Skip to main content

Diyabet, Cinsellik ve Erektil Disfonksiyon İlişkisi

Bu makalede sizlere diyabet, cinsellik ve erektil disfonksiyon arasındaki ilişkiyi ayrıntıları ile birlikte siz değerli ziyaretçilerimiz için cevapları aşağıda listelenmiştir. Cinsel ilişki öncesinde veya sırasında penisin sertleşmemesi ya da sertliğinin devam etmemesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyon tedavisi son dönemlerde farklı seçeneklere sahiptir. Bu sorunun diyabet, metabolik hastalıklar, kalp damar hastalıkları, enfeksiyonlar veya bazı ilaçların yan etkileri, aşırı stres ve depresyon gibi  pek çok sebepleri vardır. Toplumun genelinde görülen diyabetin de erektil disfonksiyon üzerinde etkileri vardır. Bu yazıda diyabetin erektil disfonksiyon üzerindeki etkileri, farklı tedavi seçenekleri ve etkileri ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Diyabetin Erektil Disfonksiyon Üzerindeki Etkileri

Diyabet, vücuttaki kan şekerini dengeleyici özelliği olan insülin hormonunun eksikliği veya işlevini yeterli ölçüde yerine getirememesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Dünya üzerinde günden güne artan bir prevalansı vardır. Diyabet, hormonal bir hastalık olmasından dolayı vücuttaki diğer mekanizmalar üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Cinsel disfonksiyon diyabetin olumsuz etkilerinden bir tanesi olarak sıralanabilir. Özellikle erkeklerde diyabet cinsel disfonksiyon olarak sertleşme problemine sebep olabilir. Yapılan araştırmalar diyabetli erkeklerin erektil disfonksiyon yaşama ihtimalinin diyabeti olmayan erkeklere göre dört kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Bilimsel çalışmalar erektil disfonksiyonun diyabetli erkeklerde diyabetsiz erkeklere göre ortalama 10 ila 15 yıl daha erken ortaya çıkabildiğini göstermektedir.

Diyabet, erektil disfonksiyonun en yaygın sebeplerinden bir tanesidir. Ancak diyabetin hangi etkileri direkt olarak sertleşme problemine yol açtığı bilinmemektedir. Diyabet hastalığı vücudun genelinde damarlarda bir bozukluğa yol açar. Bu sebepten dolayı diyabetli erkeklerin penislerindeki kanlanma sağlıklı olan sisteme göre daha azdır. Bu da sertleşmede yeteri kadar verim alınamamasına neden olur. Aynı zamanda diyabetin sinir sistemi üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Temel olarak bu iki sebepten dolayı penisin sertleşme durumunda normal seyrinde kanlanması aksayabilir ve sertleşme sorunu ortaya çıkabilir. Bahsedilen sebepler ve diyabetin diğer etkilerinden dolayı diyabet hastalarının erektil disfonksiyon problemi yaşama oranı diyabetli olmayan bireylere göre yüksektir denilebilir.

Diyabetik Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Tedavi Seçenekleri ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Diyabetik erektil disfonksiyonun tedavisinin ilk aşaması diyabetin tedavisinden oluşmaktadır. Bu amaçla alanında uzman bir doktorun önerisi ile diyabet ve diyabetin sebep olduğu sorunların çözülmesi hedeflenir. Bu sebeple diyabetin tedavisinde çeşitli ilaçlar, insülin hormonu takviyesi gibi tedaviler uzman doktor tarafından önerilebilir. Diyabet tedavi edildiğinde veya diyabetin semptomları azaltıldığında sertleşme probleminin de azalması hedeflenir. Diğer yandan diyabetli bireylerin diyabetin şiddetinin artmaması için genellikle yaşam tarzlarında değişiklik yapmaları önerilir. Kan şekerini ve insülin hormonu seviyesini dengede tutacak sağlıklı bir beslenme alışkanlığı benimsenmelidir. Aynı zamanda hareketli bir yaşam şekli de diyabetin şiddetinin artmamasında önemli bir etkendir. Psikolojik olarak aşırı stres ve depresyondan uzak durulması hem diyabet hem de erektil disfonksiyonun tedavisinde dikkat edilmesi gereken bir önemli noktadır. Erektil disfonksiyonun devam ettiği durumlarda erektil disfonksiyonun tedavi seçenekleri de değerlendirilebilir.

Alanında uzman doktorlar sertleşme sorunun tedavisinde ilk seçenek olarak genellikle sildenafil, tadalafil, vardenafil gibi etken maddesi içeren ilaçlar tercih edebilir. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlar olabilir. Bu durumda ikinci tedavi seçeneği olarak penil enjeksiyon uygulaması yapılabilir. Penil enjeksiyon, kişinin sertliğe ihtiyaç duyduğu durumlarda penise enjeksiyon uygulaması yapmasıdır. Bu uygulamanın yapılması için öncelikle doktorun yapılacak enjeksiyon uygulaması hakkında bilgi vermesi gerekir. Sertliğe ihtiyaç duyulduğunda yapılan enjeksiyon uygulamasından kısa bir süre sonra penisin kanlanması ve ihtiyaç duyulan sertliğin sağlanması hedeflenir.

