Skip to main content

Penis Sertleşmesi Sorunları ve Penil Protez Tedavi Yöntemleri

Sürekli veya tekrarlayan bir şekilde, cinsel etkinliği başlatmak ya da sürdürebilmek için, gerekli sertliği sağlama konusunda güçlük yaşanması penis sertleşmesi sorununa işaret eder. Penis sertleşmesi ile ilgili yaşanan sorunlar, diğer bir deyişle erektil disfonksiyon oldukça yaygındır. Çözümü içinse birçok alternatif tedavi yöntemi vardır. Üroloji doktorunuzun uygun gördüğü tedavi seçenekleriyle bu sorundan kalıcı olarak kurtulmanız mümkündür. Mutluluk çubuğu bu yöntemler arasında kalıcı çözüm sunduğu için öne çıkar.

Cinsellik kişinin yalnızca biyolojik üreme fonksiyonlarını değil yaşam kalitesini de etkileyen son derece önemli bir unsurdur. Bu nedenle cinsel hayat ile ilgili yaşanan problemlerin kişinin sosyal yaşantısını olumsuz etkilememesi için giderilmesi gerekmektedir. Sertleşme sorunlarının giderilmesinde kullanılan birçok yöntem vardır. Bunlar; ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazları ve mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez yöntemleri şeklinde sıralanabilir. Penil protez yöntemi, sertleşme bozukluğu olan hastalarda birinci ve ikinci basamak tedavilerinin yetersiz kalması ya da başarısız olması durumunda tercih edilen, yüksek memnuniyet oranına sahip bir tedavi prosedürüdür.

Penis Sertleşmesinin Önemi ve Genel Bakış

Penis sertleşmesi, erkeklerin cinsel birliktelik sırasında yeterli ereksiyonun sağlanabilmesi için gereklidir. Penis sertleşmesi, erkeklerin cinsel sağlığına ek olarak genel sağlık durumu hakkında da bilgi verebilen bir göstergedir. Ayrıca, sağlıklı ereksiyonun gerçekleşmesi kişinin cinsel hayatını, partneri ile iletişimini, öz güvenini ve psikolojik durumunu olumlu etkiler.

Bazı durumlarda çeşitli etkenler sebebiyle penis sertleşmesi gerçekleşemez. Sertleşme sorunu, prematür ejakülasyondan (erken boşalma) sonra en yaygın görülen cinsel fonksiyon bozukluğudur. “Bir erkeğin altı ay veya daha uzun süre boyunca, cinsel birliktelik için yeterli penis ereksiyonunu sağlayamaması veya sürdürememesi durumu” olarak tanımlanabilir.

Penis Sertleşme Sorunlarının Nedenleri

Amerikan Psikiyatri Birliği DSM-5 tanı kılavuzuna göre; en az 6 aylık süre içinde gerçekleşen cinsel ilişkilerin tamamında veya tamamına yakınında yeterli sertleşmenin sağlanamaması, sağlansa dahi sürdürülememesi veya yetersiz sertleşme gelişmesi durumu, erektil disfonksiyon olarak tanımlanır. Sertleşme sorunun çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Bunlar; psikolojik, fizyolojik ve hem psikolojik hem de fiziksel nedenler şeklinde sıralanabilir.

Psikolojik Nedenler

Psikolojik nedenlerin başında stres ve endişe yer alır. Stres ve endişe beynin gönderdiği sinyallerde aksaklığa yol açarak yeterli ereksiyonun sağlanamamasına neden olabilir. Sertleşme sorunun psikolojik nedenleri arasında yaşlanma kaygısı, depresyon, cinsel performans anksiyetesi gibi pek çok durum kişinin psikolojik durumunu etkileyerek sertleşme sorunlarına neden olabilir.

Fiziksel Nedenler

Sertleşme sorununun temelinde yatan dört farklı fiziksel faktörden bahsedilebilir. Bunlar; damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, hormonal nedenler ve kullanılan ilaçlar şeklinde sıralanabilir. Ayrıca alkol ve madde bağımlılığı da yeterli ereksiyonunun sağlanmasına engel olan fiziksel etkenler arasında bulunur. Diğer fiziksel nedenler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Damar Hastalıkları: Sertleşme sorunlarının en sık rastlanan fiziksel nedeni damar ile ilgili rahatsızlıklardır. Penise ulaşan ve ereksiyonu sağlayan kan miktarını etkilemesi sebebiyle damar sağlığının korunması son derece önemlidir. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde gelişen ve ateroskleroz olarak bilinen damar sertliği, atar damarlarda daralmaya neden olur, dolayısıyla kan akımı azalır. Bu durum erektil disfonksiyona neden olur. Sigara kullanımı, diyabet (şeker hastalığı), kalp hastalıkları ve hiperlipidemi gibi durumlar damar sağlığını olumsuz etkileyen faktörler arasında sayılabilir.
  • Sinir Sistemi Hastalıkları: Beyin, omurilik ve sinir iletimini sağlayan nöronlar sinir sisteminin en önemli parçaları olarak kabul edilebilir. Sertleşme, beyne gelen sinyallerin penise iletilmesi ile gerçekleşir. Sinir sistemi hastalıkları, sinyal iletiminde aksaklığa neden olarak sertleşmenin yeterli düzeylerde gelişmesini engeller. Omurilik yaralanmaları, travmatik darbeler, beyin damarlarını etkileyen hastalıklar, multiple skleroz, mesane ve prostatta yönelik uygulanan cerrahi işlemler sertleşme sorununa neden olan sinir sistemi hastalıkları arasında sayılabilir.
  • Hormonal Nedenler: Erkek üreme sisteminin bir parçası olan testisler tarafından üretilen testosteron hormonunun düşük düzeylerde olması cinsel isteği azaltabilir. Bu durum ilerleyen yaşlarda sertleşme sorununa neden olabilir. Ayrıca hipertiroidi (tiroid hormonunun aşırı salgılanması) ve hiperolaktinemi (aşırı miktarda prolaktin hormonu salgılanması) gibi durumlar da erektil disfonksiyona neden olabilir.
  • İlaç Kullanımı: Hipertansiyon (yüksek tansiyon), kalp hastalıkları ve psikiyatrik rahatsızlıklara yönelik; antidepresan, antihipertansif ve kardiyak ilaç gruplarının kullanımı sertleşme sorunlarına neden olabilir.

