Skip to main content

Cinsel İsteksizlik Nedenleri: Penil Protez Tedavisinin Rolü ve Etkin Tedavi Seçenekleri

Cinsel sağlık, genel sağlığın sürdürülmesinde önemli bir etken olmakla birlikte cinsel sağlığı etkileyen isteksizlik gibi bir durum varsa cinsel isteksizlik nedenleri belirlenip bu problem çözümlenmelidir. Çünkü cinsel isteksizlik cinsel sağlığı olumsuz etkileyen problemlerin ilk sıralarında yer alabilir. Cinselliğin sağlıklı sürdürülememesi ise çeşitli fizyolojik veya mental sıkıntılara sebep olabilir. Bu yazıda cinsel isteksizliğin fizyolojik ve psikolojik nedenleri,  tedavi seçenekleri, cinsel isteksizliğin çözümlenmesinin yaşam kalitesi üzerine etkileri ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Cinsel İsteksizlik ve Anlamı

Cinsel isteksizlik, kişinin cinsel ilişkiye karşı herhangi bir istek duymaması veya normale oranla duyduğu isteğin ciddi oranda azalması olarak tanımlanabilir. Cinsel isteksizlik tanısı konulabilmesi için cinsel ilişki isteğinde azalma ile ilgili şikayetlerin ortalama altı ay veya daha fazla bir sürede devam etmesi gerekir.Bu durumda cinsel isteksizlik kişilerin hem kendilerini hem de partnerleri ile ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bu problemin en kısa sürede çözümlenmesi için en yakın sağlık kuruluşuna ve alanında uzman bir doktora gidilmelidir.1

Cinsel İsteksizliğin Fizyolojik Nedenleri

Cinsel isteksizliğin çeşitli fizyolojik nedenleri olabilir. Kalp ve damar hastalıkları özellikle dolaşım  ve dolaylı yoldan erkek üreme sistemini etkileyebilir. Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı gibi herhangi hastalık durumunda penisin kanlanması olumsuz etkilenebilir. Bu da performans düşüklüğüne sebep olduğundan cinsel isteksizlik olarak kendini gösterebilir. Diğer yandan benzer sonuçlar veren diyabet, bazı metabolik hastalıklar, bazı enfeksiyon hastalıkları, bazı ilaçların yan etkileri, aşırı sigara ve alkol kullanımı da vücudun sağlıklı metabolizma yolaklarını etkileyerek cinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda kadınların gebe, emzirme ve menopoz dönemlerinde hormon dengelerinde değişimler olduğundan bu dönemlerde hormonlardan kaynaklanan cinsel isteksizlik görülebilir. Fizyolojik olarak herhangi bir sebepten ötürü cinsel sağlık etkilenebilir bu da her iki taraf için cinsel isteksizliğe sebep olabilir.

Cinsel isteksizlik gibi bir durum tespit edildiğinde öncelikle bu durumun temelinde yatan fizyolojik bir sebep var mı kontrol edilmelidir. Öncelikle bu sağlık problemlerinin çözümlenmesi cinsel isteğin artması ile paralel olabilir. Bu yüzden kişiler cinsel isteksizlik tespit ettiğinde doktora gitmeyi ihmal etmemelidir.

Cinsel İsteksizliğin Psikolojik Nedenleri

Cinsel isteksizliğin nedenlerinin büyük çoğunluğunu genelikle psikolojik problemler oluşturur. İsteksizliği oluşturan psikolojik sebeplerin başında genellikle çiftlerin birbirine karşı ilişkilerinin yolunda olmaması veya cinsel olarak birbirlerine uyum sağlayamamaları gelir. Diğer bir psikolojik sebep ise cinsellikle ilgili yaşanan vajinismus, erken boşalma, ağrılı cinsel ilişki gibi sorunlar yaşayan kişilerde bu sebeplerle cinsel isteksizlik problemi ortaya çıkabilir. Diğer yandan kişilerin genellikle toplum içerisindeki genel öğretilerden dolayı cinsellikten korkmaları, çeşitli fobiler veya bazı cinsel travmalar da bu sorunun sebepleri arasında sıralanabilir. Ek olarak günlük hayatta yaşanan aşırı stres, depresyon, anksiyete gibi durumlar da cinsel isteğin azalmasına sebep olabilir.

Tüm bu psikolojik sebeplerin herhangi birinden dolayı cinsel isteğin azalması olasıdır. Bu yüzden altında yatan psikolojik problemin çözümlenmesi cinsel isteksizliğin çözümlenmesi için önemli bir adımdır.

Penil Protezler: Cinsel Fonksiyon Bozukluklarında Bir Çözüm

Genellikle erkeklerde sertleşme problemi olarak ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları cinsel sağlığı etkileyen etmenlerden biridir. Sertleşme problemi, cinsel ilişki öncesinde veya sırasında gerekli olan penis sertliğinin sağlanamaması olarak tanımlanabilir. Bu durum kişilerde performans eksikliği gibi olarak algılanarak her iki tarafta da cinsel isteksizliğe sebep olabilir. Sertleşme probleminin tedavi yöntemlerinden birisi olan penil protezler bu problemin çözülmesinde kalıcı bir çözüm olabilir.

