Skip to main content

Sertleşmeyi Nasıl Sağlarım: Penil Protez Tedavisiyle Çözümler

Erektil disfonksiyon olarak da bilinen sertleşme sorunu, yaşam boyu erkeklerin bir kısmını etkileyebilen yaygın bir cinsel sağlık problemidir. Erektil disfonksiyon, kişinin üreme fonksiyonlarını etkilemesine ek olarak yaşam kalitesini de düşüren bir sorundur. Dolayısıyla bu durumu yaşayan birçok kişi “sertleşmeyi nasıl sağlarım?” sorusunun yanıtını arar. Sertleşme sorununun tedavi edilebilmesi için öncelikle altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunlar psikolojik, fiziksel ya da her ikisinin birlikte görüldüğü psikolojik ve fiziksel nedenler olarak sıralanabilir. Bu etkenlerin neden olabileceği erektil disfonksiyon tedavi seçenekleri; ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazı ve penil protez olarak da bilinen mutluluk çubuğu şeklinde sıralanabilir. Penil protez tedavisi, sertleşme sorunu yaşayan kişilere kalıcı bir çözüm yolu sunar. İdrar yapma veya boşalma gibi cinsel fonksiyonlarını etkilememesi sebebiyle sıklıkla tercih edilen penil protezler, cerrahi müdahale ile penis içerisine yerleştirilerek sertleşme sorununun giderilmesini sağlar.

Sertleşme Sorunlarına Genel Bakış

Sağlıklı ereksiyon, bir dizi kimyasal olayın gerçekleşmesi ile sağlanır. Parasempatik aktivitenin artması ile nitrik oksit salgılanır, yeterli düzeyde salgılandıktan sonra periferik dirençte azalma gelişir, kavernozal arterler gevşer ve kan akımı artar. Penis düz kasları gevşeyerek ereksiyon sağlanır. Bu kimyasal olayların; fiziksel, psikolojik veya her ikisinin birlikte görüldüğü etkenler nedeniyle aksaması sonucunda sertleşme sorunları ortaya çıkabilir. Dolayısıyla tatmin edici seksüel performansın gerçekleşmesi için yeterli penis ereksiyonu sağlanamaz, erektil disfonksiyon gelişir. Sertleşme bozukluğu sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Fiziksel Nedenler: Organik veya bedensel nedenler olarak da bilinir. Fiziksel nedenlerden genel olarak; damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, hormonal nedenler, ilaçlar, alkol ve sigara kullanımı şeklinde bahsedilebilir. Damar hastalıkları, sertleşme sorunlarının en sık görülen fiziksel nedenlerindendir. Çünkü sertleşmenin gerçekleşmesi için yeterli kan akımının sağlanması gerekir. Özellikle ilerleyen yaş ile birlikte ortaya çıkan ve damar sertleşmesi olarak bilenen ateroskleroz, atar damarların daralmasına ve kan akımının azalmasına, dolayısıyla yeterli ereksiyonun sağlanamamasına sebep olur. Omuriliğe alınan darbeler, multiple skleroz, beyin damarı hastalıkları, kalın bağırsak, prostat ve mesaneye yönelik cerrahi girişimler sertleşme sorunlarına neden olabilir. Testesteron hormonunun düşüklüğü, cinsel isteğin azalmasına sebep olabilir ve ilerleyen zamanlarda bu nedenle ereksiyon sorunları gelişebilir. Sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, pelvik kemik kırıkları ve trafik kazaları diğer nedenler arasında sıralanabilir. Ayrıca psikiyatrik hastalıklara yönelik kullanılan antidepresan ilaçlar, hipertansiyon ilaçları ve kardiyak ilaçların kullanımı da erektil disfonksiyona neden olabilir.
  • Psikolojik Nedenler: Stres ve endişe, travmatik olaylar, iş kaybı, depresyon, cinsel bilgi eksikliği, cinsel deneyimsizlik ve yaşlanma kaygısı erektil disfonksiyona neden olabilen psikolojik etkenler arasında sayılabilir1.

Penil Protez Tedavisi: Erektil Disfonksiyonun Modern Çözümü

Erektil disfonksiyon bozukluğunda üç basamaklı bir tedavi prosedürü uygulanır. Birinci basamak tedavisi, oral yolla kullanılan ilaçları kapsayan farmakolojik tedavilerdir. İkinci basamak tedavisi ise penis enjeksiyonu olarak da bilinen, vazoaktif ilaçların intrakavernozal yolla enjekte edilmesi işlemidir. Birinci ve ikinci basamak tedavi yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda, mutluluk çubuğu olarak da bilinen penil protez tedavisine başvurulur. Bu tedavi yolu diğer tedavi yollarının başarısız olması durumunda sıklıkla tercih edilen ve çoğu hastaya kalıcı tedavi imkanı sunan cerrahi bir prosedürdür.

Penil protez yöntemi, diğer tedavi seçenekleri ile karşılaştırıldığında en yüksek cinsel tatmin oranına sahip tedavi prosedürüdür. Penil protezlerin avantajları; yüksek teknik başarı oranı, mekanik olarak güvenilir ve uzun süreli kullanım, hasta memnuniyet oranının iyi olması, enjeksiyon yapma ve hap alma gibi sürekli uygulanması gereken bir tedavi yöntemi olmaması ve penil fibrozisli hastalardaki yüksek başarısı şeklinde sıralanabilir.

