Skip to main content

Ereksiyonu Sürdürememe Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Ereksiyon ile ilgili problemler hem hastanın hem de partnerinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Ereksiyonu sürdürememe nedenleri fizyolojik nedenler ve psikolojik nedenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bazı durumlarda fizyolojik ve psikolojik problemlerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması sebebiyle ayırt edici tanının konulması aşamasında zorlanılabilir. Depresyon en sık karşılaşılan psikolojik nedenler arasında kabul edilir, cinsel ilginin azalması ve istek kaybının oluşması gibi birtakım sorunlarda depresyonun getirisidir. Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve sigara kullanımı gibi bazı problemler de fizyolojik nedenler arasında değerlendirilir. Bu durumun giderilmesi için uygulanan tedavi yöntemleri; ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazları ve mutluluk çubuğu şeklinde sıralanabilir. Ereksiyonu sürdürememe nedenleri nedir? Erkeklerde bu yaygın sorunun sebeplerini ve penil protez gibi tedavi seçeneklerini sizlerde keşfedin.

Ereksiyonu Sürdürememe Problemi

Ereksiyonun sağlanması kompleks bir mekanizma ile gerçekleşmektedir. Beyin, sinirler, omurilik, kan damarları, penis düz kasları ve hormonlar ereksiyonun sağlanmasında görev almaktadır. Ereksiyon; görüntü, düşünce, koku, ses, dokunma ya da bunların birleşimi sonucunda oluşan uyarılma ile gerçekleşir. Bu uyarıların ardından beyin tarafından penis sinirlerine, onları aktive edecek birtakım sinyaller gönderilir. Gelişen bir dizi kimyasal reaksiyonun sonucunda penis dokusu gevşer, atar damarlar genişler ve ereksiyon için gerekli kan akışı sağlanır. Son aşamada penis genişler ve boyu uzar. Bu durum ereksiyon olarak tarif edilir1.

Ereksiyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için endotel nitrik oksitin gerekli düzeylerde salgılanması ve kanın penisten uzaklaşmasını sağlayan toplar damarların sıkışması, kanın penis içine hapsolması gerekmektedir. Endotellerde gerçekleşen bazı bozukluklar sebebiyle erektil disfonksiyon bozuklukları görülebilir. Ancak bu durum kişinin yalnızca cinsel aktivitesini etkilememektedir. Tedavi edilmediği takdirde koroner arter rahatsızlıkları (KAH) gibi kişinin yaşamını kısaltan bazı hastalıkların oluşmasına da neden olabilir.

Cinsel etkinliği başlatmak ve devamlılığını sürdürebilmek için ereksiyonun beklenen süre boyunca gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak bazı nedenler ereksiyonun sürdürülmesine engel olmaktadır. Bu nedenler psikolojik, fiziksel ya da her ikisinin birlikte görüldüğü psikolojik ve fiziksel nedenler şeklinde sıralanabilir.

Ereksiyonu Sürdürememenin Fiziksel Nedenleri

Ereksiyonun gerçekleşmesi için gerekli fizyolojik süreç; cinsel uyarı gelmesi, sinir sisteminin uyarılması, kan akışında ve basıncında artış yaşanması, düz kaslarda gevşeme hali ve penis ereksiyonunun gelişmesi şeklinde sıralanabilir. Çeşitli fiziksel nedenler dolayısıyla ereksiyon hali sürdürülemez. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sinir sistemi rahatsızlıkları: Sinir sisteminde yaşanacak aksaklıklar beyinden penise iletilen sinyallerde kesintiye neden olur. Omurilik yaralanmaları, multiple skleroz, mesane, kalın bağırsak ve prostat üzerinde yapılan cerrahi girişimler ya da beyin damarları ile ilgili hastalıklar sinyallerin iletilmesi konusunda aksaklık yaşanmasına neden olabilir.
 • Damar hastalıkları: Yukarıda da bahsedildiği gibi ereksiyonun sağlanmasında kan damarlarının son derece önemli rolleri vardır. Dolayısıyla damar hastalıkları penise ulaşan ve sertleşmeye aracılık eden kan akımında aksaklıklara neden olur. Damar sertleşmesi (ateroskleroz) ereksiyon için önemli bir risk faktörüdür. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde ciddi sorunlar teşkil edebilir, damarların daralmasına neden olarak ereksiyonu engelleyebilir. Hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, kalp hastalıkları ve kan yağlarının normalin üstünde olması da damar sağlığını dolayısıyla ereksiyonun sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilecek faktörlerdir.
 • Hormonlar: Testosteron hormonun miktarında yaşanacak düşüklükler cinsel isteği ve ereksiyon halini olumsuz etkileyebilir.
 • İlaçlar: Kullanılan bazı ilaç grupları (antidepresanlar, tansiyon ilaçları) sertleşme sorununa neden olabilir.

