Skip to main content

Cinsel İlişkiye Girememe Sorunu ve Penil Protez Tedavisi

Cinsel birlikteliğin sağlıklı bir şekilde sağlanamaması kişi üzerinde psikolojik ve bedensel sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla cinsel ilişkiye girememe durumunun tedavi edilmesi gerekir. Erkeklerin cinsel ilişkiye girememe nedenleri arasında en sık karşılaşılan rahatsızlıklar erken boşalma ve sertleşme sorunlarıdır. Bu rahatsızlıkların giderilmesi için uygulanan pek çok tedavi prosedürü vardır. Bunlar; ilaç tedavisi, ESWT terapisi, vakum cihazları, penil enjeksiyon ve mutluluk çubuğu şeklinde sıralanabilir. Mutluluk çubuğu, hekimler tarafından tercih edilen adı ile penis protezi tedavisi, kişiye kalıcı bir çözüm sunan cerrahi bir operasyondur. Ancak bu yönteme karar verilmeden önce hastanın durumunun tüm detaylarıyla incelenmesi gerekir.

Cinsel İlişkiye Girememe Sorununun Genel Bakışı

Cinsel işlev bozukluğu, cinsel birlikteliğin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilen, kişinin veya partnerinin bu birliktelikten tatmin olamaması durumu şeklinde tanımlanabilir. Ereksiyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için kişinin parasempatik sinir sisteminin ve vasküler sisteminin sağlıklı olması gerekir.

Cinsel işlev bozuklukları; erken boşalma, sertleşme sorunları ve cinsel ilgisizlik şeklindedir. Bu sorunlar birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Genel olarak nedenler; bazı ilaç gruplarının kullanımı, sigara ve alkol tüketimi, hormonal dengesizlikler, psikolojik rahatsızlıklar, başka hastalıklara bağlı olabilir1.

Cinsel İlişkiye Girememe Nedenleri: Anlama ve Tanımlama

Sertleşme sorunu ve erken boşalma gibi cinsel sağlık sorunları erkeklerin sıklıkla karşılaştığı problemler arasında bulunur. Cinselliğin yalnızca biyolojik üreme fonksiyonu olarak değerlendirilmesi son derece yanlıştır. Çünkü cinsel sağlık sorunları, kişinin psikolojik ve bedensel sağlığını, dolayısıyla yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle cinsel işlev bozukluklarının teşhisinin sağlanması ve gerekli tedavi prosedürünün eksiksiz uygulanması gereklidir. Cinsel ilişkiye girememe nedenlerinden şu şekilde bahsedilebilir:

 • Hipertansiyon, damar sertliği (ateroskleroz) ve kalp yetmezliği gibi kalp damar ve dolaşım sistemi hastalıkları,
 • Solunum yetmezliği gibi akciğer hastalıkları,
 • Tiroid bezi, böbrek üstü bezi, hipofiz bezi hastalıkları ve diyabet (şeker hastalığı) gibi hormon sistemi hastalıkları,
 • Multipl skleroz, epilepsi, omurilik travmaları, tümörler, omurilik iltihaplanması ve parkinson gibi sinir sistemi hastalıkları,
 • Cinsel yan etki gösterebilen; idrar söktürücü, tansiyon, ülser, alerji, astım, psikiyatri, epilepsi, kalp ve kanser ilaçları,
 • Alkol, sigara, kafein gibi bağımlılıklar,
 • Cinsellikte başarıya ulaşma mecburiyeti hissetme,
 • Yaşlanma kaygısı,
 • Stres, endişe, başarısızlık korkusu, depresyon ve diğer psikolojik rahatsızlıklar,

Cinsel işlev bozukluklarının tanısı, yalnızca hekim muayenesi ile kapsamlı bir değerlendirmenin ardından konulur. Değerlendirme, hastanın hikayesinin alınması ile başlar. Şeker hastalığı, tansiyon ve kalp hastalıkları gibi risk faktörlerinin varlığı sorgulanır. Hastanın cerrahi bir operasyon geçirip geçirmediği, hastaya ışın tedavisi uygulanıp uygulanmadığı bilgileri edinilir. Sigara ve alkol tüketimi, ciddi kazaların geçirilme durumu değerlendirilir. Ayrıca kullanılan ilaçların bilgisi de talep edilir.

