Skip to main content

Cinsel Terapi: İlişkileri Güçlendiren Yöntemler ve Penil Protez Tedavisi

Cinsel terapi ve penil protez tedavisi: İlişkilerde cinsel sorunların üstesinden gelmek için kapsamlı bir rehberdir. Cinsellik, insanlık tarihinin başlangıcından beri süre gelen psikolojik ve biyolojik bir olgudur. Dolayısıyla biyolojik ve psikolojik faktörlerden etkilenebilir.

Cinsel işlev bozukluklarının giderilmesi konusunda fayda sağlayan pek çok tedavi yöntemi vardır. Bunlar, fizyolojik sorunların giderilmesini ve kişinin psikolojik sağlığının olumlu etkilenmesini hedefleyen; ilaç tedavileri, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazları ve mutluluk çubuğu yöntemleri şeklinde sıralanabilir.[6] Cinsel işlev bozukluklarına yönelik ve ilişkileri güçlendirme amacıyla uygulanan terapi yöntemleri de ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Cinsel Terapiye Giriş: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

Cinsel terapi; kişilerin cinsellik konusunda yaşadıkları duygusal ve davranışsal sorunların çözümünü, cinsel ve ruhsal sağlıklarının gelişmesini ve korunmasını hedefleyen tekniklerin tümüne verilen genel isimdir. Cinsel işlev bozuklukları yaşayan hastalar, ruhsal birtakım bozukluklar yaşayabilir. Bu nedenle; ruhsal dengenin kurulması, yeniden cinsel eğitim verilmesi, duygu ve düşünce iletimi sağlanması, partnerler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan tüm teknik ve yöntemler cinsel terapi olarak ifade edilebilir.

Bireylere, gruplara, çiftlere ve ailelere cinsel terapi yaparak onların cinsel ve ruhsal sorunlarına çözüm getiren profesyoneller ise cinsel terapist şeklinde tanımlanabilir. Doktor, psikolog, psikolojik danışman veya sosyal sağlık uzmanı gibi ruh sağlığı profesyonelleri cinsel terapistlik yapabilirler.

Cinsel terapiler her iki cinste ortaya çıkabilen cinsel işlev bozukluklarını tedavi etme amacıyla uygulanabilir. Erken boşalma ve sertleşme bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları arasında bulunur.[3]

Cinsel tedaviler, davranışçı yaklaşım ve psikoterapi oturumları klinik ya da hastanelerde, konu ile ilgili kapsamlı eğitim almış, tecrübe sahibi psikolog ve psikiyatrist sağlık uzmanları tarafından uygulanır. Cinsel terapiye başvuran bireylerin partnerleri varsa partnerleri ile katılım sağlaması tavsiye edilir. Her iki partner ile ayrı görüşmeler sağlanarak cinsel öykü ve sorun öyküleri alınarak tedaviye başlanır. Sorunun konusu saptandıktan sonra tedavi prosedürleri kişiler ile birlikte belirlenir.

Cinsel Terapide Kullanılan Yöntemler

Cinsel işlev bozukluklarına yönelik uygulanan terapi yaklaşımları, davranışçı yaklaşım ve pozitif psikoterapi yöntemlerini kapsar. Davranışçı yaklaşımda, terapistler bireyleri doğal yaşantısında gözlemler, bu gözlemler doğrultusunda problemli davranışlar belirlenir ve uygun tedavi planı tasarlanır.

Davranışçı yaklaşımda geçmişteki yaşantı ve problemler önemsiz kabul edilerek kişiyi terapiye yönelten rahatsızlığa yoğunlaşılır. Değişimi sağlayan temel faktör, ev ödevlerinin uygulanmasıdır. Ev ödevlerinin amaçlarından biri de terapi sırasında öğrenilen verilerin günlük yaşama entegre edilmesidir.

Davranışçı yaklaşımda temel amaç danışanın sorunu ile ilgili farkındalık yaratmak ve çözüm için cesaret aşılayarak destek olmaktır. Terapist ve danışan arasında öğretmen-öğrenci ilişkisine benzer bir iletişim vardır. Dolayısıyla danışan tamamen pasif durumda değildir, ilerleme göstermek için çaba sarf ederek verilen ödevleri zamanında ve düzenli yapmalıdır.

Davranışçı yaklaşımda; gevşeme, duyarsızlaştırma (kaygı ve korkuya yönelik), ödüllendirme, cesaretlendirme ve pekiştirme tekniklerinden faydalanılabilir, aşamalı ve yapılandırılmış yaklaşımlar tercih edilir.[4]

Diğer bir cinsel terapi yaklaşımı olan pozitif psikoterapi; içine pek çok psikolojik kuramı barındıran çok yönlü ve bütüncül bir yöntemdir. Kişinin cinsel konularda kendini keşfetme, geliştirme, kendi potansiyelini fark etme ve problemlerini çözme gibi önemli işlevlerinin açığa çıkarılması konusunda fayda sağlar.

Psikoterapi; telkin ve ikna yolları ile, davranış ve kişiliği değiştirme, danışana yardım ve iyileştirme sağlamak demektir.[2] Terapiye neden olan işlev bozukluğunun altında yatan sebep anlaşılmaya çalışılır. Kişinin kendisi ile ya da dış faktörlerle ilgili bir problem nedeniyle mi ortaya çıktığı anlaşılmaya çalışılır1.

Hastalığın altında yatan neden tespit edildikten sonra kişinin kendi sorunlarının kaynağına inerek yine kendi kendilerine yardımcı olmaları hedeflenir. Seanslar aracılığı ile edinilen kazanım ve bakış açılarının gerçek cinsel yaşantıda nasıl aktarılacağı konusunda ödevlendirmeler yapılır. Örnek olarak; erken boşalmada kontrollü boşalmanın sağlanması, cinsel istek bozukluğunda ise istek arttırıcı ödevler verilebilir.