Hekimler tarafından kullanılan adıyla penis protezleri, cerrahi işlem ile penise iki adet silikon silindirin yerleştirilmesi suretiyle gerçekleşir. Kişinin idrar yapma, orgazm, boşalma veya üreme fonksiyonlarını olumsuz etkilemeyen penis protezlerinin hastanın ihtiyacına göre farklı boy ve çapta ayarlanabilen 3 farklı çeşidi vardır. Penis protez çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Tek parçalı bükülebilir penis protezi (malleable penis protezi)
  • İki parçalı yarı sert penis protezi
  • Üç parçalı şişirilebilir penis protezi

Şişirilebilen protez çeşitlerinin bükülebilir protez çeşitlerine göre artan oranda kullanımı söz konusudur. Diğer protez çeşitlerine göre şişirilebilir protezlerin daha iyi kozmetik sonuçlar verdiği söylenebilir.

Penil Protez Tedavisi: Ameliyat Süreci ve Sonrası

Penil protez ameliyatı, hastanın genel sağlık durumuna, hekimin tercihine ve tercih edilen protez türüne göre lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Genellikle lokal anestezi uygulamaları tercih edilmektedir. Bu şekilde hastanın yalnızca belden aşağısı uyuşturulur. Her iki anestezi uygulamasında da hasta herhangi bir ağrı hissetmez.

Genellikle yüksek memnuniyet oranına sahip penis protezi kullananlar özellikle 6 ve 12. aylarda memnuniyet oranı en yüksek seviyeye ulaşır. Memnuniyeti etkileyen faktörler; hasta ve partnerinin ameliyat öncesinde detaylı olarak bilgilendirilmesi,hastaya en uygun protez tipinin seçilmesi, operasyonun yüksek steril koşullar altında yapılması ve ameliyat sonrası bakımın düzenli yapılması şeklinde sıralanabilir.

Farmakolojik Tedaviler: İlaçlarla Sertleşme Sağlama

1990’lı yılarda gündeme gelen ve oral yolla kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri sertleşme tedavisinde tercih edilen farmakolojik yöntemlerdir. Bu yöntemler, erektil disfonksiyon bozukluğunda tercih edilen birinci basamak tedavileri kapsar. Sildenafilin klinik kullanımı ilk defa 1991 yılında kalp hastalığının tedavisine yönelik gerçekleşmiştir ve hastalar sildenafile bağlı olarak sertleşme şikayetinden yakınmıştır. Sildenafile ek olarak vardenafil ve tadalafil etken maddeli fosfodiesteraz inhibitörü ilaçların kullanımı da söz konusudur. Ancak bu ilaç grubu mutlaka uzman tavsiyesi alınarak kullanılmalıdır. Hasta genel sağlık durumunu ve kullandığı diğer ilaçları hekim ile paylaşarak, fosfodiesteraz inhibitörlerinin kullanımının kendileri için uygun olup olmadığının bilgisini almalıdır. Bu ilaç grubunun en yaygın görülen yan etkileri; baş ağrısı, hazımsızlık, yüz kızarması, nezle, bulanık görme ve sırt ağrısı şeklinde sıralanabilir.

Psikolojik Faktörler ve Sertleşme Sorunları

Psikolojik nedenlere bağlı olarak gelişen serteşme sorunlarına deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından uygulanana cinsel terapiler fayda sağlayabilir. Bu terapilerin süresi kişinin genel durumuna ve erektil disfonksiyona neden olan psikolojik etkene göre değişiklik gösterse de genellikle 6-12 seans kadar sürebilmektedir. Bilişsel davranışcı yöntemlerle uygulanan cinsel terapilere kişinin partneri ile katılması tedavinin başarısını artırabilir. Terapilerde kişilere öncelikle cinsel yaşantı konusunda genel bilgiler verilir, ardından cinsel bölgelerin fizyoloji ve anatomisinden bahsedilir. Terapistlerin gerekli görmesi halinde cinsel terapide çeşitli ödevlendirmeler uygulanabilir.

Sertleşme sorunu, kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilen yaygın bir sağlık problemidir. Bu nedenle tedavi edilmesi son derece önemlidir. Sizlerde sertleşme sorunu yaşıyorsanız, penil protez tedavisi veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tedaviye yönelik ödeme şartları hakkında daha detaylı bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorsanız “Bilgi İsteme Formu” aracılığı ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://androloji.org.tr/androlojiDATA/tadYayinlari/Androlojide-Penil-Protez-Uygulama.pdf

2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1018353

3 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1017674

4 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_19_4_117_122.pdf

5 https://www.uroturk.org.tr/5/halk-icin-bilgiler/1121/sertlesme-sorunu

6 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2017124

7 https://androloji.org.tr/6/hastalar-icin/29/erkek-cinsel-fonksiyon-bozukluklari

8 https://www.cetad.org.tr/73/sik-sorulan-sorular/41/sertlesme-bozuklugu

9 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1018438

10 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1404734

11 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_18_67_230_232.pdf


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Sertleşmeyi Nasıl Sağlarım: Penil Protez Tedavisiyle Çözümler
Sertleşmeyi Nasıl Sağlarım: Penil Protez Tedavisiyle Çözümler
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 15 Ocak 2024

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.