Hastanın sertleşme durumunda ağrı hissedip hissetmediği, eğirilik ve şekil bozukluğu gelişip gelişmediği sorulur. Cevap “evet” ise Peyronie hastalığı düşünülebilir. Kişinin psikolojik durumu değerlendirilir ve fiziksel muayeneye geçilir. Damar ve sinir fonksiyonlarına bakılır, rektal muayene yapılır. Kan ve idrar testleri talep edilir. Testosteron hormonu, kan yağı ve şekeri düzeyi ölçümleri gerçekleştirilir. Renkli Doppler Ultrasonografi ses dalgaları ile penis damarları hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Bazı hastalarda ileri tetkiklere başvurulabilir. Bunlardan ilki hekim tarafından uygulanan bulbokavernöz refleks ölçümüdür. İkincisi ise uyku sırasındaki sertleşme varlığı ve derecesinin öğrenilmesidir. Sağlıklı erkek bireyler uyku sırasında birkaç kez sertleşme yaşar eğer fiziksel bir sorun söz konusu ise sertleşmenin sıklığı ve derecesi azalır. Psikolojik nedenler varlığında ise sertleşme devam eder.

Penil Protez Tedavisi: Erektil Disfonksiyonun Cerrahi Çözümü

Sertleşme sorunu, hekimler tarafından tercih edilen adı ile erektil disfonksiyon, erken boşalma sorunundan sonra en sık karşılaşılan cinsel fonksiyon bozukluğudur. Erektil disfonksiyon bozukluğu “erkek bireyin en az altı aylık süre boyunca devam eden ve cinsel ilişki için yeterli penis ereksiyonunun sağlanamaması veya sürdürülememesi durumu” olarak tanımlanabilir. Sertleşme sorunu tedavi yöntemleri hastalığın altında yatan fiziksel veya psikolojik nedeni ortadan kaldırmaz, cinsel birliktelik için yeterli sertleşme düzeyine ulaşılmasını sağlar. Bu nedenle sertleşme sorununa neden olan etkenlerin belirlenmesi ve giderilmesi gerekir.

Sertleşme sorunu, birkaç basamaktan oluşan tedavi prosedürleri ile giderilmeye çalışılır. Birinci basamak tedavisi ağızdan alınan fosfodiesteraz enzim inhibitörü olarak kullanılan ilaçların kullanılmasını kapsar. İkinci basamak tedavi prosedürü ise vazoaktif ilaçların intrakavernozal yolla verildiği penil enjeksiyon yöntemidir. Birinci ve ikinci basamak tedavilerin yetersiz kalması durumunda penil protez uygulamasının yer aldığı üçüncü basamak tedavi yöntemine başvurulur.

1970’li yıllardan beri uygulanan penis protezi tedavisi zaman içerisinde teknolojik gelişmelerin ve cerrahi tecrübenin artması, yan etkilerin ve olası komplikasyonların azalmasıyla yaygınlaşmıştır. Hastanın idrar yapma, orgazm ve boşalma gibi cinsel fonksiyonları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmaması, hastaya uygun boy ve çapta tasarlanabilir olması, diğer tedavi yöntemlerinin aksine sürekli kullanım gerektirmemesi artıları arasında yer alır. Yüksek hasta ve partner memnuniyeti gibi etkenler sayesinde hastalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Penil protezler 3 farklı çeşittir ve şu şekilde sıralanabilir:

 • Tek parçalı (malleable) penil protez
 • Şişirilebilen 2 parçalı yarı set penil protez
 • Şişirilebilen 3 parçalı penil protez

