Skip to main content

Cinsel İlişkiye Girememe Sorunu ve Penil Protez Tedavisi

Cinsel birlikteliğin sağlıklı bir şekilde sağlanamaması kişi üzerinde psikolojik ve bedensel sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla cinsel ilişkiye girememe durumunun tedavi edilmesi gerekir. Erkeklerin cinsel ilişkiye girememe nedenleri arasında en sık karşılaşılan rahatsızlıklar erken boşalma ve sertleşme sorunlarıdır. Bu rahatsızlıkların giderilmesi için uygulanan pek çok tedavi prosedürü vardır. Bunlar; ilaç tedavisi, ESWT terapisi, vakum cihazları, penil enjeksiyon ve mutluluk çubuğu şeklinde sıralanabilir. Mutluluk çubuğu, hekimler tarafından tercih edilen adı ile penis protezi tedavisi, kişiye kalıcı bir çözüm sunan cerrahi bir operasyondur. Ancak bu yönteme karar verilmeden önce hastanın durumunun tüm detaylarıyla incelenmesi gerekir.

Cinsel İlişkiye Girememe Sorununun Genel Bakışı

Cinsel işlev bozukluğu, cinsel birlikteliğin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilen, kişinin veya partnerinin bu birliktelikten tatmin olamaması durumu şeklinde tanımlanabilir. Ereksiyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için kişinin parasempatik sinir sisteminin ve vasküler sisteminin sağlıklı olması gerekir.

Cinsel işlev bozuklukları; erken boşalma, sertleşme sorunları ve cinsel ilgisizlik şeklindedir. Bu sorunlar birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Genel olarak nedenler; bazı ilaç gruplarının kullanımı, sigara ve alkol tüketimi, hormonal dengesizlikler, psikolojik rahatsızlıklar, başka hastalıklara bağlı olabilir1.

Cinsel İlişkiye Girememe Nedenleri: Anlama ve Tanımlama

Sertleşme sorunu ve erken boşalma gibi cinsel sağlık sorunları erkeklerin sıklıkla karşılaştığı problemler arasında bulunur. Cinselliğin yalnızca biyolojik üreme fonksiyonu olarak değerlendirilmesi son derece yanlıştır. Çünkü cinsel sağlık sorunları, kişinin psikolojik ve bedensel sağlığını, dolayısıyla yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle cinsel işlev bozukluklarının teşhisinin sağlanması ve gerekli tedavi prosedürünün eksiksiz uygulanması gereklidir. Cinsel ilişkiye girememe nedenlerinden şu şekilde bahsedilebilir:

 • Hipertansiyon, damar sertliği (ateroskleroz) ve kalp yetmezliği gibi kalp damar ve dolaşım sistemi hastalıkları,
 • Solunum yetmezliği gibi akciğer hastalıkları,
 • Tiroid bezi, böbrek üstü bezi, hipofiz bezi hastalıkları ve diyabet (şeker hastalığı) gibi hormon sistemi hastalıkları,
 • Multipl skleroz, epilepsi, omurilik travmaları, tümörler, omurilik iltihaplanması ve parkinson gibi sinir sistemi hastalıkları,
 • Cinsel yan etki gösterebilen; idrar söktürücü, tansiyon, ülser, alerji, astım, psikiyatri, epilepsi, kalp ve kanser ilaçları,
 • Alkol, sigara, kafein gibi bağımlılıklar,
 • Cinsellikte başarıya ulaşma mecburiyeti hissetme,
 • Yaşlanma kaygısı,
 • Stres, endişe, başarısızlık korkusu, depresyon ve diğer psikolojik rahatsızlıklar,

Cinsel işlev bozukluklarının tanısı, yalnızca hekim muayenesi ile kapsamlı bir değerlendirmenin ardından konulur. Değerlendirme, hastanın hikayesinin alınması ile başlar. Şeker hastalığı, tansiyon ve kalp hastalıkları gibi risk faktörlerinin varlığı sorgulanır. Hastanın cerrahi bir operasyon geçirip geçirmediği, hastaya ışın tedavisi uygulanıp uygulanmadığı bilgileri edinilir. Sigara ve alkol tüketimi, ciddi kazaların geçirilme durumu değerlendirilir. Ayrıca kullanılan ilaçların bilgisi de talep edilir.

Hastanın sertleşme durumunda ağrı hissedip hissetmediği, eğirilik ve şekil bozukluğu gelişip gelişmediği sorulur. Cevap “evet” ise Peyronie hastalığı düşünülebilir. Kişinin psikolojik durumu değerlendirilir ve fiziksel muayeneye geçilir. Damar ve sinir fonksiyonlarına bakılır, rektal muayene yapılır. Kan ve idrar testleri talep edilir. Testosteron hormonu, kan yağı ve şekeri düzeyi ölçümleri gerçekleştirilir. Renkli Doppler Ultrasonografi ses dalgaları ile penis damarları hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Bazı hastalarda ileri tetkiklere başvurulabilir. Bunlardan ilki hekim tarafından uygulanan bulbokavernöz refleks ölçümüdür. İkincisi ise uyku sırasındaki sertleşme varlığı ve derecesinin öğrenilmesidir. Sağlıklı erkek bireyler uyku sırasında birkaç kez sertleşme yaşar eğer fiziksel bir sorun söz konusu ise sertleşmenin sıklığı ve derecesi azalır. Psikolojik nedenler varlığında ise sertleşme devam eder.

Penil Protez Tedavisi: Erektil Disfonksiyonun Cerrahi Çözümü

Sertleşme sorunu, hekimler tarafından tercih edilen adı ile erektil disfonksiyon, erken boşalma sorunundan sonra en sık karşılaşılan cinsel fonksiyon bozukluğudur. Erektil disfonksiyon bozukluğu “erkek bireyin en az altı aylık süre boyunca devam eden ve cinsel ilişki için yeterli penis ereksiyonunun sağlanamaması veya sürdürülememesi durumu” olarak tanımlanabilir. Sertleşme sorunu tedavi yöntemleri hastalığın altında yatan fiziksel veya psikolojik nedeni ortadan kaldırmaz, cinsel birliktelik için yeterli sertleşme düzeyine ulaşılmasını sağlar. Bu nedenle sertleşme sorununa neden olan etkenlerin belirlenmesi ve giderilmesi gerekir.

Sertleşme sorunu, birkaç basamaktan oluşan tedavi prosedürleri ile giderilmeye çalışılır. Birinci basamak tedavisi ağızdan alınan fosfodiesteraz enzim inhibitörü olarak kullanılan ilaçların kullanılmasını kapsar. İkinci basamak tedavi prosedürü ise vazoaktif ilaçların intrakavernozal yolla verildiği penil enjeksiyon yöntemidir. Birinci ve ikinci basamak tedavilerin yetersiz kalması durumunda penil protez uygulamasının yer aldığı üçüncü basamak tedavi yöntemine başvurulur.

1970’li yıllardan beri uygulanan penis protezi tedavisi zaman içerisinde teknolojik gelişmelerin ve cerrahi tecrübenin artması, yan etkilerin ve olası komplikasyonların azalmasıyla yaygınlaşmıştır. Hastanın idrar yapma, orgazm ve boşalma gibi cinsel fonksiyonları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmaması, hastaya uygun boy ve çapta tasarlanabilir olması, diğer tedavi yöntemlerinin aksine sürekli kullanım gerektirmemesi artıları arasında yer alır. Yüksek hasta ve partner memnuniyeti gibi etkenler sayesinde hastalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Penil protezler 3 farklı çeşittir ve şu şekilde sıralanabilir:

 • Tek parçalı (malleable) penil protez
 • Şişirilebilen 2 parçalı yarı set penil protez
 • Şişirilebilen 3 parçalı penil protez

Penil Protez Tedavisi: Süreç ve İyileşme

Penis protezi tedavisi uygulanacak hastalar tarafından erektil disfonksiyon bozukluğuna yönelik birinci ve ikinci basamak tedavilerin başarısız sonuçlandığı bilgisi alınmalıdır. Hastalar cerrahi işlem öncesinde detaylı bir fiziksel ve psikolojik muayeneye tabi tutulur. Tam kan analizleri, idrar analizleri yapılır, karaciğer ve böbrek işlevi gibi temel biyokimyasal ölçütler değerlendirilir. Herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığı takdirde hasta ve partneri ile yapılacak cerrahi işlem, protez tipi, olası komplikasyonlar, avantaj ve dezavantajlar hakkında kapsamlı bir görüşme yapılır.

Ameliyat ile ilgili hazırlıkların tamamlanmasının ardından steril olarak hazırlanan ameliyathanede lokal veya genel anestezi uygulaması yapılarak operasyona başlanır. Penis ile testisler arasına küçük bir cerrahi kesi atılır, korpus kavernozumlar iki taraflı olarak açılır ve protezler uygun şekilde yerleştirilir. Ardından cerrahi kesi alanı temizlenerek kapatılır. Enfeksiyon gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için hekimin uygun gördüğü süre boyunca oral yolla antibiyotik kullanımı gerçekleştirilir. Ameliyattan 1 ay sonra ilk fonksiyonel değerlendirme yapılır ve 1-2 fonksiyonel değerlendirmenin ardından herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığı takdirde cinsel ilişkiye izin verilebilir. Sonraki değerlendirmelerin 6 ayda bir yapılması tavsiye edilir.

Psikolojik Yaklaşımlar: Cinsel İlişkiye Girememe ile Başa Çıkma

Cinsel ilişkiye girememe durumunun altında yatan neden fiziksel olsa dahi hasta bu durumdan psikolojik olarak etkilenecektir. Bu nedenle kişinin profesyonel bir desteğe başvurması fayda sağlayabilir. Psikolojik bir danışman, cinsel terapist ve bu konunun uzmanı hekimler ile görüşmeler sağlamak, terapi ve danışmanlık hizmeti almak, kişinin stres ve kaygı yönetimi sağlamasına, kendine yönelik olumlu bir tutum geliştirmesine yardımcı olabilir. Cinsel bilgi eksikliğinden kaynaklanan problemler yine kişinin cinsel terapistler ile görüşme sağlayıp eğitim alması ile giderilebilir.

Cinsel ilişkiye girememe sorunu ile karşılaşan bireyler durumlarının uzman bir ürolog veya cinsel sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesi için sağlık kuruluşlarına başvurabilir ve tedavi yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi talep edebilirler. Cinsel işlev bozukluğu yaşayan bireyler için mutluluk çubuğu uygulaması kalıcı bir tedavi sağlayabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) penil protez uygulamalarına yönelik ödeme şartları ve kapsamı hakkında detaylı bilgi almak için “Bilgi İsteme Formu“nu doldurarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Geciktirici Krem ve Penil Protez Tedavisi: Erkek Cinsel Sağlığında Çözümler

Penil protez tedavisi ve geciktirici krem kullanımı erkek cinsel sağlığında önemli çözümler sunan tedavi yöntemleridir. Geciktirici kremlerin etkileri, penil protez tedavisi avantajları ve uzun vadeli etkileri hakkında bilgi edinmek için siz de detaylara göz atabilirsiniz.

Giriş: Geciktirici Krem ve Erkek Cinsel Sağlığı

Erken boşalma cinsel birleşme sırasında istenilenden önce, kişinin kontrolü dışında gerçekleşen boşalma durumudur. Stres, kaygı, hormonal değişiklikler veya ilişki sorunları gibi birçok faktör erken boşalmanın nedeni olabilir. Geciktirici krem genellikle lokal olarak uygulanan bir üründür ve cinsel birleşme sırasında erken boşalmayı geciktirmeye yönelik tasarlanmıştır. İçeriğinde lidokain, prilokain veya benzokain gibi lokal anestezik maddeler bulunur. Geciktirici kremlerin çalışma prensibi içerdikleri lokal anestezik maddelerin cinsel organ üzerinde uygulandığında duyarsızlaştırıcı etki göstermesidir. Bu maddeler penisteki duyarlılığı azaltarak erken boşalmayı kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu da cinsel birleşme süresince penisteki duyarlılığı azaltarak boşalmayı geciktirmeye yardımcı olabilir1.

Geciktirici Kremlerin Bilinmesi Gereken Özellikler

Erkek cinsel sağlığındaki sorunlardan biri olan erken boşalmayı yönetmeye yardımcı olan lokal anestezik maddeler içeren ürünlerdir. Bu kremler genellikle lidokain, prilokain veya benzokain gibi maddeler içerir. Lidokain sinir uyarılarını engelleyerek boşalma süresini uzatmaya yardımcı olabilirken, prilokain de benzer bir etki gösterir. Benzokain ise geciktirici krem üretiminde sıkça kullanılan bir anesteziktir. Kullanım talimatlarına uygun şekilde temiz ve kuru bir genital bölgeye uygulandığında kremler genellikle hızlı bir etki gösterirler. Doğru kullanım için temizlik, uygun dozaj, doğru uygulama, masaj ve belirtilen bekleme süresine dikkat edilmesi önemlidir. Aynı zamanda alerji riskini azaltmak için ürünün ilk kez kullanılmadan önce küçük bir bölgede test edilmesi önerilir. Kullanıcıların kullanım öncesinde partnerleriyle açık iletişim kurmaları da önemlidir. Fakat bu kremler kullanılmadan önce mutlaka uzman bir sağlık profesyoneli tarafından reçete edilmesi gerekir.