Bazı durumlarda ev ödevlerinin yapılmasını önleyen kaçınma davranışları gelişebilir. Psikoterapi, danışanlara bu negatif düşüncelerden kurtulmayı ve daha uyumlu yaklaşımları benimsemeyi öğretir.

Penil Protez Tedavisi ve Cinsel Terapi

Erkeklerde en sık karşılaşılan cinsel işlev bozuklukları arasında bulunan erektil disfonksiyon ve erken boşalma sorunlarının fizyolojik etkenler dışında çoğunlukla psikolojik kökenli bir hastalık olduğu bilinmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedavilerin yer aldığı birinci ve ikinci basamak tedaviler bu bozuklukların giderilmesinde uygulanan prosedürlerdir. Bu yöntemlerin başarısız olması durumunda penil protez tedavilerine başvurulmaktadır. Bu tür cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde ürolog hekimler ve psikiyatrlar multidisipliner bir prensip ile fayda sağlamaya çalışırlar.[5]

Penis protezi cerrahisi, penis içerisine iki tane silindirik parçanın yerleştirilmesi ile gerçekleşir. Bu tedavi yöntemi kişinin orgazm olma ve boşalma gibi cinsel fonksiyonları ya da idrar yapma işlevleri ile ilgili olumsuz etkilere neden olmaz. Hasta ve partner memnuniyeti son derece yüksek olan penil protez uygulamaları diğer prosedürlere kıyasla kalıcı bir yöntemdir. Protez çeşitleri; malleable (tek parçalı) protezler, şişirilebilen iki parçalı yarı set protezler ve şişirilebilen üç parçalı protezler şeklindedir.[7]

Protez tedavisi pek çok cinsel işlev bozukluğuna kalıcı çözüm sağlasa dahi bu bozukluklara neden olarak faktörlerin giderilmesi konusunda herhangi bir etkisi yoktur. Bu aşamada penil protez tedavisi ile birlikte uygulanan cinsel terapiler bozukluğun altında yer alan psikolojik problemlerin anlaşılması ve giderilmesi konusunda fayda sağlar. Bu şekilde gerçekleşen çok yönlü tedavi yaklaşımı memnuniyet oranı ve tedavinin başarı oranı üzerinde son derece olumlu artışlar sağlar.[8]

Cinsel Terapinin Önemi ve İlişkilere Etkisi

Kişinin psikolojik durumunun cinsel uyarılara cevap olarak değişken androjen seviyelerine neden olduğundan söz etmek mümkündür. Bu etki; kronikleşen stres, yenilgi hissiyatı, depresyon ve aşağılanma gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu durum erektil disfonksiyon benzeri cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.

Cinsel işlev bozuklukları kişinin ruhsal durumunun daha da kötü etkilenmesine ve partneri ile ilişkilerinde olumsuz birtakım çatışmalar gelişmesine neden olabilir. Bu noktada kişi ve partnerine en uygun terapi yöntemi belirlenmeye çalışılır çünkü çift veya evlilik terapileri yapıldığında yüksek başarı elde edildiği bilinir. Başarı ile gerçekleşen cinsel terapiler; kişinin kendi isteklerini ve partnerini daha iyi tanımasını sağlar. Bu şekilde ilişkiler içerisindeki sorunlar çözülür ve mutlu bir cinsel yaşama kavuşulur.

Penil Protez Tedavisi Sonrası Cinsel Terapi

Penil protez tedavisi, cinsel fonksiyon bozukluğu yaşayan erkeklere kalıcı ve etkili bir tedavi imkanı sunar. Cerrahi sonrasında kişilerin belli bir süre boyunca cinsel terapi alması iyileşme hızını artırırken uyum sürecinin kısalması konusunda fayda sağlayabilir. Penil protez tedavisi sonrası cinsel terapi kişinin cinsel sağlığı ve partneri olan ilişkisini iyileştirmeye yardımcı olur. Hastanın protez cihazına uyum sağlaması, kabul etmesi ve kullanımını öğrenmesi konusunda terapist desteğine başvurabilir.

Hastanın duygusal zorluklar ile baş etme konusunda güçlük çekiyor ise, partneri ile ilişkisinin yeniden inşa edilmesi ve değişikliklere uyum sağlanması konusunda soru işaretleri söz konusuysa, cinsel yaşantıya geri dönmek ile ilgili kaygılar mevcut ise cinsel terapi bu süreçte hastaya ve partnerine destek olabilir.

Penil protez tedavisi sonrasında cinsel terapi ile ilişkinizi güçlendirmek ve cinsel sağlığınızı geliştirmek için sağlık uzmanlarının rehberliğine başvurabilirsiniz. Penis protezlerinin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına girmektedir. SGK’nın ödeme koşulları ve tedavi hakkında kapsamlı bilgi edinmek ve sorularınıza yanıt almak için “Bilgi İsteme Formu” aracılığı ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://www.cised.org.tr/icerik/133/cinsel-terapi

2 https://cetad.org.tr/4/haber-ve-duyurular/77/cinsel-terapi-nedir-kimler-tarafindan-yapilir

3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/846939

4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2985143

5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1018438

6 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_19_4_117_122.pdf

7 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/196762

8 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1404734


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Cinsel Terapi: İlişkileri Güçlendiren Yöntemler ve Penil Protez Tedavisi
Cinsel Terapi: İlişkileri Güçlendiren Yöntemler ve Penil Protez Tedavisi
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 5 Şubat 2024

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.