Skip to main content

Eskişehir Üroloji Doktorları: Penil Protez Tedavisi Uzmanları

Üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile yakından ilgilenen Eskişehir üroloji doktorları bilgi ve deneyim bakımından donanımlı isimleri bulmak mümkündür. Üroloji doktorları kadın, erkek ve çocuk hastalarda görülen üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavi sürecinde etkin rol oynarlar. Bununla birlikte üroloji doktorlarının başlıca uzmanlık alanlarından bir tanesi de erkeklerde görülen sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) gibi cinsel işlev bozukluklarıdır. Erkeklerde görülen cinsel işlev sorunlarının tedavisinde uzman olan üroloji doktorları bilgi ve birikimlerini mutluluk çubuğu operasyonları gibi modern tıbbın sunduğu imkanlarla birleştirerek hastalara kalıcı çözüm sunarlar.

Eskişehir Üroloji Doktorları: Deneyim ve Bilgi Birikimi

Eskişehir’de bulunan sağlık kuruluşlarında üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi alanında uzman birbirinden önemli sağlık profesyonelleri görev alır. Her branşta olduğu gibi ürolojide de hastalıklara doğru tanı konulması ve uygun tedavi planının hazırlanmasında uzmanların sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimi kritik rol oynar. Özellikle ileri yaş grubundaki erkeklerde yaygın olarak rastlanan sertleşme sorunu da üroloji doktorlarının uzmanlık alanına giren sağlık sorunlarından bir tanesidir. Sertleşme sorunu cinsel ilişki için gerekli olan sertleşmenin fizyolojik veya psikolojik herhangi bir sebeple sağlanamaması ve/veya devam ettirilememesi olarak tanımlanabilir. Sertleşme sorununun tedavisinde hastanın fizyolojik ve psikolojik sağlık açısından değerlendirilmesi ve kişiye özel bir tedavi planı hazırlanması önemlidir. Bazı hastalarda ilaç tedavisi gibi birinci basamak tedaviler sorununun çözümünde etkili olurken bazı durumlarda penil protez operasyonları soruna kalıcı çözüm sunabilir. Eskişehir üroloji doktorları hastaların genel sağlık durumuna ve bireysel tercihlerine bakarak hastaya uygun tedavi planı hazırlar.

Ürolojinin Kapsamı ve Hastalıkları: Genel Bir İnceleme

Üroloji; böbrek, mesane, idrar yolu gibi organlarda görülen sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Üroloji; pediatrik üroloji, kadın ürolojisi, üroonkoloji ve erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen androloji olmak üzere farklı alt dallara ayrılır. İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşı gibi böbrek hastalıkları, idrar kaçırma, infertilite ve sertleşme sorunu gibi cinsel fonksiyon bozuklukları üroloji kapsamına giren başlıca sağlık sorunlarıdır1.

Penil Protezler: Bir Tedavi Yöntemi Olarak Kullanımı

Üroloji alanında uzman doktorların başlıca ilgi alanlarından bir tanesi olan sertleşme sorunu yani erektil disfonksiyon dünya genelinde özellikle ileri yaş grubundaki erkeklerde sık karşılaşılan bir cinsel fonksiyon bozukluğudur. Sertleşme sorununun tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Uzmanlar tedaviye başlamadan önce hastada sertleşme sorununa neden olan faktörü belirleyebilmek ve ona uygun bir tedavi planlayabilmek için hastaları detaylı biçimde muayene ederler. Bazı durumlarda diyabet, kalp hastalığı gibi sağlık sorunları erkeklerde cinsel işlev bozukluklarına neden olabileceğinden öncelikle hastaların tıbbi öyküsünün alınması önemlidir. Sertleşme sorunu bulunan hastalarda altta yatan başka bir sağlık sorunu varsa öncelikle onun çözümüne yönelik tedavi uygulanır. Ek olarak ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT (şok dalga tedavisi), vakum tedavisi de sertleşme sorununun tedavisinde başvurulan tedavi yöntemleridir. Bu tedavi yöntemlerinden sonra hastada sertleşme sorunu devam ederse bu durumda hastaya penil protez operasyonu yapılması gerekebilir.

Eskişehir’deki Penil Protez Tedavi Uygulayıcıları

Eskişehir’deki penil protez tedavi uygulayan doktorlar üroloji alanında uzmanlaşmış, bilgi ve birikime sahip sağlık profesyonelleridir. Günümüzde sağlık teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler sayesinde tek parçalı (malleable), üç parçalı şişirilebilir implantlar gibi birbirinden farklı özelliklere sahip penis protezi çeşitleri vardır. Alanında uzman üroloji doktorları sertleşme sorununun tedavisinde hastanın genel sağlık durumu ve kişisel tercihlerini dikkate alarak hastaya uygun bir tedavi planı hazırlar.

Penil Protezler: Bir Tedavi Yöntemi Olarak Kullanımı

Sertleşme sorunu, en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluklarından bir tanesidir. Günümüzde sertleşme sorununun tedavisinde uzmanlar öncelikle ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT (şok dalga tedavisi), vakum tedavisi gibi cerrahi dışı tedavi yöntemlerini önerebilir. Peki; bu tedavilerden olumlu sonuç alınamayan durumlarda ne yapılır? Cerrahi dışı tedavilerden olumlu sonuç alınamayan durumlarda hastaya operasyonla yerleştirilen protezler soruna kalıcı çözüm sağlar.