Penil Protez Tedavisine Genel Bakış

Penis sertleşme sorunlarına yönelik uygulanan; yaşam tarzı değişiklikleri, oral (ağız yolu) veya intravenöz (damar içi) ilaç uygulamaları ve diğer medikal tedavi yöntemleri gibi birinci ve ikinci basamak tedaviler yetersiz kalabilir ya da hiç etki göstermeyebilir. Bu durumunda üçüncü basamak tedavi yöntemleri arasında bulunan penil protez uygulamalarına başvurulabilir. Zaman içerisinde teknolojik gelişmeler sayesinde penil protez teknikleri çok daha başarılı hale gelmiştir. Özellikle son yıllarda mekanik cihaz hasarları ve komplikasyon oranlarında yaşanan azalmalar, penil protez tedavilerinin tercih edilme sıklığını ve hasta memnuniyetini artırmıştır. Hastaların ihtiyaçlarına yönelik farklı boy ve çaplarda üretilebilen penil protez çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Tek parçalı (malleable) penil protez
  • Şişirilebilen 2 parçalı yarı set penil protez
  • Şişirilebilen 3 parçalı penil protez

Penil Protez Tedavisi ve Ameliyat Süreci

Penil protez operasyonundan önce hasta, işlemi yapacak hekim tarafından detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Ayrıca işlemin uygulanma kararı verilmeden önce hekim, hastanın birinci ve ikinci basamak tedavi yöntemlerini uyguladığından ve başarı elde edemediğinden emin olmalıdır. Hasta ile birlikte hastanın partneri de operasyonun olası komplikasyonları hakkında bilgilendirilmelidir. Bu şekilde hastanın gerçekçi olmayan beklentilere girmesinin de önüne geçilmiş olunur. Hastanın ihtiyaçlarına yönelik en uygun penil protez çeşidinin seçilmesi ile mutluluk çubuğu ameliyatına yönelik hazırlıklara başlanabilir.

Penis protezi ameliyatları, hastanın genel sağlık durumuna ve tercih edilecek protez çeşidine göre lokal anestezi veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Genel anestezi, hastanın bilincini kaybetmesi sağlanarak vücudun herhangi bir yerinde ağrı hissedilmesini engelleyen bir uygulama iken lokal anestezide hastanın yalnızca bel kısmından aşağısı uyuşturulur. Penis üzerinde kesiler oluşturarak penil protezi uygun şekilde yerleştirilir. Yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra açılan kesiler dikişler atılarak kapatılır.

Penil protez uygulamasının ardından doktorun verdiği bilgilere uyarak kısa sürede iyileşme sağlanabilir. Ameliyattan sonraki 6 haftalık süreç boyunca kişinin uyum sağlaması, ağrılarının geçmesi ve rahatsızlık hissinin kaybolması gibi amaçlarla cinsel ilişkiden kaçınması gerektiği hatırlatılmalıdır.

Sizlerde penis sertleşmesi problemi yaşıyorsanız bir üroloji hekimi ile görüşme sağlayarak muayene olabilir ve tedavi prosedürleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Erektil disfonksiyon tedavisi ve mutluluk çubuğu hakkında merak ettiğiniz detayları öğrenerek sorunun çözümü için harekete geçebilirsiniz. Penil protez tedavisi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme şartlarını öğrenmek için “Bilgi İsteme Formu” doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_19_4_117_122.pdf

2 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_2013_53_90_93.pdf

3 https://androloji.org.tr/6/hastalar-icin/29/erkek-cinsel-fonksiyon-bozukluklari

4 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1017674

5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/196762

6 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094014311000231?via%3Dihub

7 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_18_67_230_232.pdf

8 https://androloji.org.tr/androlojiDATA/tadYayinlari/Androlojide-Penil-Protez-Uygulama.pdf

9 https://www.cetad.org.tr/73/sik-sorulan-sorular/41/sertlesme-bozuklugu

10 https://www.uroturk.org.tr/5/halk-icin-bilgiler/1121/sertlesme-sorunu


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Penis Sertleşmesi Sorunları ve Penil Protez Tedavi Yöntemleri
Penis Sertleşmesi Sorunları ve Penil Protez Tedavi Yöntemleri
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 9 Ocak 2024

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.