Skip to main content

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı: Erkekler İçin Dönüştürücü Bir Tedavi Seçeneği

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı, erkeklerde sertleşme problemlerini çözmek amacıyla tercih edilen güvenilir bir tedavi yöntemidir. Penil Protez uygulaması, yaşam kalitesini artırır.

Erkeklerde cinsel yaşamı olumsuz etkileyen sertleşme sorununa karşı mutluluk çubuğu ameliyatı modern tedavi yöntemleri arasındadır. Sertleşme problemine karşı önerilen ilaç tedavisi, penil enjeksiyon, ESWT terapisi gibi farklı tedavi çeşitleri vardır. Bu tedaviler genellikle bazı yan etkileri ve kısa süreli çözüm olması sebebiyle kişiler tarafından kalıcı bir alternatif tedavi aranabilir. Mutluluk çubuğu bu tedavi çeşitleri ile karşılaştırıldığında ömür boyu kullanılabilir kalıcı bir tedavi olmasından dolayı memnuniyeti en yüksek tedaviler arasında sıralanabilir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı: Sertleşme Sorunlarına Kalıcı Çözüm

Mutluluk çubuğu, sertleşme sorununa karşı önerilen tedaviler arasındadır. Tıp literatüründe daha çok penil protez olarak bilinen bu tedavi çeşidi çeşitli mekanizmalar içerir. Bu mekanizmalar anestezi altında gerçekleştirilen bir ameliyat ile kişinin vücuduna yerleştirilir. Bu sayede mutluluk çubuğu ile sertleşme sorunu çözümlenmiş olur.

Erkeklerde Sertleşme Problemleri ve Yaşam Kalitesi

Erkeklerde sertleşme problemi, hem kişilerin hem de partnerlerinin cinsel yaşamlarını olumsuz yönde etkiler. Bu durum da sertleşme problemi yaşayan kişiler için stres, anksiyete, özgüven eksikliği gibi bazı problemlere sebep olabilir. Aynı zamanda düzenli cinsel ilişki yaşayan kişilerin bu sürecin sekteye uğraması ile fiziksel sağlığı da negatif yönde etkilenir. Bu durumun alanında uzman bir doktora başvurarak çözümlenmesi önemlidir. Çünkü sertleşme sorununa sebep olan temelde başka bir sağlık problemi olabilir. Kalp ve damar hastalıkları; diyabet, tiroid gibi hormonal hastalıklar, bazı metabolik hastalıklar sertleşme problemine sebep olabilir. Diğer yandan kullanılan bazı ilaçların yan etkileri, aşırı sigara ve alkol kullanımı, aşırı stres, depresyon gibi durumlar da sertleşmeyi etkileyebilir. Sertleşme sorunu hem cinsel yaşamı hem de fiziksel sağlığın etkilenmesine sebep olabilir. Bu açıdan sertleşme sorununun tedavi edilmesi yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından önemli bir adımdır.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Nedir?

Mutluluk çubuğu ameliyatı, steril bir ortamda mutluluk çubuğunun kişinin vücuduna yerleştirilmesi işlemidir. Ameliyat süresi mutluluk çubuğunun çeşidine göre değişebilir. Ameliyat, tek parçalıda daha kısa sürerken çok parçalı mekanizmalarda biraz daha uzun sürebilir. Operasyon ortalama 1-2 saat içerisinde sonlanır. Sonrasında kısa bir gözetimden sonra bir problem yoksa genellikle kişi ya aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilebilir.

Penil Protez: Mutluluk Çubuğu Ameliyatının Bir Parçası

Penil protez, sertleşme sorununun çözümünde alanında uzman doktorlar tarafından önerilen tedaviler arasındadır. Kalıcı bir çözüm sunması, yan etkilerinin diğer tedavilere göre yok denecek kadar az olması ve doğala yakın bir penis sertliği sunmasından dolayı mutluluk çubuğu ameliyatı bu problemi yaşayan kişilerce sıklıkla tercih edilir1.

Penil Protez Türleri ve Avantajları

Penil protezlerin farklı türleri vardır. Bu türlerin tedavide kullanılması, kişilerin kullanım durumlarına göre çeşitlilik gösterebilir.