Eskişehir’deki Penil Protez Tedavi Uygulayıcıları

Günümüzde sertleşme sorunu bulunan hastalarda kullanılan birbirinden farklı özelliklere sahip penis protezi çeşitleri vardır. Eskişehir’de penil protez uygulayan doktorlar bu implantlardan hangisinin kullanılacağına hastanın da görüşlerini alarak karar verirler. Hastaya öncelikle penil protezlerin özellikleri anlatılır. Örneğin, tek parçalı (malleable) penil implantlar bir adet bükülebilir çubuktan oluşan implantlardır. Hastaya genel anestezi uygulandıktan sonra cerrahi olarak penise yerleştirilen bu implantları hasta cinsel ilişki sırasında eliyle kolay bir biçimde dik konuma getirebilir. Ek olarak günümüzde en yaygın kullanılan implant çeşitlerinden bir tanesi de üç parçalı şişirilebilir implantlardır. Bir adet silindir, implantı dik konuma getirmeye yardımcı olan pompa ve içerisinde sıvı bulunan rezervuardan oluşan bu implantlar da cerrahi olarak penise yerleştirilir.

Penil Protez Tedavisinin Etkinliği ve Eskişehir’deki Uygulamaları

Uzmanlar sertleşme sorunu ile başvuran hastalarda öncelikle diğer tedavi seçeneklerini değerlendirerek cerrahi uygulamalara en son başvurmak isteyebilir. Ancak diğer tedavi seçeneklerinden olumlu sonuç alınamaz ve hastanın sorunu devam ederse Eskişehir üroloji uzmanları penil implantlar konusunda hastaya bilgi verir. Penil protez tedavisi sertleşme sorununun tedavisinde etkinliği kabul gören tedavi seçeneklerinden bir tanesidir. Örneğin, bazı araştırmalar implant operasyonlarından sonra hasta memnuniyetinin %75 ila %98 arasında değiştiğini göstermektedir. Eskişehir’deki penil protez uygulamaları alanında uzman üroloji doktorları tarafından hastanın da görüşleri alınarak başarı ile uygulanmaktadır.

Eskişehir Üroloji Doktorları: Tedavi Süreçleri ve Hastalarla İlişkileri

Eskişehir üroloji doktorları üroloji alanındaki bilgi ve birikimleriyle üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavi sürecini profesyonel bir anlayışla yönetirler. Tanı ve tedavi sürecinde kişiye özel bir tedavi planı hazırlayabilmek için hastalarla iletişim kurar ve onların sorunlarını anlamaya odaklanırlar. Bu sayede sertleşme sorunu da dahil olmak üzere üriner sistem hastalıklarında hastaların sağlık durumuna ve kişisel ihtiyaçlarına uygun bir tedavi programı hazırlanabilir.

Penil Protez Tedavisi Öncesi ve Sonrası: Hastaların Bilmesi Gerekenler

Penil protez operasyonları genel anestezi yardımıyla cerrahi olarak gerçekleştirilen bir operasyon olduğundan öncesinde diğer pek çok ameliyatta olduğu gibi hastaların doktorlarının önerilerini dikkate alması gerekir. Hastanın kullandığı kan sulandırıcı özelliği olan herhangi bir ilaç varsa operasyon öncesinde doktor kontrolünde ilacın bir süre bırakılması gerekebilir. Ameliyat sonrasında 48-72 saat ağrı olması normal kabul edilir. Doktorlar ağrıyı azaltmaya yardımcı olan ilaç veya iğne reçete edebilirler. Operasyondan yaklaşık 4-6 hafta sonra hastalar normal cinsel hayatlarına geri dönebilir.

Eskişehir Üroloji Doktorları: Güvenilir Tedavi için İlk Adresiniz

Eskişehir üroloji doktorları üriner sistem hastalıkları için uzman arayışı içerisinde olanların başvurabilecekleri güvenilir seçenekler arasındadır. Üroloji alanındaki bilgi, birikim ve deneyimlerini modern tıbbın sunduğu imkanlarla birleştiren ürologlar tanı ve tedavi sürecinde hastaların genel sağlık durumu ve kişisel ihtiyaçlarına uygun bir yol izlerken aynı zamanda hasta gizliliğini de ön planda tutarlar.

Penil protez operasyonlarının bir kısmı SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından karşılanmaktadır. Siz de mutluluk çubuğu operasyonları hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz sayfamızda yer alan Bilgi İletişim Formu aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.



Referanslar

1 https://uroturk.org.tr/5/halk-icin-bilgiler/1121/sertlesme-sorunu

2 https://www.rigicon.com/malleable-penile-prosthesis/

3 https://www.rigicon.com/inflatable-penile-prosthesis/

4 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609518310026


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Eskişehir Üroloji Doktorları: Penil Protez Tedavisi Uzmanları
Eskişehir Üroloji Doktorları: Penil Protez Tedavisi Uzmanları
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 16 Ağustos 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.