Yaşam Tarzı ve Diğer Fiziksel Etkenler

Özellikle yaşın ilerlemesi ile birlikte sertleşme problemleri artış göstermektedir. Bu durum yaş almaktan değil, alınan yaş ile birlikte şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği gibi hastalıkların daha sık ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.

Sigara, alkol tüketimi ve sağlıksız beslenme gibi benimsenmiş yaşam tarzları uzun vadede sertleşme problemlerine neden olabilir. Pelvik kemiklerde yaşanacak kırıklıklar, trafik kazaları, prostat ve mesane için uygulanan cerrahi işlemler ereksiyon risk faktörleri arasında sayılabilir.

Ereksiyonu Sürdürememenin Psikolojik Nedenleri

Cinsel ilişki sonlanana kadar ereksiyon halinin sürdürülmesi bazı sebeplerden dolayı sağlanamaz. Bu sebeplerin başında psikolojik etkenler yer alır. Sayılabilecek birçok psikolojik neden vardır bunlar başlıca şu şekilde sıralanabilir:

 • Cinsel hayata dair bilgi eksikliği,
 • Cinsel mitler,
 • Yetiştirilme şekli,
 • Travma yaratmış cinsel tecrübeler,
 • Baskıcı bir çevre ile büyümüş olmak,
 • Cinselliğin tabu olarak görülmesi,
 • Partnerler arasındaki iletişim problemleri ve çatışmalar,
 • Cinsel çekimin yetersiz olması,
 • İş stresi,
 • Yaşlanma ve sağlıkla ilgili kaygıların olması,
 • Depresyon, narsistik kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk,
 • Alkol ve madde bağımlılığı.

Stres ve Anksiyete Etkileri

Psikolojik nedenlerin başında stres ve anksiyete yer almaktadır. Günlük yaşantıda strese sebep olacak birçok etken vardır. İşten kovulma, geçim sıkıntıları, sınav stresi, aile yaşantısı, partnerlerle yaşanabilecek anlaşmazlıklar, başarısızlık kaygısı, göç, olumsuz çevre koşulları, sağlık problemleri stres ve anksiyeteye neden olabilecek bazı faktörlerdir. Bu şartlar altında kişi ereksiyon problemleri yaşayabilir.

Penil Protez Tedavisi: Genel Bakış

Penil protezler medikal tedavide kullanılmaya başlandığından beri ereksiyon bozuklukları tedavisinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Farmakolojik ilaç tedavileri, vakum ereksiyon cihazları, enjeksiyonel işlemler gibi medikal tedaviler ile yanıt alınamayan hastalarda penil protez tedavisi sıklıkla başvurulan etkili bir yöntemdir. Devamlı tedavi yöntemlerine uygun olmayan ya da bu yöntemleri talep etmeyen hastalar için penil protez tedavisi son tedavi seçeneği olmasına ek en iyi tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Penil Protezlerin Tanımı ve Çeşitleri

