Skip to main content

Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılır: Penil Protez Rehberi

Mutluluk çubuğu ismi diğer bir deyişle penis protezi ya da penil protez erektil disfonksiyon bozukluğu olan hastalarda birinci ve ikinci tedavi basamaklarının başarısız olması veya yetersiz kalması halinde kullanılan standart bir tedavi prosedürüdür. Erektil disfonksiyon bozukluğu yaşayan hastalar için basit ve tatmin edici bir yöntemdir. Tedavi sonrasında kişi aktif cinsel yaşamına geri döner ve normal bir ereksiyon gerçekleşir. Operasyon masraflarının bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanır. Operasyondan sonra gelişecek komplikasyonlar genellikle mekanik değildir. Protez enfeksiyonu karşılaşılaşılabilir bir yan etkidir. Ancak enfeksiyon durumu implantı yapacak ürolog hekim tarafından iyi analiz edilirse enfeksiyonun oluşması, oluşan enfeksiyonun tedavisi modern kurtarma teknikleri ile giderilebilir Mutluluk çubuğu ismi ile bilinen penil protez uygulaması kimlere yapılabilir? Penil protez tedavisi ve uygunluk kriterleri hakkında merak ettikleriniz için rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bu yazıda aklınızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz.

Mutluluk Çubuğu ve Erkek Sağlığı

Penil protez kullanımında modern çağ, 1970’li yıllarda Small ve Scott tarafından her iki kavernöz cisimler içine silikon lastikten yapılmış tek parçalı protezlerin konulması ile başlamıştır. Bu süre zarfında protezler gelişerek çeşitlenmiş, daha kullanışlı hale gelmiş ve komplikasyon oluşturma olasılıkları azaltılmıştır. Protezlerin kullanıldığı hastalarda erken dönemde mükemmele yakın fizyolojik ereksiyon, hasta ve partner memnuniyeti izlenmiştir.

Mutluluk çubuğu, cinsel sağlık sorunlarından kaynaklanan psikolojik rahatsızlıkların, stres ve anksiyetenin giderilmesi, kişinin kendine olan güveninin artması konusunda fayda sağlar. Kişinin partneri ile cinsel ilişkisindeki devamlılığı sağlamasını ve ilişkideki tatmini sağlar. Ayrıca penil protez uygulamaları nörolojik bozuklukları olan hastalarda erektil disfonksiyon bozukluğuna ek olarak idrar kaçırma durumlarında da kullanılmaktadır.

Erektil Disfonksiyonun Anlaşılması: Mutluluk Çubuğunun Önemi

Erektil disfonksiyon erkeklerde en sık görülen cinsel fonksiyon bozuklukları arasında yer alır. Bu durum, “Bir erkeğin en az 6 aylık süre ile cinsel ilişki için yeterli ereksiyonun sağlanamaması, sağlansa bile sürdürülememesi hali” şeklinde tanımlanmaktadır. Erektil disfonksiyon bozukluğu psikolojik ve fizyolojik nedenlerden kaynaklı ortaya çıkabilir1.

Psikolojik nedenlerin başında stres ve endişe yer alır. İşten kovulma, geçim kaygısı, sınav stresi, kişinin partneri ile yaşayacağı olumsuzluklar, cinsel hayatında başarılı olup olmayacağı konusunda yoğun düşüncelere kapılmak stres ve anksiyetenin ortaya çıkmasına neden olabilir. Depresyon, narsistik kişilik bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıklar da erektil disfonksiyon bozukluğuna yol açabilir.

Fizyolojik nedenler ise genellikle damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Çünkü penis vasküler açıdan son derece zengin bir organdır, ayrıca ereksiyonun sağlanması için damar sağlığının korunması ve kan akışının düzgün gerçekleşmesi gerekmektedir. Sinir sistemi rahatsızlıkları beyinden penise giden sinyallerde aksaklık yaşanmasına neden olabilir. Omurilik darbeleri, beyin damarları ile ilgili rahatsızlıklar, multiple skleroz, diyabet, mesane ve prostata yönelik yapılan cerrahi müdahaleler sinir sistemi sağlığını etkiyerek ereksiyon problemlerine yol açabilir. Ayrıca testosteron hormonu düzeyinde yaşanan dengesizlikler ve bazı ilaç gruplarının kullanımı cinsel isteğin azalmasına ve dolayısıyla sertleşme sorunlarına neden olabilir.

Pelvik kemik kırıkları, trafik kazaları, prostat, mesane ve rektum kanserinin tedavisine yönelik yapılan cerrahi işlemler, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol tüketimi de erektil disfonksiyona sebep olabilir.