Penil Protez Nedir? Genel Bakış

Erektil disfonksiyon (ED) erkeklerde penisin yeterince sertleşememesi veya sertleşmiş halini sürdürememesi durumunu ifade eden bir cinsel sağlık sorunudur. Geciktirici kremler genellikle erken boşalma sorunlarına odaklanmış olsalar da bazı durumlarda erektil disfonksiyonun yönetiminde de doktor kontrolünde kullanılabilirler. Fakat geciktirici kremler erektil disfonksiyonun temel nedenine doğrudan müdahale etmezler ve sertleşme sorunlarına kalıcı bir çözüm sunma amacı taşımazlar. Kalıcı çözüm olarak erektil disfonksiyon probleminde tercih edilen yöntem cerrahi olarak mutluluk çubuğu kullanımıdır. Penisin içine cerrahi olarak yerleştirilen bu protezler kişinin istediği zaman sertleşmesini ve ilişkiye girmesini sağlar. Bu yöntem diğer tedavi seçenekleri başarısız olduğunda veya uygun olmadığında düşünülmektedir.

Penil Protez Tedavisi ve Erektil Disfonksiyon

Penil protezlerin temel amacı ereksiyonun istenildiği zaman sağlanabilmesini mümkün kılmaktır. Bu tedavi yöntemi diğer tedavilere yanıt vermeyen veya bu tedavileri kullanamayan hastalar için önerilebilir. Özellikle ilaç tedavileri veya diğer girişimsel yöntemler etkisiz olduğunda penil protez implantasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Penil protezler tek parçalı (malleable) mutluluk çubuğu ve şişirilebilir 3 parçalı penis protezi olarak farklı çeşitlere sahiptir. Her iki tip protez cerrahi bir işlemle yerleştirilir ve genellikle hasta için memnuniyet verici sonuçlar elde edilir. Bu protezlerin avantajları arasında spontane ereksiyon yeteneği ve cinsel aktivite öncesi hazırlık gereksiniminin azalması bulunur. Tek parçalı (malleable) protezler sadece penis içine yerleştirilen yarı sert çubuktan oluşur. Bu çubuk yarı sert yapısı sayesinde kullanıcının eli ile penise uygun şekli vermesine olanak tanır. Şişirilebilir 3 parçalı protezler ise penise yerleştirilen silindir testise yerleştirilen bir pompa aracılığıyla karın içine yerleştirilen rezervuardaki sıvının akışı ile çalışır. Sıvı deflasyon tuşuna basıldığında karın içindeki rezervuardan penis içindeki dilindire gelir ve sertlik sağlanır. Doğal yumuşaklık elde edilmek istendiğinde tuşa tekrar basılarak sıvının geri çekilmesi sağlanır. kontrol edilen şişirilebilir silindirler içerir.

Penil Protez Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uygun penil protez modelinin seçimi ve tedavi sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi başarıyı ve hasta memnuniyetini artırmak açısından önemlidir. Tedavi sürecinin başlangıcında doktor tarafından yapılacak kapsamlı bir bireysel durum değerlendirmesi oldukça önemlidir. Bu değerlendirme hastanın genel sağlık durumu, yaşı, cinsel beklentileri, yaşam tarzı ve ED’nin altında yatan nedenleri içerir. Bu bilgiler uygun bir penil protez modelinin seçiminde temel faktörlerdir. Doğru penil protez seçimi hastanın tercihlerine ve yaşam tarzına uygun bir cinsel yaşam sürmesine yardımcı olur. Penis protezi implantasyonu cerrahi bir işlemdir ve bu süreçte doktorun cerrahi yetenekleri ve deneyimi büyük önem taşır. Hastalar uzmanlık alanında deneyimli bir cerrah tarafından yönlendirilmelidir. Hasta eğitimi ve katılımı da tedavi sürecinin başarısında kritik bir rol oynar. Hasta cerrahi sonrası bakım talimatlarına uyum göstermeli ve cinsel sağlık uzmanının önerilerini dikkate almalıdır. Aynı zamanda protez kullanımı ve bakımı konusunda doğru şekilde bilgilendirilmiş olmalıdır. Penil protez implantasyonu sonrasında cinsel terapi veya psikolojik destek almak hasta ve partneri için önemlidir. Bu destek çiftin adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir ve cinsel tatmin düzeyini artırabilir.

Geciktirici Krem ve Penil Protez Tedavisi: Uzman Görüşleri

Geciktirici kremler özellikle erken boşalma sorununa yönelik kullanılan lokal tedavi seçeneklerindendir. Sağlık uzmanları bu kremlerin genellikle lokal anestezik içerikler içerdiğini ve penisin duyarlılığını azaltarak boşalma süresini uzattığını belirtir. Fakat her bireyin vücut yapısı farklı olduğu için etki süresi ve yan etkiler bireyden bireye değişebileceği de vurgulanmaktadır. Uzmanlar geciktirici kremlerin dikkatle kullanılması gerektiğini vurgular. Dozaj talimatlarına ve doktor önerilerine uyulması önemlidir. Mutluluk çubuğu tedavisini uzmanlar diğer yöntemlere yanıt vermeyen veya kullanamayan hastalar için düşünülebilecek bir seçenek olarak değerlendirir. Çünkü penil protez implantasyonu hastaların cinsel tatminini ve yaşam kalitesini artırabilir. Fakat uzmanlar bu tedavi yönteminin risklerini de vurgular. Cerrahi müdahale gerektiren penil protez implantasyonu enfeksiyon riski ve diğer komplikasyonları içerebilir. Bu nedenle penil protez tedavisi düşünülen hastaların doktorlarıyla detaylı bir değerlendirme yapması önemlidir. Doğru ve kaliteli implant seçimi doktorun uzmanlığı ile birleştiğinde bu komplikasyonların riski düşebilir.

Sonuç: Geciktirici Krem ve Penil Protezin Uzun Vadeli Etkileri

Geciktirici krem ve penil protez gibi tedavi yöntemleri uygun şekilde kullanıldığında erkek cinsel sağlığına önemli katkılarda bulunabilir. Penil protezler uzun vadeli olarak sürdürülebilir bir ereksiyon sağlayarak cinsel performansı olumlu yönde etkileyebilir. Bu durum hasta ve partnerinin cinsel yaşam kalitesini artırabilir. Geciktirici krem ise erken boşalma sorununa yönelik etkili bir çözüm sunarak cinsel performansı artırabilir. Uzun vadeli kullanımıyla kişinin cinsel deneyimleri olumlu bir şekilde etkilenebilir. Fakat her iki tedavi seçeneğinin de uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için hastanın sağlık durumu ve kişisel faktörleri büyük öneme sahiptir. Hastaların uzman görüşleri doğrultusunda tedavi seçeneklerini değerlendirmesi ve doktorlarıyla düzenli iletişim içinde olması önemlidir.

Cinsel sağlık sorunlarıyla ilgili tedavi seçeneklerini değerlendiren hastaların bu kararlarını uzman görüşleri ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda almaları önemlidir. Aynı zamanda penil protezlerin önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanabilmektedir. Penil protez hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sertleşmesi için Ne Yapılmalı: Penil Protez Tedavisi İncelemesi

Cinsel yaşamlarında tatmin edici performansa erişemeyen erkeklerin sıklıkla yanıt aradığı “Sertleşmesi için ne yapılmalı?” sorusuna pek çok cevap verilebilir. Başta yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetiminin sağlanması gibi faktörler sertleşme sorunlarının giderilmesi konusunda fayda sağlayabilir. Sertleşme sorunları, birçok etken sebebiyle ortaya çıkabilir. Genellikle fiziksel veya psikolojik etiyolojik faktörler nedeniyle ortaya çıkan bu sorunlar, bazı durumlarda her iki faktörün bir arada görüldüğü durumlarda da gelişebilir.

Etkin tedavi yönteminin belirlenebilmesi için altta yatan nedenin doğru tespiti gerekir.

Doğru tespit uzman hekim muayenesi ile gerçekleşir ve tedavi şeması yine hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulur. Tedavi prosedürleri basamaklı olarak uygulanmaktadır. Sertleşme sorunlarına yönelik; birinci basamakta ilaç tedavisi, ikinci basamakta penil enjeksiyon ve üçüncü basamakta cerrahi prosedürleri kapsayan mutluluk çubuğu uygulamaları kullanılır. Birinci ve ikinci basamak tedavileri medikal yöntemlerdir. Bu yöntemlerin başarısız olması durumunda hekimlerin uygun görmesi ve kişinin de talep etmesiyle, kalıcı bir çözüm olanağı suran ve cerrahi bir girişim gerektiren penil protez tedavisine başvurulabilir.

Sertleşme Sorunları ve Genel Yaklaşımlar

Erken boşalma (prematür ejakülasyon) rahatsızlığından sonra erkeklerin en sık karşılaştığı cinsel sağlık sorunu olan erektil disfonksiyon erkeklerin cinsel birliktelik sırasında performans kaygısı yaşamasına ve ilişkiden zevk alamamasına neden olabilir. Dolayısıyla kişinin psikolojisi ve partneri ile olan iletişimi üzerinde olumsuz izler bırakabilir. Ayrıca fizyolojik başka hastalıkların ve ciddi durumların habercisi de olabilir. Bu nedenle hekimler tarafından gerekli muayenelerin yapılması, tanının konulması, altta yatan etkenin giderilmesi ve sertleşmeye yönelik uygun tedavi prosedürünün uygulanması gerekir1.

Sertleşme Sorunlarının Nedenleri: Bilinmesi Gerekenler

Sertleşme sorunları genellikle birden fazla nedenle ortaya çıkan bu nedenle multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir hastalıktır. Sertleşme sorunlarının nedenleri; psikolojik, fizyolojik veya her ikisinin bir arada görüldüğü etkenler şeklinde sıralanabilir. Bu nedenlerin iyi tespit edilmesi erektil disfonksiyona neden olan hastalıkların giderilmesi konusunda fayda sağlar.

Sertleşme sorunlarının psikolojik nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Stres, endişe ve çekingenlik,
 • Performans kaygısı,
 • Cinsel tabular, mitler ve yanlış inançlar,
 • Depresyon, anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıklar

Sertleşme sorunlarının fiziksel nedenleri ise şu şekildedir:

 • Hipertansiyon, şeker hastalığı ve damar sertliği (ateroskleroz),
 • Kalp yetmezliği, diğer kalp damar ve dolaşım hastalıkları,
 • Peyronie hastalığı,
 • Hipofiz bezi, endokrin bezi ve tiroid bezi hastalıkları,
 • Multiple skleroz ve Parkinson hastalığı,
 • Omurilik travmaları, iltihaplanmaları ve leğen kemiği kırıkları,
 • İdrar söktürücü, tansiyon, astım, alerji, epilepsi ve kalp hastalıklarına yönelik kullanılan ilaçlar,
 • Antidepresan, antipsikotik, duygudurum düzenleyici, anksiyolitik, sedatif hipnotik psikiyatrik ilaç grupları,
 • Alkol, sigara, kafein gibi bağımlılık yapıcı toksik maddelerin kullanılması.

Penil Protez Tedavisi: Ne Zaman Düşünülmeli?

Bazı hastalarda birinci basamak tedavisi olan ve ağız yolu ile ilaç kullanımı ve ikinci basamak tedavisi olan damar genişletici ilaçların uygulandığı penil enjeksiyonu gibi tedaviler yetersiz kalabilir. Penil protez tedavisi, bu durumlarda başvurulan üçüncü basamak tedavi prosedürüdür. Penis içerisine iki adet silindirin cerrahi işlem ile yerleştirilmesi suretiyle uygulanan penil protez tedavisi kişinin idrar yapma, boşalma ve orgazm gibi cinsel fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etki bırakmadığı için sıkça tercih edilir.

Hasta ve partner memnuniyetinin yüksek olması, diğer yöntemlere göre sürekli kullanım gerektirmemesi ve kalıcı bir çözüm yolu olması gibi avantajları nedeniyle sık tercih edilen bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Kişinin ihtiyacına göre belirlenen, farklı boy ve çaplarda tasarlanabilen 3 farklı penil protez bulunmaktadır. Bu penil protez çeşitleri; tek parçalı (malleable) penil protez, şişirilebilen 2 parçalı yarı set penil protez ve şişirilebilen 3 parçalı penil protez şeklinde sıralanabilir.