Penil Protez Tedavisi: Süreç ve İyileşme

Penis protezi tedavisi uygulanacak hastalar tarafından erektil disfonksiyon bozukluğuna yönelik birinci ve ikinci basamak tedavilerin başarısız sonuçlandığı bilgisi alınmalıdır. Hastalar cerrahi işlem öncesinde detaylı bir fiziksel ve psikolojik muayeneye tabi tutulur. Tam kan analizleri, idrar analizleri yapılır, karaciğer ve böbrek işlevi gibi temel biyokimyasal ölçütler değerlendirilir. Herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığı takdirde hasta ve partneri ile yapılacak cerrahi işlem, protez tipi, olası komplikasyonlar, avantaj ve dezavantajlar hakkında kapsamlı bir görüşme yapılır.

Ameliyat ile ilgili hazırlıkların tamamlanmasının ardından steril olarak hazırlanan ameliyathanede lokal veya genel anestezi uygulaması yapılarak operasyona başlanır. Penis ile testisler arasına küçük bir cerrahi kesi atılır, korpus kavernozumlar iki taraflı olarak açılır ve protezler uygun şekilde yerleştirilir. Ardından cerrahi kesi alanı temizlenerek kapatılır. Enfeksiyon gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için hekimin uygun gördüğü süre boyunca oral yolla antibiyotik kullanımı gerçekleştirilir. Ameliyattan 1 ay sonra ilk fonksiyonel değerlendirme yapılır ve 1-2 fonksiyonel değerlendirmenin ardından herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığı takdirde cinsel ilişkiye izin verilebilir. Sonraki değerlendirmelerin 6 ayda bir yapılması tavsiye edilir.

Psikolojik Yaklaşımlar: Cinsel İlişkiye Girememe ile Başa Çıkma

Cinsel ilişkiye girememe durumunun altında yatan neden fiziksel olsa dahi hasta bu durumdan psikolojik olarak etkilenecektir. Bu nedenle kişinin profesyonel bir desteğe başvurması fayda sağlayabilir. Psikolojik bir danışman, cinsel terapist ve bu konunun uzmanı hekimler ile görüşmeler sağlamak, terapi ve danışmanlık hizmeti almak, kişinin stres ve kaygı yönetimi sağlamasına, kendine yönelik olumlu bir tutum geliştirmesine yardımcı olabilir. Cinsel bilgi eksikliğinden kaynaklanan problemler yine kişinin cinsel terapistler ile görüşme sağlayıp eğitim alması ile giderilebilir.

Cinsel ilişkiye girememe sorunu ile karşılaşan bireyler durumlarının uzman bir ürolog veya cinsel sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesi için sağlık kuruluşlarına başvurabilir ve tedavi yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi talep edebilirler. Cinsel işlev bozukluğu yaşayan bireyler için mutluluk çubuğu uygulaması kalıcı bir tedavi sağlayabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) penil protez uygulamalarına yönelik ödeme şartları ve kapsamı hakkında detaylı bilgi almak için “Bilgi İsteme Formu“nu doldurarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://www.cetad.org.tr/73/sik-sorulan-sorular/12/erkek-cinsel-sorunlarinin-psikolojik-nedenleri-nelerdir

2 https://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/21/pdf-dosyasini-indirmek-icin-tiklayiniz.pdf

3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2430

4 https://androloji.org.tr/6/hastalar-icin/29/erkek-cinsel-fonksiyon-bozukluklari

5 https://jag.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_7_70_3_13.pdf

6 https://androloji.org.tr/androlojiDATA/tadYayinlari/Androlojide-Penil-Protez-Uygulama.pdf

7 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1018353

8 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1017674

9 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_19_4_117_122.pdf

10 https://www.researchgate.net/publication/284033022_Penil_Protezle_Seks


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

 • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
 • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
 • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Cinsel İlişkiye Girememe Sorunu ve Penil Protez Tedavisi
Cinsel İlişkiye Girememe Sorunu ve Penil Protez Tedavisi
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 24 Ocak 2024

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.