Tek parçalı penil protez en temel modeldir. Penise yerleştirilen bir adet silindirik çubuktan oluşur. Bu çubuk penisin sürekli sert konumda olmasını sağlar. Ekstra bir mekanizması olmadığından kullanımı kolaylığı bu model için bir avantajdır. Penisin sürekli erekte olması kişiler için sosyal hayatta endişe verici olsa da bu modelin kıvrılabilir, bükülebilir özelliği vardır. Ağrı ve acı olmadan penis kıvrılarak saklanabilir. Bu sayede günlük hayatta herhangi bir problem oluşturmaz.

Diğer penil protez modeli ise şişirilebilir modellerdir. Bu modellerin temel mekanizması bir pompa yardımıyla penise yerleştirilen şişirilebilir çubuğun şişirilmesidir. Çubuk şişirildiğinde penis sertliği sağlanmış olur. İki parçalı penil protezlerin çalışma mekanizması bu şekildedir. Üç parçalı modelde bu mekanizmaya ek olarak karın içi sıvı rezervuarı vardır. Bu modelde penise sıvı pompalanır. Sıvı pompalanan penis hem enine hem boyuna genişler ve doğala en yakın ereksiyon sağlanmış olur. Bu açılardan şişirilebilir modeller, tek parçalı ile karşılaştırıldığında sertliğe ihtiyaç duyulduğunda şişirilmesi sonrasında eski haline döndürülmesi ve doğala daha yakın bir sertlik sağlanması açısından avantajları vardır.

Penil Protez Ameliyatı Süreci ve Sonrası

Penil protez tedavisine alanında uzman doktor ile karar verildikten sonra çeşitli tahlil ve tetkikler tamamlanır. Sonrasında kişiye en uygun penil protez modeli belirlenir. Operasyon gerçekleştirildikten sonra kısa bir gözlem sonrasında kişi taburcu edilir. Operasyon sonrasında enfeksiyon riskine karşı antibiyotik tedavisi önerilebilir. Bu aşamadan sonra düzenli takip önemlidir. Ortalama 4-6 hafta sonrasında doktorun iyileşmeye onay vermesiyle kişi normal cinsel yaşamına dönebilir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı ve Diğer Tedavi Yöntemleri

Sertleşme problemi durumundaki tedavi genellikle basamak tedavisi şeklinde ilerler. Bu problemle başvuran kişilere genellikle ilk olarak ilaç tedavisi önerilir. İkinci aşamada penise enjeksiyon uygulanarak sertlik sağlanma temeline dayanan penil enjeksiyon tedavisidir. Üçüncü sırada ESWT terapisi yer alır. Penise uygulanan düşük seviyede şok dalgası ile sertleşme sorununun tedavisi amaçlanır. Dördüncü basamakta vakum yaparak penise kan akışının sağlanmasını destekleyen vakum cihazları yer alır. Tüm bu tedavilerin etkisiz kaldığı ya da yan etki gösterdiği durumlarda son basamak tedavi olarak mutluluk çubuğu ameliyatı önerilir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatı ve İlaç Tedavileri Karşılaştırması

Sertleşme problemi olan kişilere alanında uzman doktor ilk olarak sildenafil, tadalafil, vardenafil, avanafil etken maddesi içeren ilaçlar önerir. Ancak bu ilaçların yaygın olarak hazımsızlık, iştahsızlık, baş ağrısı, baş dönmesi gibi yan etkileri olduğu gibi daha az sıklıkta işitme ve görme kaybı gibi yan etkileri olabilir. Mutluluk çubuğu ameliyatlarının ise her ameliyatta olduğu gibi enfeksiyon riski ile mekanizmalı modellerde mekanizmada yaşanabilecek aksaklıklar dışında bir riski yoktur. Bu yüzden genellikle ilaç tedavisinden yanıt alınamadığında diğer tedavi yöntemleri denenir. Son aşamada ise mutluluk çubuğu tedavisi tercih edilir.

Kimler için Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Uygun?

Sertleşme problemi yaşayan kişiler diğer tüm tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda son basamak tedavi olarak mutluluk çubuğu ameliyatını tercih edebilirler. Diğer yandan diyabet gibi hastalıklarda en etkili iktidarsızlık çözümü penil protez olabilir. Bu duruma ek olarak peniste sertleşmeyi olumsuz etkileyen fiziksel bozukluk durumlarında ve ileri yaşlarda penil protez tedavisi uygundur.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatının Avantajları ve Olası Riskler

Mutluluk çubuğu ameliyatı diğer tedavilerin başarısız olduğu durumlarda önerilen bir tedavi çeşididir. Bu açıdan diğer tedaviler genellikle geçici çözümler sunmakla beraber bazı durumlarda ciddi yan etkilere neden olabilirler. Bu açıdan mutluluk çubuğu ameliyatlarının diğer tedavilere göre yan etkisi çok az olması avantajları arasında sıralanabilir. Aynı zamanda doğala en yakın penis sertliğini sağlaması da kullanan kişiler için bir avantajdır.