Bükülebilir protezler giyinme ve idrar yapma gibi eylemler esnasında aşağıya, cinsel ilişki esnasında yukarıya doğru hareket sağlayabilen bir fonksiyona sahiptir. Mekanik hasara neden olabilecek parçalar içermemesi, uygun fiyatlı olması ve kısa sürede yerleştirilmesi bu protez çeşidinin avantajları arasında sayılabilir. Aynı zamanda daha penisin gevşek durumda bulunmasını ve daha iyi bir kozmetik sonuç elde edilmesini de sağlamaktadır.

Penil Protez Tedavisi: Prosedür ve İyileşme Süreci

Yaşam tarzı değişiklikleri, medikal prosedürleri kapsayan birinci ve ikinci basamak tedavilerinin yetersiz kalması durumunda penil protez tedavisi tercih edilir. Penil protez ameliyatları uygun hasta seçimi ile hem hasta hem de partner memnuniyeti sağlayan cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle hasta ve partnerine; protez tipleri, uygulama şekli, avantajları, dezavantajları, olası komplikasyonlar, yan etkiler, kullanım şekli ve iyileşme süreci hakkında detaylı bir bilgilendirme yapılmalıdır.

Ameliyat öncesi süreçte hastanın genel sağlık taramaları yapılmalıdır. Bakteriüri, idrar yolu enfeksiyonu, sistemik enfeksiyon veya operasyon bölgesinde lokal enfeksiyon gelişmesi durumunda hastanın iyileşmesi beklenmelidir. Herhangi bir engel görülmediği takdirde hastaya en uygun protez tipi ve boyutu belirlenir.

Protez cerrahisi genel veya lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Penis ve testislerin arasına cerrahi kesinin atılmasıyla operasyona başlanır. Mutluluk çubuğu olarak isimlendirilen silikon silindirler penis içerisindeki korpus kavernozum isimli kanallara yerleştirilir. İşlemin başarı ile tamamlanması ardından kesi kapatılarak operasyon bölgesi temizlenir. Operasyonun ardından üroloji doktoru uygun görürse antibiyotik kullanımı önerebilir.

Medikal Tedaviler: İlaçlar ve Diğer Yöntemler

Sertleşme sorunlarında kullanılan medikal tedaviler, cerrahi prosedürlerin dışında kalan birinci ve ikinci basamak uygulamalarıdır. Medikal tedaviler ilaçlar ile uygulanır. Ağız yolu ile kullanılan ilaçlar fosfodiesteraz enzim inhibitörleri olarak bilinen sildenafil, vardenafil ve tadalafil isimli etken maddelere sahip ilaç gruplarıdır. Bu ilaçların genel olarak güvenilir olduğu bilinir, ancak uzman görüşü alınmadan kullanılması tavsiye edilmez. Kan damarlarını genişletici etkisi nedeniyle baş ağrısı, sıcak basması ve burunda doluluk hissi gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Diğer bir medikal tedavi de penil enjeksiyonu yöntemidir. Bu tedavi prosedürü korpora kavernozaya ince iğneler aracılığı ile vazoaktif (damar genişletici) ilaçların enjekte edilmesi ile uygulanır. Dolayısıyla ereksiyonu sağlayan damarlar genişler, penis dokusu gevşer ve kan miktarı artarak ereksiyon gerçekleşir. Penil enjeksiyon yöntemi ikinci basamak tedavisidir ve birinci basamak tedavisi olan ağız yoluyla kullanılan ilaçlardan fayda sağlanamaması durumunda tercih edilir. Bu yöntemin de fayda sağlamadığı hastalar penil protez tedavisi yöntemiyle kalıcı bir çözüme erişebilirler. Ancak penis protezi taktırmak isteyen hastalar, tedaviye uygunluklarının değerlendirilmesi amacıyla bir üroloji hekimi ile görüşme sağlamalıdır. Böylece en doğru kararı vermek için harekete geçilebilir.

Siz de sertleşme sorunu yaşıyorsanız ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak istiyorsanız, penil protez tedavisi hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını öğrenmek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kısmi ödeme şartlarına yönelik bilgi edinmek için bizlere ulaşabilirsiniz. İletişime geçmek için sitemiz üzerinde yer alan “Bilgi İsteme Formu” doldurabilirsiniz.

Sertleşmeyi Nasıl Sağlarım: Penil Protez Tedavisiyle Çözümler

Erektil disfonksiyon olarak da bilinen sertleşme sorunu, yaşam boyu erkeklerin bir kısmını etkileyebilen yaygın bir cinsel sağlık problemidir. Erektil disfonksiyon, kişinin üreme fonksiyonlarını etkilemesine ek olarak yaşam kalitesini de düşüren bir sorundur. Dolayısıyla bu durumu yaşayan birçok kişi “sertleşmeyi nasıl sağlarım?” sorusunun yanıtını arar. Sertleşme sorununun tedavi edilebilmesi için öncelikle altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunlar psikolojik, fiziksel ya da her ikisinin birlikte görüldüğü psikolojik ve fiziksel nedenler olarak sıralanabilir. Bu etkenlerin neden olabileceği erektil disfonksiyon tedavi seçenekleri; ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazı ve penil protez olarak da bilinen mutluluk çubuğu şeklinde sıralanabilir. Penil protez tedavisi, sertleşme sorunu yaşayan kişilere kalıcı bir çözüm yolu sunar. İdrar yapma veya boşalma gibi cinsel fonksiyonlarını etkilememesi sebebiyle sıklıkla tercih edilen penil protezler, cerrahi müdahale ile penis içerisine yerleştirilerek sertleşme sorununun giderilmesini sağlar.

Sertleşme Sorunlarına Genel Bakış

Sağlıklı ereksiyon, bir dizi kimyasal olayın gerçekleşmesi ile sağlanır. Parasempatik aktivitenin artması ile nitrik oksit salgılanır, yeterli düzeyde salgılandıktan sonra periferik dirençte azalma gelişir, kavernozal arterler gevşer ve kan akımı artar. Penis düz kasları gevşeyerek ereksiyon sağlanır. Bu kimyasal olayların; fiziksel, psikolojik veya her ikisinin birlikte görüldüğü etkenler nedeniyle aksaması sonucunda sertleşme sorunları ortaya çıkabilir. Dolayısıyla tatmin edici seksüel performansın gerçekleşmesi için yeterli penis ereksiyonu sağlanamaz, erektil disfonksiyon gelişir. Sertleşme bozukluğu sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Fiziksel Nedenler: Organik veya bedensel nedenler olarak da bilinir. Fiziksel nedenlerden genel olarak; damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, hormonal nedenler, ilaçlar, alkol ve sigara kullanımı şeklinde bahsedilebilir. Damar hastalıkları, sertleşme sorunlarının en sık görülen fiziksel nedenlerindendir. Çünkü sertleşmenin gerçekleşmesi için yeterli kan akımının sağlanması gerekir. Özellikle ilerleyen yaş ile birlikte ortaya çıkan ve damar sertleşmesi olarak bilenen ateroskleroz, atar damarların daralmasına ve kan akımının azalmasına, dolayısıyla yeterli ereksiyonun sağlanamamasına sebep olur. Omuriliğe alınan darbeler, multiple skleroz, beyin damarı hastalıkları, kalın bağırsak, prostat ve mesaneye yönelik cerrahi girişimler sertleşme sorunlarına neden olabilir. Testesteron hormonunun düşüklüğü, cinsel isteğin azalmasına sebep olabilir ve ilerleyen zamanlarda bu nedenle ereksiyon sorunları gelişebilir. Sigara ve alkol kullanımı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, pelvik kemik kırıkları ve trafik kazaları diğer nedenler arasında sıralanabilir. Ayrıca psikiyatrik hastalıklara yönelik kullanılan antidepresan ilaçlar, hipertansiyon ilaçları ve kardiyak ilaçların kullanımı da erektil disfonksiyona neden olabilir.
 • Psikolojik Nedenler: Stres ve endişe, travmatik olaylar, iş kaybı, depresyon, cinsel bilgi eksikliği, cinsel deneyimsizlik ve yaşlanma kaygısı erektil disfonksiyona neden olabilen psikolojik etkenler arasında sayılabilir1.

Penil Protez Tedavisi: Erektil Disfonksiyonun Modern Çözümü

Erektil disfonksiyon bozukluğunda üç basamaklı bir tedavi prosedürü uygulanır. Birinci basamak tedavisi, oral yolla kullanılan ilaçları kapsayan farmakolojik tedavilerdir. İkinci basamak tedavisi ise penis enjeksiyonu olarak da bilinen, vazoaktif ilaçların intrakavernozal yolla enjekte edilmesi işlemidir. Birinci ve ikinci basamak tedavi yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda, mutluluk çubuğu olarak da bilinen penil protez tedavisine başvurulur. Bu tedavi yolu diğer tedavi yollarının başarısız olması durumunda sıklıkla tercih edilen ve çoğu hastaya kalıcı tedavi imkanı sunan cerrahi bir prosedürdür.

Penil protez yöntemi, diğer tedavi seçenekleri ile karşılaştırıldığında en yüksek cinsel tatmin oranına sahip tedavi prosedürüdür. Penil protezlerin avantajları; yüksek teknik başarı oranı, mekanik olarak güvenilir ve uzun süreli kullanım, hasta memnuniyet oranının iyi olması, enjeksiyon yapma ve hap alma gibi sürekli uygulanması gereken bir tedavi yöntemi olmaması ve penil fibrozisli hastalardaki yüksek başarısı şeklinde sıralanabilir.

Hekimler tarafından kullanılan adıyla penis protezleri, cerrahi işlem ile penise iki adet silikon silindirin yerleştirilmesi suretiyle gerçekleşir. Kişinin idrar yapma, orgazm, boşalma veya üreme fonksiyonlarını olumsuz etkilemeyen penis protezlerinin hastanın ihtiyacına göre farklı boy ve çapta ayarlanabilen 3 farklı çeşidi vardır. Penis protez çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Tek parçalı bükülebilir penis protezi (malleable penis protezi)
 • İki parçalı yarı sert penis protezi
 • Üç parçalı şişirilebilir penis protezi

Şişirilebilen protez çeşitlerinin bükülebilir protez çeşitlerine göre artan oranda kullanımı söz konusudur. Diğer protez çeşitlerine göre şişirilebilir protezlerin daha iyi kozmetik sonuçlar verdiği söylenebilir.

Penil Protez Tedavisi: Ameliyat Süreci ve Sonrası

Penil protez ameliyatı, hastanın genel sağlık durumuna, hekimin tercihine ve tercih edilen protez türüne göre lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Genellikle lokal anestezi uygulamaları tercih edilmektedir. Bu şekilde hastanın yalnızca belden aşağısı uyuşturulur. Her iki anestezi uygulamasında da hasta herhangi bir ağrı hissetmez.

Genellikle yüksek memnuniyet oranına sahip penis protezi kullananlar özellikle 6 ve 12. aylarda memnuniyet oranı en yüksek seviyeye ulaşır. Memnuniyeti etkileyen faktörler; hasta ve partnerinin ameliyat öncesinde detaylı olarak bilgilendirilmesi,hastaya en uygun protez tipinin seçilmesi, operasyonun yüksek steril koşullar altında yapılması ve ameliyat sonrası bakımın düzenli yapılması şeklinde sıralanabilir.

Farmakolojik Tedaviler: İlaçlarla Sertleşme Sağlama

1990’lı yılarda gündeme gelen ve oral yolla kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri sertleşme tedavisinde tercih edilen farmakolojik yöntemlerdir. Bu yöntemler, erektil disfonksiyon bozukluğunda tercih edilen birinci basamak tedavileri kapsar. Sildenafilin klinik kullanımı ilk defa 1991 yılında kalp hastalığının tedavisine yönelik gerçekleşmiştir ve hastalar sildenafile bağlı olarak sertleşme şikayetinden yakınmıştır. Sildenafile ek olarak vardenafil ve tadalafil etken maddeli fosfodiesteraz inhibitörü ilaçların kullanımı da söz konusudur. Ancak bu ilaç grubu mutlaka uzman tavsiyesi alınarak kullanılmalıdır. Hasta genel sağlık durumunu ve kullandığı diğer ilaçları hekim ile paylaşarak, fosfodiesteraz inhibitörlerinin kullanımının kendileri için uygun olup olmadığının bilgisini almalıdır. Bu ilaç grubunun en yaygın görülen yan etkileri; baş ağrısı, hazımsızlık, yüz kızarması, nezle, bulanık görme ve sırt ağrısı şeklinde sıralanabilir.

