalı ve üç parçalı şişirilebilir protezler olmak üzere iki farklı çeşittir. Tek parçalı (malleable) protezlerin parça sayısı azdır, bu nedenle mekanik arıza yapma ihtimali düşüktür ve yerleştirmesi kolaydır. El becerisi yetersiz hastalar için kolay bir kullanım sağlar. Penisin pozisyonu el ile kolaylıkla ayarlanabilir. Üç parçalı penil protezler ise pompa, protez ve sıvı depolayan rezervuar olmak üzere üç parçadan oluşur. Doğala çok yakın bir ereksiyon elde edilmesini sağlar.

Üroloji Doktoru ve Penil Protez Tedavisinin Önemi

Penil protezler ürolog hekimler tarafından cerrahi girişimler ile yerleştirilir. Hastalara cerrahi girişim uygulanmadan önce genel sağlık taramaları yapılır. Hastanın daha önce tıbbi tedaviler deneyip denemediği öğrenilir. Ardından girişim için herhangi bir engel yoksa prosedür hakkında kapsamlı bilgi verilir. Hasta ve partnerinin kaygıları giderilir, protezin kullanımı hakkında gerekli eğitimler verilir. Girişim sırasında gerçekleşebilecek komplikasyonlar ve iyileşme süreci hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verilir.

Tedavi Sonrası Beklenen Sonuçlar ve Yaşam Kalitesindeki Değişim

Penil protez tedavisi sonrasında hastanın rahatsız edici semptomları giderilir, bu şekilde hastalık sürecinde kaybedilen özgüven geri kazanılır. Hastanın partneri ile iletişimi güçlenir, genel ve mental sağlığı iyileşir, yaşam kalitesi artar.

Penil protez tedavisi ile ilgili merak ettiğiniz sorulara yanıt almak için ve Sosyal Güvenlik Kurumunun kısmi ödeme şartlarını öğrenmek için “Bilgi İsteme Formu” aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.Referanslar

1 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9135-urinary-tract-infections

2 https://www.health.harvard.edu/topics/prostate-health

3 https://www.topurologistnyc.com/6-common-urological-problems-men-face/

4 https://www.healthline.com/health/renal-and-urological-disorders#urological-health-tips

5 https://www.news-medical.net/health/Urologic-Diseases.aspx

6 https://www.news-medical.net/health/What-is-Urology.aspx

7 https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/doctors/roles-doctors/surgery/urology

8 https://www.mayoclinic.org/departments-centers/urology/home/orc-20336012

9 https://my.clevelandclinic.org/health/articles/21884-urologist

10 https://www.webmd.com/a-to-z-guides/urologists-what-do-they-do

11 https://www.healthdirect.gov.au/urologist

12 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15604-kidney-stones

13 https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/penile-implants/about/pac-20384916

14 https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/10054-surgical-penile-implants

15 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563292/


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

 • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
 • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
 • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Üroloji Doktoru Hangi Hastalıklara Bakar: Penil Protez Tedavisi
Üroloji Doktoru Hangi Hastalıklara Bakar: Penil Protez Tedavisi
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 30 Mart 2024

Etiketler:

Faydalı Bilgiler

Bağlantılar
ANDROMED
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE
İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.