Erektil disfonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan birçok yöntem vardır. Bu yöntemler; ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazları ve mutluluk çubuğu şeklinde sıralanabilir. Bu tedavi yöntemlerinin başarılı olması hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Birinci ve ikinci basamak tedavi yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda en etkili ve kalıcı tedavi yöntemi olan penis protezi tedavisi yöntemine başvurulur.

Mutluluk Çubuğu Nedir? Genel Bakış

Mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protezlerin hikayesi 1970’li yıllarda başlamıştır. Zaman içerisinde bu konuya dair cerrahi tecrübede yaşanan gelişmelere teknolojik gelişmeler de eşlik etmiştir. Bu sayede penil protezler teknik olarak gelişmiş ve hastaya daha fazla fayda sağlayabilecek seviyelere erişmiştir. Dolayısıyla operasyon ile birlikte gelişme ihtimali olan komplikasyon oranları ve revizyon cerrahi işlemlerinin gerekli görülme sıklığı azalmış, hasta memnuniyeti ise artışa geçmiştir. Komplikasyonların az olması, kalıcı bir tedavi yöntemi sağlaması ve yüksek memnuniyet içerikli geri dönüşlerin alınması ile birlikte hem hastalar hem de hekimler tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Geçirilen süreç içerisinde farklı çeşitlerde penil protezler geliştirilmiştir. Tüm bu protezler penis ereksiyonunu artırırken, şişirilebilen protez aynı zamanda penisin gevşek olması durumunda daha iyi bir estetik görüntü sağlayabilir. Ancak bükülebilir protezlere göre daha kompleks bir yapıya sahip olan şişirilebilir protezler mekanik birtakım arızaların yaşanma ihtimalini de bulundurmaktadır. Penil protez çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Tek parçalı (malleable) penil protez
  • Şişirilebilen 2 parçalı yarı set penil protez
  • Şişirilebilen 3 parçalı penil protez

Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılır: Uygunluk Kriterleri

Mutluluk çubuğu genellikle erektil disfonksiyon bozukluğu yaşayan kişilerde diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olması halinde uygulanan bir tedavi prosedürüdür. Diğer tedavi seçenekleri olan ilaçlar, enjeksiyonlar ve vakum cihazı uygulamaları gibi yöntemlerin işe yaramaması veya yetersiz kalması durumunda penil protez yöntemi kullanılarak kesin tedavi sağlanmaktadır.

Bu tedavi prosedürü uygulanmadan önce kişinin genel sağlık durumu kapsamlı olarak değerlendirilir. Çünkü kişinin sağlık durumu ameliyatta meydana gelebilecek riskleri ve ameliyat sonrası iyileşme sürecini etkileyebilir.

Operasyon öncesinde işlemi uygulayacak hekim, hasta ile konuşarak ameliyat sürecini, olası riskleri, ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken durumları ve hastanın bakımını kapsayan detaylı bir açıklama yapmalıdır. Kişiyi psikolojik olarak ameliyata hazırlamalı ve stresini gidermelidir.

Bu kriterler göz önünde bulundurularak mutluluk çubuğu ameliyatı için uygun kişiler belirlenir. Bu tedavi yöntemini düşünen bireylerin bir ürolog veya cinsel sağlık uzmanı ile görüşme sağlayarak kendileri için en uygun tedavi yöntemi hakkında daha detaylı bilgiler edinerek akıllarındaki soru işaretlerini gidermeleri sağlanabilir.

Kalıcı Çözüm Arayanlara: Mutluluk Çubuğunun Rolü

Mutluluk çubuğu yöntemi ile erektil disfonksiyon ve idrar tutamama problemi yaşayan kişiler kalıcı çözüme kavuşabilir. Diğer tedavi yöntemlerine kıyasla daha etkili ve kalıcı bir yöntemdir. İlaç tedavisi gibi yöntemlerin aksine süreklilik gerektirmez.

Penis protezi tedavisi iki adet sentetik silindirin penis içerisine cerrahi bir işlem ile yerleştirilmesi şeklinde uygulanır. Kişinin gündelik yaşantısını, idrar yapmasını, boşalma, üreme ve orgazm gibi fonksiyonlarını olumsuz etkilememektedir.

Penil protez yöntemi daha çok diğer tedavi yöntemlerinde olumlu geri dönüş alamayan şeker hastaları, mesane ya da prostat kanseri ile ilgili cerrahi işlem uygulamış, radyoterapi görmüş kişiler tarafından kullanılmaktadır.