Psikolojik Faktörler ve Sertleşme Sorunları

Psikolojik nedenlere bağlı olarak gelişen serteşme sorunlarına deneyimli psikiyatrist ve psikologlar tarafından uygulanana cinsel terapiler fayda sağlayabilir. Bu terapilerin süresi kişinin genel durumuna ve erektil disfonksiyona neden olan psikolojik etkene göre değişiklik gösterse de genellikle 6-12 seans kadar sürebilmektedir. Bilişsel davranışcı yöntemlerle uygulanan cinsel terapilere kişinin partneri ile katılması tedavinin başarısını artırabilir. Terapilerde kişilere öncelikle cinsel yaşantı konusunda genel bilgiler verilir, ardından cinsel bölgelerin fizyoloji ve anatomisinden bahsedilir. Terapistlerin gerekli görmesi halinde cinsel terapide çeşitli ödevlendirmeler uygulanabilir.

Sertleşme sorunu, kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilen yaygın bir sağlık problemidir. Bu nedenle tedavi edilmesi son derece önemlidir. Sizlerde sertleşme sorunu yaşıyorsanız, penil protez tedavisi veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tedaviye yönelik ödeme şartları hakkında daha detaylı bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorsanız “Bilgi İsteme Formu” aracılığı ile bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Penis Protezi: Erkeklerde Sertleşme Sorunlarına Kalıcı Çözüm

Ereksiyon problemleri yaşayan erkekler için kalıcı çözüm sunan penis protezi tedavisi birçok farklı kişide tercih edilen en başarılı yöntemlerdendir. Erkeklerdeki ereksiyon sorunlarına çözüm sunan penis protezi bir cerrahi müdahaledir. Üroloji doktorunuzun uygun gördüğü koşullarda erektil disfonksiyon sorunu çözümünde siz de penil protez tedavisini tercih edebilirsiniz. Farklı türleri olan penil protezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz yazımıza göz atabilirsiniz.

Penis Protezi Nedir? Genel Bilgiler

Penis protezi cinsel fonksiyonlarda sorun yaşayan erkekler için bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Ereksiyon sorunlarına çözüm arayan erkekler için kullanılan bu yöntem implant adı verilen özel cihazların penis içine cerrahi olarak yerleştirilmesini içerir. Penis protezi temelde tek parçalı (malleable) ve şişirilebilir 3 parçalı olmak üzere iki farklı çeşitte olabilir. Penis protezlerinin genel özellikleri şunlardır:

 • Protez Türleri: Penis protezleri kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı çeşitlerde bulunur. Şişirilebilir protezler içerdikleri pompalar sayesinde kullanıcı tarafından kontrol edilebilir. Tek parçalı protezler ise yarı sert çubuklar aracılığıyla hastalar ereksiyonu kontrol edebilir.
 • Cerrahi İşlemle Yerleştirilme: Penis protezleri cerrahi bir prosedür sırasında penisin içine yerleştirilir. Protezin çeşidine göre birden fazla bölgeden küçük kesiler açılabilir.
 • Kalıcı Çözüm: Penis protezleri diğer tedavi seçeneklerinin etkisiz olduğu durumlarda kalıcı bir çözüm sunabilir. Bu durum özellikle ilaç tedavilerinin ya da diğer geleneksel yöntemlerin sonuç vermediğinde önemlidir.

Penis protezleri cinsel yaşam kalitesini artırabilir ve bireyin yaşamındaki olumsuz etkileri azaltabilir. Fakat bu yöntemin uygunluğu kişinin özel durumuna bağlıdır ve doktor gözetiminde değerlendirilmelidir1.

Penis Protezinin Erkeklerdeki Önemi

Erektil disfonksiyon (ED) pek çok erkeği etkileyen ve genellikle yaşla birlikte artan bir sorundur. Bu durum kişilerin cinsel yaşamında önemli bir bozulmaya neden olabilir ve genel yaşam kalitesini etkileyebilir. Penis protezleri özellikle diğer tedavi seçenekleri etkisiz olduğunda veya uygun olmadığında kullanılan bir çözüm olarak öne çıkar. Çeşitli tipleri bulunan penis protezi cinsel fonksiyonları geri kazandırmak ve kişinin cinsel yaşamını olumlu yönde etkilemek amacıyla cerrahi olarak yerleştirilir. Bu protezler kullanıcılara istedikleri zaman cinsel aktivitede bulunma özgürlüğü ve kontrolü sağlar. Bu durum hem kişinin kendine güvenini artırabilir hem de partnerle olan ilişkilerini olumlu yönde etkileyebilir. Aynı zamanda penis protezleri kullanıcılarına doğal bir ereksiyon hissiyatı sunar. Bu da cinsel deneyimi daha tatmin edici hale getirebilir. Uzun vadeli bir çözüm olarak tasarlanan bu implantlar kullanıcının cinsel sağlığını sürdürmesine yardımcı olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Penis Protezi Türleri ve Karşılaştırması

Farklı penis protezi çeşitleri erkeklerin ereksiyon sorunlarına çözüm ararken tercih edebilecekleri iki ana kategoriye ayrılır. Her birinin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Her iki tip penis protezi de hastanın özel ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda seçilmelidir. Bu seçim bir doktorun yönlendirmesiyle yapılmalıdır. Çünkü her hasta farklı gereksinimlere sahip olabilir. Penis protezi çeşitleri şunlardır:

 • Tek Parçalı (Malleable) Mutluluk Çubuğu: Tek parçalı mutluluk çubuğu penisin içine yerleştirilen bükülebilen yarı sert bir çubuktan oluşur. Bu protezler basit bir yapıya sahiptir ve kullanıcıların cihazı kolayca anlamasını sağlar. Bu nedenle tek bir kesi ile çoğu zaman penise yerleştirilebilirler. Fakat bu protezler sabit bir sertlik seviyesine sahiptir. Bu da kullanıcıların istedikleri zaman ereksiyonu düzenleyememelerine neden olabilir. Penisin normal bir yumuşaklığa erişmesi mümkün olmasa da yarı sert yapıları sayesinde kıyafetlerden kolayca gizlenebilir ve cinsel ilişki sırasında gerekli pozisyona kolaylıkla getirilebilir.
 • Şişirilebilir Üç Parçalı Mutluluk Çubuğu: Bu protezlerpenisin içine yerleştirilen iki silindirden, testislere yerleştirilen bir deflasyon tuşundan ve karın iç duvarına yerleştirilen sıvı dolu rezervuardan meydana gelir. Şişirilebilir mutluluk çubuğu şişirildiğinde doğal bir ereksiyon hissiyatı sağlar. Bu da cinsel deneyimi iyileştirebilir. Aynı zamanda kullanıcılar cinsel aktivite öncesinde istedikleri zaman protezi şişirip boşaltabilirler. Bu da cinsel ilişki sırasında kullanıcının kontrolünü artırır. Fakat şişirilebilir protezler tek parçalı protezlere daha fazla hareketli parçaya ve pompa mekanizmasına sahiptir. Bu nedenle el koordinasyonu uygun olmayan kişiler tarafından kullanımı zorlu olabilir.

Penis Protezi Ameliyatı: Süreç ve Beklentiler

Penis protezi ameliyatı ereksiyon sorunlarına çözüm arayan erkekler için etkili bir seçenek olabilir. Bu ameliyat penis içine bir protez implantın yerleştirilmesini içerir ve çeşitli adımları kapsar. Ameliyat öncesinde hastanın genel sağlık durumu, ilaç kullanımı, alerjileri ve geçmiş cerrahi operasyonları da göz önünde bulundurulur. Genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilen bu ameliyatta hastanın hissizleşmesi sağlanır. Kullanılacak protez çeşidinin ihtiyacına bağlı olarak belirlenen kesiler penis, kasık veya testis bölgesinde yapılır. Cerrah implantı uygun bir şekilde yerleştirir. Şişirilebilir protezlerde pompa ve rezervuar sistemleri de entegre edilir. Mutluluk çubuğu yerleştirildikten sonra cerrahi kesiler dikişle kapatılır ve iyileşme süreci başlar. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi genellikle birkaç gündür. Bu süre zarfında hastanın genel sağlık durumu ve operasyonun başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı izlenir. Genellikle cerrahın önerdiği süre sonunda hastalar cinsel yaşamlarına dönebilirler. Ameliyatın başarılı geçmesi ve cinsel fonksiyonların geri kazanılması hastanın öz güvenine ve psikolojisine olumlu bir katkı sağlar.

Ameliyat Sonrası Bakım ve İyileşme

Penis protezi ameliyatı sonrasında alınması gereken önlemler hastaların sağlıklı bir rehabilitasyon süreci geçirmeleri ve en iyi sonuçları elde etmeleri açısından kritiktir. Ameliyat sonrası öneriler şunlardır:

 • İstirahat ve Fiziksel Aktiviteler: Ameliyat sonrası dönemde istirahat önemlidir. Yatış pozisyonları ve aktivite düzeyi cerrahın önerilerine uygun olarak belirlenmelidir. Penil protez ameliyatı sonrası ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve belirlenen dinlenme süresine dikkat edilmelidir.
 • Yara Bakımı: Ameliyat sonrası cerrahi kesilerin hijyenine özen gösterilmelidir. Doktorun tavsiyesine uygun bir şekilde yara bakımı gerçekleştirilmeli, reçete edilen ilaçlar kullanılmalı ve herhangi bir enfeksiyon belirtisi ortaya çıkması durumunda doktora ile iletişime geçilmelidir.
 • Ağrı Yönetimi: Doktor tarafından reçete edilen ağrı kesicilerin düzenli bir şekilde kullanılması ağrı kontrolünü sağlar. Ağrıda ani bir artış veya sürekli şiddetli ağrı durumunda doktora başvurmak önemlidir.
 • Kontroller ve Rehabilitasyon: Doktorun önerdiği kontrollerin düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.
 • Cinsel Yaşam: Cinsel yaşama dönüş cerrahın belirlediği süre sonunda düzenlenebilir. Fakat doktorun önerilerine uygun olarak hareket etmek ve cinsel yaşama başlamadan önce onay almak önemlidir.

Penis Protezi ile Yeniden Kazanılan Yaşam Kalitesi

Penis protezi ereksiyon sorunlarına kalıcı çözüm sunan etkili bir tedavi seçeneğidir. Cinsel işlevselliği geri kazandırmanın yanı sıra kullanıcıların özgüvenini artırarak genel yaşam kalitesini iyileştirebilir. Mutluluk çubuğu partner ilişkilerinde olumlu etkiler yaratabilir ve psikolojik iyileşmeye katkı sağlar. Ameliyatın başarısı ve sonuçlar düzenli kontroller ve doktorun önerdiği rehabilitasyon süreçleriyle desteklenmelidir.

Penis protezi ameliyatının bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaktadır. SGK’ın ödeme şartları ve penis protezi çeşitleri hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Penis Sertleşmesi Sorunları ve Penil Protez Tedavi Yöntemleri

Sürekli veya tekrarlayan bir şekilde, cinsel etkinliği başlatmak ya da sürdürebilmek için, gerekli sertliği sağlama konusunda güçlük yaşanması penis sertleşmesi sorununa işaret eder. Penis sertleşmesi ile ilgili yaşanan sorunlar, diğer bir deyişle erektil disfonksiyon oldukça yaygındır. Çözümü içinse birçok alternatif tedavi yöntemi vardır. Üroloji doktorunuzun uygun gördüğü tedavi seçenekleriyle bu sorundan kalıcı olarak kurtulmanız mümkündür. Mutluluk çubuğu bu yöntemler arasında kalıcı çözüm sunduğu için öne çıkar.

Cinsellik kişinin yalnızca biyolojik üreme fonksiyonlarını değil yaşam kalitesini de etkileyen son derece önemli bir unsurdur. Bu nedenle cinsel hayat ile ilgili yaşanan problemlerin kişinin sosyal yaşantısını olumsuz etkilememesi için giderilmesi gerekmektedir. Sertleşme sorunlarının giderilmesinde kullanılan birçok yöntem vardır. Bunlar; ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazları ve mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez yöntemleri şeklinde sıralanabilir. Penil protez yöntemi, sertleşme bozukluğu olan hastalarda birinci ve ikinci basamak tedavilerinin yetersiz kalması ya da başarısız olması durumunda tercih edilen, yüksek memnuniyet oranına sahip bir tedavi prosedürüdür.

Penis Sertleşmesinin Önemi ve Genel Bakış

Penis sertleşmesi, erkeklerin cinsel birliktelik sırasında yeterli ereksiyonun sağlanabilmesi için gereklidir. Penis sertleşmesi, erkeklerin cinsel sağlığına ek olarak genel sağlık durumu hakkında da bilgi verebilen bir göstergedir. Ayrıca, sağlıklı ereksiyonun gerçekleşmesi kişinin cinsel hayatını, partneri ile iletişimini, öz güvenini ve psikolojik durumunu olumlu etkiler.

