Skip to main content

Peyronie Hastalığı Tedavisi ve Nedenleri Hakkında Her Şey

Erkeklerde penis üzerinde normal dokudan farklı olarak gelişen peyronie hastalığı bağ dokuya bağlı meydana gelen ve penil protez kullanılarak düzelebilen şekil bozukluğu olarak adlandırılır. Halk arasında penis eğriliği olarak da bilinen peyronie hastalığında penisteki bu şekil bozukluğu özellikle cinsel ilişki esnasında problemlere yol açar ve kişinin partneriyle olumsuz bir deneyim yaşamasına ve özgüven eksikliğine neden olabilir. Ancak gelişen tıp, güncel ve modern tedavi yöntemleri sayesinde pek çok alternatifle iyileşmek mümkündür.

Giriş: Peyronie Hastalığı Nedir?

Peyronie hastalığı penis gövdesinde bağ dokunun normal şeklinden farklı olarak kalınlaşma ve dokulaşma özelliği göstermesi nedeniyle peniste meydana gelen eğriliktir. Bu eğrilik sebebiyle kişi cinsel yaşamında sorunlar yaşayabilir. Cinsel sağlık da en az beden sağlığı ve mental sağlık kadar önemlidir ki cinsel hayatında sıkıntı yaşayan hastalarda psikolojik durum da olumsuz olarak etkilenir. Peyronie hastalığındaki şekil bozukluğu aynı zamanda penisteki kan ve sıvı dolaşımını da olumsuz etkiler. İlişki sırasında peniste disfonksiyona yol açan bu durum aynı zamanda ağrı ve acıya da sebep olabilir.

Peyronie hastalığına nelerin sebep olduğu tam olarak bilinemese de bazı hasta gruplarından yola çıkılarak farklı sonuçlar elde edilmiştir. Penisteki şekil bozukluğunun birincil nedenleri arasında penis ve pelvik bölgedeki travmalar belirlenmiştir. Yaralanmalar ve doku kayıpları ile oluşan hasarlar bağ dokunun kendini onarırken farklı bir şekilde biçimlenmesine sebep olabilir. Yine ereksiyon halindeki penisin hasar alması sonucu da peyronie hastalığı görülebilir. Peyronie rahatsızlığı ve peyronieye bağlı şikayetlerin genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ancak daha erken yaştaki bireylerde tespit edilen vakalar da mevcuttur. Ciltte fasya adı verilen deri katmanının kontrolsüz kalınlaşması da yine peyronie hastalığını ilerletebilen nedenler arasındadır. Kısaca peyronie hastalığının nedenleri; ilerleyen yaş, travmalar, altta yatan farklı rahatsızlıklar ve fasyanın kontrolsüz kalınlaşması neden olabilir.

Peyronie Hastalığının Belirtileri ve Tanısı

Peyronie hastalığı ilerleyen yaşla beraber ortaya çıkmakta olmakla beraber belli başlı karakterize bazı şikayetlerle erkenden belirlenebilir. Her tedavide olduğu gibi cinsel fonksiyon bozukluklarında da erken teşhis tedavi sürecini kolaylaştırabilir. Bu sebeple peyronie hastalığının belirtilerini bilmek veya vücutta benzer sinyaller alındığında doğru değerlendirmek zaman kazandırırken tedavi konforunu da artırır. Peyronie hastalığının belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Penis şeklinde hem normal hayatta hem de cinsel ilişki sırasında eğrilik olması
 • Erektil disfonksiyon (sertleşme problemleri) yaşanması ve cinsel ilişki esnasında sertleşmenin korunamaması
 • Penis gövdesi üzerinde küçük taneler şeklinde doku farklılaşması ve sert yapıların oluşması
 • Ereksiyon ve cinsel ilişki esnasında ağrı ve sancı yaşanması
 • Penis boyutunun küçülmesi
 • Cinsel ilişkiye girmede ve başlamada zorluk yaşanması
 • Farklılaşmış fibrotik dokunun penisin önce küçük bir bölgesindeyken daha sonra tüm penis üzerine yayılması da yine peyronie hastalığının en belirgin işaretlerinden biridir.