Penil protez halk arasında daha bilinen ismiyle mutluluk çubuğu, cerrahi bir operasyonla uygulanan bir tedavi çeşididir. Penil protezlerin üç çeşidi vardır. İlk çeşidi tek parçalı (malleable) mutluluk çubuğudur. Bu çeşidinde penisin sürekli sert pozisyonda kalmasını sağlayan bir parça penise yerleştirilir. Günlük hayatta sürekli sert durumda olan penil protez kıvrılabilir özelliğinden dolayı kıyafetler içine saklanarak kullanılabilir. İki parçalı mutluluk çubuğu diğer çeşitlerinden birisidir. İki adet parçası olan bu çeşidinde penise yerleştirilen bir silindirik çubuk bir de testislere yerleştirilen pompa vardır. Bu şekilde ihtiyaç duyulduğunda şişirilerek sertleşme sağlanabilir. Mutluluk çubuğunun üçüncü çeşidi ise üç parçalı olarak isimlendirilen penil protezlerdir. Şişirilebilir silindir çubuk, pompa ve sıvı rezervuar olarak üç parçası vardır. Sıvı rezervuarı karın içine yerleştirilerek sıvı depolar. Testislere yerleştirilen pompa ise rezervuardan sıvıyı penise yerleştirilen silindir çubuğa aktarır. Bu sayede penis sertliği sağlanmış olur.

Penil protezler sertleşme problemi yaşayanlar arasında sıklıkla tercih edilen tedavi çeşitleri arasında ilk sıralarda yer alabilir. Çünkü genellikle sertleşme problemine karşı kalıcı ve kesin çözüm olarak değerlendirilebilir. Bu tedavi çeşidi sertleşme probleminin sebep olduğu cinsel isteksizliğin azalmasında bir etken olabilir.

Penil Protezler ve Cinsel İsteksizlik: Avantajlar ve Dezavantajlar

Penil protezlerin sertleşme probleminin sebep olduğu cinsel isteksizliğin giderilmesinde önemli bir yeri vardır. Bu açıdan bakıldığında penil protezlerin kalıcı çözüm olması, cinsel isteğin, cinsel özgüvenin tekrar kazanılması, sağlıklı cinsel hayata dönülmesi önemli avantajları arasındadır.

Penil protezlerin dezavantajlarının büyük bir kısmı ise cerrahi bir operasyon olmasından kaynaklanır. Çünkü basit bir cerrahi operasyonda bile kanama, ağrı, acı, enfeksiyon gibi riskler vardır. Bu riskler ameliyat sonrası gerekli önlemler alındığında kısa zamanda çözümlenebilir. Diğer yandan penil protezlerin çeşitleri arasında bazı dezavantajlar olabilir. Diyabet, böbrek veya karaciğer hastalıkları olan kişiler için penil protez uygulaması genellikle yapılmaz. Aynı zamanda idrar yolları enfeksiyonu olan kişiler için de penil protez uygulaması uygun olmayabilir. Ek olarak tek parçalı ile karşılaştırıldığında iki veya üç parçalı penis protez kullanımı daha zordur. Bu işlemi gerçekleştiremeyecek kişiler için de penil protezlerin çeşitlerinin kullanımı ile ilgili dezavantajlar olabilir.

Tüm bu avantaj ve dezavantajlar gözetilerek kişiye en uygun tedavi alanında uzman doktor tarafından belirlenir. Sertleşme problemine bağlı cinsel isteksizlik durumu varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Cinsel İsteksizlik Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Cinsel istek, cinsel hayatın sağlıkla sürdürülebilmesinde önemli bir basamaktır. Bu yüzden isteksizlik durumu çözümlenmesi gereken bir sağlık problemidir. Kişilerin sağlıklı bir cinsel hayatları olmadığında özgüven eksikliği, stres gibi çeşitli sıkıntıları ortaya çıkarabilir. Cinsel isteksizliğin tedavi edilmesi bu psikolojik sıkıntıların ortadan kaldırılmasını sağlar. Aynı zamanda kişilerin özgüvenlerinin yükselmesini ve daha iyi hissetmelerini sağlayarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesi sağlanabilir.

Cinsel İsteksizliğin Etkin Tedavi Seçenekleri

Cinsel isteksizliğin çeşitli hastalıklar, bazı ilaçlar, sigara- alkol kullanımı gibi fizyolojik ve aşırı stres, depresyon, cinsel fobi gibi psikolojik sebepleri olabilir. Cinsel isteksizlik göz önünde bulundurularak önce bu durumların tedavi edilmesi isteğin artırılması ve cinsel sağlığın geri kazanılmasında önemlidir. Cinsel isteksizlik söz konusu olduğunda sertleşme problemi ön plana çıkmaktadır. Sertleşme probleminin ise ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi, vakum cihazları ve penil protez olarak çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Bu tedavi seçenekleri arasında kalıcı bir çözüm olarak önerilebilen penil protezler sertleşme problemi yaşayan kişiler tarafından son dönemde sıklıkla tercih edilen seçenekler arasında sayılabilir.

Cinsel isteksizliğin sebeplerinden olan sertleşme problemlerinin tedavi alternatiflerinden biri olan penil protez tedavi ücretlerinin önemli bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamaktadır. SGK’nin ödeme şartları ve penil protez tedavileri hakkında ayrıntılı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

https://jag.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_7_70_3_13.pdf

https://www.tapv.org.tr/wp-content/uploads/2019/06/Cinsellik-ve-Cinsel-E%C4%9Fitim-Konferans-Kitab%C4%B1.pdf#page=23

https://web.archive.org/web/20160710115859/http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P2


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Cinsel İsteksizlik Nedenleri: Penil Protez Tedavisinin Rolü ve Etkin Tedavi Seçenekleri
Cinsel İsteksizlik Nedenleri: Penil Protez Tedavisinin Rolü ve Etkin Tedavi Seçenekleri
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 16 Haziran 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.