Bazı durumlarda çeşitli etkenler sebebiyle penis sertleşmesi gerçekleşemez. Sertleşme sorunu, prematür ejakülasyondan (erken boşalma) sonra en yaygın görülen cinsel fonksiyon bozukluğudur. “Bir erkeğin altı ay veya daha uzun süre boyunca, cinsel birliktelik için yeterli penis ereksiyonunu sağlayamaması veya sürdürememesi durumu” olarak tanımlanabilir.

Penis Sertleşme Sorunlarının Nedenleri

Amerikan Psikiyatri Birliği DSM-5 tanı kılavuzuna göre; en az 6 aylık süre içinde gerçekleşen cinsel ilişkilerin tamamında veya tamamına yakınında yeterli sertleşmenin sağlanamaması, sağlansa dahi sürdürülememesi veya yetersiz sertleşme gelişmesi durumu, erektil disfonksiyon olarak tanımlanır. Sertleşme sorunun çoğunlukla birden fazla nedeni vardır. Bunlar; psikolojik, fizyolojik ve hem psikolojik hem de fiziksel nedenler şeklinde sıralanabilir.

Psikolojik Nedenler

Psikolojik nedenlerin başında stres ve endişe yer alır. Stres ve endişe beynin gönderdiği sinyallerde aksaklığa yol açarak yeterli ereksiyonun sağlanamamasına neden olabilir. Sertleşme sorunun psikolojik nedenleri arasında yaşlanma kaygısı, depresyon, cinsel performans anksiyetesi gibi pek çok durum kişinin psikolojik durumunu etkileyerek sertleşme sorunlarına neden olabilir.

Fiziksel Nedenler

Sertleşme sorununun temelinde yatan dört farklı fiziksel faktörden bahsedilebilir. Bunlar; damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, hormonal nedenler ve kullanılan ilaçlar şeklinde sıralanabilir. Ayrıca alkol ve madde bağımlılığı da yeterli ereksiyonunun sağlanmasına engel olan fiziksel etkenler arasında bulunur. Diğer fiziksel nedenler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Damar Hastalıkları: Sertleşme sorunlarının en sık rastlanan fiziksel nedeni damar ile ilgili rahatsızlıklardır. Penise ulaşan ve ereksiyonu sağlayan kan miktarını etkilemesi sebebiyle damar sağlığının korunması son derece önemlidir. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde gelişen ve ateroskleroz olarak bilinen damar sertliği, atar damarlarda daralmaya neden olur, dolayısıyla kan akımı azalır. Bu durum erektil disfonksiyona neden olur. Sigara kullanımı, diyabet (şeker hastalığı), kalp hastalıkları ve hiperlipidemi gibi durumlar damar sağlığını olumsuz etkileyen faktörler arasında sayılabilir.
 • Sinir Sistemi Hastalıkları: Beyin, omurilik ve sinir iletimini sağlayan nöronlar sinir sisteminin en önemli parçaları olarak kabul edilebilir. Sertleşme, beyne gelen sinyallerin penise iletilmesi ile gerçekleşir. Sinir sistemi hastalıkları, sinyal iletiminde aksaklığa neden olarak sertleşmenin yeterli düzeylerde gelişmesini engeller. Omurilik yaralanmaları, travmatik darbeler, beyin damarlarını etkileyen hastalıklar, multiple skleroz, mesane ve prostatta yönelik uygulanan cerrahi işlemler sertleşme sorununa neden olan sinir sistemi hastalıkları arasında sayılabilir.
 • Hormonal Nedenler: Erkek üreme sisteminin bir parçası olan testisler tarafından üretilen testosteron hormonunun düşük düzeylerde olması cinsel isteği azaltabilir. Bu durum ilerleyen yaşlarda sertleşme sorununa neden olabilir. Ayrıca hipertiroidi (tiroid hormonunun aşırı salgılanması) ve hiperolaktinemi (aşırı miktarda prolaktin hormonu salgılanması) gibi durumlar da erektil disfonksiyona neden olabilir.
 • İlaç Kullanımı: Hipertansiyon (yüksek tansiyon), kalp hastalıkları ve psikiyatrik rahatsızlıklara yönelik; antidepresan, antihipertansif ve kardiyak ilaç gruplarının kullanımı sertleşme sorunlarına neden olabilir.

Penil Protez Tedavisine Genel Bakış

Penis sertleşme sorunlarına yönelik uygulanan; yaşam tarzı değişiklikleri, oral (ağız yolu) veya intravenöz (damar içi) ilaç uygulamaları ve diğer medikal tedavi yöntemleri gibi birinci ve ikinci basamak tedaviler yetersiz kalabilir ya da hiç etki göstermeyebilir. Bu durumunda üçüncü basamak tedavi yöntemleri arasında bulunan penil protez uygulamalarına başvurulabilir. Zaman içerisinde teknolojik gelişmeler sayesinde penil protez teknikleri çok daha başarılı hale gelmiştir. Özellikle son yıllarda mekanik cihaz hasarları ve komplikasyon oranlarında yaşanan azalmalar, penil protez tedavilerinin tercih edilme sıklığını ve hasta memnuniyetini artırmıştır. Hastaların ihtiyaçlarına yönelik farklı boy ve çaplarda üretilebilen penil protez çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Tek parçalı (malleable) penil protez
 • Şişirilebilen 2 parçalı yarı set penil protez
 • Şişirilebilen 3 parçalı penil protez

Penil Protez Tedavisi ve Ameliyat Süreci

Penil protez operasyonundan önce hasta, işlemi yapacak hekim tarafından detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Ayrıca işlemin uygulanma kararı verilmeden önce hekim, hastanın birinci ve ikinci basamak tedavi yöntemlerini uyguladığından ve başarı elde edemediğinden emin olmalıdır. Hasta ile birlikte hastanın partneri de operasyonun olası komplikasyonları hakkında bilgilendirilmelidir. Bu şekilde hastanın gerçekçi olmayan beklentilere girmesinin de önüne geçilmiş olunur. Hastanın ihtiyaçlarına yönelik en uygun penil protez çeşidinin seçilmesi ile mutluluk çubuğu ameliyatına yönelik hazırlıklara başlanabilir.

Penis protezi ameliyatları, hastanın genel sağlık durumuna ve tercih edilecek protez çeşidine göre lokal anestezi veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Genel anestezi, hastanın bilincini kaybetmesi sağlanarak vücudun herhangi bir yerinde ağrı hissedilmesini engelleyen bir uygulama iken lokal anestezide hastanın yalnızca bel kısmından aşağısı uyuşturulur. Penis üzerinde kesiler oluşturarak penil protezi uygun şekilde yerleştirilir. Yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra açılan kesiler dikişler atılarak kapatılır.

Penil protez uygulamasının ardından doktorun verdiği bilgilere uyarak kısa sürede iyileşme sağlanabilir. Ameliyattan sonraki 6 haftalık süreç boyunca kişinin uyum sağlaması, ağrılarının geçmesi ve rahatsızlık hissinin kaybolması gibi amaçlarla cinsel ilişkiden kaçınması gerektiği hatırlatılmalıdır.

Sizlerde penis sertleşmesi problemi yaşıyorsanız bir üroloji hekimi ile görüşme sağlayarak muayene olabilir ve tedavi prosedürleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Erektil disfonksiyon tedavisi ve mutluluk çubuğu hakkında merak ettiğiniz detayları öğrenerek sorunun çözümü için harekete geçebilirsiniz. Penil protez tedavisi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme şartlarını öğrenmek için “Bilgi İsteme Formu” doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Penisim Sertleşmiyor: Erkeklerde Penil Protez Tedavi Seçenekleri

Erektil disfonksiyon erkeklerde “penisim sertleşmiyor” şikayetine neden olabilen yaygın bir sorundur. Erektil disfonksiyon (ED) yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Stres, depresyon, diyabet, damar hastalıkları ve hormonal sorunlar gibi bir dizi faktör ereksiyon problemlerine katkıda bulunabilir. Özellikle diğer tedavi yöntemlerinin etkisiz olduğu durumlarda mutluluk çubuğu tedavisi bir seçenek olabilir. Ereksiyon bozukluğunun belirtileri, nedenleri ve penil protez tedavisi hakkında kapsamlı bir bilgiler için siz de detaylara göz atabilirsiniz.

Penisim Sertleşmiyor: Sorunun Önemi ve Genel Bakış

Erektil disfonksiyon (ED) erkeklerde yaygın bir cinsel sağlık sorunudur. Bu durum, penisin yeterince sertleşmemesi veya sertliğini sürdürememesi olarak tanımlanır. ED’nin çeşitli nedenleri olabilir ve bu durum hayat kalitesini önemli ölçüde değiştirir. Fiziksel sağlık üzerindeki etkileri genellikle altta yatan sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, yüksek tansiyon gibi sistemik hastalıklar penisin kan akışını etkileyerek ED’ye neden olabilir. Bu durum cinsel fonksiyonların yanı sıra genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. “Penisim sertleşmiyor” sorunu erkeklerin özsaygısını ve cinsel öz güvenini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durum kişinin partneriyle ilişkisini ve genel yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda ED yaşayan erkeklerde depresyon, anksiyete ve stres gibi psikolojik sorunların görülme riski artabilir. Bu duygusal etkiler tedavi edilmediğinde sorunun daha da derinleşmesine yol açabilir1.

Erektil Disfonksiyonun Nedenleri: ‘Penisim Sertleşmiyor’ Durumunun Sebepleri

Sertleşme sorunları erkeklerin cinsel sağlığını etkileyen ve genellikle ciddi bir konu olarak kabul edilen yaygın bir durumdur. “Penisim sertleşmiyor” şikayeti bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilen karmaşık bir durumdur. Bu sorunların yaygın nedenleri arasında hem fiziksel hem de psikolojik faktörler bulunmaktadır. Erektil disfonksiyon nedenleri şunlardır:

 • Kardiyovasküler Hastalıklar: Ateroskleroz (damar sertliği), koroner arter hastalığı, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler sorunlar penisin kan akışını etkileyerek ereksiyon sorunlarına neden olabilir. Sertleşme sorunları kardiyovasküler hastalıkların bir belirtisi olabilir. Bu nedenle sertleşme sorunları yaşayan erkeklerin kalp sağlıklarını göz önünde bulundurmaları önemlidir.
 • Diyabet: Diyabet sinir hasarına ve kan damarlarındaki sorunlara yol açarak sertleşme sorunlarına katkıda bulunabilir. Sertleşme sorunları diyabetin kontrolsüz bir şekilde ilerlemesi durumunda ortaya çıkabilir ve diyabetin vasküler ve sinir sistemi üzerindeki etkilerini yansıtabilir.
 • Hormonal Sorunlar: Testosteron seviyelerinde meydana gelen düşüşler sertleşme sorunlarına neden olabilir. Hormonal dengesizlikler, tiroid hastalıkları gibi durumlar da sertleşmeyi etkileyebilir.
 • Psikolojik Faktörler: Stres, depresyon, kaygı ve ilişki sorunları gibi psikolojik faktörler sertleşme sorunlarına zemin hazırlayabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar, sertleşme sorunlarına neden olabilir. Antidepresanlar, kan basıncı ilaçları ve bazı prostatta kullanılan ilaçlar bu etkiyi gösterebilir.

Penil Protez Tedavisine Giriş

Penis protezi cerrahi işlemle penis içerisine yerleştirilir. Genellikle silikon veya poliüretan malzemeden yapılan bu cihaz penisin sertleşmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Penil protezler sertleşme sorunu yaşayan erkeklerde diğer tedavi yöntemlerinin etkisiz olduğu veya uygun olmadığı durumlarda düşünülür. Penil protezlerin temel işlevi penisin sertleşmesini sağlamak ve bu sertliği istendiği süre boyunca sürdürmektir. Bu cihazlar hasta tarafından kontrol edilebilen pompalar veya elle kontrol edilen yapısı sayesinde aracılığıyla şişirilebilir veya ihtiyaç görülen konuma getirilebilir. Penisin içine yerleştirilen silindirler cinsel birleşme sırasında istenen sertliği elde etmek için kullanılır. Bu cihazlar fiziksel veya psikolojik nedenlere bağlı olarak sertleşme sorunu yaşayan hastalara çeşitli avantajlar sunar.

Penil protezlerin tek parçalı (malleable) ve şişirilebilir 3 parçalı olarak iki temel çeşidi vardır. Tek parçalı mutluluk çubuğu yarı sert silindirden oluşan bir implanttır. Bu silindir penisin içerisine cerrahi olarak yerleştirilir. Protez sertleşme istenmediği zamanlarda bükülebilen bir yapıya sahiptir. Penisin içine yerleştirilen tek parçalı penil protez, sürekli olarak hafif bir sertlik sağlar. Bu durum hastanın cinsel birleşme sırasında penisini bükerek kullanmasına izin verir. Basit ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir ve kullanımı kolaydır. Şişirilebilir 3 parçalı penil protez ise üç ana bileşenden oluşan bir implanttır. Silindirler penis içine yerleştirilir, pompa testis içine ve rezervuar da karın kısmına yerleştirilir. Şişirilebilir penil protez cinsel aktivite öncesinde hasta tarafından kullanılan bir pompa aracılığıyla şişirilip sertleşmeyi sağlar. İstendiğinde aynı pompa yardımıyla protez boşaltılabilir. Bu protezler doğal bir sertlik ve yumuşaklık sağlar. Aynı zamanda kullanıcı tarafından kontrol edilebilen bir pompa ile esneklik sunar.