Peyronie hastalığının teşhis edilebilmesi için üroloji doktorunun muayene etmesi gerekir. Hem hastanın fiziksel kontrolü hem de hastanın şikayet ve öyküsü bu konuda belirleyicidir. Penisin anatomik yapısı ve uzanışının doğru eksende olup olmadığı anlaşıkdıktan sonra peyronie hastalığının teşhisi konulabilir.

Peyronie Hastalığı Tedavi Yöntemleri: İlaç Tedavisi ve Cerrahi Seçenekler

Peyronie hastalığının tedavi yöntemleri hastalığın evresine ve kişinin şikayetlerine göre değişiklik gösterebilir. Akut evre ve kronik evrede farklı ilaç tedavileri ve cerrahi girişimler gerekebilir. Peyronie hastalığı tedavi teknikleri evrelerine göre şöyle sıralanabilir:

 • Akut Dönem Tedavi Yöntemleri: Bu evrede peniste şekil bozukluğuna neden olan plak gelişimi tam olarak başlamamıştır. Dolayısıyla şekil bozukluğunu ve diğer şikayetleri hafifletmek daha kolaydır. Genellikle ilk olarak ilaç ve vitamin mineral takviyesi desteklerine başlanır. Ağız yoluyla alınan ilaçlara ek olarak penis içine de birtakım ilaçlar enjekte edilebilir. Doku yenilenmesinin sağlanması için ilk olarak kolajen, C vitamini gibi besin takviyelerinden de yararlanılabilir. Plak oluşumunu engelleme ve dokuyu yenileme tedavisinin dışında şok terapisi ve kolajen sentez inhibitörü de sıklıkla tercih edilen teknikler arasındadır. Böylece penis eğriliğinin ilerlemesi önlenir. Aynı zamanda bu dönemdeki hastalarda yaşam tarzının değiştirilmesi de sıklıkla verilen öneriler arasındadır. Sağlıklı beslenmek, alkol ve sigaradan uzak durulması gibi alışkanlıklar tedavinin seyrini oldukça olumlu etkileyebilir. Cilt üzerinden uygun dozda elektrik verilmesi yöntemi de penis eğriliğinin tedavisinde akut dönemde başvurulan bir diğer başarılı tekniktir.
 • Kronik Dönem Tedavi Yöntemleri: Bu dönemde ise penis eğriliği ilaç tedavisi ile iyileştirilemeyecek noktaya gelmiştir ve penis üzerinde oluşan doku plaklarının sertleşme oranı fazladır. Genellikle penisteki şekil bozukluğu 30 derecelik bir açıyı geçmiş haldeki hastalar kronik fazdadır. Bu dönemdeki hastalar için cerrahi tedavi seçenekleri uygulanır. Cerrahi tedavide penil protez yöntemi ile penisteki şekil bozukluğu ve erektil disfonksiyon bozukluğunun iyileştirilmesi sağlanabilir. Penil protez yani halk arasında bilinen adı ile mutluluk çubuğu ameliyatı ile bireylerde hem şekil hem de cinsel işlev bakımından penisteki farklılaşmaların düzelmesi bu sayede de cinsel sağlıklarına kavuşmaları mümkündür.

Penil Protezler: Peyronie Hastalığında İleri Seviye Tedavi Seçeneği

Peyronie hastalığının tedavisinde genellikle akut dönemde ilk bir senelik süreçte hastalığın ilaç ve besin takviyesi seçenekleriyle iyileştirilmesine odaklanılır. Bu dönemde tedaviden beklenen derecede sonuç alınamazsa cerrahi tedavi seçeneklerine başvurulur. Penis protezi operasyonu ile hem şekil bozukluklukları hem de sertleşme sorunları iyileştirilebilir. Halk arasında bilinen adıyla mutluluk çubuğu ameliyatı öncesinde kişinin genel sağlık durumu, penisin anatomik yapısı ve ölçümü yapılıp hastanın şikayetleri öğrenilir. Daha sonra hastaya en uygun penil protez çeşidi belirlenip operasyon gün ve saati ve ameliyat süreci hakkında bilgi verildikten sonra penil protez uygulaması yapılır. Penil protez ameliyatı genel olarak bir saat süren bir operasyondur. Genellikle ameliyat sonrası hastalar aynı gün taburcu olup evlerine gidebilir.