Olası Komplikasyonlar ve Riskler

Mutluluk çubuğu ameliyatı sonrasında enfeksiyon riski olabilir. Alanında uzman doktor bu riske karşı ameliyat sonrasında antibiyotik tedavisi önerebilir. Aynı zamanda şişirilebilir ve birden fazla mekanizması olan penil protezlerde bazı durumlarda mekanizmaya uyum sağlayamama veya mekanizmada yaşayabilecek bazı aksaklıklar olası riskler arasındadır. Böyle durumlarda ilgili aksaklık küçük bir operasyonla düzeltilebilir veya problemli olan sistem yenilenir.

Mutluluk Çubuğu Ameliyatının Erkekler Üzerindeki Etkisi

Mutluluk çubuğu ameliyatı sertleşme problemi yaşayan kişiler için yan etkisiz, kalıcı ve doğala en yakın ereksiyon sunmasıyla kullananlar tarafından memnuniyet oranı en yüksek tedaviler arasındadır. Bu açıdan mutluluk çubuğu ameliyatı hem sertleşme problemi yaşayan kişi hem de partneri için cinsel yaşamın tekrar eskisi gibi sağlıkla devam ettirilmesini destekler. Bu sayede kişilerin yaşam kalitesi yükselir.

Mutluluk çubuğu ameliyatlarının önemli bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun kapsamı dahilindedir. SGK’nin ödeme şartları ve tedavi hakkında detaylı bilgi almak için sitemiz üzerinden “Bilgi İsteme Formu” vasıtası ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı/sayfa, Üroloji Uzmanı tarafından derlenmiş, incelenmiş ve onaylanmıştır. Bu yazı içeriğinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmektedir. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.Referanslar

1 https://doi.org/10.1016/j.acuro.2020.01.014

2 https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.03.007

3 https://web.archive.org/web/20200929171431/

4 https://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction


MUTLULUK ÇUBUĞU KARŞILAŞTIRMA

Aşağıdaki tabloda 3 tip mutluluk çubuğunun karşılaştırması yer almaktadır.

  • Tek Parçalı (Malleable-Bükülebilir ve gizlenebilir)
  • Üç Parçalı X (3 Parçalı Şişirilebilir Enine Genişleyebilebilen)
  • Üç Parçalı AX (3 Parçalı Şişirilebilir Hem Enine Hem Boyuna Genişleyebilen)
Özellikler Tek Parçalı ÜÇ Parçalı X ÜÇ Parçalı AX
Enine Genişleme Yok Var Var
Enine Boyuna Genişleme Yok Yok Var
Antibiyotik emilebilme Var Var Var
Bükülebilirlik Kısmi* Var Var
Gizlenebilirlik Var Var Var
Şişirilebilme Yok Var Var
Pompa özelliği Yok Var Var
Rezervuar özelliği Yok Var Var
Ücretsiz Danışma* Var Var Var
Garanti* Ömür Boyu Ömür Boyu Ömür Boyu
 

* Tek parçalı mutluluk çubuğu doğal bir ereksiyon hissi yaratmasının yanısıra 135°’nin üzerinde bükülme açısı sağlar. 
* Tüm mutluluk çubukları ile ilgili hasta danışmanlarımızdan 7/24 ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
* Garanti süresi ve detayları her protezin kullanım talimatı (IFU) içindeki koşullara göre sağlanmaktadır.

Mutluluk Çubuğu
Mutluluk Çubuğu Ameliyatı: Erkekler İçin Dönüştürücü Bir Tedavi Seçeneği
Mutluluk Çubuğu Ameliyatı: Erkekler İçin Dönüştürücü Bir Tedavi Seçeneği
Probleminizi çözmek adına uzman hasta danışmanlarımız ile ofisimizde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Şu an buradasınız:
Yazı Tarihi: 28 Ekim 2023

Etiketler:

Danışma hattından profesyonel destek almak ister misiniz?
Bağlantılar

Andromed
Rigicon Medikal A.Ş.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE

İletişim
WhatsApp ve Telefon ile uzmanlarımızdan cevap alabilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan hasta deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün/tedavi/uygulama kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir. Tedavi için doktorunuza başvurunuz.