Diğer bir tedavi seçeneği ise ESWT denilen şok tedavisidir. Bu işlemde penise düşük seviyede bir şok dalgası uygulaması yapılır. Uygulanan şok dalgası penisteki kanlanmanın artması ile dokuların ve damarların kendini tamir etmesini teşvik etmesinden dolayı erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılabilir. Bir diğer tedavi alternatifi vakum cihazlarıdır. Vakum cihazları penise uygulandığında vakum yaparak penisin kanlanmasını sağlar. Bu sayede gerekli olan sertlik sağlanabilir. Bu tedavilerin yanı sıra son dönemlerde sıklıkla tercih edilen bir diğer seçenek ise penil protezlerdir. Halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez erektil disfonksiyonun tedavisinde sıklıkla tercih edilir.

Diyabetik Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Etkili Bir Seçenek Penil Protez Türleri ve Operasyon Süreci

Penil protez, operasyon ile penise yerleştirilen bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın bir kaç çeşidi vardır:

Tek parçalı (malleable) mutluluk çubuğu: Penil protezin bu çeşidi penise yerleştirilen ve penisin sürekli sert halde kalmasını sağlayan silindirik bir çubuktur. Bu çubuk kıvrılabilir özelliğinden dolayı günlük hayatta kullanan kişiler tarafından kıyafetler ile saklanabilir.

İki parçalı mutluluk çubuğu: İki parçalı mutluluk çubuğu vücuda yerleştirilen iki adet parça içermektedir. Bunlardan ilki penise yerleştirilebilen şişirilebilir silindir çubuk diğeri ise şişirmeye yarayan ve testise yerleştirilen bir pompadır. Bu mekanizma sayesinde sertliğe ihtiyaç duyulduğunda şişirilebilir özelliğe sahiptir. Ancak üç parçalı mutluluk çubuğuna göre tam sertlik sağlamayabilir. Bu durum genellikle iki parçalı mutluluk çubuğu için bir dezavantaj oluşturabilir.

Üç parçalı mutluluk çubuğu: Mutluluk çubuğunun bu çeşidinde uygulama yapılan üç adet parça vardır. İki parçalıdaki gibi bir adet silindir şişirilebilir çubuk, testise yerleştirilen sıvıyı silindirlere iletmeye yarayan bir pompa ve karın içerisine yerleştirilen sıvı rezervuarıdır. Karın içine yerleştirilen rezervuar sıvı depolar ve pompalandığında penisteki silindir çubuğa dolar. Penisteki silindirin hem boyuna hem enine sıvı ile dolması doğala en yakın penis sertliğini sağlayabilir. Sertliğe ihtiyaç kalmadığında sıvı, silindir çubuktan tekrar rezervuara aktarılarak penisin normal haline gelmesi sağlanır. Bu açıdan üç parçalı mutluluk çubuğu, penil protezler içinde en çok tercih edilenler arasındadır.

Erektil disfonksiyon sorunu yaşayan kişilerin tedavi olması hem fizyolojik hem de psikolojik sağlık için önemlidir. Bu sorunu yaşayan kişiler genellikle dile getirmekten kaçsalar da öncelikle alanında uzman bir doktora danışılmalıdır. Erektil disfonksiyona sebep olan diyabet gibi bir komplikasyon varsa öncelikle o hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Sonrasında sertleşme sorunu için alanında uzman doktor kişiye uygun tedavi seçeneğini değerlendirir. Penil protez uygulaması yapılmasına karar verilmesi durumunda kişiye en uygun penil protez çeşidine yine doktor ile hasta beraber karar verir. Penil protezin yerleştirilmesi ortalama 1-1,5 saat süren ve anestezi altında yapılan bir operasyon işlemi ile gerçekleştirilir. Operasyon sonrası kişiye penil protez kullanılması ile ilgili eğitim verilir. Enfeksiyon durumuna karşı doktor gerekli görürse antibiyotik tedavisi uygulayabilir. Bu aşamadan sonra doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir.4

Diyabetik Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Doğru Uzman Seçimi

Diyabetik erektil disfonksiyon yaşayan kişilerin tedavi aşamasında alanında uzman bir doktor ile tedavilerini yürütmeleri önemlidir. Çünkü alanında uzman doktor kişiye en uygun tedaviyi belirleyerek uygulama yapmalıdır. Bu açıdan hem diyabetin sertleşme üzerindeki etkilerinin azaltılması hem de erektil disfonksiyonun tedavisi açısından tedavinin uzman bir doktor ile yürütülmesi büyük önem taşır.

Genellikle sertleşme sorununda tercih edilen penil protez tedavilerinin önemli bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamaktadır. SGK’nin ödeme şartları ve penil protez tedavileri hakkında ayrıntılı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

https://www.proquest.com/openview/54df19d64ef527f8da2e9533aa0c9910/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y

https://web.archive.org/web/20200811195029/https://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/diabetes-erectile-dysfunction

https://web.archive.org/web/20200919165109/https://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/treating-erectile-dysfunction

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1018353


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Diyabet, Cinsellik ve Erektil Disfonksiyon İlişkisi
Diyabet, Cinsellik ve Erektil Disfonksiyon İlişkisi
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 15 Mayıs 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.