Penil Protezlerin Peyronie Hastalığında Kullanımı: Avantajlar ve Dezavantajlar

Peyronie hastalığında bir cerrahi tedavi yöntemi olan penil protez operasyonu hastalarda kalıcı çözüm nedeniyle tercih edilir. Penisteki şekil bozukluğunun ve bağ dokunun anormal farklılaşmasından dolayı bozulan kan dolaşımının sertleşme sorunlarına sebep olması penil protez uygulamasını ihtiyaç haline getirebilir. Penil protez operasyonu hem kısa süren hem de kanama, kesilme ve doku kaybı gibi cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulmayan bir operasyondur. Bireyler ameliyattan bir ay sonra cinsel ilişkiye girebilirler. Aynı zamanda penisteki şekil bozukluğu da kalıcı olarak önlenmiş olur bu sebeple oldukça avantajlıdır. Mutluluk çubuğu ameliyatının herhangi bir dezavantajı net olarak söylenemese de ameliyattan sonraki birkaç hafta penis çevresinde ağrı, morarma ve şişlik gözlenebilir. Penil protez ameliyatı genelde 40 yaşın üzerinde peyrone ve buna bağlı cinsel disfonksiyon yaşayan bireyler uygundur. Erken yaştaki bireylerde ilk etapta ilaç ve elektroşok tedavisi tercih edilebilir.5

Peyronie Hastalığında Doğru Tedavi Seçimi: Hangi Durumda Hangi Tedavi?

Peyronie hastalığında tedavi tekniğini belirlemede en temel etken hastalığın seyri ve bulunduğu evredir. Penis eğriliğinin akut döneminde ilaç tedavisi ve basit yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalığın gerilemesi hatta iyileşmesi mümkündür. Ancak ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlı bir tedavi ve cerrahi müdahale gerekebilir. Yine hastanın yaşı ve genel sağlık durumu da tedavi için belirleyici bir diğer ana faktördür. Altta yatan başka bir hastalık olması, ilaç ve operasyona karşı intolerans veya bedenen uygun olmama gibi durumlarda kişiye en uygun tedavi şekli değişiklik gösterebilir. Erken yaşta penil protez ameliyatı tercih edilmese de bazen aksi durumlar da söz konusu olabilir.

Peyronie Hastalığı Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Peyronie hastalığının tedavi edilmesinin kişinin hem ürogenital sistem sorunlarına hem de cinsel yaşamına olumlu etkileri mevcuttur. Cinsel sorunlar kaynaklı sosyal ve psikolojik kaygıları meydana gelen hastalar bu sorunlardan uzaklaşabilirler. Böylelikle yaşam kalitesi artar. Kişinin gerek ilaç tedavisi sonrası gerek penis protezi operasyonu ardından sorunlarının çözümüyle birlikte şikayetleri sona erer.

Sonuç: Peyronie Hastalığı ve Etkin Tedavi Seçenekleri

Peyronie hastalığı bazen genetik olarak bazen ise travma ve başka rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Penis eğriliği tedavisinde erken yaş ve akut evrede ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle olumlu sonuçlar almak mümkündür. Genellikle ilerleyen yaşlarda ve eğrilik derecesi şekil bozukluğu arttığı zaman penil protez ameliyatı ile kalıcı ve kısa sürede iyi sonuçlar almak mümkündür. Siz de peyronie ve diğer ürogenital sisteme bağlı rahatsızlıklarınızın tedavisi hakkında bilgi almak ve tedavi olmak için Bilgi İsteme Formu aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar
 1. https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_21_4_161_169.pdf
 2. https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_17_62_169_173.pdf
 3. https://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Uploads/files/Peyronie_sertifikasyon.pdf
 4. https://www.urolojikcerrahidernegi.org/siteDocuments/guncelSeri/Cilt3Say%C4%B132014Hamdi%C3%96zkara.pdf201835212722.pdf
 5. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/53439

MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

 • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
 • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
 • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Peyronie Hastalığı Tedavisi ve Nedenleri Hakkında Her Şey
Peyronie Hastalığı Tedavisi ve Nedenleri Hakkında Her Şey
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 19 Haziran 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.