Penil Protez Tedavisi: Ameliyat Süreci ve Beklentiler

Ameliyat öncesinde hastalar sağlık profesyoneli ile bir araya gelerek genel sağlık durumları değerlendirilir. Ameliyat öncesinde belirli kan testleri ve diğer tıbbi değerlendirmeler de yapılabilir. Cerrahi aşama penisin içine protezi yerleştirmeyi içerir. Tek parçalı protezlerde sadece penise kesi açılarak silindir yerleştirilir. Şişirilebilir 3 parçalı protezlerde ise penise yerleştirilen silindir haricinde testise bir pompa ve karın içine bir rezervuar da yerleştirilir. Ameliyatın tamamlanmasının ardından cerrah cildi kapatır ve dikiş atar. Mutluluk çubuğu ameliyatından sonra hastalar genellikle o gün hastanede kalır. Bu süreç cerrahi müdahalenin türüne ve komplikasyonlara bağlı olarak farklılaşabilir. Ameliyat sonrası birkaç gün boyunca hafif ağrı veya rahatsızlık hissi de normaldir. İyileşme sürecinin ardından genellikle birkaç hafta içinde hastalar normal cinsel aktivitelere dönebilirler. Fakat bu süreçte doktorun verdiği talimatlara uyarak, protezin doğru kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

“Penisim Sertleşmiyor” Sorununun Çözümünde Penil Protezin Yeri

Penil protezlerin sertleşme sorunlarının çözümündeki rolü çok yönlüdür. Fiziksel ve psikolojik rahatlık sağlayarak hastalara doğal bir sertlik ve esneklik deneyimi sunar. Bu da hastaların cinsel deneyimlerini olumlu bir şekilde etkiler. Penil protez kullanıcıları arasında yüksek memnuniyet oranları öne çıkar. Uzun vadeli sonuçlar da göz önüne alındığında penil protez implantasyonunun hastaların normal cinsel aktivitelere hızla dönmesine olanak tanıdığı görülmektedir. Penil protez teknolojilerindeki gelişmeler ve ilerlemeler de dikkat çekmektedir. Gelişmiş teknolojik özellikler implantların daha kullanışlı, doğal hissettiren ve biyolojik olarak daha uyumlu olmasını sağlayabilir. Aynı zamanda non-invaziv tedavilerin ve bireyselleştirilmiş tedavi planlarının geliştirilmesiyle sertleşme sorunlarına yönelik tedavi seçenekleri daha da çeşitlenebilir. Penil protez ileri düzey ereksiyon sorunları yaşayan hastalar için etkili bir çözüm olabilir ve uzun vadeli başarılarıyla bilinir. Gelecekteki araştırma ve geliştirmeler ile birlikte penil protez tedavisindeki teknolojik yeniliklerin daha da artması beklenmektedir. Bu da hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek adına umut vadeder.

Erektil disfonksiyon sadece cinsel sağlık sorunu olarak değil, aynı zamanda erkek sağlığı ve psikolojisi üzerinde derin etkileri olan bir durumdur. Altta yatan sağlık sorunlarını belirlemede de önemli bir belirteç olabilir ve tedavi ile hem fiziksel hem de psikolojik iyileşmeyi destekleyebilir. Sertleşme sorunlarında kullanılan kalıcı çözüm penil protezler kısmi olarak SGK tarafından da karşılanabilir. SGK’ın bu tedaviyi karşılama şartları ve mutluluk çubuğu tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ereksiyonu Sürdürememe Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Ereksiyon ile ilgili problemler hem hastanın hem de partnerinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Ereksiyonu sürdürememe nedenleri fizyolojik nedenler ve psikolojik nedenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bazı durumlarda fizyolojik ve psikolojik problemlerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması sebebiyle ayırt edici tanının konulması aşamasında zorlanılabilir. Depresyon en sık karşılaşılan psikolojik nedenler arasında kabul edilir, cinsel ilginin azalması ve istek kaybının oluşması gibi birtakım sorunlarda depresyonun getirisidir. Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve sigara kullanımı gibi bazı problemler de fizyolojik nedenler arasında değerlendirilir. Bu durumun giderilmesi için uygulanan tedavi yöntemleri; ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazları ve mutluluk çubuğu şeklinde sıralanabilir. Ereksiyonu sürdürememe nedenleri nedir? Erkeklerde bu yaygın sorunun sebeplerini ve penil protez gibi tedavi seçeneklerini sizlerde keşfedin.

Ereksiyonu Sürdürememe Problemi

Ereksiyonun sağlanması kompleks bir mekanizma ile gerçekleşmektedir. Beyin, sinirler, omurilik, kan damarları, penis düz kasları ve hormonlar ereksiyonun sağlanmasında görev almaktadır. Ereksiyon; görüntü, düşünce, koku, ses, dokunma ya da bunların birleşimi sonucunda oluşan uyarılma ile gerçekleşir. Bu uyarıların ardından beyin tarafından penis sinirlerine, onları aktive edecek birtakım sinyaller gönderilir. Gelişen bir dizi kimyasal reaksiyonun sonucunda penis dokusu gevşer, atar damarlar genişler ve ereksiyon için gerekli kan akışı sağlanır. Son aşamada penis genişler ve boyu uzar. Bu durum ereksiyon olarak tarif edilir1.

Ereksiyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için endotel nitrik oksitin gerekli düzeylerde salgılanması ve kanın penisten uzaklaşmasını sağlayan toplar damarların sıkışması, kanın penis içine hapsolması gerekmektedir. Endotellerde gerçekleşen bazı bozukluklar sebebiyle erektil disfonksiyon bozuklukları görülebilir. Ancak bu durum kişinin yalnızca cinsel aktivitesini etkilememektedir. Tedavi edilmediği takdirde koroner arter rahatsızlıkları (KAH) gibi kişinin yaşamını kısaltan bazı hastalıkların oluşmasına da neden olabilir.

Cinsel etkinliği başlatmak ve devamlılığını sürdürebilmek için ereksiyonun beklenen süre boyunca gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak bazı nedenler ereksiyonun sürdürülmesine engel olmaktadır. Bu nedenler psikolojik, fiziksel ya da her ikisinin birlikte görüldüğü psikolojik ve fiziksel nedenler şeklinde sıralanabilir.

Ereksiyonu Sürdürememenin Fiziksel Nedenleri

Ereksiyonun gerçekleşmesi için gerekli fizyolojik süreç; cinsel uyarı gelmesi, sinir sisteminin uyarılması, kan akışında ve basıncında artış yaşanması, düz kaslarda gevşeme hali ve penis ereksiyonunun gelişmesi şeklinde sıralanabilir. Çeşitli fiziksel nedenler dolayısıyla ereksiyon hali sürdürülemez. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sinir sistemi rahatsızlıkları: Sinir sisteminde yaşanacak aksaklıklar beyinden penise iletilen sinyallerde kesintiye neden olur. Omurilik yaralanmaları, multiple skleroz, mesane, kalın bağırsak ve prostat üzerinde yapılan cerrahi girişimler ya da beyin damarları ile ilgili hastalıklar sinyallerin iletilmesi konusunda aksaklık yaşanmasına neden olabilir.
 • Damar hastalıkları: Yukarıda da bahsedildiği gibi ereksiyonun sağlanmasında kan damarlarının son derece önemli rolleri vardır. Dolayısıyla damar hastalıkları penise ulaşan ve sertleşmeye aracılık eden kan akımında aksaklıklara neden olur. Damar sertleşmesi (ateroskleroz) ereksiyon için önemli bir risk faktörüdür. Özellikle 50 yaş üstü erkeklerde ciddi sorunlar teşkil edebilir, damarların daralmasına neden olarak ereksiyonu engelleyebilir. Hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, kalp hastalıkları ve kan yağlarının normalin üstünde olması da damar sağlığını dolayısıyla ereksiyonun sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilecek faktörlerdir.
 • Hormonlar: Testosteron hormonun miktarında yaşanacak düşüklükler cinsel isteği ve ereksiyon halini olumsuz etkileyebilir.
 • İlaçlar: Kullanılan bazı ilaç grupları (antidepresanlar, tansiyon ilaçları) sertleşme sorununa neden olabilir.

Yaşam Tarzı ve Diğer Fiziksel Etkenler

Özellikle yaşın ilerlemesi ile birlikte sertleşme problemleri artış göstermektedir. Bu durum yaş almaktan değil, alınan yaş ile birlikte şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği gibi hastalıkların daha sık ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.

Sigara, alkol tüketimi ve sağlıksız beslenme gibi benimsenmiş yaşam tarzları uzun vadede sertleşme problemlerine neden olabilir. Pelvik kemiklerde yaşanacak kırıklıklar, trafik kazaları, prostat ve mesane için uygulanan cerrahi işlemler ereksiyon risk faktörleri arasında sayılabilir.

Ereksiyonu Sürdürememenin Psikolojik Nedenleri

Cinsel ilişki sonlanana kadar ereksiyon halinin sürdürülmesi bazı sebeplerden dolayı sağlanamaz. Bu sebeplerin başında psikolojik etkenler yer alır. Sayılabilecek birçok psikolojik neden vardır bunlar başlıca şu şekilde sıralanabilir:

 • Cinsel hayata dair bilgi eksikliği,
 • Cinsel mitler,
 • Yetiştirilme şekli,
 • Travma yaratmış cinsel tecrübeler,
 • Baskıcı bir çevre ile büyümüş olmak,
 • Cinselliğin tabu olarak görülmesi,
 • Partnerler arasındaki iletişim problemleri ve çatışmalar,
 • Cinsel çekimin yetersiz olması,
 • İş stresi,
 • Yaşlanma ve sağlıkla ilgili kaygıların olması,
 • Depresyon, narsistik kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk,
 • Alkol ve madde bağımlılığı.

Stres ve Anksiyete Etkileri

Psikolojik nedenlerin başında stres ve anksiyete yer almaktadır. Günlük yaşantıda strese sebep olacak birçok etken vardır. İşten kovulma, geçim sıkıntıları, sınav stresi, aile yaşantısı, partnerlerle yaşanabilecek anlaşmazlıklar, başarısızlık kaygısı, göç, olumsuz çevre koşulları, sağlık problemleri stres ve anksiyeteye neden olabilecek bazı faktörlerdir. Bu şartlar altında kişi ereksiyon problemleri yaşayabilir.

Penil Protez Tedavisi: Genel Bakış

Penil protezler medikal tedavide kullanılmaya başlandığından beri ereksiyon bozuklukları tedavisinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Farmakolojik ilaç tedavileri, vakum ereksiyon cihazları, enjeksiyonel işlemler gibi medikal tedaviler ile yanıt alınamayan hastalarda penil protez tedavisi sıklıkla başvurulan etkili bir yöntemdir. Devamlı tedavi yöntemlerine uygun olmayan ya da bu yöntemleri talep etmeyen hastalar için penil protez tedavisi son tedavi seçeneği olmasına ek en iyi tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Penil Protezlerin Tanımı ve Çeşitleri

Penis protezi ya da mutluluk çubuğu isimleriyle de bilinen penil protezler, penis içerisinde silikon silindirlerin yerleştirilmesi suretiyle gerçekleşen bir tedavi yöntemidir. Protezler cerrahi işlemler ile yerleştirilir ve kalıcıdır. Şiddetli sertleşme sorunlarında diğer tedavi yöntemleri ile beklenen başarılar sağlanamayabilir. Bu durum hasta için can sıkıcı bir hal alabilir, stres ve anksiyete benzeri diğer tetikleyici etkenlerin oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla hekimler tarafından uygun görülmesi halinde kesin ve kalıcı bir tedavi yöntemi olan penil protez tedavisine başvurulur. Protezler kişinin günlük yaşantısında, idrar yapma, boşalma ya da üreme fonksiyonlarında olumsuz etkiler bırakmaz. Penil protez çeşitleri üç farklı türdedir:

 • Tek parçalı (malleable) penil protez
 • Şişirilebilen 2 parçalı yarı set penil protez
 • Şişirilebilen 3 parçalı penil protez

Protez Tedavisinin Ereksiyon Sorunlarına Etkisi

Penil protez tedavisi teknik olarak yüksek başarı oranlarına sahiptir ve hastaların memnuniyet oranları gayet iyidir. Enjeksiyon yapma ve hap alma gibi devamlılık gerektiren işlemler gibi takip gerektirmez. Mekanik olarak uzun dönemler boyunca yüksek güvenilirliğe sahiptir. Hasta ve partneri arasındaki etkileşimi arttırarak memnuniyet durumu oluşmasını sağlar.