Penil Protez Tedavisinin Aşamaları

Erektil işlev bozukluğu tedavi yöntemleri arasında penil protez implantasyonu en başarılı ve memnuniyet oranı en yüksek tedavi seçeneği olarak kabul edilir. Protez türlerinin tamamı farklı üstünlüklere sahiptir. Bükülebilir protezler, giyinme ve idrar yapma sırasında aşağıya cinsel ilişki sırasında ise yukarıya doğru bükülmesini sağlar. Bu protez çeşidinin üstünlükleri mekanik hasara neden olabilecek parçaları içermemesi, kolay ve kısa sürede yerleştirilmesi, ucuz olması şeklinde sıralanabilir. Şişirilebilir protez tiplerinin avantajı ise kozmetik ve doğal ereksiyon sürecinin taklit edilmesi, penis uzunluğu ve kalınlığında artış olmasını sağlamaktır. Penil protez tedavisinin aşamalarının atlanmadan yapılması gerekmektedir. Bu aşamalar ameliyat öncesi hazırlıkların yapılması, penil protez seçiminin tamamlanması ve cerrahi işlem şeklinde sıralanabilir.

Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Değerlendirme

Erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda ilk aşamada oral olarak kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri ve vakum cihazları ile tedavi sağlanmaya çalışılır. Ancak bu yöntemlerden beklenen faydanın sağlanamaması halinde ikinci basamak tedavi yöntemleri olan intrakavernozal enjeksiyon yöntemleri uygulanır. Bu tedavi yönteminden de fayda görmeyen kişiler son aşamada kalıcı çözüm yöntemi olan penil protez yöntemine başvurur.

Operasyona karar verilmeden önce kişiye detaylı bir sağlık taraması yapılmalıdır. Operasyonu yapacak hekime alerjik durumların ya da başka hastalıkların bilgilendirilmesi yapılmalıdır. Kan testleri, diğer bazı testler ve fiziksel muayene ile kişinin durumu tetkik edilir, herhangi bir sorun görülmezse ürolog tarafından kişi psikolojik olarak operasyona hazırlanır, ameliyat öncesi yemek yeme, ilaç kullanma, sigara ve alkol tüketme üzerine talimatlar verilir.

Ameliyat öncesi hazırlık aşamasında bakteriüri ya da idrar yolu enfeksiyonu ortadan kalkana kadar operasyon ertelenmelidir. Hastada sistemik enfeksiyon ya da operasyon bölgesinde lokal enfeksiyon varsa aynı şekilde operasyon ertelenmelidir.

Bu aşamada en önemli nokta hastanın uzman tarafından implantasyon yöntemleri, protez çeşitleri, dezavantaj ve avantajlar, olası komplikasyon ve ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesidir.

Cerrahi Süreç ve Protez Seçimi

Cerrahi süreç ve protez seçimi mutluluk çubuğu ameliyatında önem verilmesi gereken konulardır. Bu süreci hasta ve doktor mümkün olduğu kadar açık bir iletişim ile tüm soruları sorarak ilerletmelidir.

Protez seçimi hastanın tercihi, tıbbi durumu, cerrahın tercihi ve cihazın maliyet durumuna göre yapılmaktadır. Bu konuda hekime büyük bir rol düşer. Hastanın anatomik yapısına, ekonomik durumuna ve erektil disfonksiyonun seviyesine göre uygun penil protezi hastaya önermelidir. Protezlerin avantaj ve dezavantajları hasta ve partneri ile detaylı olarak konuşulur, ardından en uygun tercih yapılmaya çalışılır.

Cerrahi süreç anestezinin yapılması ile başlar. Hasta bu şekilde herhangi bir ağrı ve rahatsızlık hissetmez. Ardından kesinin yapılması ile protezin penis içerisine yerleştirilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Protez genellikle sentetik silikon veya benzeri malzemelerden yapılmıştır. Yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra kesi kapatılarak dikiş atılır. Operasyon genellikle çok uzun sürmez ve hastanın iyileşme durumu kişinin sağlık durumuna bağlı olsa da genellikle oldukça hızlıdır.

Cerrahi işlemin ardından oluşabilecek komplikasyonlar genellikle mekanik değildir. Protez enfeksiyonu en sık karşılaşılan komplikasyonlar arasında yer alır. Ancak steril teknik perioperatif antibiyotikler ve özenle uygulanan cerrahi prosedürler penil protez enfeksiyonundan korunmanın en temel ve etkili yollarıdır.

Penil protez implantasyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme şartları ve kapsamı hakkında daha detaylı bilgi almak ve sorularınıza cevap bulmak için “Bilgi İsteme Formu”nu doldurarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere en kısa sürede geri dönüş yaparak mutluluk çubuğu hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını vererek detaylı bir bilgilendirme sağlayacağız.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://www.auajournals.org/doi/full/10.1016/S0022-5347%2805%2900344-7

2 https://www.nature.com/articles/3901091

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094014311000231?via%3Dihub

4 https://link.springer.com/article/10.1007/s00120-021-01531-7

5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/196762

6 https://jag.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_18_67_230_232.pdf


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılır: Penil Protez Rehberi
Mutluluk Çubuğu Kimlere Takılır: Penil Protez Rehberi
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 4 Aralık 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.