Penis protezi ya da mutluluk çubuğu isimleriyle de bilinen penil protezler, penis içerisinde silikon silindirlerin yerleştirilmesi suretiyle gerçekleşen bir tedavi yöntemidir. Protezler cerrahi işlemler ile yerleştirilir ve kalıcıdır. Şiddetli sertleşme sorunlarında diğer tedavi yöntemleri ile beklenen başarılar sağlanamayabilir. Bu durum hasta için can sıkıcı bir hal alabilir, stres ve anksiyete benzeri diğer tetikleyici etkenlerin oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla hekimler tarafından uygun görülmesi halinde kesin ve kalıcı bir tedavi yöntemi olan penil protez tedavisine başvurulur. Protezler kişinin günlük yaşantısında, idrar yapma, boşalma ya da üreme fonksiyonlarında olumsuz etkiler bırakmaz. Penil protez çeşitleri üç farklı türdedir:

 • Tek parçalı (malleable) penil protez
 • Şişirilebilen 2 parçalı yarı set penil protez
 • Şişirilebilen 3 parçalı penil protez

Protez Tedavisinin Ereksiyon Sorunlarına Etkisi

Penil protez tedavisi teknik olarak yüksek başarı oranlarına sahiptir ve hastaların memnuniyet oranları gayet iyidir. Enjeksiyon yapma ve hap alma gibi devamlılık gerektiren işlemler gibi takip gerektirmez. Mekanik olarak uzun dönemler boyunca yüksek güvenilirliğe sahiptir. Hasta ve partneri arasındaki etkileşimi arttırarak memnuniyet durumu oluşmasını sağlar.

Diğer Tedavi Seçenekleri ve Önlemler

Erkeklerde görülen ereksiyon problemlerinin teşhisleri fiziksel muayene ile tespit ve teşhis edilebilir. Fiziksel muayenelerin yanı sıra androjen seviyesi, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin tespiti için çeşitli kan testleri, kan basıncının kontrolü, penis ve testislerin muayenesi problemlerin teşhis ve tedavisi için son derece önemlidir.

Tedavi yöntemleri genellikle ereksiyon problemine neden olan etkenin fizyolojik veya psikolojik kökenli olmasına göre değişiklik göstermektedir. Ancak tedavi yöntemlerinin sırası; ilaç tedavileri, penil enjeksiyon, ESTW terapisi, vakum cihazları ve mululuk çubuğu şeklindedir.

Psikolojik nedenlerden kaynaklanan fonksiyon bozuklukları için ürolog ve psikiyatr tarafından multidisipliner bir yol izlenerek hastaya daha fazla fayda sağlaması amaçlanır. Kaygıların giderilmesi, cinsel eğitimin sağlanması, kişilerarası terapi, bilişsel-davranışçı terapi ve duyusal odaklanma yöntemleri psikolojik olumsuzlukların giderilmesi için son derece fayda sağlayan alternatif yöntemlerdir.

İlaç Tedavisi ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Ereksiyon problemleri hormon düzeylerinde yaşanan bozukluklardan kaynaklanmışsa çeşitli hormon tedavileri uygulanabilir. Ancak hormon düzeyleri dengeli ve normal olan erkeklerde hormon tedavisi ereksiyonunun sürdürülmesine fayda sağlamamaktadır.

Ayrıca ereksiyonu sağlayan kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kan akımını arttıran fosfodiesteraz inhibitörleri (vardenafil, tadalafil, sildenafil) uzman doktorlar tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülürse tedavide ilk basamakta kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ile ilgili bilinmesi gereken en önemli noktalardan birisi de cinsel istek ve uyarı olmadan ereksiyon durumunun gerçekleşmeyeceğidir.

Sizler de ereksiyonu sürdürememe benzeri problemler yaşıyorsanız tedaviye uygun olup olmadığınızın tespiti için bir üroloji hekimi ile görüşebilirsiniz. Penil protez tedavisi ve SGK’ nın kısmi ödeme şartları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için sitemiz üzerinden “bilgi istek formu” aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_18_67_230_232.pdf

2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1404734

3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1018438

4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1017674

5 https://androloji.org.tr/androlojiDATA/tadYayinlari/Androlojide-Penil-Protez-Uygulama.pdf


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

 • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
 • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
 • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Ereksiyonu Sürdürememe Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri
Ereksiyonu Sürdürememe Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 25 Aralık 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.