Diğer Tedavi Seçenekleri ve Önlemler

Erkeklerde görülen ereksiyon problemlerinin teşhisleri fiziksel muayene ile tespit ve teşhis edilebilir. Fiziksel muayenelerin yanı sıra androjen seviyesi, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin tespiti için çeşitli kan testleri, kan basıncının kontrolü, penis ve testislerin muayenesi problemlerin teşhis ve tedavisi için son derece önemlidir.

Tedavi yöntemleri genellikle ereksiyon problemine neden olan etkenin fizyolojik veya psikolojik kökenli olmasına göre değişiklik göstermektedir. Ancak tedavi yöntemlerinin sırası; ilaç tedavileri, penil enjeksiyon, ESTW terapisi, vakum cihazları ve mululuk çubuğu şeklindedir.

Psikolojik nedenlerden kaynaklanan fonksiyon bozuklukları için ürolog ve psikiyatr tarafından multidisipliner bir yol izlenerek hastaya daha fazla fayda sağlaması amaçlanır. Kaygıların giderilmesi, cinsel eğitimin sağlanması, kişilerarası terapi, bilişsel-davranışçı terapi ve duyusal odaklanma yöntemleri psikolojik olumsuzlukların giderilmesi için son derece fayda sağlayan alternatif yöntemlerdir.

İlaç Tedavisi ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Ereksiyon problemleri hormon düzeylerinde yaşanan bozukluklardan kaynaklanmışsa çeşitli hormon tedavileri uygulanabilir. Ancak hormon düzeyleri dengeli ve normal olan erkeklerde hormon tedavisi ereksiyonunun sürdürülmesine fayda sağlamamaktadır.

Ayrıca ereksiyonu sağlayan kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kan akımını arttıran fosfodiesteraz inhibitörleri (vardenafil, tadalafil, sildenafil) uzman doktorlar tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülürse tedavide ilk basamakta kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ile ilgili bilinmesi gereken en önemli noktalardan birisi de cinsel istek ve uyarı olmadan ereksiyon durumunun gerçekleşmeyeceğidir.

Sizler de ereksiyonu sürdürememe benzeri problemler yaşıyorsanız tedaviye uygun olup olmadığınızın tespiti için bir üroloji hekimi ile görüşebilirsiniz. Penil protez tedavisi ve SGK’ nın kısmi ödeme şartları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için sitemiz üzerinden “bilgi istek formu” aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

Ereksiyon Sorunu Belirtileri ve Penil Protez Tedavisi

Ereksiyon sorunu nasıl anlaşılır? Bu rehberde, erkeklerdeki belirtiler ve penil protez tedavisi seçenekleri detaylıca inceleniyor.

Pek çok erkek “Ereksiyon sorunu nasıl anlaşılır?” sorusuna yanıt arar. Ereksiyon sorunu cinsel sağlık ve genel yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Fakat modern tıbbın sunduğu çözümlerden biri olan penil protezler bu sorunların üstesinden gelmede etkili bir seçenek sunmaktadır. Ereksiyon sorunlarının çözümünde mutluluk çubuğu tedavisi hastalar için alternatif olabilir. Bu makale ile ereksiyon sorunlarının belirtileri ve penil protez tedavisinin nasıl bir çözüm sunduğu konusunda daha fazla bilgi edineceksiniz.

Giriş: Ereksiyon Sorununun Tanımı

Ereksiyon sorunu, yaygın olarak bilinen adıyla erektil disfonksiyon (ED), bir erkeğin cinsel birleşme sırasında yeterli sertliği elde etme veya sürdürme konusunda yaşadığı zorlukları ifade eder. “Ereksiyon sorunu nasıl anlaşılır?” sorusunun yanıtını almak için öncelikle bu durumun neden oluştuğu anlaşılmalıdır. Bu durum genellikle kan akışının yetersizliği nedeniyle penisin istenilen sertliği koruyamamasından kaynaklanır1.

Ereksiyon Sorununun Genel Bakışı

Ereksiyon süreci bir dizi kompleks olayın bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Fiziksel, psikolojik ve nörolojik faktörlerde meydana gelen bir problem ereksiyonu etkileyebilir. Ereksiyon sorunu genellikle yaşla birlikte artan bir durum olarak görülse de genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Bu durumun yaygın nedenleri arasında damar hastalıkları, diyabet, hormonal bozukluklar, psikolojik stres, depresyon, anksiyete ve bazen ilaçların yan etkileri bulunmaktadır. Aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve obezite gibi genel sağlık sorunları da ereksiyon sorununu tetikleyebilir.

Ereksiyon Sorununun Belirtileri

Ereksiyon sorunu genellikle cinsel birleşme sırasında istenilen sertliği elde etmekte veya sürdürmekte yaşanan zorluklarla kendini gösterir. Bu durumun belirtileri bireyden bireye farklılık gösterebilir.

Fiziksel ve Psikolojik Belirtiler

Bazı fiziksel ve psikolojik belirtiler ereksiyon sorununun varlığını işaret edebilir. “Ereksiyon sorunu nasıl anlaşılır?” sorusuna yanıt bulmaya yardımcı olacak belirtiler şunlardır:

 • Zorlu Ereksiyon Elde Etme veya Sürdürme Problemleri: Cinsel uyarılma durumunda dahi penisin yeterince sertleşmemesi veya sertliğin sürdürülememesi ereksiyon sorununun en net belirtisidir. Ereksiyon sorununun bu belirtisi genellikle fiziksel, psikolojik veya nörolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Damar hastalıkları, diyabet, hormonal dengesizlikler, stres, depresyon, anksiyete ve ilaç yan etkileri gibi bir dizi faktör bu belirtinin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 • Azalmış Cinsel İstek ve Libido: Ereksiyon sorunu sadece cinsel birleşme sırasında yaşanan fiziksel zorluklarla sınırlı değildir. Aynı zamanda cinsel isteğin azalması veya libido düzeylerindeki değişiklikler de bu durum içerisinde yer alır. Cinsel istek bir bireyin cinsel aktiviteye karşı duyduğu arzuyu ifade eder. Ereksiyon sorunu yaşayan bireylerde bu istek belirgin bir şekilde azalabilir. Bu durum cinsel birleşme veya diğer cinsel aktivitelerle ilgili ilgi ve isteğin zamanla azaldığını gösterir.
 • Erken Boşalma veya Gecikmiş Boşalma: Cinsel birleşme sırasında erken boşalma veya tam tersi olarak boşalmada gecikme yaşanması ereksiyon sorunu belirtilerinden biridir. Bir kişi ereksiyon sorunu yaşadığında bu durum cinsel birleşme sürecindeki kontrol kaybına ve stresin artmasına neden olabilir. Bu da erken ya da geç boşalmaya yol açabilir.

Sorunun Sıklığı ve Şiddeti

Sağlıklı bir cinsel yaşam için önemli olan ereksiyon cinsel olarak aktif pek çok erkeğin karşılaştığı endişe kaynaklarından biri haline gelebilir. Erkeklerin önemli bir kısmı hayatlarının belirli bir döneminde ereksiyon sorunu yaşar. Bu durum genellikle fiziksel ve psikolojik faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanır.

Penil Protez Tedavisine Giriş

Penil protez tedavisi erektil disfonksiyon (ED) sorunu yaşayan bireyler için etkili bir cerrahi çözüm sunar. Bu yöntem diğer tedaviler ile sonuç alınamayan veya bu tedavi seçenekleri uygulanamayan kişilere önerilmektedir.

Penil Protez Nedir ve Nasıl Çalışır?

Mutluluk çubuğu genellikle silikon veya poliüretan malzemelerden üretilen ve cerrahi bir operasyonla penis içine yerleştirilen bir cihazdır. Şişirilebilir ve tek parçalı olmak üzere iki ana türü bulunan penil protezler hastanın ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak seçilebilir. Penil protez çeşitleri detaylı olarak şunlardır:

 • Tek Parçalı (Malleable) Mutluluk Çubuğu: Tek parçalı mutluluk çubuğu yarı sert bir çubuktan oluşur. Bu çubuk penisin sürekli olarak yarı sert kalmasını sağlar. Cinsel aktivite öncesinde kullanıcı çubuğu istediği pozisyona bükerek sertleşmeyi sağlar. Cinsel ilişki sonrası ise istendiğinde tekrar bükülerek kıyafetlerde gizlenebilir. Tek parçalı mutluluk çubuğu basit tasarımı ve kullanım kolaylığı ile bilinir.
 • Şişirilebilir 3 Parçalı Mutluluk Çubuğu: Şişirilebilir 3 parçalı mutluluk çubuğu karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu protez silindirler, bir pompa ve bir rezervuardan oluşur. Silindirler penis içine yerleştirilir, pompa testis bölgesine ve rezervuar karın içine yerleştirilir. Cinsel aktivite öncesinde kullanıcı pompa yardımıyla sıvıyı rezervuardan silindirlere pompalar. Bu akış penisin sertleşmesini sağlar. Cinsel aktivite tamamlandığında pompadaki tuş ile sıvı tekrar rezervuara geri gönderilir. Bu da penisin yumuşamasını sağlar.

Protez Tedavisinin Ereksiyon Sorununa Etkisi

Penil protez tedavisi diğer tedavi yöntemleri başarısız olduğunda veya uygun olmadığında düşünülür. Penil protez tedavisi hastanın cinsel işlevini geri kazanmasına yardımcı olabilir ve psikolojik olarak da olumlu bir etki yaratabilir. Bu tedavi sayesinde bireyler cinsel özgüvenlerini yeniden kazanabilir ve partnerleriyle sağlıklı bir cinsel yaşam sürme olanağına kavuşabilirler.

Ereksiyon Sorunu Teşhisi ve Değerlendirme

Ereksiyon sorununun doğru teşhisi için kapsamlı bir değerlendirme gereklidir. Bu değerlendirme hastanın genel sağlık geçmişi ve ereksiyon sorunlarıyla ilgili semptomları gibi faktörleri içerir. “Ereksiyon sorunu nasıl anlaşılır?” sorusunun diğer yanıtlarından biri de yapılan tetkiklerdir.

Tıbbi Değerlendirme ve Teşhis Süreçleri

Sağlık uzmanı fizik muayene yaparak genel sağlık durumunu, gerekli tetkikler ile hormon seviyelerini ve cinsel organlardaki anormallikleri değerlendirir. Aynı zamanda kan testleri aracılığıyla hormonal seviyeler belirlenir ve psikolojik değerlendirme yapılır. Penil doppler ultrasonografi gibi görüntüleme teknikleri penisteki kan akışını değerlendirir ve damarsal sorunları belirlemeye yardımcı olabilir.

Yaşam Tarzı ve Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Ereksiyon sorununun teşhisi bir dizi değerlendirmeyi içerir ve yaşam tarzı ile sağlık durumu bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur. Sağlık profesyonelleri hastaların genel sağlık durumunu ve yaşam tarzını anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yaparlar. Yaşam tarzı faktörleri arasında beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi, sigara kullanımı, alkol tüketimi ve stres yönetimi yer alır. Bu faktörler genel sağlığı etkileyebilir ve dolaylı olarak ereksiyon sorunlarına katkıda bulunabilir.

Penil Protez Tedavisi ve Uygulama Süreci

Penil protez cinsellik için penisin sertleşmesini sağlayarak normal cinsel fonksiyonu geri getirir. Operasyon genellikle bir gece hastanede kalış gerektiren bir süreçtir.

Ameliyat Süreci ve Sonrasındaki İyileşme

Cerrahi müdahale, penisin içine bir cihazın implant edilmesini içerir. Bu cihaz tek parçalı (malleable) veya şişirilebilir protez olabilir. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Böylece hasta bilinçsiz bir durumda olur ve ağrı hissetmez. Ameliyat sonrası hasta birkaç gün hastanede kalabilir. Bu süre zarfında sağlık profesyonelleri iyileşme sürecini takip eder ve gerektiğinde ağrı yönetimi sağlar. İyileşme süreci bireyden bireye değişebilir olsa da ameliyat sonrası ilk haftalarda şişlik ve ağrıların azaldığı görülebilir. Doktorun reçete ettiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı ve ameliyat sonrası kontroller düzenli olarak yapılmalıdır. Uzun dönem iyileşme süreci genellikle altı aydan sonra doktor izni ile başlar.

Protez Tedavisi Sonrası Beklentiler ve Sonuçlar

Ereksiyon sorunları genellikle bireylerde özgüven kaybına, strese ve kaygıya neden olabilir. Penil protez uygulamaları bu psikolojik etkileri azaltarak kişinin özgüvenini yeniden kazanmasına ve cinsel sağlığıyla daha olumlu bir ilişki kurmasına yardımcı olabilir. Tedavi avantajları arasında spontan cinsel ilişki yeteneği, etkin sonuçlar ve hastaların cinsel tatmininde artış bulunur. Fakat her hasta farklı olduğu için penis protezi tedavisi gibi seçenekleri değerlendirmek ve uygun olanını belirlemek için uzman bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Sonuç: Ereksiyon Sorunu ve Tedavi Seçenekleri

Tedavi planı altta yatan nedenlere bağlı olarak belirlenir ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlanır. Ereksiyon sorununun tedavisi çeşitli yöntemleri içeren geniş bir yaklaşımı kapsar.

Ereksiyon Sorunu ile Başa Çıkma Yöntemleri

Tedavi seçenekleri bireyin sağlık durumu, yaşı, semptomları ve altta yatan nedenlere bağlı olarak kişiselleştirilebilir. İlaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT (şok dalga tedavisi), vakum cihazları ve mutluluk çubuğu gibi farklı seçenekler mevcuttur. İlaç tedavisi genellikle fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaçları içerir. Penil enjeksiyonlar ise doğrudan penis içine enjekte edilen ilaçları içerir. Bu da penisteki kan akışını artırarak sertleşmeyi sağlar. ESWT, şok dalgalarını kullanarak dokulara odaklanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi kan damarlarını uyararak ereksiyonu iyileştirmeyi amaçlar. Vakum cihazları ise penise kan çekmeyi sağlayarak geçici bir ereksiyon oluşturur. Bu yöntemlerin sonuç vermediği ya da kullanılamadığı durumlarda kalıcı çözüm olarak mutluluk çubuğu yöntemine başvurulabilir.

Protez Tedavisi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Penil protez uygulamaları ereksiyon sorunlarına çözüm arayan bireylerin yaşam kalitesine etkisi büyük bir önem taşır. Penil protezler ile kişinin cinsel işlevselliği geri kazandığı ve penil protezin cinsel birleşmeyi mümkün kıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum bireyin cinsel yaşamında önemli bir iyileşmeye neden olabilir ve cinsel memnuniyeti artırabilir. Aynı zamanda penil protez uygulamaları cinsel tatmin düzeyinde belirgin bir artışa yol açabilir.

Hangi protez tipinin kişiye uygun olduğunu belirlemek için üroloji uzmanı ile detaylı bir görüşme yapmak önemlidir. Aynı zamanda kısmi olarak SGK tarafından karşılanabilen bu tedavi seçeneği hakkında daha fazla bilgi almak için  sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mutluluk Çubuğu Zevk Verir Mi? Penil Protez Değerlendirmesi

Mutluluk çubuğu zevk verir mi merak ediyor musunuz? Penil protez tedavisi ve cinsel zevk üzerindeki etkilerini detaylıca keşfedin.

Cinsel sağlık bireylerin yaşam kalitesini etkileyen bir unsur olduğu için “Mutluluk çubuğu zevk verir mi?” sorusu mutluluk çubuğu adayları için merak konusudur. İktidarsızlık sorunu yaşayan bireyler için çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu tedavi seçeneklerinden biri de mutluluk Çubuğu olarak da bilinen penil protezlerdir. Bu implantlar, cinsel uyarılma durumunda penisi sertleştirmek ve normal cinsel aktiviteyi gerçekleştirmek için kullanılır. Bu kalıcı çözün cinsel zevki yeniden kazanma konusunda önemli bir adım olabilir.

Giriş: Mutluluk Çubuğu ve Cinsel Zevk

Mutluluk çubuğu erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) yaşayan erkekler için önerilen etkili bir cerrahi implanttır. Bu implantlar penisin içine yerleştirilen esnek ve biyouyumlu malzemelerden üretilir. Mutluluk çubuğu erektil disfonksiyon sorununda cinsel aktiviteyi sağlamak için kullanılır. Fakat “Mutluluk çubuğu zevk verir mi?” sorusunun yanıtı adaylar tarafından sıklıkla merak edilmektedir. Bu çubuk cinsel uyarılma durumunda penisi sertleştirmeyi ve normal cinsel ilişkiyi gerçekleştirmeyi sağlar. Penil implantlar tek parçalı (malleable) mutluluk çubuğu ve şişirilebilir 3 parçalı mutluluk çubuğu olarak 2 yaygın çeşitte bulunur.

Mutluluk Çubuğunun İşleyişi

Mutluluk Çubuğu  diğer erektil disfonksiyon tedavilerine cevap vermeyen veya uygun olmayan kişilerin cinsel yaşamlarında önemli bir rol oynar. Bu protezlerin işleyici mutluluk çubuğunun çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Mutluluk çubuğu çeşitlerinin işleyişleri şu şekildedir:

 • Tek Parçalı (Malleable) Mutluluk Çubuğu: Tek parçalı mutluluk çubuğu cinsel uyarılma durumunda penisin sertleşmesini sağlar. Sadece penis içine yerleştirilen yarı sert silindirden oluşur. Kullanıcı cinsel ilişki için çubuğu eli ile istediği pozisyona getirebilir. Cinsel aktivite tamamlandığında çubuk aynı şekilde hareket ettirilerek kıyafetlerden gizlenebilir.
 • Şişirilebilir 3 Parçalı Mutluluk Çubuğu: Şişirilebilir mutluluk çubuğu penise yerleştirilen bir silindir, silindire sertleşme için gerekli sıvıyı aktaran karın içine yerleştirilen rezervuar ve bu rezervuarı çalıştırmak için testise yerleştirilen bir pompadan meydana gelir. Bu çubuk cinsel uyarılma için testisin içine yerleştirilen bir pompa aracılığıyla şişirilir. Ereksiyon sağlandıktan sonra kullanıcı pompayı kullanarak penisi tekrar yumuşatabilir1.

Cinsel Deneyim ve Mutluluk Çubuğu

Mutluluk çubuğu cinsel deneyimdeki kayıpları telafi etmede etkili bir araç olabilir. Kişi cinsel birleşme yeteneğini yeniden kazanarak ilişkilerini olumlu yönde etkileyebilir. Aynı zamanda bu tedavi seçeneği bireylerin cinsel hayatlarını daha öngörülebilir ve özgür bir şekilde yaşamalarına olanak tanır. Cinsel deneyimdeki pozitif değişiklikler genel yaşam kalitesini etkileyebilir. ED’nin yarattığı stres, kaygı ve özgüven kaybı gibi sorunlarla başa çıkma yeteneğini artırarak, bireyin genel psikolojik sağlığını olumlu yönde değiştirebilir. Mutluluk çubuğunun sağladığı cinsel tatmin bireyin kendini daha iyi hissetmesine ve ilişkilerindeki bağları güçlendirmesine katkıda bulunabilir.

Penil Protezin Cinsel İlişkiye Etkisi

Penil protezler cinsel ilişkiye çeşitli olumlu etkiler sunar. Doğal bir ereksiyon hissiyatı sağlayarak bireyin kendini daha rahat ve doğal hissetmesine yardımcı olabilir. Mutluluk çubuğu cinsel istek ve uyarı durumunda kullanılabilirliği ile kişiye kontrolü elinde tutma imkanı verir. Aynı zamanda iktidarsızlık sorunu nedeniyle olumsuz etkilenmiş ilişkileri olumlu yönde etkileyerek partnerle sağlıklı bir cinsel yaşamın yeniden kurulmasına yardımcı olabilir. Cinsel sağlıktaki iyileşme bireyin özgüvenini artırabilir ve yaşam kalitesini yükseltebilir. Mutluluk çubuğu cinsel birleşme sırasında sağlam ve kontrol edilebilir bir ereksiyon sağlayarak deneyimi daha tatmin edici hale getirebilir. Modern penil protezler doğal bir görünüm ve hissiyat sunarak kullanıcıya ve partnerine daha doğal bir cinsel deneyim yaşatmayı amaçlar.

Zevk Algısı ve Penil Protezler

Penil protezler sertleşme sorunu yaşayan bireylerin cinsel ilişki sürelerini kontrol etmelerine ve bu süreci uzatmalarına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, her bireyin deneyimi kişisel tercihler, sağlık durumu ve cinsel beklentilere bağlı olarak farklılık gösterir. “Mutluluk çubuğu zevk verir mi?” sorusunun yanıtı karmaşıktır. Mutluluk çubuğu fiziksel olarak sertleşmeyi sağlar. Fakat cinsel deneyimdeki zevki etkileyen bir dizi faktör vardır. Bu faktörler arasında duygusal bağ, iletişim, psikolojik durum ve partnerle yaşanan ilişki gibi unsurlar bulunmaktadır. Dolayısıyla mutluluk çubuğunun kullanımı cinsel deneyimin tatmin edici olup olmadığını belirleyen yalnızca bir unsur olarak görülmelidir.

Ameliyat Sonrası Duyusal Değişimler

Penil protez ameliyatı erektil disfonksiyonuna kalıcı çözüm için kullanılan etkili bir yöntemdir. Fakat bu ameliyatın ardından bazı duyusal değişimler yaşanabilir. Ameliyat sonrası dönemde duyusal değişimlerin yaşanma olasılığı vardır. Özellikle protezin yerleştirildiği bölgede hassasiyet azalabilir. Fakat modern penil protez teknolojisi bu konuda önemli ilerlemeler kaydetmiş ve doğal hissiyatı koruma amacına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Penil protez ameliyatının ardından his değişiklikleri genellikle geçicidir. Operasyon sonrası iyileşme sürecinde vücut zamanla yeni duruma alışır ve duyusal hassasiyetin bir kısmı geri dönebilir. Fakat her bireyin iyileşme süreci farklıdır. Bu nedenle sabırlı olmak ve uzman tavsiyelerini takip etmek önemlidir.

Penil Protezler ve Partner İlişkileri

Penil protezler erektil disfonksiyon (ED) yaşayan bireyler için önemli bir tedavi seçeneği olabilir ve “Mutluluk çubuğu zevk verir mi?” sorusunun yanıtı dışında bu tedavinin partner ilişkilerine olan etkisi de merak edilmektedir. Bu tedavi çiftler arasında açık iletişimi ve anlayışı gerektirir. Partnerin bireyin duygusal ihtiyaçlarını anlaması ve destek olması penil protez kullanımını kolaylaştırabilir. Penil protezlerin sağladığı sağlam ereksiyonlar cinsel tatmin ve güveni artırabilir. Bu da ilişkideki duygusal bağı güçlendirebilir. Aynı zamanda penil protez kullanımı çiftler arasındaki duygusal yakınlığı destekleyebilir. Bireyin yaşadığı değişimlere birlikte uyum sağlamak çiftlerin ilişkilerini derinleştirmelerine olanak tanır. Bununla birlikte erektil disfonksiyon ve tedavi süreci kaygı ve endişe yaratabilir. Penil protez kullanımıyla bu sorunların üstesinden gelmek, çiftlere sağlıklı bir cinsel yaşamı sağlayabilir. Fakat çiftlerin birbirlerine destek olması ve gerektiğinde profesyonel yardım alması bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilir.

Sonuç: Mutluluk Çubuğu ve Yaşam Kalitesi

Mutluluk çubuğu penise yerleştirilen bir protez olduğundan cinsel birleşme sırasında doğal bir ereksiyon sağlar. Bu bireyin cinsel tatminini artırabilir ve partnerle olan ilişkilerde olumlu bir etki yaratabilir. Aynı zamanda cihazın çoğunlukla doğal bir görünüme sahip olması estetik kaygıları azaltarak bireyin özgüvenini artırabilir. Yaşam kalitesini iyileştiren bir diğer önemli etki bireyin cinsel işlevlerini kontrol edebilme yeteneğidir. Mutluluk çubuğu spontane cinsel aktivitelere olanak tanır ve bu da bireyin cinsel yaşamını daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale getirebilir. Sonuç olarak mutluluk çubuğu kullanımı erektil disfonksiyonu olan bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Fakat her bireyin durumu farklıdır, bu nedenle mutluluk çubuğu tedavisi öncesinde uzman bir sağlık profesyoneli ile görüşmek bireye en uygun tedavi planını belirlemek için önemlidir.

Her bireyin cinsel beklentileri ve deneyimleri farklı olduğundan mutluluk çubuğunun bireyin özel durumuna uygun bir çözüm olup olmadığını belirlemek için uzman bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Tedavi seçenekleri kişiselleştirilmeli ve bireyin genel cinsel sağlığını olumlu yönde etkileyecek bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Aynı zamanda kısmen SGK ‘ nın ödeme kapsamında olan bir tedavidir. SGK ödeme şartlarını öğrenmek için sitemiz üzerinden bizimle ‘Bilgi İsteme Formu‘ üzerinden iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Faydalı Bilgiler

Bağlantılar
ANDROMED
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE
İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.